DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2014

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP. 0902-783/5-2014 30.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 kalendarskih mjeseci, po partijama.
UP. 0902-783/4-2014 30.12.2014 Zaključak spajaju se postupci Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 kalendarskih mjeseci, po partijama
UP. 0904-764/4-2014 30.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “PTT Inženjering” DOO Podgorica i “Piros” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.) za potrebe ED Budva, ED Bar i ED Ulcinj
UP.0904-796/3-2014 30.12.2014 Rješenje postupak sprovden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnostV “WINsoft” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade centralizovane georeferencirane baze podataka objekata elektronske komunikacione infrastrukture, koja omogućava integraciju sa prostornim podacima
UP. 0905-770/5-2014 30.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba “Luka Kotor” AD Kotor Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 0306-1856 od 17.10.2014.g. Žalilac: “YU Briv” DOO Kotor Nabavka sistema za privez megakruzera.
UP.0902-802/4-2014 30.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Ministarstvo prosvjete i nauke ”Marušić” DOO Nikšić Pružanje usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju za 2014 godinu, po partijama
UP.0904-779/3-2014 30.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Glavni grad Podgorica ”Kov-Car” DOO Tivat Nabavka dva nova navalna vatrogasna vozila ( novavatrogasna nadogradnja na novom vozilu) i nove vatrogasne nadogradnje na jednom postojećem vozilu, po partijama
UP.0903-774/2-2014 30.12.2014 Zaključak-odbacuje se žalba kao izjavljena od strane neovlašćenog lica Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Libela” DOO Podgorica Nabavka usluge održavanja vaga sa servisom
UP.0905-790/3-2014 30.12.2014 Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelosti Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-758/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica Advokat Mirjana S. Vučinić iz PodgoriceV Nabavka usluga pravnika – advokata na period 1 (jedne) godine.
UP.0903-778/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera i kertridža za štampače, fotokopir aparate i faksove, po partijama.
UP.0903-786/3-2014 30.12.2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Artek” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja zaštitnih bokobrana – odbojnika na pristaništa u opštinama Herceg Novi, Kotor, Budva i Ulcinj
UP.0903-766/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelosti ”Čistoća” DOO Podgorica ”Simant” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretni, putnički program i nadogradnju vozila, po partijama
UP.0902-777/3-2014 30.12.2014 Rješenje po službenoj dužnosti poništava se postupak u cjelosti Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti laboratorije za određivanje acidobaznog statusa za potrebe JZU Crne Gore, po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 (četiri) godine
UP.0902-806/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba- ponavlja se vrednovanje Ministarstvo odbrane ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka pneumatika, akumulatora, baterija, ulja, maziva, tečnosti i cerada po specifikaciji datoj u Knjizi II Tenderske dokumentacije, po partijama
UP.0904-820/7-2014 30.12.2014 Zaključak obacuje se žalba kao neuredna Ministarstvo odbrane IGP ”Fidija” DOO Podgorica Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta KN-6 u kasarni ”13 jul” u Nikšiću
UP.0904-798/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje JP ”Vodovod i kanalizacija” Nikšić “Perfoinvest” DOO Podgorica Nabavka bunarske pumpe za vodovod Župa
UP.0905-773/2-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Geotechnics projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog projektovanja
UP. 0905-784/2-2014 30.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica ”Monte Parts” DOO Podgorica Nabavka auto guma za motorna vozila
UP.0905-780/2-2014 30.12.2014 Rješenje poništava se po službenoj dužnosti-ponavlja se vrednovanje Ekonomski fakultet Podgorica “Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka dva nova fotokopir aparata
UP.0904-776/3-2014 30.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Agencija za nacionalnu bezbjednost “Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka putničkih motornih vozila, po partijama
UP. 0904-746/2-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum ”Arhitektonski studio AIM” DOO Podgorica, ”Civil engineer” DOO Podgorica, ”Tekton group” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad, ”Nova energija” DOO Podgorica, ”Lars Fire” DOO Podgorica i ”Verde projekt” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta Gradskog..
