DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-133-12-2014 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova. “Bajić GBB” DOO Podgorica. Nabavka registracionih naljepnica
UP.0903-631-2-2015 23/11/2015 Rješenje “Montecargo” DOO Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kompjuterskog potrošnog materijala
UP.0903-665-2-2015 23/11/2015 Rješenje Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju “Kastex” DOO Podgorica Nabavka administrativnog materijala, po partijama
UP.0903-775-3-2015 23/11/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmalab” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava za šivenje rana i sprječavanja krvarenja za potrebe KCCG i drugih JZU Crne Gore, po partijama.
UP.0904-397-8-2015 23/11/2015 Rješenje “Komunalno” DOO Tivat “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom
UP.0904-833-3-2015 23/11/2015 Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Smart consulting” DOO Podgorica Nabavka informatičke opreme, po partijama.
UP.0904-842-2-2015 23/11/2015 Zaključak Ministarstvo odbrane ”Smart consulting” DOO Podgorica Nabavka informatičke opreme, po partijama
UP.0904-842-2-2015 23/11/2015 Zaključak Ministarstvo odbrane “Gazela Lux” DOO Podgorica Nabavka vojnih uniformi, po partijama
UP.0905-720-4-2015 23/11/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Farmont MP” DOO Podgorica Nabavka Sistema za uzorkovanje biološkog materijala (Vakuum sistema) za potrebe KCCG i drugih JZU Crne Gore
UP.0902-616-2-2015 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica, ”Hydrogis system” DOO Podgorica, ”Geoprojekt Perišić” DOO Podgorica, ”PTT Inženjering” DOO Podgorica, ”MI” DOO Podgorica i ”Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” DOO PodgoricaV izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 […]
UP.0904-527-3-2015 23/11/2015 Zaključak “Komunalne usluge” DOO Podgorica “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka hidraulične dizalice – platforme za održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije montirane na teretnom vozilu.
UP.0902-574-2-2015 23/11/2015 Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore “Mama International” DOO Podgorica Nabavka usluga Call centra za podršku korisnicima, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0905-735-6-2015 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo pravde “Pro file” DOO Podgorica Nabavka štampanog materijala
UP.0903-635-4-2015 23/11/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Electro Team” DOO Budva, ”MB Proing” DOO Herceg Novi i ”Sami Inženjering” DOO Podgorica i Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, „Bi Kod“ DOO Podgorica i „Geopromet“ DOO Podgorica. Radovi na izgradnji TS 10/0,4 kV ”Rena” i TS 10/0,4 kV ”Čanj – Kaptaža” za potrebe FC […]
UP.0903-635-3-2015 23/11/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Electro Team” DOO Budva, ”MB Proing” DOO Herceg Novi i ”Sami Inženjering” DOO Podgorica i Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, „Bi Kod“ DOO Podgorica i „Geopromet“ DOO Podgorica Radovi na izgradnji TS 10/0,4 kV ”Rena” i TS 10/0,4 kV ”Čanj – Kaptaža” za potrebe FC […]
UP.0905-684-2-2015 23/11/2015 Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i štampanja reklamnog materijala.
UP.0902-618-3-2015 23/11/2015 Rješenje Fond za obeštećenje Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-577-3-2015 23/11/2015 Rješenje ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0902-651-2-2015 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu “Tehnoinženjering – Šljivančanin“ DOO Podgorica Nabavka sitnog inventara za potrebe objekata državnih organa i reprezentativnih objekata.
UP.0902-755-3-2015 23/11/2015 Zaključak JP ”Vodovod i kanalizacija” Ulcinj ,Tehnotim“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-592-2-2015 23/11/2015 Zaključak Glavni grad Podgorica ,,Fini Dom“ DOO Podgorica Nabavka boje za označavanje puteva i razređivača
UP.0902-661-4-2015 23/11/2015 Rješenje Direkciji za uređenje i izgradnju Kotor “Elektroteam” DOO Budva Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete Gorovići i Gornja Sutvara, po partijama.
UP.0902-661-3-2015 23/11/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Elektroteam” DOO Budva Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete Gorovići i Gornja Sutvara, po partijama.
