DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-781/2-2016 30.09.2016. Zaključak JZU Dom zdravlja Kotor ”Energy line” DOO Podgorica Nabavka usluga redovnog mjesečnog kontinuiranog čišćenja
UP.0903-771/3-2016 30.09.2016. Zaključak Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” „Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala i tonera
UP. 0903-348/2-2016 30.09.2016. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0903-411/3-2016 30.09.2016. Zaključak HG ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Simtex” DOO Danilovgrad Nabavka roba – sitnog materijala
UP.0903-775/2-2016 30.09.2016. Zaključak Univerzitet Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0903-756/3-2016 30.09.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Temko” DOO Nikšić Nabavka radova postavljanja vještačke podloge – trave na fudbalskom terenu u opštini Žabljak
UP.0904- 801/3-2016 30.09.2016. Zaključak „Vodovod i kanalizacija“ DOO Budva ”Billcom” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka rezervnih djelova za vodomjere po specifikaciji
UP.0904-801/2-2016 30.09.2016. Zaključak „Vodovod i kanalizacija“ DOO Budva ”Billcom” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka rezervnih djelova za vodomjere po specifikaciji
UP.0904-772/2-2016 30.09.2016. Zaključak ”Montenegro Airlines” AD Podgorica ”DPC” DOO Podgorica Nabavka usluga oglašavanja na elektronskim medijima u zemlji i inostranstvu
UP.0904-802/2-2016 30.09.2016. Zaključak „Vodovod i kanalizacija Kotor“ DOO Kotor ”VT Company” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova po specifikaciji
UP.0902-366/2-2016 30.09.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”Bi Kod” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog potkopa (tunela) u Mojdežu, Herceg Novi
UP.0905-751/3-2016 30.09.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica „Energointeh Kibernetika” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka autotransformatora 400110 kV, 300 MVA
UP.0905-679/2-2016 30.09.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica ”DPC” DOO Podgorica Nabavka usluge štampanja raznih materijala
UP. 0905-285/2-2016 30.09.2016. Rješenje Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera“ AD Budva “Olmark” DOO Budva Nabavka šopingom usluga tehničkog održavanja vozila po partijama
UP.0902-588/2-2016 30.09.2016. Rješenje opština Kotor ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka šopingom opreme za protivpožarnu zaštitu-vatrogasnih crijeva
UP.0904-703/4-2016 30.09.2016. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Neimar-inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji trga kod stadiona Budućnosti (izvođenje radova na uređenju terena sa južne strane stadiona u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ Podgorica)
UP.0902-778/2-2016 30.09.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Eco Power energy efficeiency” DOO Beograd Nabavka izvođenje radova na izgradnji II faze objekta uz žičaru Ski rezorta “Kolašin 1600”, opština Kolašin
UP. 0905-243/6-2016 30.09.2016. Zaključak Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera“ AD Budva “Refena” DOO Podgorica Nabavka izvođenje i tekuće održavanje građevinskih objekata, po partijama
UP.0905-655/2-2016 30.09.2016. Zaključak Radio difuzni centar DOO Podgorica „Fobra“ DOO Podgorica Nabavka elektromaterijala i rezervnih djelova za agregate, po partijama
UP.0902-747/2-2016 30.09.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Unipred” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenje radova na izradi enterijera, scenske, audio-video tehnike i opremanje objekta Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici
UP. 0905-243/7-2016 30.09.2016. Rješenje Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera“ AD Budva “Refena” DOO Podgorica Nabavka izvođenje i tekuće održavanje građevinskih objekata, po partijama
UP.0904-710/7-2016 26.09.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja – Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”GH Holding” d.d. Ljubljana, Republika Slovenija Nabavka usluga projektovanja i izvođenje radova na izgradnji isklopive šestosjedne žičare K8, sa puštanjem u rad, projektovanje ski staza predviđenih Detaljnom razradom Kolašin 1600, izvođenje radova na ski stazama u neposrednoj blizini žičare K8 u ukupnoj dužini od cca 4 km i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje na lokalitetu Kolašin 1600 u opštini Kolašin
UP. 0903-735/3-2016 22.09.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme – štampača i sistema za kovertiranje, po partijama
UP.0902-743/2-2016 22.09.2016. Rješenje Državna revizorska institucija ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP.0902-638/3-2016 22.09.2016. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmont MP” DOO Danilovgrad Nabavka medicinskih sredstava za šivenje rana i sprečavanje krvarenja za potrebe KCCG i drugih JZU Crne Gore, po partijama
