DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-131-3-2015 30/03/2015 Zaključak “Monteput” DOO Podgorica “Status D&V” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja i fotokopiranja za 2015. godinu.
UP.0902-95-4-2015 30/03/2015 Rješenje Opština Budva “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera.
UP.0902-67-1-2015 30/03/2015 Zaključak “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Kings&CO” DOO Podgorica Ustupanje djelatnosti Catering usluga na Aerodromu “Podgorica”.
UP.0902-120-3-2015 30/03/2015 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Security Guard Budva” DOO Budva Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata, po partijama.
UP.0904-87-6-2015 30/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj. Konzorcijum “Via projekt” DOO Podgorica, “Geos” DOO Podgorica, “Geoprojekt” DOO Podgorica i “GeoT” DOO Podgorica. Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje – Budva od km 45+700 do km 51+900.
UP.0904-123-2-2015 30/03/2015 Rješenje Zavod za školstvo “Kastex” DOO Podgorica Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština.
UP.0904-194-4-2015 30/03/2015 Zaključak Zavod za zapošljavanje Crne Gore “Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila sa uslugama obezbjeđivanja zelenog kartona prema spisku iz tehničke specifikacije.
UP.0904-158-2-2015 30/03/2015 Zaključak Opština Ulcinj “Veterinaria” DOO Ulcinj Nabavka usluga prskanja komaraca u gradu.
UP.0904-154-3-2015 30/03/2015 Zaključak Famaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore Podgoprica “Status D&V” DOO Podgorica Nabavka usluga fotokopiranja i štampanja za 2015. godinu.
UP.0902-110-4-2015 30/03/2015 Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica “Alegrina NS“ DOO Novi Sad. Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom.
UP.0902-143-3-2015 30/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu 95/14 od 19.12.2014.g. Izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Podgorica – Ribarevine, dionica Slijepač most (izgradnja treće trake).
UP.0902-193-3-2015 30/03/2015 Zaključak Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore Konzorcijum ,,Aqua-In” DOO Tivat i ,,SS&Gavrilović Gradnja“ DOO Tivat Isporuka i ugradnju klima uređaja
UP.0904-232-2-2015 30/03/2015 Zaključak Centralna banka Crne Gore. “M-Kabl” DOO Podgorica Nabavka usluge korišćenja komunikacionih sistema i servisa.
UP.0904-226-1-2015 30/03/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 44/14 od 09.12.2014. godine. Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju.
UP.0903-115-5-2015 30/03/2015 Rješenje Javno preduzeće ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva „Hidromont Inženjering” DOO Podgorica, ”Montal DSD” DOO Podgorica Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta ”Bolje Sestre”.
UP.0903-115-4-2015 30/03/2015 Zaključak Javno preduzeće ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva “Montal DSD“ DOO Podgorica , „Hidromont Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta ”Bolje Sestre”.
UP.0903-126-5-2015 30/03/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Patenting” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka usluga za potrebe TE ”Pljevlja” – Tretman rashladnog sistema odgovarajućim inhibitorima.
UP.0902-96-2-2015 30/03/2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Norma” DOO Budva Nabavka vodomjera sa daljinskim očitavanjem i rezervnim djelovima za vodomjere, po partijama.
UP.0902-88-2-2015 30/03/2015 Rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj Konzorcijuma ”Via projekt“ DOO Podgorica, ”Geos” DOO Podgorica i ”Geoprojekt” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje – Budva od km 30+000 do km 35+900, dionica Ulići II-benzinska pumpa ”Petrol”-kružni tok ”Cetinje”-Ugnji.
UP.0903-184-4-2015 30/03/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Osmi Red-D” DOO Podgorica. Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove KCCG, po partijama.
UP.0903-84-3-2015 30/03/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Audio Art” DOO Podgorica Ispravka Rješenja UP.0903-84/2-2015 od 16.03.2015.g.
UP.0903-133-3-2015 30/03/2015 Zaključak Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore ”Status D&V” DOO Podgorica Nabavka usluga fotokopiranja
UP.0903-184-3-2015 30/03/2015 Rješenje Klinički Centar Crne Gore Podnosilac zahtjeva: Klinički Centar Crne Gore. Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove KCCG, po partijama.
UP.0904-97-4-2015 23/03/2015 Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost. “Alliance” DOO Podgorica. Nabavka putničkih motornih vozila, po partijama.
