DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

• Sedmodnevene informacije u skladu sa članom 28 

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.07-17.07. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 18.07-24.07. 2016. godine

Analitička kartica potrošačkih jedinica od 25.07-31.07. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 01.08-08.08. 2016. godine

Analitička kartica potrošačkih jedinica od 08.08-14.08. 2016. godine

Analitička kartica potrošačkih jedinica od 15.08-21.08. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 22.08-28.08. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 29.08-04.09. 2016. godine

Analitička kartica potrošačkih jedinica od 05.09-11.09. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.09-18.09. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 19.09-25.09. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 26.09-02.10. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 03.10-09.10. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 10.10-16.10. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 17.10-23.10. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 24.10-31.10. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 01.11-07.11. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 08.11-11.11. 2016. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 14.11-16.11. 2016. godine
You are here Analiticke kartice