DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-226/2-2016 28.04.2016. Rješenje JKP „Komunalno Nikšić“ Nikšić ”Raster office“ DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP. 0903-177/5-2016 28.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Fineco” DOO Bijelo Polje i “Erlang” DOO Podgorica radovi na I fazi sanacija odlagališta komunalnog otpada na lokalitetu “Vasove vode” u opštini Berane
UP.0904-174/6-2016 28.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Nabavke usluga izrade Glavnog projekta za izgradnju trafostanice u opštini Andrijevica
UP.0905-905/2-2015 28.04.2016. Rješenje Uprava za kadrove “Kastex” DOO Podgorica nabavka tonera za laserske štampače / faks mašine
UP.0905-310/8-2016 28.04.2016. Zaključak ,,13. Jul Plantaže’’ AD Podgorica Osiguravajućeg društva “Swiss Osiguranje” AD Podgorica i “Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih
UP.0905-310/7-2016 28.04.2016. Zaključak ,,13. Jul Plantaže’’ AD Podgorica Osiguravajućeg društva “Swiss Osiguranje” AD Podgorica i “Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih
UP.0902-84/3-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Gemne” DOO Podgorica Nabavka auto guma
UP.0902-117/2-2016 28.04.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben-Kov” DOO Tivat i ”PK” Rijeka, Republika Hrvatska Nabavka teretnih vozila kamiona-dizalica
UP.0905-281/3-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Centar za finansijske procjene i consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja procjene vrijednosti nepokretnosti kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova
UP. 0905-875/3-2015 28.04.2016. Rješenje Ministarstvo ekonomije “Double L” DOO Podgorica usmeno i pismeno prevođenje za engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog ifrancuskog jezika na crnogorski jezik, i sa crnogorskog jezika na engleski, njemacki, ruski, italijanski i francuski jezik
UP. 0904-34/3-2016 28.04.2016. Rješenje “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica “Omnoil” DOO Podgorica nabavka glikola
0903-277/4-2016 28.04.2016. Zaključak Zavoda za školstvo Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Usluga mobilne telefonije
UP.0905-294/2-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”MontenegroMont” DOO Podgorica Radova na rekonstrukciji i sanaciju magistralnog puta M-2(M-5) Rožaje-Špiljanje, sanaciju klizišta „Besnik“ i sanaciju zida i kosine na lokalitetu „Zeleni“
U.P.0904-817/4-2015 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo finansija ”Kastex” DOO Podgorica, ”Raster office” DOO Podgorica Zaključak o ispravci rješenja Državne komisije broj UP.0904-817/3-2015 od 19.04.2016.g
UP.0903-119/3-2016 28.04.2016. Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”PDG” DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog materijala, po partijama
UP.0905-14/2-2016 28.04.2016. Rješenje JU ”Lovćen Bečići” Cetinje „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji ugostiteljskog objekta postojeće odžaklije na Ivanovim Koritima na Lovćenu
UP.0904-297/2-2016 28.04.2016. Zaključak Državni arhiv ”Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme
UP.0905-290/2-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ,,Geo-sistem“ DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Berane- Petnjica, I FAZA-ulaz u Petnjicu, lokalitet Podvade-Petnjica
UP.0904-293/2-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”MontenegroMont” DOO Podgorica Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Berane – Petnjica, I faza – ulaz u Petnjicu lokalitet Podvade – Petnjica
UP.0904-303/2-2016 28.04.2016. Zaključak ”Čistoća” DOO Podgorica ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Usluga izrade Glavnog projekta za izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce (Azil za pse)
UP.0902-298/2-2016 28.04.2016. Rješenje Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica ”Nik Com” DOO Nikšić Radovi na adaptaciji laboratorija, po partijama
UP.0902-228/5-2016 28.04.2016. Rješenje JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar ”Plus Tours” DOO Bar Usluga organizovanja maturske ekskurzije za 2015/2016 godinu
UP.0903-81/4-2016 28.04.2016. Zaključak „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica “Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava i materijala za održavanje higijene, po partijama
UP. 0902-122/3-2016 28.04.2016. Zaključak Ministarstva unutrašnjih poslova ”Gemne” DOO Podgorica Nabavka auto guma
UP.0903-33/2-2016 28.04.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Telenor” DOO Podgorica Usluga fiksne telefonije
UP.0903-43/2-2016 28.04.2016. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica “Alfa project” DOO Podgorica Radovi na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima ”Sozina” i ” Raš” i na prilaznim saobraćajnicam
