DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-72-2-2015 23/02/2015 Zaključak Direkcija za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje “Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda Sportske hale u Nikoljcu.
UP.0902-52-6-2015 23/02/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0.4 kV Pejov Do i uklapanje u 10 kV i izgradnji STS 10/0.4 kV Bistrica, po partijama.
UP.0902-52-5-2015 23/02/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0.4 kV Pejov Do i uklapanje u 10 kV i izgradnji STS 10/0.4 kV Bistrica, po partijama.
UP.0903-65-4-2015 23/02/2015 Zaključak Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore “Kov-Car” DOO Tivat Nabavka specijalnog ambulantnog vozila za medicinsko zbrinjavanje pacijenata.
UP.0903-22-3-2015 23/02/2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Konzorcijum “Aqua-In” DOO Tivat, “SS & Gavrilović gradnja” DOO Tivat, “Darosava” DOO Tivat, SZR “Mirel” Tivat i “Dolfi” DOO Tivat Nabavka radova na izgradnji javne rasvjete u Dobroti od hotela “Radanovići” do kuće Primića.
UP.0902-24-4-2015 23/02/2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-30-5-2015 23/02/2015 Rješenje Građevinski fakultet Podgorica “Žitomlin” DOO Nikšić Izvođenje građevinskih radova na krovu
UP.0902-83-2-2015 23/02/2015 Zaključak Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore Konzorcijum “Aqua-In” DOO Tivat i “Gavrilović Gradnja” DOO Tivat Nabavka klima uređaja
UP.0904-50-3-2015 23/02/2015 Zaključak Sekretarijat Sudskog savjeta “Stratus” doo Podgorica Nabavka tonera za sudove u Crnoj Gori za period od godinu dana
UP.0904-60-3-2015 23/02/2015 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Debit Claim” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta, isporuka opreme i izvođenja radova za kablovski vod PG4-PG1.
UP.0904-44-3-2015 23/02/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Nik Com” DOO Nikšić, “BK Elektrogrupa” DOO Bar i “D&K Inženjering” DOO Podgorica. Nabavka izrade Glavnog arhitektonsko – građevinskog projekta rekonstrukcije kompleksa Mehanizacije HE “Perućica”
UP.0904-56-2-2015 23/02/2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Alliance” DOO Podgorica Nabavka motornih vozila za potrebe Službe održavanja, po partijama.
UP.0903-4-4-2015 16.02.2015 Rješenje
”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga pismenog prevođenja.
UP0902-39-3-2015 16.02.2015 Rješenje Ministarstvo finansija “Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine za potrebe Uprave za imovinu, po partijama.
UP.0902-33-2-2015 16.02.2015 Rješenje Ministarstvo finansija “Swiss Osiguranje” AD Podgorica. Nabavka usluga osiguranja imovine za potrebe Uprave za imovinu, po partijama.
UP.0905-21-3-2015 16.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”PTT Inženjering” DOO Podgorica, ”Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad i ”Piros” DOO Podgorica Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.), za potrebe ED Žabljak
UP.0905-34-2-2015 16.02.2015 Rješenje Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica i ”MI” DOO Podgorica i Konzorcijum “Simm Inženjering” DOO Podgorica, Geo-max Group” DOO Podgorica i ”Geotehnika plus” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 7+300 do km 11+500.
UP.0903-35-3-2015 16.02.2015 Zaključak Direkcija za saobraća Konzorcijum “Geotechnics, projects & consulting” DOO Podgorica i ”Geoengineering” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta R-1 Njeguši – Krstac – Ivanova Korita, od km 0+000 do km 10+500.
UP.0903-11-4-2015 16.02.2015 Rješenje JP “Komunalno” Berane “Matica Grupa” DOO Podgorica. Nabavka HTZ opreme
UP.0903-11-3-2015 16.02.2015 Zaključak Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”Inter Project & CO“ Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane – Kalače, dinica Berane – Petnjica.
UP.0903-5-2-2015 16.02.2015 Zaključak “Montecargo” AD Podgorica. “Bolex” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva za lokomotive
UP.0903-5-3-2015 16.02.2015 Rješenje Direkcija javnih radova “Artek” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izradi zaštitne ograde Doma revolucije u opštini Nikšić
UP.0904-38-4-2015 16.02.2015 Zaključak Uprava za kadrove. “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-37-2-2015 16.02.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe 125 korisnika.
