DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-126/3-2016 26.02.2016. Zaključak ”Parking servis” DOO Berane Milićević Bojana iz Bijelog Polja Nabavka softvera za naplatu i kontrolu parkiranja
UP.0903-907/2-2015 26.02.2016. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kompjuterskog potrošnog materijala
UP.0904-18/4-2016 26.02.2016. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka vojnih uniformi, po partijama
UP.0902-644/4-2015 26.02.2016. Zaključak Opština Budva ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-644/5-2015 26.02.2016. Rješenje Opština Budva ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-855/2-2015 26.02.2016. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-131/2-2016 26.02.2016. Zaključak Direkcija javnih radova Ministarstva održivog razvoja i turizma ”Staničani” DOO Nikšić Nabavka radova na prilagođavanju objekta JZU Opšta bolnica u Nikšiću za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
UP.0905-92/2-2016 26.02.2016. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ,,Flemer Stone“ DOO Nikšić Nabavka radova na uređenju gradskih bedema i šetne staze od Gurdića do Ljetnje pozornice
UP. 0904-904/4-2015 26.02.2016. Rješenje Direkcija za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje Konzorcijum “Tekton Group” DOO Podgorica, “Cema” DOO Podgorica i “Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad Nabavka usluga revizije Glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse
UP. 0902-882/2-2015 26.02.2016. Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na uređenju specijalnog rezervata tivatskih solila, V faza
UP. 0902-304/11-2014 26.02.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Messer Tehnogas AD Beograd „Fabrika Nikšić“ DOO Nikšić Nabavka roba za potrebe remonta TE Pljevlja – sona kisjelina, natrijum hidroksid, ferihlorid, amonijum hidroksid, hidratisani kreč, tehnički gasovi, azot N2 u bocama, po partijama
UP. 0903-913/2-2015 26.02.2016. Zaključak “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Podgorički Lux” DOO Podgorica Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup 14 parking pozicija za pružanje taxi usluga na aerodromu “Podgorica”
UP.0904-46/2-2016 26.02.2016. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijum ”Arhiplan CG” DOO Podgorica, ”MM projekt” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”Simm Inženjering” DOO Podgorica, ”Geo – sistem” DOO Podgorica, ”Sinersys” DOO Podgorica i ”Verde projekt” DOO Podgorica Usluga izrade planskih dokumenata, po partijama
UP. 0905-863/4-2015 26.02.2016. Zaključak JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva “Deloitte” DOO Podgorica i “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Usluga revizije finansijskih izvještaja za potrebe međunarodnih finansijskih institucija
UP. 0902-88/4-2016 26.02.2016. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka usluga za potrebe HE “Perućica” – Kapitalni remont kućnog generatora II
UP. 0905-863/3-2015 26.02.2016. Zaključak JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva Deloitte” DOO Podgorica i “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Usluga revizije finansijskih izvještaja za potrebe međunarodnih finansijskih institucija
UP. 0902-63/3-2016 26.02.2016. Zaključak JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić” Nikšić “Monte Casa Co” DOO Podgorica Nabavka namještaja (ormari i školski namještaj), po partijama
UP.0903-49/75-2014 19.02.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ,,Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija)
UP.0903-49/74-2014 19.02.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ,,Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija)
UP.0903-49/73-2014 19.02.2016. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ,,Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija)
UP.0903-52/4-2016 19.02.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica „Studio project“ DOO Podgorica Izgradnja DV 100 kV Virpazar – Ulcinj (Izrada Glavnog projekta sa detaljima za izvođenje, elaborata eksproprijacije, isporuka opreme, montaža, izvođenje radova i izrada pristupnih puteva, sve po sistemu ”ključ u ruke“)
UP.0905-44/3-2016 19.02.2016. Zaključak ,,Vodovod i kanalizacija Kotor’’ DOO Kotor ”Geotehnika Montenegro” DOO Nikšić Usluge izrade projekata zona sanitarne zaštite izvorišta
UP.0905-791/2-2015 19.02.2016. Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja uz primjenu okvirenog sporazuma na period od 4 (četiri) godine
UP.0902-762/2-2015 19.02.2016. Rješenje JZU Specijalna bolnica ”Jovan Bulajić” Brezovik ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga fizičkog obezbjeđenje imovine i lica