UP.0902-105-2-2015 23/03/2015 Rješenje Opština Herceg Novi “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije završnog računa za 2014. godinu
UP.0903-63-2-2015 23/03/2015 Rješenje Centralna banka Crne Gore “Spes auto” DOO Podgorica Nabavka dva nova putnička motorna vozila – limuzine.
UP.0904-109-4-2015 23/03/2015 Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica “Fini Dom” DOO Podgorica Izrada i montaža namještaja u sobama I faze Novog studentskog doma od sobe 1-102.
UP.0903-114-3-2015 23/03/2015 Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “UNA” DOO Tivat Nabavka i ugradnja zaštitnih bokobrana – odbojnika na pristaništima u opštinama Herceg Novi, Kotor, Budva i Ulcinj.
UP.0902-101-3-2015 23/03/2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Lotus Projekt” DOO Podgorica Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M – 2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute.
UP.0902-117-4-2015 23/03/2015 Zaključak Ministarstvo ekonomije “Bojana.Co.Me“ DOO Podgorica i Konzorcijum “Expeditio Architect” DOO Kotor i “NVO Expeditio” Kotor Nabavka konsultantskih usluga za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava.
UP.0902-132-3-2015 23/03/2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ,,Status D&V“ DOO Podgorica Nabavka fotokopir aparata
UP.0904-148-2-2015 23/03/2015 Rješenje Opština Ulcinj VU “Veterinum” Ulcinj. Nabavka usluga prskanja komaraca u gradu.
UP.0902-77-2-2015 23/03/2015 Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Arhitektonski studio AIM” DOO Podgorica i “Verde Projekt” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze od restorana “Porto” do Savičića potoka u dužini od 290 metara.
UP.0904-94-5-2015 23/03/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Konzorcijuma ”Aqua-In” DOO Tivat, ”Darosava” DOO Tivat, „SS&Gavrilović Gradnja” DOO Tivat, ”Wacom” DOO Tivat, ”Zscom” DOO Tivat, ”Avacom” DOO Tivat, ”Vjeko” DOO Tivat i ”Mirell” SZR Tivat Izgradnja javne rasvjete kod magistralnog puta u Radanovićima (I faza).
UP.0902-107-5-2015 23/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka ustupanja izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 (četrdesetosam) kalendarskih mjeseci, po partijama.
UP.0903-91-2-2015 23/03/2015 Rješenje Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore Konzorcijum ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i ”Studio Prostor” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade bivšeg zatvora u Starom gradu Kotoru.
UP.0903-129-5-2015 23/03/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Sigurnost borvin” DOO Podgorica Nabavka radova za potrebe HE »Piva« u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica – faza I.
UP.0903-124-3-2015 23/03/2015 Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ”INOP” DOO Šabac, Republika Srbija Nabavka oznaka za životinje (na ušima)-ušne markice za identifikaciju i registraciju malih preživara (ovce i koze), za potrebe veterinarske uprave.
UP.0902-117-3-2015 23/03/2015 Zaključak Ministarstvo ekonomije “Bojana.Co.Me“ DOO Podgorica i Konzorcijum “Expeditio Architect” DOO Kotor i “NVO Expeditio” Kotor Nabavka konsultantskih usluga za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava.
UP.0904-854-7-2014 23/03/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Kotor “Ingenium” DOO Podgorica nabavka usluga konsultanta na procjeni imovine
UP.0902-92-3-2015 16/03/2015 Rješenje Ministarstvo prosvjete “Novoprevoz” DOO Bijelo Polje Nabavka pružanja usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju u Crnoj Gori tokom 2014 godine, po partijama.
UP.0903-75-2-2015 16/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Geotechnics projects & consulting” DOO Podgorica, ”Geoengineering” DOO Podgorica i ”Bi-Kod” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani, sa sanacijom tunela i mostova, od km 1148+200 do km 1168+200.
UP.0902-45-5-2015 16/03/2015 Rješenje “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Alliance” DOO Podgorica i “Farmont M.P” DOO Danilovgrad Nabavka sanitetskih vozila
UP.0904-79-4-2015 16/03/2015 Zaključak JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti ”Dr Jovan Bulajić” Brezovik “Urion” DOO Podgorica Ispravka greške u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki UP.0904-79/2-2015 od 09.03.2015.g.
UP.0904-71-4-2015 16/03/2015 Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “Smart Tech” DOO Podgorica Nabavka softvera za upravljanje dokumentacijom i 28-portnog gigabitnog sviča, po partijama.
UP.0904-100-4-2015 16/03/2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Geotechnics, projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica Ispravka greške u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki UP.0904-100/2-2015 od 09.03.2015.g.
