DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jul 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-388-3-2015 29.07.2015 Rješenje Turistička organizacija Crne Gore “Ljetopis” DOO Podgorica Kancelarijski potrošni materijal i toneri
UP.0902-383-5-2015 29.07.2015 Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Kontrolu postupka javne nabavke po Pozivu broj 0415 od 25.02.2015.g. Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija.
UP.0903-356-3-2015 29.07.2015 Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost “Omnioil” DOO Podgorica Nabavka rezervnih auto djelova, po partijama
UP.0903-372-2-2015 29.07.2015 Rješenje JU Dom učenika i studenata Nikšić “Spark” DOO Nikšić Nabavka radne odjeće
UP.0903-353-2-2015 29.07.2015 Rješenje JU Službeni list Crne Gore “HKS Spektar” DOO Podgorica Štampanje knjiga
UP.0902-366-5-2015 29.07.2015 Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica, ”Geo&Arh Projekt” DOO Podgorica i ”Planplus” DOO Podgorica Izrade izmjena i dopuna DUP-a ”Servisno skladišna zona uz željezničku prugu-Vatrogasni dom” u Podgorici sa izradom geodetskih podloga i izradom Separata sa urbanističko tehničkim uslovima.
UP.0903-521-1-2015 29.07.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-9/15 od 02.04.2015.g. Nabavka izvođenja radova na izgradnji cjevovoda Krkori u opštini Andrijevica.
UP.0903-359-4-2015 29.07.2015 Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Montal DSD” DOO Podgorica i “Geoart” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji ponte u opštini Kotor
UP.0902-364-4-2015 29.07.2015 Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica “Alegrina NS“ DOO Novi Sad Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom
UP.0903-518-2-2015 29.07.2015 Zaključak Državna revizorska institucija “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-355-5-2015 29.07.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe preštampanih obrazaca i varijabilnih podataka, kovertiranja računa, štampe flajera i insertovanja flajera uz račune, štampanje i kovertiranje obavještenja i zahtjeva za zaključivanje Ugovora o snabdijevanju za potrebe FC ”Snabdijevanje”.
UP.0904-385-3-2015 29.07.2015 Rješenje Turistička organizacija opštine Budva ”Grafo group” DOO Podgorica Nabavka usluga dizajna i pripreme za štampu brošura, flajera, vizuelnog identiteta manifestacija i vizuelnog identiteta štandova za sajamske nastupe tokom 2015.g.
UP.0902-509-3-2015 29.07.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Orbita” DOO Nikšić Nabavka transformatorskog ulja
UP.0903-447-2-2015 29.07.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Inter project” DOO Podgorica, “Virmont” DOO Bar i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji vodovoda Krkori u opštini Andrijevica.
UP.0903-545-2-2015 29.07.2015 Zaključak ”Sportski objekti” DOO Podgorica „Pro Link Group“ DOO Podgorica Nabavka i ugradnja video nadzora na Gradskom stadionu – južna tribina.
UP.0902-362-2-2015 29.07.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor. „Ing Invest“ DOO Danilovgrad. Nabavka radova na rekonstrukciji pumpne stanice na Solilima sa sanacijom dijela kanalizacione mreže u industrijskoj zoni.
UP.0903-545-2-2017 29.07.2015 Zaključak ”Sportski objekti” DOO Podgorica „Pro Link Group“ DOO Podgorica Nabavka i ugradnja video nadzora na Gradskom stadionu – južna tribina.
UP.0903-538-3-2015 29.07.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turzima – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Home Servis“ DOO Podgorica i „Civil engineer“ DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji administrativnog objekta u opštini Andrijevica.
UP.0902-327-5-2015 29.07.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, opština Kotor Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 06/15 od 25.02.2015.g. Nabavka izvođenja radova na kanalizacionom sistemu kroz gornji dio Starog grada.
UP.0904-506-3-2015 29.07.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 06/15 od 30.04.2015.g. Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijala i odgovarajuća oprema) iz oblasti laboratorije za određivanje acidobaznog statusa za potrebe JZU Crne Gore, uz zaključivanje okvirnog sporazuma.
