DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki  promijenila mjesto sjedišta, te se iz poslovnih prostorija u Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.130, PC Kula, preselila u nove poslovne prostorije, u ul.Vuka Karadžića bb. Državna komisija će se na novoj adresi nalaziti od ponedeljka 06.04.2015.g.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da su odluke Državne komisije donijete dana 29.08.2014.g. javno objavljene na sajtu Uprave za javne nabavka Crne Gore, i iste možete naći u rubrici “ODLUKE DK". Takođe Vas obavještavamo da će se i ubuduće donijete odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore i to sve dok se ne otkloni tehnički problem na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da zbog  tehničkih  problema u radu softvera, stručna služba Državne komisije nije u mogućnosti da objavi na sajtu odluke donijete dana 29.08.2014.godine.

Donjete odluke Državne komisije će biti objavljene odmah nakon otklanjanja smetnji na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da trenutno imamo tehničkih problema u radu baze podataka.

Naime, pojedina rješenja koja se redovno objavljuju na sajtu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki nakon nekog vremena više nisu dostupna.

Stoga, ukoliko ustanovite postojanje navedenog problema, a vezano za objavu rješenja Državne komisije koje je predmet Vašeg interesovanja, molimo Vas da nas o istom obavijestite, kako bi Državna komisija isto ponovo objavila.

Hvala na razumijevanju.


DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je osnovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/2011), a u sastavu:

Predsjednica:

- Suzana Pribilović, dipl. pravnik

Članovi:

- Tomo Miljić, dipl. pravnik

- Vladimir Ivanović, dipl. pravnik

- Omer Mehmedović, dipl. pravnik


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki ima predsjednika i četiri člana koji vrše funkciju profesionalno, a imenuje ih Vlada na osnovu javnog konkursa na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.


Državna komisija je nadležna da:

-  razmatra i odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki;
-  ispituje u žalbenom postupku pravilnost primjene ovog zakona i predlaže i preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki;
-  odlučuje o zahtjevima naručilaca o nastavku postupka javne nabavke kada je izjavljena žalba u skladu sa ovim zakonom;
-  odlučuje o zahtjevima u pogledu troškova postupka;
-  prati sprovođenje odluka u skladu sa članom 132 stav 5 ovog zakona i preduzima mjere u skladu sa zakonom;
-  vrši kontrolu postupaka javnih nabavki vrijednosti preko 500.000 EUR-a;
-  saradjuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država;
-  donosi poslovnik o radu;
-  vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom

Način rada Državne komisije

Predsjednik Državne komisije zastupa Državnu komisiju i rukovodi njenim radom.
Državna komisija odlučuje o žalbama i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova.
Sjednice Državne komisije nijesu javne.
Način rada Državne komisije bliže se uređuju poslovnikom o radu.

KONTAKTI


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore

Adresa:
ul.Vuka Karadžića bb,
81000 Podgorica
Crna Gora

Br.tel: 020/510-402

Fax: 020/510-402

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


You are here Home