UP. 0904-815/2-2014 23.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Mušović” DOO Bijelo Polje Nabavka kancelarijskog namještaja za Filijale u Budvi i Cetinju
UP. 0904-750/4-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelosti Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP. 0904-785/1-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Direkcija javnih radova Konzorcijum “Erlang” Nikšić. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-91/14 od 08.08.2014.g. Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji Doma vojske Crne Gore za potrebe smještaja Društva sa ograničenom odgovornošću Investiciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ u Nikšiću
UP.0902-744/2-2014 23.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštena JPU ”Đina Vrbica” Podgorica „Slavisan DDD“ DOO Podgorica Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije unutrašnjeg zatvorenog prostora, dijela dvorišta i šahti u 12 vaspitnih jedinica Ustanove, na period od 12 mjeseci dva puta i u slučaju vanredne potrebe
UP.0902-761/3-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana ”Čistoća” DOO Podgorica ”M-Code” DOO Danilovgrad Nabavka usluga Car track sistema praćenja vozila
UP.0902-765/2-2014 23.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštena JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica ”Inel medica” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava
UP. 0904-733/6-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Opština Nikšić “G Tech” DOO Podgorica i “Coreit” DOO Podgorica Nabavka usluga implementacije i održavanja neophodne infrastrukture (softer, hardver, kolokaciju, komunikacioni link) za funkcionisanje sistema preko kojeg bi se omogućilo plaćanje parkinga putem SMS-a.
UP. 0902-718/4-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Bi-Kod” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Perućica” – obezbjeđenja dodatne sigurnosti ankernog bloka u tjemenu T8 cjevovoda HE Perućica
UP. 0902-829/3-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se zahtjev-odobrava se nastavak postupka JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Cetinje Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Pozivu br. 02-1328/3 od 04.11.2014.g. za pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje
UP. 0905-757/4-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Studio projekt” DOO Podgorica Nabavka usluga projektovanja, po partijama
UP. 0905-762/2-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka sredstava i opreme zaštite na radu
UP.0902-447/18-2012 23.12.2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Konzorcijuma „Energomontaža“ AD Beograd, „Bemax“ DOO Podgorica, „Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize“ AD Nikšić, „Hydrogis system“ DOO Podgorica, „S&T Sistem“ DOO Podgorica i „Arso Milić“ DOO Podgorica, Konzorcijum „Ramel“ DOO Nikšić, „Inzinering DASS“ DOO Ohrid, „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić, „Civil Engineer“ DOO Podgorica
UP. 0904-733/5-2014 23.12.2014 Zaključak spajaju se postupci Opština Nikšić “G Tech” DOO Podgorica i “Coreit” DOO Podgorica Nabavka usluga implementacije i održavanja neophodne infrastrukture (softer, hardver, kolokaciju, komunikacioni link) za funkcionisanje sistema preko kojeg bi se omogućilo plaćanje parkinga putem SMS-a.
UP. 0905-748/3-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Pošta Crne Gore AD Podgorica “AP Print” DOO Podgorica i “DPC” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte.
UP. 0905-748/2-2014 23.12.2014 Zaključak spajaju se postupci Pošta Crne Gore AD Podgorica “AP Print” DOO Podgorica i “DPC” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte.
UP.0902-756/2-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelosti Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”Ravel” DOO Podgorica Nabavka meteoroloških instrumenata
UP. 0903-747/2-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje JU Srednja poljoprivredna škola Bar “Zeleni Vrtovi” DOO Podgorica Nabavka sjemena povrća i cvijeća, đubriva, pesticida, substrata i kontejnera pikiranja, po partijama
UP. 0904-737/4-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelosti “Pogrebne usluge” DOO Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica sukcevisna nabavka kancelarijskog materijala (registratori, knjogovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi kancelarijski materijal od papira ili kartona).
UP.0903-739/13-2013 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Was Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP. 0903-732/2-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume “Swiss Osiguranje” AD Podgorica. Nabavka usluge registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila.