UP.0904-76-2-2015 16/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj Konzorcijum “Geotechnics, projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica. Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši, od km 2+000 do km 21+500.
UP.0904-108-2-2015 16/03/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Tehnoput MNE” DOO Podgorica, “Ding” DOO Podgorica i “Carinvest” DOO Kotor. Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-18, dionica Tuzi – Pljoče, km 145+833/PC Rokšped – km 150+033/Pljoče. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 90/14 od 12.12.2014. godine za otvoreni postupak
UP.0903-84-2-2015 16/03/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Audio Art” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade audio vodiča za muzej Marka Miljanova.
UP.0904-611-11-2014 16/03/2015 Zaključak Direkcije javnih radova Joint ventura IGP “Fidija“ DOO Podgorica, „Geo Max Group“ DOO Podgorica i Itea“ DOO Herceg Novi; “Granite line Natural Stone“ DOO Aranđelovac, Republika Srbija; „JIM“ DOO Mostar, Bosna i Hercegovina; „Anglian“ DOO Bar; „Kovač Mont“ DOO Stari Banovci, Republika Srbija; „Korali“ DOO Kraljevo, Republika Srbija; S.Z.K.R. „Inostone“ Mionica, Republika Srbija;
UP.0903-53-4-2015 16/03/2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova. “Fobra” DOO Podgorica. Ispravka Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj UP. 0903-53/2-2015 od 09.03.2015. godine.
UP.0902-113-2-2015 9/3/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica “HLB Mont Audit ” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije završnog računa Budžeta za 2014. godinu
UP.0903-43-2-2015 9/3/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ”Ljetopis” DOO Podgorica. Nabavka administrativnog (kancelarijskog) materijala
UP.0903-55-2-2015 9/3/2015 Rješenje Opština Kotor ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluge izrade projekta saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analiza regulisanja i odvijanja auto taxi prevoza.
UP.0903-85-2-2015 9/3/2015 Rješenje Prijestonica Cetinje Institut za ravoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluge izrade dokumentacije za odlučivanje i izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka sa potrebnim ispitivanjem lokacije.
UP.0902-80-8-2015 9/3/2015 Zaključak Ministarstvo ekonomije ,,Elko“ DOO Podgorica. Nabavke solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima
UP.0902-770-8-2014 9/3/2015 Rješenje “Luka Kotor“ AD Kotor Kontrola postupka Javne nabavke po Pozivu broj 0306-1856 od 17.10.2014.g. Žalilac: “YU Briv“ DOO Kotor Nabavka sistema za privez megakruzera.
UP.0903-86-7-2015 9/3/2015 Zaključak JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluge tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila.
UP.0904-99-3-2015 9/3/2015 Zaključak Fond za obeštećenje “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-73-2-2015 9/3/2015 Rješenje Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Inter Project & CO” Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane – Kalače, dionica Berane – Petnjica
UP.0903-81-3-2015 9/3/2015 Zaključak Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore „Artek“ DOO Podgorica Montaža i postavljanja objekta – info punkta na zaštićenom području Solila, opština Tivat.
UP.0904-78-2-2015 9/3/2015 Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik “Urion” DOO Podgoica Nabavka medicinske opreme za opremanje intenzivne njege, po partijama.
UP.0904-112-2-2015 9/3/2015 Zaključak “Komunalno” DOO Tivat “Ben-Kov” DOO Tivat. Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom
UP.0903-53-2-2015 9/3/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Fobra” DOO Podgorica Nabavka akumulatora
UP.0904-104-3-2015 9/3/2015 Zaključak Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD “Dolfi” DOO Tivat Nabavka usluga pismenog prevođenja sa engleskog na crnogorski i sa crnogorskog na engleski jezik.
UP.0903-59-5-2015 9/3/2015 Zaključak Centralna banka Crne Gore ”Sigurnost borvin” DOO Podgorica Nabavka i instalacija protivpožarnog sistema
UP.0904-116-2-2015 9/3/2015 Zaključak “Monteput” DOO Podgorica “Dumaks” DOO Podgorica Nabavka i montaža opreme za novi posloivni prostor na Starom aerodromu, po partijama.
UP.0903-86-7-2015 9/3/2015 Zaključak JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluge tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila.
UP.0904-99-3-2015 9/3/2015 Zaključak Fond za obeštećenje “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije.