UP.0903-369-4-2015 29.07.2015 Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica “Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluge registracije motornih vozila
UP.0904-392-2-2015 29.07.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Energy Line” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja zelenih površina, usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i usluga angažovanja pomoćne radne snage, po partijama.
UP.0902-367-3-2015 29.07.2015 Zaključak Agencija za civilno vazduhoplovstvo Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva), po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0902-367-4-2015 29.07.2015 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva), po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0904-467-5-2015 22/04/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”AG Infoplan” DOO Nikšić Izvođenja radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.) za potrebe ED Cetinje.
UP.0902-314-2-2015 21.07.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Vatrooprema“ DOO Podgorica Nabavka protivpožarne opreme
UP.0903-503-3-2015 21.07.2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova “Refena“ DOO Podgorica Nabavka završnih građevinsko zanatskih i molersko fasaderskih radova u objektima MUP-a, po partijama.
UP.0903-526-5-2015 21.07.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: Klinički centar Crne Gore. Nabavka medicinskog potrošnog materijala
UP.0903-526-4-2015 21.07.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove
UP.0903-418-2-2015 21.07.2015 Zaključak Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore “Žitomlin“ DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji organizacionih djelova Zavoda.
UP.0904-379-5-2015 21.07.2015 Rješenje Opština Herceg Novi ZU Institut za javno zdravlje Podgorica Larvicidno tretiranje komaraca, deratizacija i zadimljavanje javnih površina na teritoriji Opštine Herceg Novi.
UP.0902-481-3-2015 21.07.2015 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmalab” DOO Podgorica, ”Urion” DOO Podgorica, ”Glosarij” DOO Podgorica i ”Osmi red-D” DOO Podgorica. Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama.
UP.0902-347-4-2015 21.07.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Simm inženjering” DOO Podgorica, ”Geotehnički inženjering” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”Lavian inženjering” DOO Tivat, ”AE Studio” DOO Podgorica, ”Geo-max group” DOO Nikšić i ”Prev&ing” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Debeli brijeg-Tivat-Budva od km 885+500
UP.0902-338-4-2015 21.07.2015 Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum ”Ingenium” DOO Podgorica, ”Geoprojekt Perišić” DOO Podgorica i ”Studio 02” DOO Podgorica. Nabavka usluga tehničkog pregleda izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze od restorana “Porto” do Savičića potoka u dužini od 290 metara.
UP.0904-413-2-2015 21.07.2015 Rješenje Skupština Crne Gore. “HKS – Spektar” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom): fonogramskih zapisa iz 2014.g.; Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2014.g.; sertifikata za učesnike u programu Demokratske radionice ”Barbara Pramer” i godišnjaka za 2013. i 2014.g. demokratskih radionica ”Barbara Pramer”.
UP.0904-361-4-2015 21.07.2015 Rješenje ”Komunalno” DOO Tivat “Sanda company” DOO Cetinje Nabavka ulja i maziva za period od 12 mjeseci
UP.0904-438-3-2015 21.07.2015 Rješenje Ministarstvo finansija – Uprave za imovinu ”Was – Desing” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja i trakastih zavjesa za kancelarije, po partijama.
UP.0902-481-4-2015 21.07.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore. “Farmalab” DOO Podgorica, “Urion” DOO Podgorica, “Glosarij” DOO Podgorica i “Osmi red-D” DOO Podgorica. Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama.
UP.0904-374-2-2015 21.07.2015 Rješenje JU Osnovna škola ”Marko Miljanov” Bijelo Polje Turistička agencije ”Ramos Co” DOO Bijelo Polje Organizovanje đačke ekskurzije
UP.0902-489-4-2015 09.07.2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “Merkator International” DOO Bijelo Polje Usluga štampanja udžbenika
UP.0902-320-3-2015 09.07.2015 Rješenje “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica “MTEL” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-339-2-2015 09.07.2015 Rješenje JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić “Lovćen” osiguranje AD Podgorica i “Lovćen auto” AD Podgorica Usluga tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila.
UP.0904-475-3-2015 09.07.2015 Rješenje “Deponija” DOO Podgorica “Bemax” DOO Podgorica Izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade br. 3 na deponiji “Livade” u Podgorici.