UP.0904-817/2-2015 19.04.2016. Zaključak Ministarstvo finansija ”Kastex” DOO Podgorica; ”Raster office” DOO Podgorica; “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-817-3-2015 19.04.2016. Rješenje Ministarstvo finansija ”Kastex” DOO Podgorica; ”Raster office” DOO Podgorica; “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-817-3-2015 19.04.2016. Ministarstvo finansija ”Kastex” DOO Podgorica; ”Raster office” DOO Podgorica; “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904 -202/1-2016 19.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova. Postupak ponovne kontrole postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Joint venture IGP ”Fidija” DOO Podgorica, ”Geomax Group” DOO Podgorica i Privatna ustanova ”Biotehnički centar” Bijelo Polje; ”Bobex” DOO Beograd. Izvođenja radova na izgradnji Dječjeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar
UP.0903-177/4-2016 19.04.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Radovi na I fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada na lokalitetu ”Vasove vode” – opština Berane
UP.0903-48/2-2016 19.04.2016. Rješenje Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ”Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-64/2-2016 19.04.2016. Rješenje Ministarstvo zdravlja ”Nespa Computers” DOO Podgorica Nabavka usluga elektronskog paketa propisa
UP.0902-291/3-2016 19.04.2016. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Registracija službenih vozila
UP.0902-93/2-2016 19.04.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Bojanje oznaka na površinama puteva
UP. 0902-295/3-2016 19.04.2016. Rješenje ”Komunalno-Lim” DOO Bijelo Polje Usluga registracije vozila
UP.0904-885/3-2015 19.04.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Energo Invest Group” DOO Podgorica Nabavka usluge registracije vozila
UP. 0905-858/5-2015 19.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum „Projectman” DOO Podgorica, „Civil Engineer” DOO Podgorica, „Verde Projekt” DOO Podgorica i „VL Inženjering” DOO Budva usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Cvjetne ulice na Starom aerodromu u opštini Podgorica
UP. 0905-265/4-2016 19.04.2016. Zaključak Radio difuzni centar DOO Podgorica “HLB Mont Audit” DOO Podgorica revizija finansijskih iskaza
UP. 0905-280/5-2016 19.04.2016. Zaključak Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 9366 od 30.12.2015.g. nabavka obrazaca voznih karata
UP. 0905-280/4-2016 19.04.2016. Rješenje Štamparija “Obod” AD Cetinje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica nabavka obrazaca voznih karata
UP.0905-917/2-2015 12.04.2016. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore “2R Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga avionskog prevoza putnika po redu letenja
UP.0905-207/3-2016 12.04.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Team Traders Company” DOO Beograd Nabavka jakni za kriminalističku policiju
UP.0905-897/3-2015 12.04.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Generall osiguranje Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluge osiguranja zaposlenih
UP.0905-936/2-2015 12.04.2016. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka opreme i potrošnog materijala za izradu kartica
UP.0904-806/3-2015 12.04.2016. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Clean Express” DOO Podgorica Nabavka usluge čišćenja kancelarija
UP.0904-935/2-2015 12.04.2016. Rješenje Uprava za inspekcijeske poslove „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade komponente softvera – informacioni sistem za planiranje i realizaciju inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije
UP.0904-110/3-2016 12.04.2016. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore „Nik Com“ DOO Nikšić Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora tokom izvođenja radova na postavljanju ograde/bankine uz priobalni put od Pravoslavnog groblja prema plaži Liman II u Ulcinju
UP.0904-248/4-2016 12.04.2016. Zaključak Agencija za mirno rješavanje sporova “Crnogorski Telekom” AD Podgorica, Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-248/5-2016 12.04.2016. Zaključak Agencija za mirno rješavanje sporova “Crnogorski Telekom” AD Podgorica, Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-250/4-2016 12.04.2016. Zaključak Ministarstvo ekonomije ”Elko” DOO Podgorica Nabavka usluga nabavke i instalacija solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima
UP.0904-225/2-2016 12.04.2016. Zaključak JPU ”Ljubica Popović” Podgorica ”NTC” DOO Nikšić Nabavka mlijeka
UP.0904-234/4-2016 12.04.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Saga CG” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme
UP.0904-230/2-2016 12.04.2016. Zaključak Klinički centar Crne Gore ”Osmi red – D” DOO Podgorica Nabavka medicinske opreme i aparata, po partijama
UP. 0902-943/8-2015 12.04.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica “Osmanagić Co” DOO Nikšić Nabavka vatrogasnih vozila
UP. 0902-182/2-2016 12.04.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Tri best” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji Srednje stručne škole u Golubovcima
UP. 0902-509/14-2013 12.04.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja i kovertiranja računa za utrošenu električnu energiju na period od godinu dana
