DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Maj 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-195-2-2015 25.05.2015. Zaključak Opština Pljevlja "Arhiplan CG" DOO Podgorica i "Urbanprojekt" AD Čačak Usluge urbanističkog planiranja
UP.0902-195-3-2015 25.05.2015. Rješenje Opština Pljevlja "Arhiplan CG" DOO Podgorica i "Urbanprojekt" AD Čačak Usluge urbanističkog planiranja
UP.0903-204-2-2015 25.05.2015. Rješenje Opština Berane "Šćepanović" DOO Podgorica Nabavka multifunkcionalnog kopir aparata
UP.0903-301-3-2015 25.05.2015. Rješenje Zdravstvena ustanova  Apoteka Crne Gore "Montefarm" Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br.0215 Nabavka ampularnih ljekova i seruma
UP.0903-345-3-2015 25.05.2015. Zaključak Opština Tivat “Kov-Car” DOO Tivat Nabavka mini kamiona za odvoz smeća
UP.0904-219-3-2015 25.05.2015. Rješenje "Montecargo" DOO Podgorica "Milves" DOO Nikšić Nabavka i sukcesivna isporuka MBT za teretne vagone.
UP.0904-238-2-2015 25.05.2015. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj. Konzorcijum “SIMM inženjering“ DOO Podgorica, „Hidrofokus“ DOO Podgorica, „VIA projekt“ DOO Podgorica, „AE Studio“ DOO Podgorica, „Geo-Max Group“ DOO Podgorica, „Geotehnika Plus“ DOO Nikšić i ”Prev&ing” DOO Podgorica Usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Danilovgrad Podgorica od km 114+500 do km 129+500
UP.0904-309-2-2015 25.05.2015. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova "Petrol Crna Gora" MNE DOO Podgorica Nabavka nafte, benzina i lož ulja.
UP.0904-312-2-2015 25.05.2015. Rješenje Zdravstvena ustanova  Apoteka Crne Gore "Montefarm" Kontrola postupka javne nabavke po pozivu br.0115 Nabavka ljekova
UP.0904-313-3-2015 25.05.2015. Zaključak Agencija za civilno vazduhoplovstvo "Clean express" DOO Podgorica
UP.0904-319-4-2015 25.05.2015. Zaključak Institut za javno zdravlje "PDG" DOO Podgorica Nabavka hemikalija visoke čistoće za potrebe sanitarne hemije i hemikalija za mikrobiologiju.
UP.0904-330-4-2015 25.05.2015. Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD "Okov" DOO Podgorica nabavka materijala za elektro i gasno zavarivanje i rezanje
UP.0904-382-1-2015 25.05.2015. Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Kontrola javne nabavke po pozivu br.02/15 nabavka Microsoft licenci po modelu licenciranja Microsoft Enterprise Agreementa za državne organe, organe državne uprave  i druge institucije
UP.0904-258-7-2015 25.05.2015. Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik "Osmi red-d" DOO Podgorica medicinska oprema za opremanje intezivne njege
UP.0903-234-3-2015 25.05.2015. Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Ljetopis" DOO Podgorica nabavka potrošnog materijala za tonere
UP.0903-336-3-2015 25.05.2015. Zaključak Direkcija za investicije i razvoj opštine Tivat "Pupović Elektro In" DOO Tivat izgradnja javne rasvjete
UP.0903-287-3-2015 25.05.2015. Zaključak JU OŠ "Radomir Rakočević" Mojkovac "Uzor" DOO Podgorica radovi na popravljanju i održavanju krovova
UP.0903-284-2-2015 25.05.2015. Rješenje Ministarstvo pravde "Omnioil" DOO Podgorica nabavka rezervnih djelova za motorna vozila za potrebe ZIKS-a
UP.0903-311-2-2015 25.05.2015. Zaključak "Komunalno - Lim" DOO Bijelo Polje "AMAA" DOO Bijelo Polje nabavka motornog ulja, glicerina,  mjenjačkog ulja, antifriza HD 46 Hidrola i ATF ulja za servo volane
UP.0902-286-4-2015 25.05.2015. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD TZV "Gredelj" DOO Zagreb glavna opravka ranga srednje opravke 10 putničkih kola tipa "Z"