UP.0903-288/2-2016 22.09.2016. Zaključak ”Montenegro Airilines” AD Podgorica ”Generali Montenegro osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osigurnja imovine i zaposlenih
UP. 0903-502/5-2016 22.09.2016. Rješenje JU Zavod za geološka istraživanja ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka radova na preuređivanju unutrašnosti zgrade
UP. 0903-283/3-2016 22.09.2016. Rješenje Opština Tivat ”Helm-trade” DOO Tivat Nabavka šopingom radova na uređenju i sanaciji spomen obilježja
UP. 0905-199/2-2016 22.09.2016. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica, ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka šopingom izrade Tehničke dokumentacije po potrebi – Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije ulice u naselju Dinoša
UP. 0904-556/3-2016 22.09.2016. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergej Stanić” Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom plastičnih gajbi za hljeb i kesa za peciva, po partijama
UP.0905-194/2-2016 22.09.2016. Rješenje „Komunalno - Lim“ DOO Bijelo Polje ”Novi Volvox” DOO Podgorica Nabavka šopingom građevinskog materijala  armaturna mreža
UP.0903-742/4-2016 22.09.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, po partijama
UP.0902-342/3-2016 22.09.2016. Rješenje Skupština Crne Gore ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga neživotnog osiguranja, registracija i tehničkih pregleda putničkih motornih vozila
UP.0904-734/3-2016 22.09.2016. Zaključak Ministarstvo prosvjete ”Comexport” DOO Podgorica Nabavka šopingom đačke uniforme za potrebe JU OŠ „ Savo Pejanović“ Podgorica
UP.0904-776/2-2016 22.09.2016. Zaključak Agencija za ljekove i medicinska sredstva Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-606/4-2016 22.09.2016. Zaključak Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore ”Ravuđo” DOO Podgorica Nabavka izgradnje i opremanja restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor
UP.0905-759/3-2016 22.09.2016. Zaključak ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”RGB Construction” DOO Budva Nabavka radova hidroizolacije na krovu velike dvorane SC ”Morača” po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0905-760/3-2016 22.09.2016. Zaključak ”Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Deco Mne” DOO Podgorica Nabavka radova hidroizolacije na krovu velike dvorane SC ”Morača” po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0903-668/1-2016 16.09.2016. Zaključak JZU Dom zdravlja Nikšić ”Dea-Mont” DOO Nikšić Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji drenažnih jama u dvorištu zgrade i radova na sanaciji i rekonstrukciji unutrašnjosti prostorija u organizacionim cjelinama Izabrani doktor za odrasle u zgradi Doma zdravlja u Nikšiću i Plužinama
UP.0902-642/2-2016 16.09.2016. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Farma Lab” DOO Podgorica Nabavka šopingom medicinskog potrošnog materijala – Sistemi za uzorkovanje biološkog materijala (vacum sistema), po partijama
UP. 0902-282/2-2016 16.09.2016. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0902-223/7-2016 16.09.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Jolly Commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, po partijama
UP.0902-601/2-2016 16.09.2016. Rješenje JU OŠ ”Vuk Karadžić” Bistrica, Bijelo Polje ”Fineco” DOO Bijelo Polje Nabavka i ugradnja građevinske stolarije
UP. 0902-429/3-2016 16.09.2016. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Termo Tim PG” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga servisiranja i održavanja klima uređaja
UP.0904-696/2-2016 16.09.2016. Rješenje Uprava za imovinu Konzorcijum GRAND-ADJI Nabavka radova na zamjeni spoljašnje stolarije na rezidenciji Predsjednika Crne Gore na Cetinju
UP.0904-770/4-2016 16.09.2016. Rješenje Državna izborna komisija ”Simtex” DOO Danilovgrad Nabavka materijala za sprovođenje izbora, po partijama
UP.0904-766/5-2016 16.09.2016. Rješenje Državna izborna komisija ”Was-Desing” DOO Podgorica Nabavka materijala za sprovođenje izbora, po partijama
UP.0904- 770/5-2016 16.09.2016. Zaključak Državna izborna komisija ”Simtex” DOO Danilovgrad Nabavka materijala za sprovođenje izbora, po partijama
UP.0904- 766/6-2016 16.09.2016. Zaključak Državna izborna komisija ”Was-Desing” DOO Podgorica Nabavka materijala za sprovođenje izbora, po partijama
UP.0905-678/2-2016 16.09.2016. Zaključak Zavod za hitnu medicinsku pomoć ,,Broom“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga pranja
UP.0905-597/2-2016 16.09.2016. Zaključak Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ,,Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom telefonskih usluga i usluga prenosa podataka