UP. 0902-894/3-2015 12.04.2016. Zaključak JU “Dom učenika i studenata” Podgorica “Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka usluga pregleda iz oblasi zaštite na radu sa prijedlogom mjera i izdavanje sertifikata i izrade Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini
UP. 0902-185/2-2016 12.04.2016. Rješenje Gradska opština Tuzi “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i ostalog administrativnog materijala
UP. 0903-56/2-2016 12.04.2016. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor “Elko” DOO Podgorica Usluga izrade Tehničke dokumentacije za javne rasvjete Donje ledenice, Krimovice i Kubasa, po partijama
UP. 0903-57/2-2016 12.04.2016. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor “Elko” DOO Podgorica Usluga izrade Tehničke dokumentacije za javne rasvjete Donje ledenice, Krimovice i Kubasa, po partijama
UP. 0903-841/15-2014 12.04.2016. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećara 22m3
UP.0903-215/3-2016 12.04.2016. Rješenje Ministarstvo odbrane „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka inženjerske mašine – Dozera
UP.0903-126/12-2015 12.04.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Patenting” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka usluga za potrebe TE ”Pljevlja” – Tretman rashladnog sistema odgovarajućim inhibitorima
UP.0905-235/6-2016 07.04.2016. Rješenje “Deponija” DOO Podgorica. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 02/16-4-1629 od 02.03.2016.g. izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji “Livade” u Podgorici
UP.0905-235/5-2016 07.04.2016. Rješenje “Deponija” DOO Podgorica. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 02/16-4-1629 od 02.03.2016.g. “Gradnja promet” DOO Danilovgrad izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji “Livade” u Podgorici
UP.0903-224/3-2016 06.04.2016. Zaključak Agencija za stanovanje DOO Podgorica ”Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka i isporuka podpolagačkog materijala, po partijama
UP.0903-170/8-2016 06.04.2016. Rješenje JKP “Komunalno” Nikšić JKP “Komunalno” Nikšić Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0903-28/2-2016 06.04.2016. Rješenje JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva „AP Print“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampe
UP.0903-36/3-2016 06.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”HydroGis System” DOO Podgorica i ”Inter project” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Pliješ” i izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Breznica” i ”Bogiševac” u opštini Pljevlja
UP.0904-242/3-2016 06.04.2016. Zaključak Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Mediteran plus” DOO Podgorica Nabavke štampanog materijala na godišnjem nivou
UP.0904-896/2-2015 06.04.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica, ”DeCOM Montenegro” DOO Podgorica i ”Lars fire” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječijeg vrtića u naselju Zagorič
UP.0902-236/2-2016 06.04.2016. Zaključak Ministarstvo odbrane ,,Tehnoinženjering Šljivančanin“ DOO Podgorica Nabavka inventara za jedinice vojske, po partijama
UP.0902-232/3-2016 06.04.2016. Zaključak Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluge brendiranja voznog parka
UP.0902-206/3-2016 06.04.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Zeković Company” DOO Žabljak Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta „ Kolašin 1600“ Jezerine do Ski rezorta „ Kolašin 1600“ – II faza
UP.0902-214/3-2016 06.04.2016. Zaključak Agencija za nacionalnu bezbjednost Štamparija ”Obod” AD Cetinje Nabavka usluga štampanja koverti i djelovodnika
UP.0902-254/2-2016 06.04.2016. Zaključak Turistička organizacija opštine Kotor Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-191/2-2016 06.04.2016. Rješenje Opština Tivat “Erlang” DOO Podgorica Radovi na rekonstruciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor
UP.0902-58/2-2016 06.04.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica “Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera
UP.0905-9/10-2016 06.04.2016. Zaključak Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska; „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica i Ernst & Young s.r.o. Prag, Češka Republika; Exergia S.A. energy, managment and informacion tehnology consultants, Atina, Grčka Usluge izrade podzakonskih akata za oblast
UP.0905-9/11-2016 06.04.2016. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska; „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica i Ernst & Young s.r.o. Prag, Češka Republika; Exergia S.A. energy, managment and informacion tehnology consultants, Atina, Grčka Usluge izrade podzakonskih akata za oblast
UP. 0903-221/6-2016 06.04.2016. Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 4709 od 15.10.2015.g. ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavka opreme
UP.0903-221/5-2016 06.04.2016. Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 4709 od 15.10.2015.g. “GPC” DOO Cetinje ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavka opreme