UP.0902-639-3-2015 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”BB Grupa” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0902-814-2-2015 23/11/2015 Zaključak JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad. ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica. Nabavka telekomunikacionih usluga, po partijama.
UP.0903-470-10-2014 23/11/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Put inženjering” DOO Podgorica, ”Exploring” DOO Nikšić, ”Tehno gradnja” DOO Pljevlja i ”Geotehnika” DOO Bijelo Polje. Nabavka usluge izrada idejnog rješenja i predhodne studije opravdanosti rekonstrukcije puta Bistrica – Mokri Lug – Manastir Podvrh – ulaz u Đalovića pećinu u opštini Bijelo […]
UP.0903-718-2-2015 13/11/2015 Rješenje Agencija za stanovanje DOO Podgorica “Osmanagić CO” DOO Nikšić. Nabavka teretnog vozila sa uređajem za samoistovar tereta (kiper).
UP.0904-825-2-2015 13/11/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje “Odyssee Gradnja” DOO Bar. Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i mjernih uređaja sa podrškom
UP.0904-824-2-2015 13/11/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje “Sigilum Co” DOO Podgorica Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i mjernih uređaja sa podrškom
UP.0903-813-3-2015 13/11/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Flemer stone” DOO Nikšić. Nabavka radova na sanaciji parapetnih zidova na lokalnom putu Muo – Prčanj – Stoliv.
UP.0905-805-2-2015 13/11/2015 Zaključak JP ,,Vodovod i kanalizacija Kotor’’ ”Nik Stone” DOO Nikšić Nabavka usluga izrade projekata zona sanitarne zaštite izvorišta
UP.0903-647-4-2015 13/11/2015 Rješenje Prijestonica Cetinje ”Geotechnics Project & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade dokumentacije za odlučivanje i usluge izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka sa potrebnim ispitivanjem lokacije
UP.0904-744-2-2015 13/11/2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po pozivu broj 16/15 od 30.04.2015.g.  Žalilac: “C & G ” DOO Ljubljana, Republika Slovenija. Nabavka stubova za havarijske situacije
UP.0904-797-1-2015 13/11/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove “Crnagoraput” AD Podgorica. Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Ski-rizort “Kolašin 1450” Jezerine Ski-rizort “Kolašin 1600” u opštini Kolašin – zemljani radovi od PR 45 – PR 143.
UP.0902-743-3-2015 13/11/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Ponovna kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 87/14 od 18.11.2014.g. Žalioci: Konzorcijum “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica, IGP “Fidija” DOO Podgorica i “Carinvest” DOO Kotor i Konzorcijum “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica i “Carinvest” DOO Kotor. Radovi na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za […]
UP.0904-556-13-2014 13/11/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Ponovna kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 24/13 od 30.12.2013.g. Žalilac: Konzorcijum “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica, “Ding” DOO Podgorica i “Carinvest” DOO kotor. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-18, dionica Tuzi – Pljoče, km 145+833/ PC Rokšped – km 150+033/ Pljoče.
UP.0902-685-7-2015 13/11/2015 Rješenje Skupština Crne Gore “Demetra tours” DOO Podgorica. Izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju.
UP.0902-795-2-2015 13/11/2015 Zaključak ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm”. “Kastex” DOO Podgorica. Nabavka kancelarijskog materijala i tonera.
UP.0905-660-4-2015 13/11/2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Elektroteam” DOO Budva Radovi na izgradnji javne rasvjete
UP.0905-660-3-2015 13/11/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Elektroteam” DOO Budva Radovi na izgradnji javne rasvjete
UP.0905-812-2-2015 13/11/2015 Rješenje Ministarstvo kulture “AP Print” DOO Podgorica Usluga grafičkog dizajna.
UP.0902-657-5-2015 10/11/2015 Zaključak “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Artek” DOO Podgorica Nabavka radova krčenja rastinja u zoni osnovne staze aerodroma Tivat
UP.0902-721-2-2015 10/11/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ekonomski institut” AD Beograd Nabavka pravnih i finansijskih usluga
UP.0902-705-1-2015 10/11/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javna radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-33/15 od 04.05.2015.g. Žalioci: Konzorcijuma ”Toškovići” DOO Podgorica, ”Televex” DOO Podgorica, ”ETG Grupa” DOO Podgorica i ”Geo-sistem” DOO Podgorica; „Cijevna commerce“ DOO Podgorica. Nabavka radova na izgradnji Srednje stručne škole u Golubovcima.
