DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-924-4-2015 29.01.2016 Rješenje “Vodovod i kanalizacija Kotor” DOO Kotor “Patenting” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka šopingom hlora, boca za hlor i baždarenje boca.
UP.0902-642-4-2015 29.01.2016 Rješenje Direkcija za uređenje i izradnju Kotora “Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova investicionog održavanja poslovnih prostora
UP.0904-13-2-2016 29.01.2016 Rješenje JU “Lovćen Bečići” Cetinje “Vujović VR” DOO Danilovgrad Nabavka usluga prevoza djece do i od odmarališta na Ivanovim koritima i u Rafailovićima
UP.0903-691-2-2015 29.01.2016 Rješenje „Pogrebne usluge“ DOO Podgorica “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-807-5-2015 29.01.2016 Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ,,AP Print” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0904-29-4-2016 29.01.2016 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Artek” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji Gradskog pozorišta
UP.0903-802-2-2015 29.01.2016 Rješenje Opština Herceg Novi “Saga CG” DOO Podgorica Nabavka računara i računarske opreme
UP.0903-883-3-2015 29.01.2016 Zaključak JP ”Vodovod i kanalizacija” Ulcinj ”Maraga Mont” DOO Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-752-2-2015 29.01.2016 Zaključak ”Čistoća” DOO Podgorica ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije
UP.0902-670-2-2015 29.01.2016 Rješenje JP “Radio i Televizija Crne Gore” “Grand design” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i ugradnje kancelarijskih plakara i polica.
UP.0905-773-2-2015 29.01.2016 Zaključak Zavod za zapošljavanje Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica i “Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka potrošnog materijala za štampače, faks, fotokopirne i multifunkcionalne uređaje (toneri, kertridži, riboni, filmovi i drugo), prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
UP.0905-773-3-2015 29.01.2016 Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore. “Kastex” DOO Podgorica i “Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka potrošnog materijala za štampače, faks, fotokopirne i multifunkcionalne uređaje (toneri, kertridži, riboni, filmovi i drugo), prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije.
UP.0905-941-3-2015 22.01.2016 Rješenje Ministarstvo pravde “AP Print” DOO Podgorica Nabavka štampanog materijala
UP.0905-931-4-2015 22.01.2016 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Inter project” DOO Podgorica Nabavka za izradu Glavnog projekta za izgradnju transfer stanice u opštini Šavnik i Glavnog projekta za sanaciju neuređenjog odlagališta ,,Zauglina’’ u Opštini Šavnik.
UP.0902-636-5-2015 22.01.2016 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Elektro Team” DOO Budva i “Sami inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji kablovskog voda 10 kV TS 10/0,4kV Davidović-TS 10/0,4 kV Marovići za potrebe ED Bar.
UP.0904-821-3-2015 22.01.2016 Zaključak Glavni grad Podgorica “Fini dom” DOO Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0902-726-2-2015 22.01.2016 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Pupović Elektro In” DOO Tivat Nabavka radova na izgradnji javne rasvjete Andrići II faza i Stoliv III faza.
UP.0902-611-5-2015 22.01.2016 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Lotus projekt” DOO Podgorica Nabavka usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji elektro i građevinskog dijela TS 35/10 kv 2x8MVA u krugu kompleksa Ski centra Jezerine.
UP.0903-934-4-2015 22.01.2016 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turzima – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Ing Invest“ DOO Podgorica, „Geoprojekt“ DOO Podgorica i „Lars fire“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Pliješ” i izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Breznica” i ”Bogiševac” u opštini Pljevlja.
UP.0903-839-2-2015 22.01.2016 Rješenje Državna revizorska institucija ”Yellow pages” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja i popravljanja softvera za informacionu tehnologiju.
UP.0903-925-3-2015 22.01.2016 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka: “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje Nabavka i ugradnjA vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavku oprema.
UP.0903-925-4-2015 22.01.2016 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ”Sigilium Co” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavku oprema.