UP.0903-791/3-2014 23.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”Ing – Invest” DOO Danilovgrad, ”Verde Projekt” DOO Podgorica i ”Lars Fire”. DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta biljnog sistema za prečišćevanje otpadnih voda u Šavniku sa Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu i izrade Glavnog projekta nedostajuće fekalne kanalizacione mreže i razdvajanja postojeće atmosferske i fekalne
UP. 0903-740/6-2014 23.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Opština Kotor “Ekoboka Projekt” DOO Herceg Novi Nabavka usluge izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu DUP-a Nerin
UP.0903-731/4-2014 23.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ”Kov Car” DOO Tivat Nabavka specijalnog ambulantnog vozila
UP.0903-731/3-2014 23.12.2014 Zaključak spajaju se postupci JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ”Kov Car” DOO Tivat Nabavka specijalnog ambulantnog vozila
UP.0903-753/2-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Direkcija javnih radova ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje’’ AD Podgorica Nabavke usluga izrade Glavnog projekta kanalisanja tretmana i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja.
UP.0903-781/4-2014 16.12.2014 Zaključak obustavlja se postupak Ministarstvo odbrane ”Sparta” DOO Banja Luka Nabavka uniformi za profesionalne pripadnike Vojske Crne Gore.
UP. 0903-714/2-2014 16.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Glavni grad Podgorica ”Matica Grupa” DOO Podgorica Nabavka vatrogasne opreme
UP.0903-763/3-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Konzorcijum “Inter Project” DOO Podgorica, „Geopromet“ DOO Podgorica i „MI“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M2, Podgorica-Kolašin.
UP. 0903-775/1-2014 16.12.2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Direkcija javnih radova. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-112/14 od 19.09.2014.g. Nabavka usluge izrade Idejnog projekta i Glavnog projekta objekta, parking prostora, pristupne saobraćajnice i infrastrukturnih priključaka i izvođenje radova na planinskom centru „Kolašin 1600“.
UP.0903-768/2-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Ministarstvo odbrane Konzorcijum ”Eminent” DOO Podgorica i ”Novi Volvox” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji trafostanice TS 10/0,4 Kv, 1 x 630 kVA u kasarni ”Milovan Šaranović” u Danilovgradu.
UP. 0903-772/6-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluge zakupa MPLS i dodatnih MPLS servisa, za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci.
UP.0903-725/4-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Kozorcijum “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Nabavka radova na izgradnji dijela ulica 2003 i 2008 u zahvatu DUP-a “Blok VI”.
UP. 0905-736/2-2014 16.12.2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se postupak u cjelosti ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0905-729/2-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Fond za obeštećenje ”Bos-Design” DOO Podgoroca Nabavka kancelarijskog namještaja
UP. 0905-745/2-2014 16.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, po partijama.
UP. 0904-684/8-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Direkcija javnih radova Konzorcijuma “Arhitektonski atelje” DOO Podgorica, ”Bates” DOO Podgorica, ”Sigurnost” DOO Podgorica, ”Geoengineering” DOO Podgorica i ”Geotehnika plus” DOO Nikšić nabavka usluga izrade Glavnog projekta Klinike za neurologiju i neurohirurgiju u okviru UP ”Klinički centar Crne Gore” u Podgorici
UP. 0905-738/2-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Jolly Commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala
UP. 0905-728/2-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo ekonomije Konzorcijum ”Amplitudo” DOO Podgorica i ”ProZone” DOO Novi Sad. nabavka usluga izrade softverskih paketa za specifične djelatnosti i softverskih paketa i informacionih sistema.
UP. 0904-788/3-2014 16.12.2014 Zaključak obustavlja se postupak po žalbi “Zelenilo” DOO Podgorica “Monte Casa CO” DOO Podgorica Nabavka opreme za parkove i dječija igrališta
UP. 0904-782/4-2014 16.12.2014 Zaključak obustavlja se postupak po žalbi “Zelenilo” DOO Podgorica “Monte Casa CO” DOO Podgorica Nabavka opreme za parkove i dječija igrališta
UP. 0904-787/3-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena P za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Đokić Group” DOO Bar Nabavka izvođenja radova na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra, po partijama.
UP. 0902-743/2-2014 16.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo ekonomije “Bojana. Co. Me” DOO Podgorica Nabavka konsultantskih usluga za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava prema projektnom zadatku.
UP. 0902-727/2-2014 16.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP. 0902-710/4-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Tehnoinženjering -Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka izrade i ugradnje namještaja.