UP.0902-190-4-2015 25.05.2015. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Konzorcijum “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i “Ing-Invest” DOO Danilovgrad. Nabavka opremanja lokacija u naseljima sa pretežno individualnom izgradnjom i drugih lokacija za koje se ukaže potreba i obezbijede sredstva, radova na hidrotehničkim instalacijama za koje se ukaže potreba, polaganje visokonaponskih kablova i izgradnja javne rasvjete za opremanje lokacija i sredstva za investitore koji sami opremaju lokaciju - izgradnja saobraćajnice izmežu zona 18 i 19  u zahtavu DUP-a Stambena jedinica VI
UP.0903-342-2-2015 25.05.2015. Zaključak Uprava za javne nabavke "Crnogorski telekom" AD Podgorica usluge mobilne telefonije
UP.0903-202-3-2015 25.05.2015. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore "Mtel" DOO Podgorica usluge mobilne telefonije
UP.0902-268-3-2015 25.05.2015. Rješenje "Montecargo" DOO Podgorica "Ljetopis" DOO Podgorica abavka i sukcesivne isporuke kancelarijskog i kompjuterskog potrošnog materijala, po partijama.
UP.0902-244-4-2015 25.05.2015. Rješenje "Vodovod i kanalizacija" DOO Nikšić "Neckom" DOO Nikšić Nabavka cementa, betonskih blokova i agregata (pijesak).
0902-223-5-2015 25.05.2015. Zaključak "Montecargo" DOO Podgorica "Ljetopis" DOO Podgorica Nabavka i sukcesivne isporuke kancelarijskog i kompjuterskog potrošnog materijala, po partijama.
0902-230-3-2015 25.05.2015. Rješenje Građevinski fakultet Podgorica "Alexandar" DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga smještaja.
UP.0902-222-2-2015 25.05.2015. Rješenje Ministarstvo ekonomije "Bojana.Co.Me" DOO Podgorica Nabavka konsultantskih usluga za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava
UP.0902-218-3-2015 25.05.2015. Zaključak Građevinski fakultet Podgorica "Žitomlin" DOO Nikšić Izvođenje građevinskih radova na krovu
UP.0903-216-5-2015 05.05.2015. Rješenje Opština Tivat "Crnagoraput" AD Podgorica Radovi na obnavljanju horizontalne signalizacije
UP.0904-175-4-2015 05.05.2015. Rješenje Opština Ulcinj "VM Kod" DOO Podgorica Usluga revizije završnog računa opštine Ulcinj za 2014.g.
UP.0904-171-7-2015 05.05.2015. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica "Kov-Car" DOO Tivat Nabavka tri nova dostavna furgon vozila
UP.0904-296-3-2015 05.05.2015. Zaključak Direkcija javnih radova "Sigurnost borvin" DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji dječijeg vrtića u Baru
UP.0903-306-4-2015 05.05.2015. Zaključak Opština Pljevlja "Tehnoput-MNE" DOO Podgorica Radovi na presvlašenju i sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva  asfaltnom masom na teritoriji opštine Pljevlja
UP.0902-187-4-2015 05.05.2015. Zaključak JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić” Bar "Vibacom" DOO Baošići, Herceg Novi Profesionalna sredstva za higijenu ruku za potrebe odjeljenje
UP.0902-183-2-2015 05.05.2015. Rješenje Opština Danilovgrad "Jolly commerce" DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala i tonera.
UP.0902-872-6-2014 05.05.2015. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Kontrola postupka javne nabavke po pozivu broj 157/14 Izvođenje radova za potrebe HE "Piva" u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine
UP.0903-308-3-2015 05.05.2015. Zaključak Klinički centar Crne Gore "PDG" DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala.
UP.0903-208-2-2015 05.05.2015. Rješenje Opština Tivat "Alfa project" DOO Podgorica Radovi na obnavljanju horizontalne signalizacije