DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Avgust 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-221-19-2014 28/08/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Ponovna kontrola postupka javne nabavke po Pozivu Elektoprivrede Crne Gore AD Nikšić – FC Distribucija Podgorica br. 135/13. Nabavka samonosivih kablovskih snopova (16mm2, 35 mm2, 50mm2 i 70mm2).
UP.0904-401-3-2015 28/08/2015 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica „GWG RENT“ LLC Riga, “M Progres” DOO Podgorica, ”OKI Co” DOO Podgorica Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom zapremine 5 m3.
UP.0904-401-2-2015 28/08/2015 Zaključak ”Čistoća” DOO Podgorica „GWG RENT“ LLC Riga, “M Progres” DOO Podgorica, ”OKI Co” DOO Podgorica Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom zapremine 5 m3.
UP.0902-596-2-2015 28/08/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “ELko” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji MBTS 10/04 kV “Prvoborac” Topla, rekonstrukciji TS 10/04 kV “Stari Grad”, rekonstrukciji “MBTS 10/04 kV “Zmijica”, rekonstrukciji TS 10/04 kV “Banja I”, rekonstrukciji MBTS 10/04 kV “Bajer”, rekonstrikciji MBTS 10/04 kV “Gomila 2” – ED Herceg Novi, Elektroprivreda Crne Gore
UP.0903-390-3-2015 28/08/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-410-2-2015 28/08/2015 Rješenje Inženjerska komora Crne Gore ”Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji poslovnih prostorija – molerski radovi
UP.0902-402-3-2015 28/08/2015 Zaključak Univerzitet Crne Gore- Rektorat “Diamond Security” DOO Podgorica. Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici od strane specijalizovanog pravnog lica.
UP.0904-357-11-2014 28/08/2015 Rješenje Ministarstvo finansija “Darosava” DOO Tivat Nabavka usluga prevođenja.
UP.0904-550-2-2015 28/08/2015 Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka kolica za transport tereta
UP.0904-563-12-2014 28/08/2015 Zaključak Opština Nikšić “Zeko.Me” DOO Podgorica Nabavka usluga implementacije i održavanja neophodne infrastrukture (softver, hardver, kolokaciju, komunikacioni link).
UP.0902-411-2-2015 28/08/2015 Rješenje JPU ”Dragan Kovačević” Nikšić ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka sredstava za higijenu, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od tri godine.
UP.0902-375-3-2015 28/08/2015 Rješenje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije.
UP.0903-638-2-2015 28/08/2015 Zaključak Državna revizorska institucija ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja
UP.0903-400-5-2015 28/08/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, “Lars Fire” DOO Podgorica, “Bi-Kod” DOO Podgorica i “Geopromet” DOO Podgorica Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Ulcinj: izgradnja TS 10/04kV 1000kVA ”Femići”; izgradnja DTS 10/04kV1x100kVA ”Đerane Paša”; izgradnja NDTS 10/04kV 1000kVA ”Madžo2 – Donji Štoj” i izgradnja STS
UP.0903-405-4-2015 28/08/2015 Rješenje Inženjerska komora Crne Gore Konzorcijum „Aqua In“ DOO Tivat i „SS & Gavrilović Gradnja“ DOO Tivat Nabavka uređaja za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju.
UP.0903-589-2-2015 28/08/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „Eminent“ DOO Podgorica, „Novi Volvox“ DOO Podgorica i „Ding“ DOO Podgorica i Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, „Bi Kod“ DOO Podgorica i „Geopromet“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4 kV ”Rena” i TS 10/0,4 kV ”Čanj – Kaptaža” za potrebe FC Distribucija
UP.0903-589-3-2015 28/08/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „Eminent“ DOO Podgorica, „Novi Volvox“ DOO Podgorica i „Ding“ DOO Podgorica i Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, „Bi Kod“ DOO Podgorica i „Geopromet“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4 kV ”Rena” i TS 10/0,4 kV ”Čanj – Kaptaža” za potrebe FC Distribucija
UP.0903-412-2-2015 28/08/2015 Rješenje JU Dom starih “Grabovac” Risan „Glosarij“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, pelena za odrasle osobe, lož ulja, goriva i deterdženta i drugih sredstava za mašine za pranje posuđa, po partijama
UP.0903-624-2-2015 28/08/2015 Zaključak Opština Nikšić ”ID Construction” DOO Podgorica Nabavka mobilijara sa montažom radi opremanja i uređenja parka i igrališta za djecu u Nikšiću
UP.0903-555-2-2015 28/08/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „AG Infoplan” DOO Nikšić, ”Geoart” DOO Podgorica i ”Indel Inženjering” DOO Podgorica. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 9/15 od 20.03.2015.g. Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Herceg Novi – Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV ”Kumbor”
UP.0905-448-3-2015 28/08/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodoinstalaterskog materijala i poklopaca za revizijska okna (šahtove).
UP.0905-430-4-2015 28/08/2015 Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “MSNet International Partners System Engineering” DOO Beograd Servisiranje sklopova signalno-sigurnosnih uređaja za Sektor ETP.
