DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-20-4-2015 26.01.2015 Zaključak Direkcija za saobraćaj “Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići
UP.0902-874-3-2014 26.01.2015 Rješenje Skupština Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama
UP.0902-874-2-2014 26.01.2015 Zaključak Skupština Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama
UP.0902-868-8-2014 26.01.2015 Rješenje JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić” Bar ”Univerzal Beganović” DOO Bar. Nabavka građevinskih, hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova.
UP.0902-868-7-2014 26.01.2015 Zaključak JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić” Bar ”Univerzal Beganović” DOO Bar Nabavka građevinskih, hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova.
0902-849-3-2014 26.01.2015 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica. Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva), po partijama.
0902-825-2-2014 26.01.2015 Rješenje Opština Budva “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera.
UP.0902-844-4-2014 26.01.2015 Zaključak Direkcija za saobraćaj. Konzorcijum “Inter Project & CO” Podgorica Nabavka izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Dinoša – Zatrijebač.
UP.0903-831-1-2014 26.01.2015 Rješenje Ministarstvo odbrane Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka šatora za potrebe Vojske Crne Gore.
UP.0903-819-4-2014 26.01.2015 Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga pismenog prevođenja.
UP.0903-813-3-2014 26.01.2015 Rješenje Ministarstvo finansija “Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine za potrebe Uprave za imovinu, po partijama.
UP.0903-813-2-2014 26.01.2015 Zaključak Ministarstvo finansija “Swiss Osiguranje” AD Podgorica. Nabavka usluga osiguranja imovine za potrebe Uprave za imovinu, po partijama.
UP.0902-839-3-2014 26.01.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”PTT Inženjering” DOO Podgorica, ”Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad i ”Piros” DOO Podgorica Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.), za potrebe ED Žabljak
UP.0904-832-2-2014 26.01.2015 Zaključak Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica i ”MI” DOO Podgorica i Konzorcijum “Simm Inženjering” DOO Podgorica, Geo-max Group” DOO Podgorica i ”Geotehnika plus” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 7+300 do km 11+500.
UP.0904-856-2-2014 26.01.2015 Rješenje Direkcija za saobraća Konzorcijum “Geotechnics, projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta R-1 Njeguši – Krstac – Ivanova Korita, od km 0+000 do km 10+500.
UP.0902-821-2-2014 26.01.2015 Zaključak JP “Komunalno” Berane “Matica Grupa” DOO Podgorica. Nabavka HTZ opreme
0904-843-2-2014 26.01.2015 Rješenje Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”Inter Project & CO“ Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane – Kalače, dinica Berane – Petnjica.
UP.0903-823-2-2014 26.01.2015 Rješenje “Montecargo” AD Podgorica. “Bolex” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva za lokomotive
UP.0905-818-2-2014 26.01.2015 Rješenje Direkcija javnih radova “Artek” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izradi zaštitne ograde Doma revolucije u opštini Nikšić
UP.0905-840-2-2014 26.01.2015 Rjerješenje Uprava za kadrove. “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-845-5-2014 26.01.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe 125 korisnika.
UP.0905-830-5-2014 26.01.2015 Zaključak Ministarstvo rada i socijalnog staranja. “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-832-3-2014 26.01.2015 Rješenje Direkcija za saobraća Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica i ”MI” DOO Podgorica i Konzorcijum “Simm Inženjering” DOO Podgorica, Geo-max Group” DOO Podgorica i ”Geotehnika plus” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 7+300 do km 11+500.
UP.0904-835-5-2014 26.01.2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Montal DSD” DOO Podgorica i “Geoart” DOO Podgorica. Nabavka izvođenja radova na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra, po partijama.
UP.0905-822-3-2014 26.01.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Ramel” DOO Nikšić Nabavka ormara za STS 10/0.42 Kv, NNKRO i KPO.
UP.0903-800-5-2014 19.01.2015 Rješenje Investiciono razvojni fond Crne Gore AD Podgorica Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od četiri godine.
UP.0903-817-2-2014 19.01.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica ”Urion” DOO Podgorica Nabavka Rtg filmova i potrošnog materijala (vlažna tehnologija) za potrebe JZU Crne Gore.
UP.0903-804-4-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor. Konzorcijum ”Aqua In” DOO Tivat i ”Darosava” DOO Tivat Nabavka radova izrade elemenata pristupačnosti – rampi za lica sa invalidetom.
