DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-416-1-2015 23.06.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 60/15 od 23.04.2015.g. Nabavka usluga za poslovne sisteme, po partijama.
UP.0902-294-2-2015 23.06.2015 Rješenje Opština Herceg NovI “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-415-1-2015 23.06.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 44/15 od 03.04.2015.g. Nabavka drvenih impregnisanih stubova (N-8, N-9, N-10, N-11 i N-12).
UP.0902-389-4-2015 23.06.2015 Zaključak Zavod za hidrometorologiju i seizmologiju “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka administrativnog materijala, po partijama
UP.0904-440-6-2015 23.06.2015 Rješenje Klinički Centar Crne Gore Podnosilac zahtjeva za nastvak postupka javne nabavke: Klinički Centar Crne Gore Nabavka sredstava za higijenu, papirnih sredstava i PVC proizvoda po partijama 2,3,4,5,8 i 9.
UP.0902-429-3-2015 23.06.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Consing” DOO Budva Radovi na izgradnji Srednje stručne škole u Golubovcima.
UP.0902-274-3-2015 23.06.2015 Rješenje JP Sportsko-rekreativni centar ”Budva” “Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta armirano-betonske konstrukcije za izvedeni objekat Sportsko-rekreativnog bazena u TN ”Slovenska plaža” u Budvi.
UP.0902-280-2-2015 23.06.2015 Rješenje Direkcija za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje Konzorcijuma “Civil Engineer” DOO Podgorica i ”Indel inženjering” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse dužine L = 200 m sa svom infrastrukturom.
UP.0902-334-6-2015 23.06.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”Tehnoput – MNE” DOO Podgorica, IGP ”Fidija” DOO Podgorica i ”Carinvest” DOO Kotor Nabavka ustupanja izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 (četrdesetosam) kalendarskih mjeseci sa zaključivanjem okvirnog sporazuma, po partijama.
UP.0904-288-4-2015 23.06.2015 Rješenje ”Komunalno” DOO Budva VU “Veterinum” Ulcinj Nabavka sredstava za zaprašivanje komaraca
UP.0903-403-6-2015 23.06.2015 Zaključak ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica ”Usluga” AD Bačka Topola, Republika Srbija Nabavka pogrebne opreme
UP.0904-293-4-2015 23.06.2015 Rješenje Radio – difuzni centar DOO Podgorica “Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka usluga registracije motornih vozila, sa tehničkim pregledom i obaveznim osiguranjem, prema specifikaciji vozila
UP.0902-292-1-2015 23.06.2015 Zaključak „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica „Aerodromi ketering Montenegro“ DOO Tivat Ustupanje djelatnosti Catering usluga na Aerodromu „Podgorica“
UP.0903-278-5-2015 23.06.2015 Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ”INOP” DOO Šabac, Republika Srbija Nabavke oznaka za životinje (na ušima)-ušne markice za identifikaciju i registraciju malih preživara (ovce i koze), za potrebe veterinarske uprave
UP.0903-300-2-2015 23.06.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Podgorica Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavke elektro usluga za HE „Perućica“, po partijama, i to: Partija 1 – Ispitivanje sistema uzemljenja, Partija 2 – Isporuka i zamjena 40kV bloka BTS Povija i Partija 3 – Isporuka i zamjena NN bloka BTS
UP.0903-290-4-2015 23.06.2015 Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije (Partija 1) i mobilnog interneta (Partija 2)
UP.0902-72-20-2014 16.06.2015 Rješenje Direkcija javnih radova “Was-design” DOO Podgorica Nabavka opremanja zgrade Univerzitetskog centra u opštini Berane
UP.0902-341-5-2015 16.06.2015 Zaključak Opština Budva “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera
UP.0902-407-3-2015 16.06.2015 Zaključak JU “Lovćen-Bečići” Cetinje “Suada Atlass” DOO Rožaje Nabavka usluge prevoza djece do i od odmarališta na Ivanovim Koritima i u Rafailovićima.
UP.0902-265-3-2015 16.06.2015 Zaključak JU “Centar za savremenu umjetnost” Podgorica “KNB Production” DOO Podgorica Nabavka usluge štampe i grafičkog dizajna publikacija i proizvodnje PVC-a.
UP.0902-247-3-2015 16.06.2015 Rješenje Fond za obeštećenje Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-260-3-2015 16.06.2015 Zaključak JU “Dom učenika i studenata” Podgorica. “Halcon” DOO Podgorica Izrada i ugradnja bravarije – 89 komada ulaznih vrata apartmana /kvarta/ u prvoj fazi Novog studentskog doma.