UP.0902-816-7-2015 10/11/2015 Zaključak Opština Herceg Novi ”Minel-Schreder” DOO Beograd Nabavke zamjene i ugradnje led svjetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvjete
UP.0902-816-6-2015 10/11/2015 Rješenje Opština Herceg Novi Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: Opština Herceg Novi. Nabavka zamjene i ugradnje led svjetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvjete.
UP.0903-604-2-2015 10/11/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva “Omnioil” DOO Podgorica i “Auto servis Filip” DOO Podgorica. Nabavka usluga tekućeg odražavanja opreme i usluga popravki i održavanja vozila.
UP.0903-737-3-2015 10/11/2015 Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica “Glosarij” DOO Podgorica Nabavka ljekova, po partijama
UP.0903-623-4-2015 10/11/2015 Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ”INOP” DOO Šabac, Republika Srbija Nabavka oznaka za životinje (na ušima)-ušne markice za identifikaciju i registraciju malih preživara (ovce i koze), za potrebe veterinarske uprave.
UP.0903-619-2-2015 10/11/2015 Rješenje JP ”Vodovod i kanalizacija” Nikšić “Lovćen” osiguranje AD Podgorica i ”Lovćen auto” AD Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila.
UP.0903-612-2-2015 10/11/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Lotus projekt” DOO Podgorica, ”Đokić group” DOO Bar, ”Geodenting” DOO Bijelo Polje, ”Tekton group” DOO Podgorica, ”Eurozox” DOO Danilovgrad, ”Refleksing” DOO Podgorica, ”TK-link” DOO Podgorica, ”Structurarch” DOO Podgorica, ”Lars fire” DOO Podgorica i ”Geotehnika” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora
UP.0904-564-2-2015 10/11/2015 Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum ”Lotus projekt” DOO Podgorica, ”Geotehnika” DOO Podgorica, ”Geodeting” DOO Podgorica, ”Tekom group” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica i ”Refleksing” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta pješačke staze uz magistralni put M-2 dionica od skretanja za naselje Kurilo do JU Osnovna škola Niko..
UP.0904-553-2-2015 10/11/2015 Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica “Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka pjenila za vatrogasna vozila
UP.0904-525-4-2015 10/11/2015 Rješenje-I Dio Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum ”Elko” DOO Podgorica, ”Bombeton” DOO Cetinje i ”Geoingeenering” DOO Podgorica; ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavke opremanja lokacije u zahvatu DUP-a ”Nova varoš – kvart T”, up. 1, ugradnja visokonaponskog kabla (izvođenje radova na izgradnji 10 kV kablova za priključenje hotela Hilton).
UP.0904-525-4-2015 10/11/2015 Rješenje-II Dio Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum ”Elko” DOO Podgorica, ”Bombeton” DOO Cetinje i ”Geoingeenering” DOO Podgorica; ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavke opremanja lokacije u zahvatu DUP-a ”Nova varoš – kvart T”, up. 1, ugradnja visokonaponskog kabla (izvođenje radova na izgradnji 10 kV kablova za priključenje hotela Hilton)
UP.0904-525-3-2015 10/11/2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica „Elko“ DOO Podgorica i ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavke opremanja lokacije u zahvatu DUP-a ”Nova varoš – kvart T”, up. 1, ugradnja visokonaponskog kabla (izvođenje radova na izgradnji 10 kV kablova za priključenje hotela Hilton).
UP.0904-804-1-2015 10/11/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje “Sigilum CO” DOO Podgorica Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i mjernih uređaja sa pritiskom.
UP.0904-673-2-2015 10/11/2015 Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik. “Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinske opreme za opremanje intenzivne njege, po partijama.
UP.0905-675-3-2015 10/11/2015 Rješenje Ministarstvo odbrane. “Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluge štampanja časopisa “Partner”.
UP.0905-634-2-2015 10/11/2015 Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica “Pro file” DOO Podgorica Nabavka manipulativnih obrazaca za 2015.g.