UP.0902-793-2-2014 19.01.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Baranka Export-Import Pejanović” DOO Bar Nabavka energetskih kablova NYY-O 0,6/1 NAYY-O 0,6/1 kV i NA2XS(F)2Y 12/20 Kv
UP.0904-848-2-2014 19.01.2015 Rješenje JP “Komunalno” Nikšić “Padikton Promet” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0902-833-2-2014 19.01.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Batara” DOO Podgorica Nabavka ostalih materijala i betonskog željeza, po partijama.
UP.0903-808-3-2014 19.01.2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0903-795-2-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica i ”Hydrogis System” DOO Podgorica Nabavka usluge stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP.0902-771-5-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija javnih radova Konzorcijum ”AG Infoplan” DOO Nikšić, ”Geoart” DOO Podgorica, ”Magus” DOO Nikšić… Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektro i građevinskog dijela TS 35/10 Kv, 2x8MVA u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin
UP.0905-834-2-2014 19.01.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Osmi red-D” DOO Podgorica. Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama.nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama.
UP.0902-771-4-2014 19.01.2015 Zaključak Direkcija javnih radova Konzorcijum ”AG Infoplan” DOO Nikšić, ”Geoart” DOO Podgorica, ”Magus” DOO Nikšić… Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektro i građevinskog dijela TS 35/10 Kv, 2x8MVA u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin
UP.0902-811-2-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica, ”Profil Ing” DOO Bar, Hydrogis System” DOO Podgorica i ”Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije puta Ski rizort ”Kolašin 1450” Jezerine, Ski rizort ”Kolašin 1600” u opštini Kolašin.
UP.0904-824-2-2014 19.01.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova. “Fobra” DOO Podgorica Nabavka akumulatora
UP.0905-858-2-2014 19.01.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Efusion” DOO Nikšić Nabavka radova – Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lukovo – ED Nikšić, kao i Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje
UP.0904-801-2-2014 19.01.2015 Rješenje JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0902-829-6-2014 19.01.2015 Zaključak JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Cetinje ”P.D.G.” DOO Podgorica Nabavka opreme za uređivanje enterijera
UP.0902-851-3-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 51/14 od 14.11.2014.g. Nabavka izvođenja radova na kanalizacionom sistemu kroz gornji dio Starog grada.
UP.0902-797-3-2014 19.01.2015 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Ayli planet” DOO Podgorica Nabavka putničke agencije za nabavku avio karata u avio saobraćaju.
UP.0904-809-2-2014 19.01.2015 Zaključak Opština Budva “NB-ING” DOO Herceg Novi Nabavka radova na krečenju kancelarija i zajedničkih prostorija u glavnoj zgradi opštine Budva
UP.0904-846-2-2014 19.01.2015 Zaključak Ministarstvo prosvjete. “Monte – Transport” DOO Rožaje Nabavka usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju za 2014.g., po partijama.
UP.0905-799-2-2014 19.01.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ,,ABG Test“ DOO – Podgorica, ,,Geonana“ DOO – Podgorica, ,,Mi“ DOO – Podgorica, ,,Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ – Podgorica Nabavka usluga obavezne revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta R-10, Slijepač Most-Trlica, dionica Crkvice-Vrulja.
UP.0904-826-2-2014 19.01.2015 Rješenje JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac. “Žitomlin” DOO Nikšić Izgradnja III faze Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Mojkovcu.
UP.0905-807-3-2014 19.01.2015 Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0905-794-4-2014 19.01.2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Elko” DOO Podgorica Nabavka usluga – nabavka i instalacija solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima
UP.0905-812-2-2014 19.01.2015 Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-792-6-2014 19.01.2015 Rješenje Direkcija javnih radova Konzorcijum “Eurozox” DOO Danilovgrad i ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i Konzorcijum ”Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Termmont” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na adaptaciji kuhinje objekta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu
UP.0904-792-5-2014 19.01.2015 Zaključak Direkcija javnih radova Konzorcijum “Eurozox” DOO Danilovgrad i ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i Konzorcijum ”Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Termmont” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na adaptaciji kuhinje objekta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.
UP.0905-803-2-2014 19.01.2015 Rješenje Građevinski fakultet Podgorica “Alexandar” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga smještaja
UP.0905-1-3-2015 19.01.2015 Zaključak P “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva ”Big Blue Montenegro” DOO Cetinje Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta ,,Bolje Sestre”.
UP.0905-16-2-2015 19.01.2015 Zaključak Radio-difuzni Centar DOO Podgorica ”Unis Telekomunikacije” DD Mostar Isporuka, montaža i puštanje u rad DVB-T2 predajnika i integrisanje u postojeći sistem.