DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-571-2-2015 23/10/2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka usluga punjenja tonera
UP.0904-617-3-2015 23/10/2015 Rješenje Skupština Crne Gore “HKS-Spektar” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom): fonografskih zapisa iz 2014.g., izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2014.g., sertifikata za učesnike u programu Demokratske radionice “Barbara Pamer” i godišnjaka za 2013. i 2014.g. Demokratskih radionica “Barbara Pamer”.
UP.0903-523-2-2015 23/10/2015 Rješenje Državna revizorska institucija “Smart Tech” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja i popravljanja softvera za informacionu tehnologiju
UP.0905-563-5-2015 23/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Elektro Team” DOO Budva, ”Lončar” DOO Petrovac i ”Sami inžinjering” DOO Podgorica Nabavke radova na izgradnji reklozera na DV 10 kv “Biševo” za potrebe ED Rožaje.
UP.0905-582-2-2015 23/10/2015 Rješenje Opština Bar ”Winsoft” DOO Podgorica Izrada planske dokumentacije, po partijama, i to: Partija 1: Izmjena i dopuna DUP-a ” Pečurica centar” i Partija 2: Izmjena i dopuna DUP-a ”Marelica”
UP.0903-558-2-2015 23/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Montex Hidromont” DOO Nikšić Nabavka ventila, zasuna i pumpi za potrebe HE “Piva”, po partijama
UP.0903-576-2-2015 23/10/2015 Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “WINsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade centralizovane georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture, koja omogućava integraciju sa prostornim podacima
UP.0902-783-5-2015 23/10/2015 Zaključak Opština Herceg Novi ,,Fini Dom“ DOO Podgorica Zamjena i ugradnje led svjetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne rasvjete
UP.0902-783-6-2015 23/10/2015 Zaključak Opština Herceg Novi Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: Opština Herceg Novi Zamjena i ugradnja led svjetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne rasvjete
UP.0905-626-3-2015 23/10/2015 Rješenje JZU “Dr Branko Zogović” Plav “Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih radnika i vozila, po partijama.
UP.0905-597-4-2015 23/10/2015 Rješenje JZU “Dr Branko Zogović” Plav “Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka deterdženata i sredstava za čišćenje
UP.0904-666-4-2015 23/10/2015 Rješenje “Pogrebne usluge” DOO Podgorica Konzorcijum “Ing Invest” DOO Danilovgrad i “Planplus” DOO Podgorica. Nabavka radova na izgradnji tipiziranih grobnica na proširenju gradskog groblja “Čepurci” V faza sa ugradnjom elektroinstalacija jake struje. instalacija vodovoda i kanalizacije i uređenja terena.
UP.0902-779-2-2015 23/10/2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj ”Građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja“ AD Podgorica Nabavka usluge stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 dionica Cetinje – Budva, lokalitet “Markovići”.
UP.0902-747-2-2015 23/10/2015 Zaključak ”Deponija” DOO Podgorica ”Tehno guma” DOO Beograd Sukcesivna nabavka i isporuka zašatitnih guma i transportnih traka
UP.0902-548-2-2015 23/10/2015 Zaključak Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva
UP.0902-548-3-2015 23/10/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva
UP.0904-674-3-2015 23/10/2015 Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” “Evropa Lek Pharma” DOO Podgorica Nabavka ljekova po partijama
UP.0903-573-2-2015 23/10/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluga izrade Državne studije lokacije, Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i Studije zaštite kulturnih dobara za Državnu studiju lokacije “Sektor 20 i sektor 21”, po partijama.