UP.0904-354-2-2015 09.07.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala
UP.0902-331-2-2015 09.07.2015 Rješenje Zavod za intelektualnu svojinu “Winsoft” DOO Podgorica Izrada softvera
UP.0902-459-2-2015 09.07.2015 Zaključak JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje Konzorcijum “Žitomlin“ DOO Nikšić i „Quasar“ DOO Podgorica Rekonstrukcija krova.
UP.0902-317-5-2015 09.07.2015 Rješenje Glavni grad Podgorica ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka guma za motorna vozila
UP.0902-479-2-2015 09.07.2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica „Pro file“ DOO Podgorica Nabavka usluge štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, narudžbenica i svesaka, po partijama.
UP.0902-426-5-2015 09.07.2015 Rješenje JU Centar za djecu sa smetnjama u razvoju ”Tisa” Bijelo Polje Konzorcijum ”Ađi Invest” DOO Nikšić i ”Dani Commerc” DOO Budva Rekonstrukcija krova
UP.0904-357-3-2015 09.07.2015 Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-462-2-2015 09.07.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Joint venture IGP “Fidija” DOO Podgorica i ,,Geo Max Group” DOO Podgorica Nabavka radova za potrebe HE ,,Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine-Kružna saobraćajnica- faza I.
UP.0903-433-3-2015 09.07.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Electro Team” DOO Budva, “Jaz Express” DOO Budva, “Sami Inženjering” DOO Podgorica, “Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad, “Montenegro Projekt” DOO Podgorica, “Studio 02” DOO Podgorica, “MKK Control” DOO Bar, “Geotehnika” DOO Bijelo Polje, “Geomont” DOO Budva i “Exploring” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe FC Distribucija ED Herceg Novi -Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji TS 35/10 Kv 2x8 MVA,,Klinci"
UP.0903-184-7-2015 09.07.2015 Rješenje Klinički Centar Crne Gore „Osmi Red-D“ DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacione blokove KCCG, po partijama.
UP.0903-332-2-2015 09.07.2015 Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga pismenog prevođenja
UP.0902-423-3-2015 09.07.2015 Zaključak Željeznička infrastrukture AD Podgorica “MK Engineering Concept Solution“ Podgorica. Nabavka usluga servisiranja sklopova signalno – sigurnosnih uređaj za Sektor ETP.
UP.0904-349-2-215 09.07.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Raster office” DOO Podgorica Nabavka tonera, po partijama
UP.0903-463-3-2015 09.07.2015 Zaključak Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Tehnoput-MNE“ DOO Podgorica i „Ding“ DOO Podgorica. Nabavka radova za potrebe HE »Piva« u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica – faza I.
UP.0903-451-3-2015 09.07.2015 Zaključak Radio televizija Ulcinj “SIPA“ DOO Podgorica Nabavka tehničke opreme za izgradnju televizije Ulcinj.
UP.0903-470-3-2015 09.07.2015 Zaključak Radio televizija Ulcinj “SIPA“ DOO Podgorica Nabavka tehničke opreme za izgradnju televizije Ulcinj
UP.0903-329-4-2015 09.07.2015 Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ,,Okov“ DOO Podgorica Nabavka raznih alata, burgija bruseva i drugog
UP.0904-346-2-2015 09.07.2015 Rješenje Uprava za kadrove “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-473-2-2015 09.07.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-3/15 od 13.03.2015.g. Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji Doma vojske Crne Gore za potrebe smještaja društva sa ograničenom odgovornošću Investiciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ u Nikšiću.
UP.0902-310-4-2015 09.07.2015 Zaključak ”Komunalno” DOO Budva. ”Sincommerce” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila za period od godinu dana
UP.0902-303-2-2015 09.07.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Elko” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji MBTS 10/04 kV “Prvoborac” Topla, rekonstrukciji TS 10/04 kV “Stari Grad”, rekonstrukciji “MBTS 10/04 kV “Zmijica”, rekonstrukciji TS 10/04 kV “Banja I”, rekonstrukciji MBTS 10/04 kV “Bajer”, rekonstrikciji MBTS 10/04 kV “Gomila 2” – ED Herceg Novi.