UP.0903-780-2-2015 22.01.2016 Rješenje Uprava za javne nabavke “Lukoil Montenegro” DOO Podgorica Nabavka goriva
UP.0903-789-4-2015 22.01.2016 Rješenje Zavod za statistiku – Monstat “Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja i dostava obrazaca i publikacija
UP.0904-679-4-2015 22.01.2016 Rješenje Opština Herceg Novi Konzorcijum “Montenegroprojekt” DOO Podgorica i ”Montecep” DSD Kotor Nabavka usluga izrade Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg Novi.
UP.0905-761-2-2015 22.01.2016 Rjšenje Pošta Crne Gore ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata i imovine i usluge obezbjeđenja i zaštite transporta novca, po partijama
UP.0905-754-7-2015 22.01.2016 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Mediteran plus” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji trotoara na III putu u Dobroti
UP.0905-887-4-2015 22.01.2016 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Elektro team ” DOO Budva i Konzorcijum “Refena” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji poslovnog prostora po projektu – Regionalni centar Nikšić (zgrada Ibon).
UP.0905-887-5-2015 22.01.2016 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Elektro team ” DOO Budva i Konzorcijum “Refena” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji poslovnog prostora po projektu – Regionalni centar Nikšić (zgrada Ibon).
UP.0902-849-2-2015 22.01.2016 Zaključak Državna revizorska institucija “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-27-2-2016 22.01.2016 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova asfaltiranja dijela dionice lokalnog dijela puta kroz Donji Grbalj od “Mikelja” do skretanja za manastir Savina
UP.0903-520-6-2014 22.01.2016 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Osmi red-d” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava iz oblasti laboratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama.
UP.0904-757-1-2015 22.01.2016 Rješenje I - Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija za javne radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Žalilac: Konzorcijum ,,Toškovići” DOO Podgorica, ,,BB Solar” DOO Podgorica, ,,ETG Grupa” DOO Podgorica i ,,Geo-sistem” DOO Podgorica. Izvođenje radova na izgradnji Dječijeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar.
UP.0904-757-1-2015 22.01.2016 Rješenje II- Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija za javne radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Žalilac: Konzorcijum ,,Toškovići” DOO Podgorica, ,,BB Solar” DOO Podgorica, ,,ETG Grupa” DOO Podgorica i ,,Geo-sistem” DOO Podgorica. Izvođenje radova na izgradnji Dječijeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar.
UP.0902-871-2-2015 22.01.2016 Rješenje Ministarstvo pravde ,,Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-850-2-2015 22.01.2016 Zaključak Državna revizorska institucija ,,Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavaka usluga mobilne telefonije
UP.0902-645-3-2015 22.01.2016 Zaključak Agencija za civilno vazduhoplovstvo Društvo za telekomunikacije ,,Mtel” DOO Podgorica. Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva), po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0902-645-4-2015 22.01.2016 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo Društvo za telekomunikacije ,,Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva), po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0902-927-3-2015 22.01.2016 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova izgradnje KB 35 Kv TS 110/35 Kv Tivat – TS 35/10 Kv Račica.
UP.0905-945-3-2015 22.01.2016 Rješenje Klinički centar Crne Gore “MVE-Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka Dezinfekcionih sredstava, po partijama
UP.0904-880-2-2015 14.01.2016 Rješenje Uprava za javne nabavke “Pro link” DOO Podgorica Rekonstrukcija rack ormara, telefonske instalacije i optičke infrastrukture
UP.0902-788-3-2015 14.01.2016 Rješenje JP “Radio i Televizija Crne Gore” “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Obavezna revizija finansijsko računovodstvenih iskaza
UP.0904-734-2-2015 14.01.2016 Rješenje Skupština Crne Gore “Slavisan” DOO Podgorica Preventivna dezinsekcija prostorija.
UP.0903-763-2-2015 14.01.2016 Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume “Tehnoplast” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka poliamidnih pločica za doznaku stabala.
UP.0904-7-2-2016 14.01.2016 Zaključak ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala, sanitetskog materijala i hemikalija, po partijama.