UP.0902-557-2-2015 23/10/2015 Rješenje JP ”Autobuska stanica” Nikšić “Sava Montenegro” AD Podgorica Osiguranje imovine i osiguranja od odgovornosti prema trećim licima
UP.0902-551-4-2015 23/10/2015 Zaključak JU ”Lovćen-Bečići” Cetinje ”Lalatović Travel” DOO Budva Nabavka usluge prevoza djece do odmarališta na Ivanovim Koritima i u Rafailovićima
UP.0902-560-2-2015 23/10/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za željeznice Konzorcijum ”Inženjering put” DOO Podgorica i ”Geonana” DOO Podgorica Nabavka ustupanja izvođenja radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić-Podgorica, putni prelazi Stankovići-Kruščica-Bjelova- Ljutotuk
UP.0904-524-4-2015 16/10/2015 Rješenje Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore “PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošne laboratorijske opreme (hemikalije, reagensi i sl.)
UP.0904-512-4-2015 16/10/2015 Rješenje Direkcija javnih radova “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u opštini Bar.
UP.0902-221-19-2014 16/10/2015 Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica Po presudi Upravnog suda Crne Gore U.br. 2043/14 od 29.06.2015.g. Žalilac: ”OKI CO” DOO Danilovgrad Nabavka lične zaštitne opreme za vatrogasce
UP.0904-531-9-2015 16/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Elektro team” DOO Budva i “Lončar” DOO Petrovac. Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.) za potrebe ED Cetinje
UP.0903-561-6-2015 16/10/2015 Rješenje “Pogrebne usluge” DOO Podgorica “Usluga” AD Bačka Palanka, Republika Srbija Nabavka pogrebne opreme
UP.0903-529-4-2015 16/10/2015 Rješenje Zavod za transfuziju krvi Crne Gore ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji organizacionih djelova Zavoda
UP.0903-727-3-2015 16/10/2015 Zaključak Opština Pljevlja. GP “Obnova” DOO Pljevlja Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima
UP.0904-586-2-2015 16/10/2015 Rješenje JPU ”Đina Vrbica” Podgorica ”Tehnoinženjering Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka profesionalnih mašina za rezanje hljeba, ostalih kuhinjskih aparata i opreme i kuhinjskog rosvaj posuđa, po partijama
UP.0903-738-2-2015 16/10/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 12/15 od 30.04.2015.g. Nabavka policijskih uniformi, po partijama
UP.0904-581-2-2015 16/10/2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ”Sigilum Co” DOO Podgorica Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i mjernih uređaja sa podrškom
UP.0905-565-2-2015 16/10/2015 Rješenje JPU “Đina Vrbica” Podgorica “Raster Office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i školskog pribora
UP.0902-701-2-2015 16/10/2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-516-5-2015 16/10/2015 Rješenje Ministarstvo odbrane ”Elektro Team” DOO Podgorica Javna nabavka radova na rekonstrukciji trafostanice TS 10/04 Kv, 1×630 kVA u kasarni ”Milovan Šaranović” u Danilovgradu
UP.0903-552-3-2015 16/10/2015 Zaključak Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Ljetopis” DOO Podgorica i “Raster office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, potrošnog materijala i tonera originalnih proizvođača
UP.0905-729-2-2015 16/10/2015 Zaključak Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-552-4-2015 16/10/2015 Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Ljetopis” DOO Podgorica i “Raster office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, potrošnog materijala i tonera originalnih proizvođača
UP.0902-694-3-2015 16/10/2015 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Farmalab” DOO Podgorica i “Urion” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama
UP.0904-745-2-2015 16/10/2015 Zaključak Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore ”Tehno Servis Jukić” DOO Podgorica Nabavka usluga servisiranja opreme za klimatizaciju
UP.0902-694-4-2015 16/10/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Farmalab” DOO Podgorica i “Urion” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama
UP.0902-703-1-2015 16/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Kontrola ppstupka javne nabavke po Pozivu broj 05/15 od 06.03.2015.g. Žalioci: „Electro team“ DOO Budva, „Egal steel“ DOO Novi Sad. Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Tivat – Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10kV „Pržno“ (sistem ključ u ruke).
UP.0902-731-4-2015 16/10/2015 Zaključak JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama
UP.0902-731-3-2015 16/10/2015 Zaključak JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama
UP.0905-588-3-2015 8/10/2015 Rješenje Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije za korisničku grupu od 40 korisnika.