UP. 0902-751/2-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Top Guard” DOO Bar Nabavka usluge izrade Plana zaštite objekata
UP. 0902-735/2-2014 16.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Uprava za javne nabavke “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0902-719/2-2014 16.12.2014 Rješenje odbacuje se žalba “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Sandin Vrh” DOO Cetinje Nabavka potrošnog materijala za održavanje vozila (akumulatori, maziva i tečnost), po partijama.
UP. 0902-789/3-2014 16.12.2014 Zaključak obustavlja se postupak po žalbi Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Energy Line” DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene
UP. 0905-724/2-2014 09.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Konzorcijum “Eurozox” DOO Danilovgrad, “Ing-Invest” DOO Danilovgrad i “Institut Sigurnost” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na nanošenju premaza protiv korozije u TS Podgorica 3.
UP. 0905-698/2-2014 09.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelosti Ekonomski fakultet Podgorica “Telenor” DOO Podgorica. Nabavka pružanja usluga mobilne telefonije
UP. 0905-720/2-2014 09.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Glavni grad Podgorica “Spark” DOO Nikšić Nabavka zaštitne opreme.
UP. 0905-713/2-2014 09.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Glavni grad Podgorica “Matica Grupa” DOO Podgorica Nabavka vatrogasnih crijeva
UP. 0905-692/2-2014 09.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo finansija – Uprava carina “Was Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP. 0905-752/2-2014 09.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže za prikupljanje fekalnih i atmosferskih otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje.
UP. 0904-769/2-2014 09.12.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka pružanja usluga mobilne telefonije
UP. 0904-760/3-2014 09.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Alliance” DOO Podgorica Nabavka motornih vozila za potrebe Službe održavanja, po partijama.
UP. 0904-734/2-2014 09.12.2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Baranka Export – Import Pejanović” DOO Bar Nabavka srednjonaponskog bloka
UP. 0904-722/7-2014 09.12.2014 Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelosti “Komunalno” DOO Tivat. “Kov-Car” DOO Tivat Nabavka teretnog motornog vozila kiper kran sa rotirajućim grajferom.
U.P. 0903-717/1-2014 09.12.2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 19/14 od 10.07.2014. godine Nabavka antikorozivne zaštite na dalekovodima i trafostanicama.
UP. 0903-682/4-2014 09.12.2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Intermost” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji DV Bar – Budva
UP. 0903-711/2-2014 09/12/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala
UP. 0902-716/2-2014 12/9/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Glavni grad Podgorica “Sandin Vrh” DOO Cetinje Nabavka sitnog alata i mašina, ulja i maziva i rezervnih djelova vozila i akumulatora, po partijama
UP. 0903-708/2-2014 12/9/2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje Direkcija za investicije i razvoj opštine Tivat “Smart – Consulting” DOO Podgorica Usluga izrada “Sistema 48”
UP.0903-699/2-2014 12/9/2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Konzorcijum ”Elnos Inženjering” DOO Podgorica, ”Ing Invest” DOO Danilovgrad, ”Institut Sigurnost” DOO Podgorica i ”Geoprojekt” DOO Podgorica Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na zamjeni visokonaponske opreme u TS Pljevlja 2 i TS Ribarevine.
UP. 0902-712/2-2014 12/9/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Građevinski fakultet u Podgorici Konzorcijum “Fini dom” DOO Podgorica, “Eurozox” DOO Danilovgrad, “DBR” DOO Podgorica i “Cutter invest” DOO Podgorica Izvođenje građevinskih radova na krovu
U.P. 0902-704/3-2014 12/9/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Efel Motors” DOO Cetinje Nabavka auto guma za putnički i kamionski program
UP.0904-715/2-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Zavod za statistiku-Monstat ,,Amplitudo” DOO Podgorica Nabavka usluge obezbjeđenja korporativnog antivirusnog programa i 130 korisničkih licenci za iste
UP.0904-739/3-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica “Monte Casa CO” DOO Podgorica Nabavka, isporuka i montaža namještaja za multimedijalnu, skupštinsku i salu za vjenčanje-press sala za objekat Gradskog parlamenta.