UP. 0902-446/3-2016 13.09.2016. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”Cijevna commerce” DOO Podgorica, ”Grijanje” DOO Danilovgrad i ”Geonana” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji Gradskog pozorišta
UP. 0902-320/2-2016 13.09.2016. Rješenje Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera” AD Budva “Nir” DOO Budva Nabavka ugradnog i građevinskog materijala, po partijama
UP.0902-266/2-2016 13.09.2016. Rješenje Inženjerska komora Crne Gore ”Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka šopingom organizacije seminara
UP. 0902-244/2-2016 13.09.2016. Rješenje Opština Budva Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka izrade planskih dokumenata i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, po partijma
UP. 0905-167/6-2016 13.09.2016. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Norma” DOO Budva Nabavka dijela vodovodnog materijala, po partijama
UP.0904-654/3-2016 13.09.2016. Rješenje Opština Berane ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP. 0905-511/2-2016 13.09.2016. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj „Bi Kod“ DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciju magistralnog puta M-2 (M-5) Rožaje-Špiljanje, sanacija klizišta „Besnik“ i sanacija zida i kosine na lokalitetu „Zeleni“
UP.0905-439/4-2016 13.09.2016. Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku kancelarijskog materijala
UP.0902-541/3-2016 13.09.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Hidrofokus” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade projekta zona sanitarne zaštite izvorišta Oraška jama
UP.0904-654/2-2016 13.09.2016. Zaključak Opština Berane „Stratus“ DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP. 0902-446/2-2016 13.09.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice Cijevna commerce” DOO Podgorica, ”Grijanje” DOO Danilovgrad i ”Geonana” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji Gradskog pozorišta
UP. 0902-549/2-2016 13.09.2016. Zaključak ”Zeta Energy” DOO Danilovgrad ”Sistem-MNE” DOO Podgorica Nabavka usluga projekata rekonstrukcije mHE Slap Zete i mHE Glava Zete
UP.0905-666/3-2016 13.09.2016. Zaključak Opština Tivat ”Geo – sistem” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji saobraćajnice MR1 (I faza
UP.0905-670/3-2016 13.09.2016. Zaključak Opština Herceg Novi ”Geo – sistem” DOO Podgorica Nabavka za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež na k.p. 647 K.O. Ratiševina (dionica Sušćepan-Ratiševina-Mojdež)
UP.0902-660/2-2016 13.09.2016. Zaključak JU Zavod ”Komanski most“ Podgorica ,,Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka telefonske usluge i usluge prenosa podataka
UP.0902-689/2-2016 13.09.2016. Zaključak Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”Mediteran plus” DOO Podgorica Nabavka šopingom  tekućeg održavanja građevinskih objekata i adaptacija terenskih i seizmoloških stanica
UP.0902-705/3-2016 13.09.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Tehnoput Mne” DOO Podgorica Nabavka radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Plužine
UP.0902-657/2-2016 13.09.2016. Zaključak JP Sportski centar Nikšić ,,Vjenniko Petrol“ DOO Nikšić Nabavka šopingom goriva
UP.0902-613/1-2016 13.09.2016. Zaključak JU Centar za kulturu Plužine ”Zeković prevoz” DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga kopnenog prevoza
UP.0902-549/3-2016 13.09.2016. Rješenje ”Zeta Energy” DOO Danilovgrad ”Sistem-MNE” DOO Podgorica Nabavka usluga projekata rekonstrukcije mHE Slap Zete i mHE Glava Zete
UP.0902-634/3-2016 13.09.2016. Zaključak ”13 Jul Plantaže” AD Podgorica ”Zetatrans” AD Podgorica Nabavka usluga špedicije
UP. 0903-271/2-2016 09.09.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”EFusion” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji reklozera sa tri sekcionara na DV 10 kV Duklo II sa SCADA sistemom, po sistemu ključ u ruke
UP. 0903-322/4-2016 09.09.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Elko” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji KB 10 kV Kalimanj 2 i uklapanja rasklopišta 10 kV Kamenovo u 10 kV mrežu, po partijama
UP. 0903-292/2-2016 09.09.2016. Rješenje JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić” Bar ”Inel Medica” DOO Podgorica Nabavka šopingom medicinskih aparata manje vrijednosti, po partijama
UP. 0903-723/3-2016 09.09.2016. Zaključak JPU ”Đina Vrbica” Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad,”Comexport” DOO Podgorica i ”Grand design” DOO Podgorica Nabavka šopingom namještaja
UP. 0903-723/4-2016 09.09.2016. Zaključak JPU ”Đina Vrbica” Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad,”Comexport” DOO Podgorica i ”Grand design” DOO Podgorica Nabavka šopingom namještaja
UP.0902-489/6-2016 02.09.2016. Rješenje JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica „Unel“ DOO Kotor Nabavka šopingom mašina za vešeraj