UP.0905-742-3-2015 8/10/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”SC Bartholet Transcablu SRL” Republika Rumunija Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji žičare ,,Kolašin 1600’’ i projektovanje ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin.
UP.0905-650-7-2015 8/10/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Zahtjev za nastavk postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 05-60/15 od 30.06.2015.g. za otvoreni postupak javne nabavke Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji žičare ,,Kolašin 1600’’ i projektovanje ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin.
UP.0902-513-2-2015 8/10/2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “HKS – Spektar” DOO Podgorica; Štamparija ”Obod” AD Cetinje Nabavka usluga štampanja raznih obrazaca, blokovske robe, računa za pravna i fizička lica, kao i ostalog štampanog materijala po specifikaciji.
UP.0902-513-3-2015 8/10/2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “HKS – Spektar” DOO Podgorica; Štamparija „Obod“ AD Cetinje Nabavka usluga štampanja raznih obrazaca, blokovske robe, računa za pravna i fizička lica, kao i ostalog štampanog materijala po specifikaciji.
UP.0902-544-1-2015 8/10/2015 Rješenje Ministarstvo prosvjete ”Dangradprevoz Keković” DOO Danilovgrad Nabavka usluga prevoza učenika i studenata u međumjesnom saobraćaju za 2015 godinu
UP.0902-540-3-2015 8/10/2015 Zaključak JZU Opšta bolnica Nikšić “Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacioni blok, po partijama
UP.0902-583-6-2015 8/10/2015 Zaključak Opština Herceg Novi ”Minel-Schreder” DOO Beograd; “Fini dom” DOO Podgorica Zamjena i ugradnje led svjetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvjete.
UP.0902-583-7-2015 8/10/2015 Zaključak Opština Herceg Novi ”Minel-Schreder” DOO Beograd; “Fini dom” DOO Podgorica Zamjena i ugradnje led svjetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvjete
UP.0902-543-3-2015 8/10/2015 Zaključak Ministarstvo prosvjete ”CG Tara” DOO Podgorica Nabavka usluga prevoza učenika i studenata u međumjesnom saobraćaju za 2015 godinu
UP.0903-507-4-2015 8/10/2015 Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica “DPC” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0903-480-7-2015 8/10/2015 Rješenje JU Srednja poljoprivredna škola Bar “Ave Tours” DOO Bar Nabavka usluge organizovanja paket aranžmana maturske ekskurzije
UP.0903-510-4-2015 8/10/2015 Rješenje Opština Tivat “Alfa project” DOO Podgorica Nabavka radova na obnavljanju horizontalne signalizacije
UP.0903-603-17-2014 8/10/2015 Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “Smart-tech” DOO Podgorica i Konzorcijum “S&T Crna Gora” DOO Podgorica i “S&T Serbia DOO Beograd.” Nabavka usluga izrade sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.
UP.0903-515-3-2015 8/10/2015 Rješenje Opština Pljevlja “Pljevaljska knjižara” DOO Pljevlja Nabavka kancelarijskog materijala, tonera, kertridža i ribona za štampače i kopir aparate, po partijama
UP.0903-458-2-2015 8/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad Nabavka radova za potrebe HE “Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica faza I.
UP.0904-508-2-2015 8/10/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0904-500-2-2015 8/10/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga snabdijevanja avio kartama u avio saobraćaju, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0904-704-3-2015 8/10/2015 Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica “Frigo elektro sistem” DOO Nikšić Nabavka parno konvekcijske pećnice kapaciteta 20XGN1/1 sa pratećim kolicima, priborom i posudama
UP.0904-495-2-2015 8/10/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0904-497-5-2015 8/10/2015 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo “Clean Express” DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja kancelarija
UP.0904-699-5-2015 1/10/2015 Zaključak Opština Berane ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije, boja za obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije i gumenih prinudnih usporivača brzine
UP.0902-502-4-2015 1/10/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Sava Montenegro“ AD Podgorica Nabavka usluge registracije i osiguranja vozila za potrebe Servisa za transport, po partijama
UP.0902-689-1-2015 1/10/2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistema AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 14/15 od 24.04.2015.g. Nabavka mjernih transformatora 400 kV, 220 kV i 110 kV.