UP.0904-228-7-2015 16.06.2015 Rješenje ”Komunalno” DOO Tivat “Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka auto guma za period od 12 mjeseci
UP.0904-259-2-2015 16.06.2015 Rješenje Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje “Arhiplan CG” DOO Podgorica Nabavka usluga urbanističkog planiranja – izrada DUP-a “Ciglana”
UP.0904-282-2-2015 16.06.2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Jugobicikl-promet” DOO Podgorica Nabavka auto guma – teretni program
UP.0904-297-2-2015 16.06.2015 Rješenje Opština Ulcin VU “Veterinum” Ulcinj Nabavka usluga prskanja komaraca u gradu.
UP.0904-279-3-2015 16.06.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Civil Engineer” DOO Podgorica i ”Jawel Crna Gora” DOO Podgorica Usluga izrade elaborata o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda drugim objektima za potrebe FC Distribucija.
UP.0904-273-3-2015 16.06.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”PTT Inženjering” DOO Podgorica i ”Geoprojekt Perišić” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji NDTS 10/04 kV, 630 kVA, ”Gusinje 3”, sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja za potrebe ED Berane
UP.0902-358-2-2015 16.06.2015 Zaključak Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “M Print“ DOO Podgorica i “Merkator International” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga štampanja udžbenika
UP.0902-358-3-2015 16.06.2015 Rješenje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “M Print“ DOO Podgorica i “Merkator International” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga štampanja udžbenika
UP.0903-363-4-2015 16.06.2015 Zaključak Institut za javno zdravlje Podgorica ”PDG” DOO Podgorica Nabavka gasova za gasnu stanicu (propan butan, azot, kiseonik, helijum, ugljendioksid, vodonik, aceton, argon, azot-suboksid)
UP.0903-295-2-2015 16.06.2015 Rješenje Regulatorna agencija za energetiku “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
UP.0903-298-4-2015 16.06.2015 Zaključak Javno preduzeće ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva “Hidromont Inženjering“ DOO Podgorica i ”Montal DSD” DOO Podgorica Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta ”Bolje Sestre”
UP.0903-298-5-2015 16.06.2015 Rješenje Javno preduzeće ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva “Hidromont Inženjering“ DOO Podgorica i ”Montal DSD” DOO Podgorica Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta ”Bolje Sestre”
UP.0902-443-4-2015 16.06.2015 Zaključak Glavni grad Podgorica Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: Glavni grad Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0904-316-2-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata i lica u Centru za smještaj lica koja traže azil.
UP.0902-383-2-2015 09.06.2015 Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 0415 od 25.02.2015.godine Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija
UP.0904-250-3-2015 09.06.2015 Rješenje Ekonomski fakultet Podgorica “Xenon forte – Montenegro” DOO Podgorica Nabavka dva nova fotokopir aparata
UP.0903-266-4-2015 09.07.2015 Rješenje Pošta Crne Gore “AP Print” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0903-323-4-2015 09.06.2015 Rješenje Državna revizorska institucija “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-269-2-2015 09.06.2015 Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “Tehnoinženjering – Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja.
UP.0902-252-3-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica i “Ding” DOO Podgorica Radovi na rekonstrukciji raskrsnice na maigstralnom putu M-2 i ulice Serdara Janka Vukotića u Mojkovcu.
UP.0904-248-3-2015 09.06.2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0902-391-2-2015 09.06.2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, narudžbenica i svesaka, po partijama
UP.0902-255-4-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Montal DSD” DOO Podgorica Izrada Državne studije lokacije, Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i Studije zaštite kulturnih dobara za Državnu studiju lokacije “Dio sektora 43 – Luka Budva”, po partijama.
UP.0904-254-3-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava “Damar Plus” DOO Podgorica Nabavka usluga anketnog istraživanja
UP.0902-370-4-2015 09.06.2015 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Elektro team” DOO Budva Isporuka i zamjena faznih provodnika i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Budva – Tivat.
UP.0904-215-4-2015 09.06.2015 Rješenje Investiciono razvojni fond Crne Gore AD Podgorica “Double L” DOO Podgorica Usluga pismenog prevođenja sa engleskog na crnogorski jezik, i sa crnogorskog jezika na engleski jezik.
UP.0904-201-2-2015 09.06.2015 Rješenje JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-398-4-2015 09.06.2015 Zaključak Opština Budva “Construction Montenegro” DOO Podgorica Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju poslovnog prostora – Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.