UP.0902-942/3-2015 19.02.2016. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za željeznice Konzorcijum „Crnagoraput“ AD Podgorica i „Sami Inženjering“ DOO Podgorica Izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić-Podgorica od km 37+193,805 do km 38+331,154-putni prelazi Stankovići- Kruščica-Bjelova-Ljutotuk
UP.0902-1/4-2016 19.02.2016. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma „Tehnoput MNE“ DOO Podgorica, „Geonana“ DOO Podgorica, „MI“ DOO Podgorica i „Boster“ DOO Nikšić; Konzorcijum „Toškovići” DOO Podgorica, ”Geo-sistem” DOO Podgorica, ”Indel inženjering” DOO Podgorica i ”Gratom L” DOO Podgorica Izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj-Krute
UP. 0903-860/2-2015 19.02.2016. Rješenje “Montecargo” AD Podgorica “Padikton promet” DOO Podgorica Nabavka kvarcnog pijeska
UP. 0902-932/3-2015 19.02.2016. Zaključak ,,Zeta Energy” DOO Danilovgrad ,,Znak” DOO Podgorica Nabavka napojnog aluminijskog kabla PPOO-A (NAYY) 4×25; signalnog bakarnog kabla PPOO (NYY) 12×1,5 i grebenaste preklopke tipa 4G 1-0-2($G10-53-U)
UP. 0903-867/2-2015 19.02.2016. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor “Helm trade” DOO Tivat Nabavka radova na uređenju korita rijeke Koložunj
UP. 0903-109/2-2016 19.02.2016. Zaključak JZU Opšta bolnica Berane “PDG” DOO Podgorica Nabavka medicinskih aparata
U.P.0903-953/6-2015 19.02.2016. Zaključak ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica ”Usluga” AD Bačka Topola, Republika Srbija Ispravka greške u Zaključku Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0903-953/4-2015 od 12.02.2016.g.
UP. 0903-113/2-2016 19.02.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova ,,Tehnoput-MNE” DOO Podgorica Radovi na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog potkopa (tunela) u Mojdežu, Herceg Novi
UP.0902-178/13-2014 19.02.2016. Rješenje “Monteput” DOO Podgorica Konzorcijum “Energogroup” DOO Podgorica i “Hidrocop” DOO Podgorica Nabavka radova na izradi zaštitne žičane ograde pored saobraćajnice na dionici raskrsnica Virpazar – tunel ”Raš”
UP.0903-873/3-2015 19.02.2016. Zaključak Opština Danilovgrad ,,Pro file” DOO Podgorica Usluga štampanja brošure Biznis vodič Danilovgrad
UP. 0902-421/20-2013 19.02.2016. Rješenje Opština Budva “Sanitacija” DOO Podgorica Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
UP. 0904-65/3-2016 19.02.2016. Zaključak Skupština Crne Gore ,,Stratus” DOO Podgorica, izjavljena preko punomoćnika Nikole Terzića, advokata iz Podgorice Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama
UP. 0902-352/10-2014 19.02.2016. Rješenje “Monteput” DOO Podgorica “Montal DSD” DOO Podgorica Nabavka radova na izradi zaštitne žičane ograde pored saobraćajnice na dionici raskrsnica Virpazar – tunel “Raš”
UP.0905-54/4-2016 19.02.2016. Zaključak Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera’’ AD Budva Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera’’ AD Budva Nabavka za usluge osiguranja imovine, opšte odgovornosti i lica
UP.0905-54/5-2016 19.02.2016. Zaključak Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera’’ AD Budva ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka za usluge osiguranja imovine, opšte odgovornosti i lica
UP. 0905-818/2-2015 19.02.2016. Rješenje Ministarstvo finansija – Poreska uprava „Informatika“ AD Beograd Usluga održavanja i unapređenja aplikativnog dijela informacionog sistema, serverske i softverske infrastrukture Poreske uprave Crne Gore za period od 1 (jedne) godine
UP. 0904-25/4-2016 19.02.2016. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore “Monte Casa CO” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0904-37/4-2016 19.02.2016. Zaključak Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Žalilac: ,,Civil Engineer” DOO Podgorica ,,Civil Engineer” DOO Podgorica Usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta centralnih funkcija sa djelatnostima na urbanističkoj parceli broj 214 koju čini dio kat.parcele broj 2438 KO Ulcinj
UP.0904-94-3-2016 12.02.2016 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Energo invest group” DOO Podgorica Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare ”Kolašin” 1600 i ski staza i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje u opštini Kolašin
UP.0904-909-2-2015 12.02.2016 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Urion” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i implementacije integralnog bolničkog informacionog sistema
UP.0903-846-2-2015 12.02.2016 Rješenje Opština Tivat “Padikton promet” DOO Podgorica Nabavka arhivskih kutija
UP.0903-953-4-2015 12.02.2016 Zaključak “Pogrebne usluge” DOO Podgorica "Usluga” AD Čačak Nabavka pogrebne opreme
UP.0904-80-2-2016 12.02.2016 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Privatna ustanova “Biotehnički centar” Bijelo Polje. Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare ”Kolašin” 1600 i ski staza i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje u opštini Kolašin.