UP.0902-532-5-2015 1/10/2015 Rješenje Rektorata Univerziteta Crne Gore “AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja bezbjednosnog štampanog materijala i štampanog materijala zaštićenog od falsifikovanja, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 (četiri) godine.
UP.0902-498-3-2015 1/10/2015 Rješenje ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”Don Security” DOO Nikšić Nabavka stražarskih i čuvarskih usluga
UP.0905-578-2-2015 1/10/2015 Rješenje JPU “Đina Vrbica” Podgorica “Interesta” DOO Podgorica Nabavka papirnih ubrusa za ruke, deterdženta, metli, četki i drugih proizvoda različitih vrsta i sapuna
UP.0902-354-11-2014 1/10/2015 Rješenje Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Tehnoput-MNE” DOO Podgorica i ”Ing invest” DOO Danilovgrad Nabavka radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Berane.
UP.0905-655-3-2015 1/10/2015 Rješenje JU OŠ “Orjenski bataljon” Bijela “Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na sanaciji dijela krova škole
UP.0902-716-2-2015 1/10/2015 Zaključak JU ”Crnogorska kinoteka” ”Sipa” DOO Podgorica Nabavke računara i opreme za digitalizaciju filmske baštine CG
UP.0903-501-2-2015 1/10/2015 Rješenje Opština Kotor ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluge izrade projekta saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analiza regulisanja i odvijanja auto taxi prevoza.
UP.0905-546-6-2015 1/10/2015 Rješenje Opština Bar Konzorcijum “Putevi Bar” DOO Bar, “Rašketić” DOO Bar i “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica Nabavka izvođenja radova na asfaltiranju i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica i to: M.Z. Sutomore, M.Z. Šušanj, M.Z. Sutorman, M.Z. Bar III, M.Z. Bar IV, M.Z. Polje, M.Z. Stari Bar, M.Z. Mrkojevići, M.Z
UP.0903-499-2-2015 1/10/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Mama international” DOO Podgorica Nabavka usluge snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma
UP.0904-605-6-2015 1/10/2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Ding” DOO Podgorica Ispravka greške u Zaključku Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj UP. 0904-605/4-2015 od 22.09.2015.g.
UP.0903-461-3-2015 1/10/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma ”Crnagoraput” AD Podgorica, ”Sami Inženjering” DOO Podgorica i ”Arhitektonika” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica faza I.
UP.0903-488-4-2015 1/10/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Flemer stone” DOO Nikšić Nabavka radova na sanaciji parapetnih zidova na lokalnom putu Muo – Prčanj – Stoliv
UP.0904-539-5-2015 1/10/2015 Rješenje Opština Ulcinj “Ital Desing” DOO Ulcinj Izrada arhitektonsko – urbanističkog rješenja u UP-u “Pristan” u Ulcinju na urbanističkim parcelama: UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP16, UP17, UP22, UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP41, UP42, UP44 i UP44a, po zonama
UP.0904-719-2-2015 1/10/2015 Zaključak Glavni grad Podgorica “Dinamic” DOO Podgorica Nabavka bitumena
UP.0902-717-3-2015 1/10/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka ustupanja izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 kalendarskih mjeseci, po partijama.
UP.0904-627-2-2015 1/10/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava za higijenu i papirnih i PVC proizvoda, po partijama
UP.0904-486-4-2015 1/10/2015 Rješenje Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje “Signalizacija” DOO Zagreb, “Alfa Project” DOO Podgorica Radovi izrade i rekonstrukcije horizontalne signalizacije
UP.0904-486-3-2015 1/10/2015 Zaključak Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje “Signalizacija” DOO Zagreb, “Alfa Project” DOO Podgorica Radovi izrade i rekonstrukcije horizontalne signalizacije