UP.0904-32-3-2015 16.02.2015 Zaključak Ministarstvo rada i socijalnog staranja. “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-27-5-2015 16.02.2015 Rješenje Direkcija za saobraća Konzorcijum “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica i ”MI” DOO Podgorica i Konzorcijum “Simm Inženjering” DOO Podgorica, Geo-max Group” DOO Podgorica i ”Geotehnika plus” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 7+300 do km 11+500.
UP.0904-871-8-2014 16.02.2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Montal DSD” DOO Podgorica i “Geoart” DOO Podgorica. Nabavka izvođenja radova na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra, po partijama.
UP.0905-25-3-2015 16.02.2015 Zaključak Opština Budva ,,Capital M” DOO Podgorica Nabavka i montaža arhivskih polica
UP.0905-29-2-2015 16.02.2015 Rješenje Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma “Kastex” DOO Podgorica Podgorica      Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-6-2-2015 09.02.2015 Rješenje Glavni grad Podgorica Štamparija “Obod” AD Cetinje Nabavka usluga štampanja raznih materijala prema specifikaciji.
UP.0904-7-4-2015 09.02.2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Konzorcijum “Aqua – IN“ DOO Tivat, „Darosava“ DOO Tivat i ”SS & Gavrilović Gradnja” DOO TivatKonzorcijum “Aqua – IN“ DOO Tivat, „Darosava“ DOO Tivat i ”SS & Gavrilović Gradnja” DOO Tivat abavka radova na izgradnji rasvjete kod mjesnih zajednica Dobrota 1 i Dobrota 2.
UP.0903-47-2-2015 09.02.2015 Zaključak Zavod za zapošljavanje Crne Gore “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije
UP.0903-19-1-2015 09.02.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 23-1/14 od 28.11.2014. godine Nabavka 146 novih motornih vozila putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja vozila davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade (koji obuhvata pravo naručioca…
UP.0902-28-2-2015 09.02.2015 Rješenje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0902-13-2-2015 09.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Electro team” DOO Budva Nabavka izrade Glavnog projekta ugradnje dvije 35 kV ćelije u TS 110/35 kV Bar (Bjeliši) i nabavke i ugradnje opreme u skladu sa revidovanim projektom.
UP.0903-841-4-2014 09.02.2015 Zaključak “Čistoća” DOO Podgorica “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećara 22m2.
UP.0904-864-2-2014 09.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Kov – Car” DOO Tivat. Nabavka usluga održavanja, remonta i servisiranja autobusa, kamiona, teretnih i bus vozila (sa ugradnjom rezervnih djelova).
UP.0903-853-3-2014 09.02.2015 Rješenje Opština Plužine. Konzorcijum ”Ramel” DOO Nikšić i ”LD Gradnja“ DOO Nikšić. Nabavka radova na izgradnji trafostanice TS 10/0.4 kV, 630 kVA Plužine nova, sa priključkom 20kV vodom i uklapanjem u NN mrežu za napajanje stambene zgrade.
UP.0904-23-3-2015 09.02.2015 Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistema AD Podgorica ”PreVent” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata, po partijama.
UP.0903-836-3-2014 09.02.2015 Rješenje Opština Rožaje. ”CEED Consulting” DOO Podgorica. Nabavka usluge “Izrada investicionog programa preduzeće drvne industrije u Rožajama”.
UP.0905-15-1-2015 09.02.2015 Rješenje Opština Pljevlja Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj PV 01/14-III od 31.10.2014.g. Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima.
UP.0905-10-2-2015 09.02.2015 Rješenje JU ”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva. ”Žitomlin” DOO Nikšić Izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekta Spomen dom ”Stefan Mitrov Ljubiša” Budva.
UP.0905-869-3-2014 09.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma ”Projektni biro Split” DOO Split, Republika Hrvatska & „Geotehnika Montenegro” DOO Nikšić & „Geoprojekt” DOO Podgorica & „Medix” DOO Podgorica & „Topoing” DOO Kastav, Republika Hrvatska Pružanje konsultantskih usluga: Izrade Glavnog projekta MHE „Otilovići“ i tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju MHE „Otilovići“ Elektroprivreda
UP.0903-841-5-2014 09.02.2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećara 22m2.