UP.0904-889-2-2015 14.01.2016 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Jugodata” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme i pribora
UP.0904-939-2-2015 14.01.2016 Zaključak Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Monte Casa” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0904-852-2-2015 14.01.2016 Zaključak ”Cobra system” DOO Podgorica Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Nabavka kompjuterske opreme i pribora
UP.0904-950-3-2015 14.01.2016ž Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Fini dom” DOO Podgorica Isporuka i ugradnje sistema za zaštitu i nadzor dovodnih cjevovoda u HE ”Perućica”.
UP.0904-958-2-2015 14.01.2016 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova IGP ”Fidija” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji administrativnog objekta, sa opremanjem, u opštini Petnjica.
UP.0904-776-3-2015 14.01.2016 Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Ribnica commerce” DOO Podgorica Nabavka parno konvencijske pećnice kapaciteta 20 XGN1/1 sa pratećim kolicima, priborom i posudama.
UP.0904-764-3-2015 14.01.2016 Rješenje Sekretarijat za komunalno – stambene poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje „Signalizacija“ DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova izrade i rekunstrukcije horizontalne signalizacije
UP.0904-711-3-2015 14.01.2016 Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum „WINsoft“ DOO Podgorica i „CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam“ DOO Podgorica Usluga izrade izmjena i dopuna DUP-a ”Zelenika” sa izradom topografsko-katastarskih podloga i sa izradom separata sa urbanističko – tehničkim uslovima.
UP.0902-601-4-2015 14.01.2016 Rješenje Ministarstvo prosvjete ”Novoprevoz” DOO Bijelo Polje Usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju u Crnoj Gori tokom 2014 godine, po partijama
UP.0902-767-5-2015 14.01.2016 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum „DB Inženjering“ DOO Beograd, „Eco Aqua Consulting“ DOO Podgorica, „Signal M“ DOO Bijelo Polje, „SBC Inženjering“ DOO Herceg Novi, „Tekton Group“ DOO Podgorica, „Geopromet“ DOO Podgorica, „Ground Engineering“ DOO Nikšić i „Red Flame Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg- Tivat-Budva
UP.0902-937-2-2015 14.01.2016 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”MD Prima Compani” DOO Budva Nabavka šrafovske robe, okova, šarki, nožarskih proizvoda, alatki, brava, boja, lakova, kitova, proizvoda za kupatila i kuhinje i drugih sličnih potrepština po specifikaciji.
UP.0904-766-4-2015 14.01.2016 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Geosoft” DOO Beograd, Republika Srbija, ”Stucky” Ltd, Švajcarska, “Stucky Balkans” DOO Beograd, ”Institut za građevinarstvo IG” DOO Trebinje, Republika Srpska i ”Ground Engineering” DOO Nikšić. Nabavka radova za potrebe HE ”Perućica” – Tehničke oskultacije objekta HE ”Perućica”.
UP.0903-749-3-2015 14.01.2016 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Milves” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE ”Perućica”, po partijama
UP.0903-6-2-2016 14.01.2016 Zaključak Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka robe – rezervni djelovi za EMV 412/416
UP.0903-740-4-2015 14.01.2016 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Electro team” DOO Budva, “Lončar” DOO Petrovac i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na instalaciji rasvjete kruga elektrane po Glavnom projektu za potrebe HE ”Perućica”
UP.0903-768-4-2015 14.01.2016 Rješenje Inženjerska komora Crne Gore Konzorcijum „Aqua In“ DOO Tivat i „SS & Gavrilović Gradnja“ DOO Tivat Nabavka uređaja za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju.
UP.0903-733-5-2015 14.01.2016 Rješenje Ministarstvo odbrane ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka pneumatika, akumulatora, baterija, ulja i masti za vazduhoplove, po partijama.
UP.0905-947-2-2015 14.01.2016 Zaključak Ministrastvo saobraćaja i pomorstva- Direkcija za saobraćaj ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.4, dionica: Petrovac-Bar, dužine cca 12 km.
UP.0905-926-2-2015 14.01.2016 Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica “Kastex“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0905-706-3-2015 14.01.2016 Rješenje ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica ”Raster Office” DOO Podgorica Nabavka Elisa kitova, po partijama
UP.0905-725-2-2015 14.01.2016 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka robe – sredstva lične zaštite