UP.0903-253-3-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica i “Ding” DOO Podgorica Radovi na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M-21 u Bijelom Polju
UP.0902-328-4-2015 09.06.2015 Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “Okov” DOO Podgorica Nabavka vijačnog materijala
UP.0902-327-2-2015 09.06.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 06/15 od 25.02.2015.godine. Nabavka izvođenja radova na kanalizacionom sistemu kroz gornji dio Starog grada.
UP.0903-352-2-2015 09.06.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 23/15 od 27.02.2015.g. Nabavka nafte, benzina i lož ulja po partijama.
UP.0903-281-2-2015 09.06.2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Rokšped auto centar” DOO Podgorica Nabavka nove ili korišćene (maximum do 500 radnih sati) kombinirke rovokopač utovarivač.
UP.0902-217-4-2015 02.06.2015 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-242-3-2015 02.06.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Tehnoput – MNE“ DOO Podgorica Nabavka radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima – sanacija asfaltnih kolovoza na putnim pravcima u sekciji ”Kotor”.
UP.0903-251-4-2015 02.06.2015 Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Kozorcijum “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Nabavka radova na izgradnji dijela ulica 2003 i 2008 u zahvatu DUP-a “Blok VI”
UP.0903-240-1-2015 02.06.2015 Rješenje Direkcija za investicije i razvoj opštine Tivat ”Amplitudo” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade “Sistema 48”.
UP.0903-245-2-2015 02.06.2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-236-4-2015 02.06.2015 Zaključak Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-45-10-2014 02.06.2015 Zaključak Klinički centar Crne Gore ”Rich group” DOO Podgorica Nabavka dušeka i tekstilnog programa za potrebe KCCG, po partijama
UP.0903-256-4-2015 02.06.2015 Rješenje Opština Kotor ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluge izrade projekta saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analiza regulisanja i odvijanja auto taxi prevoza.
UP.0903-376-4-2015 02.06.2015 Zaključak Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima.
UP.0903-378-2-2015 02.06.2015 Zaključak “Tržnice i pijace” DOO Podgorica „Veletex“ DOO Podgorica Nabavka HTZ opreme
UP.0903-277-3-2015 02.06.2015 Zaključak Agencija za stanovanje DOO Podgorica „Energo” DOO Podgorica Nabavka izrade i montaže eloksir (aluminijske) i PVC bravarije.
UP.0904-246-2-2015 02.06.2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0902-207-3-2015 02.06.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, za period od godinu dana, po partijama.
UP.0904-243-3-2015 02.06.2015 Rješenje Opština Pljevlja “Licenca Geo office” DOO Danilovgrad Nabavka geodetskog instrumenta
UP.0904-267-2-2015 02.06.2015 Rješenje Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje Konzorcijum “3D4M” DOO Tivat, ”Aqva”-IN” DOO Tivat i ”Avacom” DOO Tivat Nabavka radova održavanja – farbanja stubova javne rasvjete.
UP.0904-302-6-2015 02.06.2015 Rješenje JZU Dom zdravlja Cetinje ”Alliance” DOO Podgorica Nabavka sanitetskog vozila prema datoj specifikaciji
UP.0904-377-3-2015 02.06.2015 Zaključak Institut za javno zdravlje Crne Gore ”Balkan lift” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja liftova
UP.0904-337-3-2015 02.06.2015 Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Construction Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji Pošte 2 kod Željezničke stanice.
UP.0904-340-3-2015 02.06.2015 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmont” DOO Danilovgrad Nabavka sistema za uzorkovanje biološkog materijala (Vakuum sistemi) za potrebe KCCG i ostalih JZU Crne Gore.
UP.0904-365-4-2015 02.06.2015 Zaključak JU SSŠ ”Ivan Uskoković” Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda vozila.
UP.0903-257-2-2015 02.06.2015 Rješenje Centralna banka Crne Gore ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka avio karata
UP.0902-239-3-2015 02.06.2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka originalnih, nedopunjavanih i nerecikliranih tonera i potrošnog materijala za računare
UP.0902-284-3-2015 02.06.2015 Rješenje Ministarstvo pravde “Omnioil“ DOO Podgorica Nabavka usluga popravke i održavanje automobila za potrebe Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Uprave za antikorupcijsku incijativu.
UP.0902-203-2-2015 02.06.2015 Rješenje Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore ,,Intours” DOO Podgorica Nabavka avio karata za potrebe BTF za 2015.g.