UP. 0904-730/1-2014 12/1/2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 23a/14 od 19.09.2014.godine Nabavka 45 novih motornih vozila za potrebe Sektora pogranične policije.
UP.0905-686/5-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma ”Arhiproject” DOO Nikšić i ,,Arhitektonika“ DOO Nikšić Nabavka radova – Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lukovo-ED Nikšić, kao i Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za
UP. 0904-702/2-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana JU Centar za stručno obrazovanje “Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0903-721/5-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Elektroinvest” DOO Podgorica i „Koing“ DOO Bijelo Polje Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata za potrebe ED Cetinje
UP.0905-697/1-2014 12/1/2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 26/14 od 05.09.2014.g. Nabavka usluga projektovanja, nabavke opreme i izvođenja radova u novom transformatorskom polju u TS Mojkovac
UP.0905-767/4-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Pupović Elektro In” DOO Tivat Izvođenje radova prazničnog ukrašavanja grada Kotora
UP. 0904-755/4-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Gradska opština Golubovci ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP. 0904-687/4-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Zavod za metrologiju “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-767/3-2014 12/1/2014 Zaključak spajaju se postupci Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Pupović Elektro In” DOO Tivat Izvođenje radova prazničnog ukrašavanja grada Kotora
UP. 0902-749/3-2014 12/1/2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Fond za zdravstveno osiguranje Kontrola postupka javne nabavke Nabavka mazuta i lož ulja za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, Kliničkog centra i drugih JZU Crne Gore
UP.0903-669/3-2014 12/1/2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP. 0903-57/26-2013 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić FC Proizvodnja Konzorcijum “Semper Co” DOO Nikšić i „Geo sistem“ DOO Podgorica Izvođenje radova za potrebe HE „Perućica“
UP.0905-673/4-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Vis solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavke izvođenja radova na izgradnji TS 10/0,4 kV Pejov Do i uklapanju u 10 kV (Partija 1) i izgradnji STS 10/0,4 kV Bistrica (Partija 2).
UP.0905-681/2-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala
UP. 0903-672/2-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje JU Stručna medicinska škola Podgorica “Kastex” DOO Podgorica Nabavka vaspitno-obrazovnog i kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu i računarske opreme, po partijama
UP.0902-695/4-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Državni arhiv ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgoda) i osiguranja zaposlenih od hiruških intervencija i težih bolesti
UP. 0903-674/3-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Ahitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore Konzorcijum”Gavrilović Gradnja” DOO Tivat i ”AQUA – IN” DOO Tivat Nabavka molerskih radova
UP.0902-696/3-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštena Državni arhiv ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgoda) i osiguranja zaposlenih od hiruških intervencija i težih bolesti
UP.0902-700/3-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Skupština Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama
UP.0904-741/2-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neblagovremena Ministarstvo ekonomije ”Double L” DOO Podgorica Nabavke usluga prevođenja
UP. 0902-700/2-2014 12/1/2014 Zaključak spajaju se postupci Skupština Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama
UP.0902-723/3-2014 12/1/2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Ministarstvo rada i socijalnog staranja Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavke usluga mobilne telefonije za svoje potrebe i potrebe Uprave za zbrinjavanje izbjeglica i Centra za smještaj lica koja traže azil
UP. 0905-648/4-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Kozorcijum “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice između zona 18 i 19 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI”
UP.0902-694/2-2014 12/1/2014 Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje Glavni grad Podgorica Štamparija ”Obod” AD Cetinje Nabavke usluga štampanja raznih materijala prema specifikaciji
UP.0902-501/5-2014 12/1/2014 Rješenje utvrđuje se da je postupak sproveden u skladu sa zakonom Crnogorski Elektroprenosni sistem AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke Otvoreni postupak javne nabavke prekidača 110 kV, 35 kV kabla XHE-49A, 1×300 mm2 i 35 kV kabla XHE-49A, 1×240 mm2, po partijama.
UP. 0904-726/3-2014 12/1/2014 Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO “Was-Design” DOO Podgorica Nabavka, isporuka i montaža namještaja za multimedijalnu, skupštinsku i salu za vjenčanje-press sala za objekat Gradskog parlamenta