UP.0905-46-3-2014 09.02.2015 Zaključak Klinički centar Crne Gore ”PDG” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala, po partijama
UP.0902-857-2-2014 02.02.2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Alliance” DOO Podgorica Nabavka novih motornih vozila, po partijama
UP.0902-855-2-2014 02.02.2015 Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica “Frigo elektro sistem” DOO Nikšić Nabavka dvije mašine za pranje crnog suđa (plehova, velikih posuda, termosa, gajbi i ostalog kuhinjskog pribora) za kuhinje Novog i Starog doma.
UP.0902-2-4-2015 02.02.2015 Zaključak Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “Sava Montenegro” AD Podgorica i “Sava car” DOO Podgorica Nabavka usluga osiguranja, izdavanja zelenih kartona i registracije motornih vozila koja su u vlasništvu Agencije, kao i usluge osiguranja dodatno ugrađene specijalne kontrolno-mjerne opreme koja se nalazi u dva vozila, na period od godinu dana.
UP.0903-847-3-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Audio art” DOO Podgorica Nabavka usluga – Izrade audio vodiča za muzej Marka Miljanova.
UP.0903-873-2-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluge zakupa MPLS i dodatnih MPLS servisa, za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci.
UP.0903-859-5-2014 02.02.2015 Rješenje Direkcija za investicije i razvoj opštine Tivat “Smart-Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade “Sistema 48”
UP.0903-862-4-2014 02.02.2015 Rješenje Uprava za javne nabavke “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, potrepština i štampanih obrazaca, po partijama.
UP.0903-862-3-2014 02.02.2015 Zaključak Uprava za javne nabavke “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, potrepština i štampanih obrazaca, po partijama.
UP.0904-866-2-2014 02.02.2015 Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “WINsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade alata (kalkulatora) za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala.
UP.0904-854-4-2014 02.02.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Osmi red-D” DOO Podgorica. Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama.nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama.
UP.0902-872-3-2014 02.02.2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija Kotor” DOO Kotor “Ingenium” DOO Podgorica Nabavka usluga konsultanata na procjeni imovine.
UP.0902-872-3-2014 02.02.2015 Zaključaka Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Tehnoput-Mne” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine-rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plužine.
UP.0903-852-3-2014 02.02.2015 Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica “Capital M” DOO Podgorica Izrada i ugradnja bravarije 89 komada ulaznih vrata apartmana / kvarta/ u prvoj fazi Novog studentskog doma.
UP.0903-842-3-2014 02.02.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Matkom” DOO Nikšić Nabavka opreme i uređaja za TS 10/0.4 kV – SN i NN razvod i izolator, nosači izolatora i konzole, po partijama.
UP.0905-3-4-2015 02.02.2015 Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Kozorcijum “Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad i ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice između zona 18 i 19 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI
UP.0905-860-4-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja “INOP” DOO Šabac, Republika Srbija. Nabavka oznaka za životinje (na ušima) – ušne markice za identifikaciju i registraciju malih preživara (ovce i koze).
UP.0905-850-2-2014 02.02.2015 Zaključak “Kraljevsko pozorište Zetski dom” Cetinje Konzorcijum ”Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica, ”Foresta” DOO Podgorica, ”Primavera” DOO Herceg Novi i ”Projektor” DOO Tivat Usluga obavezne revizije projektne dokumentacije za rekonstrukciju “Kraljevskog pozorišta Zetski dom” na Cetinju.
UP.0904-18-3-2015 02.02.2015 Zaključak Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Arhiplan CG” DOO Podgorica, ”Klimaprojekt” DOO Nikšić, ”Studio Project” DOO Podgorica, ”MM Projekt” DOO Podgorica, ”S&T Sistem” DOO Podgorica, ”Geosistem” DOO Podgorica i ”MI” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja Glavnog projekta za izgradnju Administrativnog objekta opštine Petnjica
UP.0904-865-4-2014 02.02.2015 Zaključak Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Ing Invest” DOO Danilovgrad, ”Geoprojekt” DOO Podgorica i ”Lars Fire” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta Klinike za neurologiju i neurohirurgiju u okviru UP ”Klinički centar Crne Gore” u Podgorici.
UP.0904-741-8-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0904-837-3-2014 02.02.2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i pribora, po partijama
UP.0902-861-2-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije “Bojana.Co.Me” DOO Podgorica Nabavka konsultantskih usluga za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava prema projektnom zadatku.
UP.0905-867-2-2014 02.02.2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije Konzorcijum ”Amplitudo” DOO Podgorica i ”ProZone” DOO Novi Sad, Republika Srbija Usluga izrade softverskih paketa za specifične djelatnosti i softverskih paketa i informacionih sistema.