UP.0904-326-2-2015 01.07.2015 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “BDO” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije računovodstveno finansijskih iskaza za 2014.g. u skladu sa MSR.
UP.0902-307-2-2015 01.07.2015 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Amplitudo” DOO Podgorica Nabavka usluga praćenja vozila
UP.0904-343-4-2015 01.07.2015 Rješenje Državna revizorska institucija ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije, uz zaključivanje okvirnog sporazuma sa prvorangiranim ponuđačem na period od dvije godine.
UP.0904-440-8-2015 01.07.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava za higijenu i papirnih i PVC proizvoda, po partijama.
UP.0902-299-6-2015 01.07.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za hemijsku laboratoriju Forenzičkog centra.
UP.0904-322-2-2015 01.07.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Ađi Invest” DOO Nikšić Radovi održavanja metalnih ograda i mobilijara na teritoriji opštine Kotor za 2015.g.
UP.0904-270-5-2015 01.07.2015 Rješenje Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić “Elko” DOO Podgorica Radovi za potrebe FC Distribucija – ED Cetinje: Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”Gipos” (zamjena 2 NN bloka); Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”4 jul II” (zamjena NN bloka); Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”Bajice II” (zamjena NN bloka); Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”Nova pjaca” (zamjena SN i NN bloka); Rekonstrukcija
UP.0903-318-2-2015 01.07.2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica i “Geo Sistem” DOO Podgorica Radovi na sanaciji ponte u opštini Kotor.
UP.0902-289-4-2015 01.07.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Žitomlin“ DOO Nikšić Investiciono održavanje poslovnih prostora
UP.0903-169-6-2015 01.07.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor Podnosilac zahtjeva za ponavljanje postupka: „ZSCOM“ DOO Tivat Nabavka usluge izrade projekta sanacije i uređenja gradskih bedema na potezu od Gurdića do Ljetnje pozornice.
UP.0903-394-3-2015 01.07.2015 Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica “Tehnoinženjering – Šljivančanin“ DOO Podgorica Nabavka ugostiteljske i kuhinjske opreme
UP.0903-477-3-2015 01.07.2015 Zaključak Državna revizorska institucija „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-291-3-2015 01.07.2015 Rješenje Ministarstvo prosvjete. “Novoprevoz” DOO Bijelo Polje Prevoz učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju u Crnoj Gori tokom 2014.g.
UP.0904-333-2-2015 01.07.2015 Rješenje Opština Rožaje “Indel Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Ibarac u Rožajama.
UP.0902-351-2-2015 01.07.2015 Rješenje Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva
UP.0902-454-5-2015 01.07.2015 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka za rekonstrukciju objekata za uključenje u novi SCADA i EMS.
UP.0902-441-2-2015 01.07.2015 Zaključak Opština Kotor ”Visan-CG” DOO Kotor Nabavka usluga proljećne (maj-jun) i jesenje (oktobar-novembar) deratizacije.
UP.0902-443-6-2015 01.07.2015 Zaključak Glavni grad Podgorica Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: Glavni grad Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača.
UP.0902-443-7-2015 01.07.2015 Zaključak Glavni grad Podgorica ,,Fini Dom“ DOO Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0903-315-2-2015 01.07.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Elektro Team” DOO Budva, “MB Proing” DOO Herceg Novi i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Izvođenje radova na izgradnji TS 10/0,4 kV “Rena” i TS 10/0,4 kV “Čanj-Kaptaža”.
UP.0903-261-2-2015 01.07.2015 Zaključak ,,Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” DOO Podgorica ,,Misedo CTI” DOO Podgorica Izgradnja, opremanje i povezivanje na visokonaponsku distributivnu mrežu trafostanice 10/0,4kV 2x1000kVA,BR.1 NOVA”.
UP.0903-325-5-2015 01.07.2015 Rješenje Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore “Pet Zvjezdica” DOO Podgorica Nabavka materijala za održavanje higijene
UP.0903-321-2-2015 01.07.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma. ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluge izrade Državne studije lokacije, Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i Studije zaštite kulturnih dobara za Državnu studiju lokacije ”Sektor 20 i sektor 21”, po partijama.