UP.0905-417-5-2015 28/08/2015 Rješenje Crnogorsko narodno pozorište “Pro file” DOO Podgorica Nabavka štamparskih i srodnih usluga i usluga oglašavanja i marketinga
UP.0905-419-2-2015 28/08/2015 Rješenje Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić “Montex Hidromont” DOO Nikšić Nabavka roba za potrebe HE Perućica
UP.0902-404-4-2015 28/08/2015 Rješenje Opština Budva “Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-373-2-2015 6/8/2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova “Happy dog” DOO Nikšić. Nabavka hrane i opreme za službene pse, po partijama
UP.0902-381-2-2015 6/8/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “BB Grupa” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0902-386-2-2015 6/8/2015 Zaključak Javno preduzeće “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva V.U. “Veterinum” Ulcinj Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Regionalnog vodovoda
UP.0902-393-2-2015 6/8/2015 Rješenje “Monteput” DOO Podgorica “Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka radova obilježavanja horizontalne signalizacije u tunelima “Sozina” i “Raš” i na prilaznim saobraćajnicama.
UP.0902-537-2-2015 6/8/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Baranka export-import Pejanović” DOO Bar Nabavka transformatora 10/0.42
UP.0902-566-3-2015 6/8/2015 Zaključak Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, narudžbenica i svesaka, po partijama
UP.0902-566-4-2015 6/8/2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica “Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, narudžbenica i svesaka, po partijama
UP.0902-593-4-2015 6/8/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 04-22/15 od 29.04.2015.g Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u opštini Pljevlja
UP.0903-492-5-2015 6/8/2015 Rješenje Uprava za inspekcijske poslove “MG – Invest” DOO Podgorica Rušenje bespravno započetih, izgrađenih ili postavljenih objekata, transport sa utovarom i istovarom šuta i drugog porušenog materijala na gradsku deponiju ili na mjesto koje odredi nadležni organ Skupštine opštine na čijoj se teritoriji izvodi rušenje
UP.0903-348-2-2015 6/8/2015 Rješenje “Monteput” DOO Podgorica “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampu i kopiranje i sredstava za higijenu, po partijama
UP.0903-384-2-2015 6/8/2015 Zaključak JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi “Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja vozila
UP.0903-387-3-2015 6/8/2015 Zaključak Prijestonica Cetinje “VU Veterinum” DOO Ulcinj Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Romskog naselja i nesanitarne deponije Vrtijeljka
UP.0903-580-2-2015 6/8/2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorica DOO Podgorica “Met & Alu Plast” DOO Danilovgrad Nabavka radova na opremanju više lokacija u zahvatu DUP-a “Donja Gorica”, “Tološi 2” i “Momišići A”
UP.0904-554-1-2015 6/8/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Electro team” DOO Budva, Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 04/15 od 04.03.2015.g. Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Herceg Novi – Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji TS 35/10kV 2X8MVA “Klinci” (sistem ključ u ruke).
UP.0904-397-5-2015 6/8/2015 Zaključak “Komunalno” DOO Tivat “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom
UP.0904-536-2-2015 6/8/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka hidrauličnih makaza za sječenje lima i stabilne bušilice, po partijama.
UP.0904-542-2-2015 6/8/2015 Zaključak JP Nacionalni parkovi Crne Gore “Uživaj u prirodi” DOO Podgorica Davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata na Ivanovim koritima
UP.0902-505-1-2015 6/8/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum „Toškovići” DOO Podgorica, ”Geo-sistem” DOO Podgorica, ”Indel inženjering” DOO Podgorica i ”Gratom L” DOO Podgorica. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj broj 58/14 od 24.12.2014.g. zvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin
UP.0904-559-2-2015 6/8/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Mašinozajednica Martinović” DOO Podgorica Nabavka i sukcesivna isporuka spojnica za cijevi za period od godinu dana
UP.0904-444-3-2015 6/8/2015 Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik “Osmi red-D” DOO Podgorica Medicinska oprema za opremanje inenzivne njege, po partijama.
UP.0903-396-4-2015 6/8/2015 Rješenje Uprava za javne nabavke “Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za korisničku grupu od 140 korisnika.
UP.0902-464-3-2015 6/8/2015 Zaključak Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore “Tehno servis Jukić” DOO Podgorica Usluga održavanja klima uređaja
UP.0904-490-2-2015 6/8/2015 Zaključak “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “HLB Mont Audit” DOO Podgorica, “BDO” DOO Podgorica i “Deloitte” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2014.g.
UP.0904-220-9-2015 6/8/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Zahtjev za ponavljanje postupka. Podnosilac zahtjeva: Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica, “Geosistem” DOO Podgorica i “Bastion” DOO Podgorica. Radovi na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M-2.4 Petrovac – Bar, lokalitet Sutomore.
UP.0904-395-2-2015 6/8/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica “Retroline” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0904-490-3-2015 6/8/2015 Rješenje “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “HLB Mont Audit” DOO Podgorica, “BDO” DOO Podgorica i “Deloitte” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2014.g.
UP.0903-399-5-2015 6/8/2015 Rješenje Ministarstvo odbrane “Vujačić company” DOO Podgorica Nabavka pneumatika, akumulatora, baterija, ulja i masti za vazduhoplove
UP.0903-570-3-2015 6/8/2015 Zaključak Državni arhiv “Pro file” DOO Podgorica Štampanje izdanja crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje, dokumenta 1970-1985