UP.0903-840-1-2015 12.02.2016 Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, potrošnog materijala i tonera originalnih proizvođača.
UP.0903-98-2-2016 12.02.2016 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje “Aqua Tehna” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavka opreme.
UP.0905-72-4-2016 12.02.2016 Rješenje „Deponija” DOO Podgorica. „Gradnja promet“ DOO Podgorica Izvodjenje radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji „Livade” u Podgorici.
UP.0905-61-2-2016 12.02.2016 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice “Tehnoput MNE” DOO Podgorica Nabavka radova opremanja lokacija u zahvatu DUP-a “Momišići A”, UP 71, zona 2, UP 1/153 i UP 1/158-izgradnja saobraćajnica: dio kraka A, krak B i dio kraka C
UP.0905-72-5-2016 12.02.2016 Rješenje „Deponija” DOO Podgorica Podnosilac zahtjeva: „Deponija” DOO Podgorica Izvodjenje radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji „Livade” u Podgorici
UP.0905-31-3-2016 12.02.2016 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ,Fini Dom“ DOO Podgorica, izjavljen preko punomoćnika Korać Bojana, advokata iz Podgorice Pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi.
UP.0903-837-2-2015 12.02.2016 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Erlang” DOO Nikšić i ”Ing Invest” DOO Danilovgrad Radovi za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica faza I
UP.0904-108-7-2015 12.02.2016 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum „Tehnoput MNE” DOO Podgorica, ”Ding” DOO Podgorica i ”Carinvest” DOO Kotor Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-18, dionica Tuzi – Pljoče, km 145+833/ PC Rokšped – km150+033/ Pljoče
UP.0904-20-2-2016 12.02.2016 Rješenje Ministarstvo ekonomije ”BB Solar” DOO Podgorica Nabavka i instalacija solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima.
UP.0904-728-2-2015 12.02.2016 Rješenje I-Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum „Arhient“ DOO Podgorica, „Geoengineering“ DOO Podgorica, „Geotehnika Montenegro“ DOO Nikšić, „Arhitektonski atelje“ DOO Podgorica, „Bates“ DOO Podgorica, „Via Project“ DOO Podgorica, „Sigurnost“ DOO Podgorica i „Planplus“ DOO Podgorica. Projektovanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI u Podgorici.
UP.0904-728-2-2015 12.02.2016 Rješenje II- Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum „Arhient“ DOO Podgorica, „Geoengineering“ DOO Podgorica, „Geotehnika Montenegro“ DOO Nikšić, „Arhitektonski atelje“ DOO Podgorica, „Bates“ DOO Podgorica, „Via Project“ DOO Podgorica, „Sigurnost“ DOO Podgorica i „Planplus“ DOO Podgorica. Projektovanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI u Podgorici.
UP.0905-730-5-2015 12.02.2016 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Milves“ DOO Nikšić Nabavka robe za potrebe HE Perućica
UP.0903-97-1-2016 12.02.2016 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Flemer stone” DOO Nikšić Sanacija fontane Dojmi
UP.0903-841-2-2015 12.02.2016 Rješenje JP Radio i televizija Crne Gore “Saga CG” DOO Podgorica Nabavka računara za broadkast namjenu, opreme i rezervnih djelova
UP.0905-700-7-2015 12.02.2016 Rješenje Inženjerska komore Crne Gore “Smart-Tech” DOO Podgorica Održavanje softera
UP.0903-826-2-2015 12.02.2016 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “Ben kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera
UP.0902-47-4-2016 12.02.2016 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice Konzorcijum “AG Infoplan” DOO Nikšić i “Geoart” DOO Podgorica. Izvođenje radova na izgradnji 10 kV kabla TS 110 kV Podgorice III-TS10/0,4 kV hotel Hilton u Podgorici (dionica od TS 110/10 Kv, Podgorica III do TS 10,04 Kv ”Grafički zavod”).