UP.0904-82-3-2015 9/3/2015 Zaključak Opština Rožaje “Sever-Trans” export-import DOO Rožaje Nabavka usluga uklanjanja snijega (zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Rožaje za sezonu 2014/2015, prema Programu za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Rožaje), po partijama.
UP.0903-121-2-2015 9/3/2015 Rješenje Radio-Difuzni Centar DOO Podgorica “Home Servis” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji krova zgrade na objektu Plavnica.
UP.0903-70-4-2015 9/3/2015 Zaključak „Komunalno“ DOO Danilovgrad Konzorcijum ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i ”Lars fire” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za novo gradsko groblje sa pratećim sadržajima u Danilovgradu.
UP.0904-112-2-2015 9/3/2015 Zaključak “Komunalno” DOO Tivat. “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom.
UP.0903-53-2-2015 9/3/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Fobra” DOO Podgorica Nabavka akumulatora.
UP.0903-49-30-2014 9/3/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podnosilac zahtjeva: “Osmi Red-D” DOO Podgorica. Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija).
UP.0904-79-2-2015 9/3/2015 Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik “Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinske opreme za opremanje intenzivne njege, po partijama.
UP.0902-54-2-2015 9/3/2015 Rješenje Direkcija javnih radova Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica, “Profil Ing” DOO Bar, “Hydrogis System” DOO Podgorica i “Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije puta Ski rizort “Kolašin 1450” Jezerine, Ski rizort “Kolašin 1600” u opštini Kolašin.
UP.0904-100-2-2015 9/3/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Geotechnics, projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 7+300 do km 11+500.
UP.0903-36-2-2015 2/3/2015 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica Advokat Zoran Čelebić iz Podgorice Nabavka usluga pravnika – advokata na period 1 (jedne) godine.
UP.0902-51-3-2015 2/3/2015 Rješenje odbija se žalba kao neosnovana Direkcija javnih radova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu 04-111/14 od 18.09.2014.g. Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektro i građevinskog dijela TS 35/10 kV, 2x8MVA, u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin
UP./0903-41-2-2015 2/3/2015 Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-25-7-2015 2/3/2015 Zaključak Opština Budva “Capital M” DOO Podgorica Nabavka i montaža arhivskih polica.
UP.0903-98-5-2015 2/3/2015 Zaključak Ekonomski fakultet ”Pet zvjezdica” DOO Podgorica Nabavka sredstava za održavanje higijene.
UP.0903-106-4-2015 2/3/2015 Rješenje Klinički Centar Crne Gore Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka javne nabavke : Klinički Centar Crne Gore Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove KCCG, po partijama.
UP.0903-106-3-2015 2/3/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove KCCG, po partijama.
UP.0902-49-2-2015 2/3/2015 Rješenje Građevinski fakultet Podgorica “Alexandar” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga smještaja
UP.0903-40-4-2015 2/3/2015 Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica ”Sandin vrh” DOO Cetinje Nabavka ulja i maziva, po partijama
UP.0902-61-3-2015 2/3/2015 Zaključak Opština Budva “Tehnoput-Mne” DOO Podgorica Izvođenje radova na rekonstrukciji puta preko Prijevora do Žute grede
UP.0903-31-4-2015 2/3/2015 Rješenje Opština Budva “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksnog operatera, po partijama
UP.0902-68-4-2015 2/3/2015 Zaključak JU VSŠ “Policijska akademija” Danilovgrad Konzorcijum “Arhitektonski studio Aim” DOO Podgorica, “Civil Engineer” DOO Podgorica i “Sinersys” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog projektovanja – Izrade Glavnog projekta čelične nadstrešnice iznad poligona za izvođenje obuke kadeta.
UP.0904-69-2-2015 2/3/2015 Rješenje JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0904-62-2-2015 2/3/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Temko” DOO Nikšić Nabavka uređenja panoramske rute koja uključuje: – postavljanje signalizacije, u skladu sa Tehničkim uslovima za postavljanje signalizacije, koji su sastavni dio Tenderske dokumentacije i Planom signalizacije koji će izvršiocu biti dostavljen nakon potpisivanja ugovora; – izradu i postavljanje klupa na odabranim vidikovcima
UP.0904-89-5-2015 2/3/2015 Zaključak “Komunalne usluge” DOO Podgorica “Kov-Car” DOO Tivat Nabavka novih specijalnih vozila sa nadogradnjom
UP.0904-42-2-2015 2/3/2015 Rješenje Ekonomski fakultet Podgorica “Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka dva nova fotokopir aparata