UP.0903-647/5-2016 02.09.2016. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Ding” DOO Podgorica Nabavka šopingom geodetskih radova za potrebe projektovanja saobraćajnica
UP.0902-169/3-2016 02.09.2016. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora „Ing-Invest“ DOO Danilovgrad Nabavka radova na rekonstrukciji pumpne stanice na Solilima sa sanacijom dijela kanalizacione mreže u industrijskoj zoni
UP. 0902-176/7-2016 02.09.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Inter Project” DOO Podgorica Nabavka radova izrade Glavnog projekta elektro i građevinskog dijela TS 35/10 kV, 1x8 MVA (2x8 MVA) ”Cmiljača”
UP. 0903-501/3-2016 02.09.2016. Rješenje Ministarstvo pravde ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka robe - posteljina za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
UP. 0903-338/3-2016 02.09.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Inter Project” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta srednje stručne škole u Golubovcima
UP.0902-118/5-2016 02.09.2016. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama
UP.0903-534/3-2016 02.09.2016. Zaključak Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore ”Nespa Computers” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga publikacije – elektronske zbirke propisa
UP. 0903-308/3-2016 02.09.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za DNK laboratoriju, po partijama
UP.0902-394/4-2016 02.09.2016. Rješenje ”13 Jul Plantaže” AD Podgorica ”Water Group” DOO Kolašin Nabavka hrane, pića, duvana i povezanih proizvoda, po partijama
UP.0905-700/5-2016 02.09.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmont MP” DOO Danilovgrad Nabavka sistema za uzrokovanje biološkog materijala (vakum sistema), za potrebe KCCG i ostalih JZU Crne Gore, po partijama
UP. 0904-90/4-2016 02.09.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka radova na kapitalnom remontu autotransformatora 125 MVA za potrebe HE ”Perućica”
UP. 0904-636/3-2016 02.09.2016. Rješenje Uprava za imovinu ”Gallery in” DOO Podgorica
UP. 0904-516/2-2016 02.09.2016. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-552/3-2016 02.09.2016. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija Kotor” DOO Kotor ”Norma” DOO Budva Nabavka usluga popravke i održavanja vodomjera
UP.0904-736/4-2016 02.09.2016. Zaključak „Sportski objekti“ DOO Podgorica Urban house DOO Beograd Nabavka radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC ”Morača” u Podgorici, po sistemu ”ključ u ruke”, prema revidovanom Glavnom projektu
UP.0904-737/1-2016 02.09.2016. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”BMR Baošići” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na realizaciji Glavnog projekta optimalnog korišćenja voda Gornje Zete – prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupca i spajanje akumulacije Krupac i Slano
UP.0905-50/3-2016 02.09.2016. Zaključak „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja
UP. 0902-176/6-2016 02.09.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka radova izrade Glavnog projekta elektro i građevinskog dijela TS 35/10 kV, 1x8 MVA (2x8 MVA) ”Cmiljača”
UP.0904-691/4-2016 02.09.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Norma” DOO Budva Nabavka vodovodno-kanalizacionog materijala, po partijama
UP. 0902-118/4-2016 02.09.2016. Zaključak Klinički centar Crne Gore, kao naručilac ”Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju, po partijama,
UP.0905-661/2-2016 02.09.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka internet usluga
UP.0905-645/2-2016 02.09.2016. Zaključak Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije i telekomunikacijskih usluga
UP.0904-665/2-2016 02.09.2016. Zaključak JPU ”Dragan Kovačević” Nikšić ”Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka šopingom izvođenja radova na adaptaciji Mjesnog doma u Kličevu, u opštini Nikšić
UP.0904-669/1-2016 02.09.2016. Zaključak JP Vodovod i kanalizacija Bar ”Grafički studio Krug” DOO Bar Nabavka šopingom štampanih obrazaca i računa
UP.0904-615/2-2016 02.09.2016. Zaključak Opština Kotor ”Kašćelan company” DOO Kotor Nabavka usluga servisiranja, opravke i održavanja vozila, po partijama
UP.0904-691/5-2016 02.09.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Norma” DOO Budva Nabavka vodovodno-kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0904-736/3-2016 02.09.2016. Zaključak ”Sportski objekti” DOO Podgorica Urban house DOO Beograd Nabavka radova na nadkrivanju vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC ”Morača” u Podgorici, po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0905-692/2-2016 02.09.2016. Zaključak Opština Nikšić „Sincommerce“ DOO Podgorica Nabavka šopingom guma za teška/laka vozila i rezervne djelove za transportna vozila, dostavna vozila i automobile po partijama