UP.0902-801-4-2015 12.02.2016 Rješenje Agencija za izgradnu i razvoj Podgorice Konzorcijum “Winsoft” DOO Podgorica i “Cau – Centar za arhitekturu i projektovanje” Izrade DUP-a ”Tuzi centar” sa izradom geodetsko-katastarskih podloga i sa izradom separata sa urbanističko-tehničkim uslovima.
UP.0902-101-3-2016 12.02.2016 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 02-6877 od 27.11.2015.g. Medicinska sredstva za šivenje rana i sprječavanje krvarenja za potrebe KCCG I drugih JZU u Crnoj Gori.
UP.0902-77-4-2016 12.02.2016 Rješenje Državna revizorska institucija Podnosilac zahtjeva za nastavka postupka: Državna revizorska institucija. Nabavka usluga mobilne telefonije.
UP.0902-77-3-2016 12.02.2016 Rješenje Državna revizorska institucija ,,Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-810-2-2015 05.02.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Mama international” DOO Podgorica Nabavka usluge snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma.
UP.0902-808-3-2015 05.02.2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat “Sab Security Montenegro” DOO Herceg Novi Izrada plana obezbjeđenja objekta
UP.0902-664-1-2015 05.02.2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice “Inkoplan” DOO Podgorica Izrada Izmjena i dopuna DUP-a “Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Vatrogasni dom” u Podgorici sa izradom geodetskih podloga i izradom Separata sa urbanističko tehničkim uslovima
UP.0904-49-3-2016 05.02.2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Staničani” DOO Nikšić Nabavka usluga detaljnih geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju termoelektrane “Pljevlja II”, sa izradom elaborata sa izvedenim istraživanjima, a u skladu sa Projektom detaljnih geotehničkih istraživanja terena.
UP.0902-736-2-2015 05.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Sava Montenegro” AD Podgorica Usluga osiguranja, po partijama.
UP.0902-707-4-2015 05.02.2015 Rješenje Direkecija za uređenje i izgradnju Kotora “Pupović Elektro In” DOO Tivat Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete Gorovići i Gornja Sutvara.
UP.0905-778-11-2015 05.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Electro Team” DOO Budva Nabavka građevinskih radova za Region 4 – za potrebe FC Distribucije.
UP.0902-707-3-2015 05.02.2015 Zaključak Direkecija za uređenje i izgradnju Kotora “Pupović Elektro In” DOO Tivat Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete Gorovići i Gornja Sutvara.
UP.0902-809-2-2015 05.02.2015 Zaključak Rektorat Univerziteta Crne Gore “AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja bezbjednosnog štampanog materijala i štampanog materijala zaštićenog od falsifikovanja, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 (četiri) godine.
UP.0902-682-2-2015 05.02.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Ing-Invest” DOO Danilovgrad. Nabavka radova na rekonstrukciji pumpne stanice na Solilima sa sanacijom dijela kanalizacione mreže u industrijskoj zoni
UP.0902-750-2-2015 05.02.2015 Rješenje Opština Danilovgrad “Jolly Commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, po partijama
UP.0904-60-5-2016 05.02.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove “Artek” DOO Podgorica. Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare “Kolašin” 1600 i ski staza i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje u opštini Kolašin.
UP.0905-829-4-2015 05.02.2015 Zaključak Investiciono razvojni Fond Crne Gore AD Podgorica “Deloitte” DOO Podgorica Nabavka usluge obavezne revizije finansijskih iskaza za 2015.g.
UP.0903-59-2-2016 05.02.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Artek” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji dječijeg vrtića, sa opremanjem, u naselju Stari aerodrom, opština Podgorica.
UP.0905-828-5-2015 05.02.2015 Zaključak Investiciono-razvojni Fond Crne Gore AD Podgorica “Ernest&Young Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga obavezne revizije finansijskih iskaza za 2015.g.
UP.0903-831-3-2015 05.02.2015 Rješenje Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka tonera i ostalog potrošnog materijala za računare i štampače.
UP.0903-796-2-2015 05.02.2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva “Mtel” DOO Pogorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-811-2-2015 05.02.2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Danilovgrad “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala