DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2016

Broj Datum            Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-764/3-2016 28.10.2016. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ,,Aquaterm CO“ DOO Podgorica Nabavka šopingom geodetskih radova za potrebe projektovanja saobraćajnica
UP.0903-386/2-2016 28.10.2016. Rješenje JZU Dom zdravlja Pljevlja ”BB group” DOO Podgorica Nabavka usluge održavanja higijene prostora
UP. 0903-430/6-2016 28.10.2016. Rješenje Skupština Crne Gore “Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i internet pristupa, po partijama
UP. 0903-431/3-2016 28.10.2016. Rješenje Skupština Crne Gore “Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i internet pristupa, po partijama
UP. 0903-860/4-2016 28.10.2016. Rješenje Opština Tivat ”Ruding -5” DOO Bar,”Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji šetališta Belane
UP.0903-881/2-2016 28.10.2016. Zaključak Uprava za imovinu ”Koving” DOO Podgorica Nabavka usluga – zakupa poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe smještaja Sekretarijata za razvojne projekte
UP. 0903-448/3-2016 28.10.2016. Rješenje Agencija za nadzor  osiguranja ”Spectar group” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge fotokopiranja
UP.0903-860/5-2016 28.10.2016. Rješenje Opština Tivat ”Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji šetališta Belane
UP. 0903-860/3-2016 28.10.2016. Zaključak Opština Tivat ”Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji šetališta Belane
UP.0905-763/4-2016 28.10.2016. Rješenje JP Vodovod i kanalizacija Nikšić ”Norma” DOO Budva Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže (spojni materijal, fazonski komadi i zatvarači, cijevni materijal, šaht poklopci i slivne rešetke)
UP.0905-848/2-2016 28.10.2016. Zaključak Opština Ulcinj V.U. ”Veterinum“ Ulcinj Nabavka šopingom za nabavku vršenja posla medicinskog zbrinjavanja – vakcinacije, sterilizacije, dehelmetizacije i tretmana za ektoparazite
UP.0905-211/3-2016 28.10.2016. Zaključak Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka šopingom za usluge prevođenja
UP.0905-887/2-2016 28.10.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Promont” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka za nabavku Autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA; obim isporuke obuhvata isporuku trofaznog, uljnog, hermetički zaptivenog, stubnog autotransformatora, sa stabilizacionim namotajem, 400±8x1.25%/115/10.5 kV, 300/300/100 MVA, na lokaciji TS 400/110 kV Lastva – Kotor, prema zahtjevima iz tehničke specifikacije
UP. 0904-782/2-2016 28.10.2016. Rješenje JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica ”Monteput” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica
UP. 0904-139/5-2016 28.10.2016. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, po partijama
UP.0904-868/2-2016 28.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne nabavke ”Geo - Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije Glavnog projekta za odvođenje fekalnih i atmosverskih voda iz Cetinjskog polja
UP.0902-2/11-2015 28.10.2016. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava car” DOO Podgorica Nabavka usluga osiguranja, izdavanja zelenih kartona i registracije motornih vozila koja su u vlasništvu Agencije
UP.0902-768/4-2016 28.10.2016. Zaključak Vodovod i kanalizacija DOO Cetinje ”Construction Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izrade glavnog projekta i rekonstrukcije i sanacije transportnog cjevovoda PK ”Lašor”-R ”Sandin vrh” i distributivnog cjevovoda na potezu od PK ”Lašor” do R ”Zagrablje” u dužini od 1500 m
UP.0902-828/3-2016 28.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Itbox” DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ,,Kolašin 1450“ Jezerine do Ski rezorta ,,Kolašin 1600” – II faza
UP.0902-844/3-2016 28.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Monija Stil” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji II faze objekta uz žičaru Ski rezorta ”Kolašin 1600”, opština Kolašin
UP.0902-849/2-2016 28.10.2016. Zaključak Opština Ulcinj V.U ,,Veterinum“ DOO Ulcinj Nabavka šopingom usluga fitosanitarne mjere tretiranja insekticidom stabala palmi za cca 300 stabala
UP.0902-811/4-2016 28.10.2016. Rješenje ”Zeta Energy” DOO Danilovgrad Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga projekata rekonstrukcije mHE Slap Zete i mHE Glava Zete
UP.0902-309/2-2016 21.10.2016. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora “Žitomlin“ DOO Nikšić Nabavka šopingom za izvođenje radova investicionog održavanja poslovnih prostora
UP.0902-662/4-2016 21.10.2016. Rješenje , Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić „Ing invest“ DOO Danilovgrad Nabavka radova građevinske adaptacije objekata FC Distribucija
UP. 0902-499/2-2016 21.10.2016. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine i lica, po partijama
UP.0902-313/6-2016 21.10.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Siemens” DOO Podgorica Ispravka  greške u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP. 0902-313/3-2016 od 07.10.2016.g.
UP.0902- 746/5-2016 21.10.2016. Zaključak Ministarstvo prosvjete ,,Jugopetrol“ AD Podgorica Ispravka greške u Zaključku Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP. 0902-746/3-2016 od 14.10.2016.g.
UP. 0902-155/3-2016 21.10.2016. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica „Vagar” DOO Podgorica Nabavka baždarenja vaga
UP. 0902-337/2-2016 21.10.2016. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka teretnog vozila-kipera snjegočistača
UP.0904-478/9-2014 21.10.2016. Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”WINsoft” DOO Podgorica Nabavka usluge održavanja Informacionog sistema za upravljanje dokumentima u Vladi i Ministarstvima - (eDEM) - Document Menagment System za period od 12 mjeseci
UP. 0904-157/3-2016 21.10.2016. Rješenje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka radova na uređenju dijela rive u Risnu između parka i magistralnog puta
UP. 0904-346/2-2016 21.10.2016. Rješenje Investiciono razvojni fond Crne Gore Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-800/2-2016 21.10.2016. Rješenje opština Kotor ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka softvera – programa za obračun lokalnih prihoda, uz obavezu izvršenja obuke ključnih korisnika sistema obračuna i naplate lokalnih prihoda, prema specifikaciji
UP.0902-843/2-2016 21.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Koncept” DOO Novi Sad Nabavka izvođenja radova na izgradnji II faze objekta uz žičaru Ski rezorta “Kolašin 1600”
UP.0902-827/2-2016 21.10.2016. Zaključak Opština Danilovgrad ”Nik Stone” DOO Šavnik Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovoda Đeđezi – Mokanje
UP.0904-863/4-2016 21.10.2016. Zaključak „Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Centroprojekt MNE” DOO Podgorica Nabavka radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC ”Morača” u Podgorici, prema revidovanom Glavnom projektu i predmjeru radova
UP.0904-863/3-2016 21.10.2016. Zaključak „Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Centroprojekt MNE” DOO Podgorica Nabavka radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC ”Morača” u Podgorici, prema revidovanom Glavnom projektu i predmjeru radova
UP.0904-856/2-2016 21.10.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje – Budva, kritična tačka 48, dionica Košljun – Zavala
UP.0902-685/2-2016 21.10.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ,,Tehnoput-Mne“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a ”Radoje Dakić” (ulice b-b i d-d) Podgorica
UP. 0905-786/2-2016 21.10.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Farmalab” DOO Podgorica Nabavka sistema za uzorkovanje biološkog materijala (vakum sistema), za potrebe KCCG i ostalih JZU Crne Gore, po partijama
UP. 0905-566/ 4-2016 21.10.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Smart-Tech” DOO Podgorica Nabavka usluga za izradu Informacionog sistema za elektronsko izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
UP.0905-729/7-2016 21.10.2016. Zaključak ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor ”Comexport” DOO Podgorica Nabavka profesionalnih mašina za pranje veša, sušenje veša i za pranje suđa sa ulaznim i izlaznim stolovima, po partijama
UP. 0905-729/6-2016 21.10.2016. Zaključak ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor ”Comexport” DOO Podgorica Nabavka profesionalnih mašina za pranje veša, sušenje veša i za pranje suđa sa ulaznim i izlaznim stolovima, po partijama
UP. 0905-566/3-2016 21.10.2016. Zaključak WINsoft” DOO Podgorica “Smart-Tech” DOO Podgorica Nabavka usluga za izradu Informacionog sistema za elektronsko izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
UP.0905-816/3-2016 21.10.2016. Zaključak opština Tivat ”Helm trade” DOO Tivat Nabavka šopingom izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete na području opštine Tivat
UP.0905-806/3-2016 21.10.2016. Zaključak Opština Herceg Novi ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo – Mojdež k.p. 647 k.o. Ratiševina (dionica Sušćepan – Ratiševina – Mojdež)
UP.0903-855/2-2016 21.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Fineco” DOO Bijelo Polje i ” Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji puta Mojkovac – Vradgodo – Žarski katun, I faza
UP. 0903-861/4-2016 21.10.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, po partijama
UP. 0903-835/2-2016 21.10.2016. Rješenje Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na obilježavanju horizontalne signalizacije
UP.0903-364/5-2016 21.10.2016. Zaključak DOO ”Agencija za izgradnju i razvoj Berane” opštine Berane “Staničari” DOO Nikšić Nabavka za izvođenje radova  - izgradnja vodovoda ”Polica” – faza 6
UP.0903-861/5-2016 21.10.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Generali osigurnja Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, po partijama
UP.0902-524/6-2016 14.10.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije Glavnog projekta kompleksa smještajnih objekata specijalnih jedinica policije-Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Posebne jedinice policije (PJP) u naselju Zlatica u opštini Podgorica
UP.0902-842/3-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Pro Control” DOO Beograd Nabavka radova na izradi enterijera, scenske, audio-video tehnike i opremanja objekata Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici
UP.0902-818/3-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Fineco” DOO Bijelo Polje i ”X-Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji mosta na rijeci Ljuboviđi sa prilaznim saobraćajnicama i priključkom na magistrali na putu Ravna Rijeka- Latinska kosa
UP.0902-549/7-2016 14.10.2016. Zaključak ”Zeta Energy” DOO Danilovgrad ”Sistem-MNE” DOO Podgorica I ”Civil engineer” DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0902-549/3-2016 od 13.09.2016.g
UP. 0902-712/2-2016 14.10.2016. Rješenje ”Luka Bar” AD Bar ”Visan-CG” DOO Kotor Nabavka šopingom usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, po partijama
UP. 0902-517/2-2016 14.10.2016. Rješenje ”Luka Kotor” AD Kotor “Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka šopingom stražarske kućice
UP. 0902-842/4-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Pro Control” DOO Beograd Nabavka radova na izradi enterijera, scenske, audio-video tehnike i opremanja objekata Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici
UP. 0902-761/3-2016 14.10.2016. Zaključak Agencija za stanovanje DOO Podgorica „Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka šopingom materijala za gips-kartonske radove
UP.0902-716/2-2016 14.10.2016. Zaključak JP Sportski centar Nikšić ”Hemko” DOO Podgorica Nabavka hemijskih sredstava za bazen, po partijama
UP.0902-794/2-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo nauke ,,Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom telefonskih usluga i usluga prenosa podataka
UP.0902-667/2-2016 14.10.2016. Zaključak JP Sportski centar Nikšić ,,P.D.G.“ DOO Podgorica Nabavka hemijskih sredstava za bazen, po partijama
UP.0902-746/3-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo prosvjete ,,Jugopetrol“ AD Podgorica Nabavka energenata-lož ulja za grijanje objekata obrazovno-vaspitnih ustanova
UP. 0902-761/2-2016 14.10.2016. Zaključak Agencija za stanovanje DOO Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad I ,,Kips“ DOO Podgorica Nabavka šopingom materijala za gips-kartonske radove
UP. 0904-832/2-2015 14.10.2016. Rješenje Javna predškolska ustanova ”Ljubica Popović” Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom vaspitno obrazovnog i kancelarijskog materijala
UP.0904-676/4-2016 14.10.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica Konzorcijuma „Urbis“ DOO Podgorica i ”Winsoft” DOO Podgorica i PU Biotehnički Centar Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Razvojnog plana „Biznis zona Podgorica I, II i III“
UP.0904-676/3-2016 14.10.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica Konzorcijuma „Urbis“ DOO Podgorica i ”Winsoft” DOO Podgorica i PU Biotehnički Centar Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Razvojnog plana „Biznis zona Podgorica I, II i III“
UP.0904-837/2-2016 14.10.2016. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka građevinskih radova na realizaciji Glavnog projekta optimalnog korišćenja voda Gornje Zete – prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano
UP.0904-825/2-2016 14.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Berane
UP.0904-836/2-2016 14.10.2016. Zaključak Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ”Zetatrans” AD – Logističke usluge Podgorica Nabavka usluga špedicije, uz primjenu okvirnog sporazuma
UP.0905-810/4 -2016 14.10.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ,,Aquaterm CO“ DOO Podgorica Nabavka za vršenje usluga Revizije projekta i nadzor nad izvođenjem radova
UP.0905-810/3-2016 14.10.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ,,Aquaterm CO“ DOO Podgorica Nabavka za vršenje usluga Revizije projekta i nadzor nad izvođenjem radova
UP.0905-767/4-2016 14.10.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ,,Construction Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju i sanaciju cjevovoda PK Velja Gora-PK Lašor i izrada distributivnog cjevovoda na istoj dionici u dužini od 1600m
UP. 0904-478/7-2016 07.10.2016. Zaključak Agencija za nadzor osiguranja „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta
UP. 0902-313/3-2016 07.10.2016. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Siemens” DOO Podgorica Nabavka prekidača 220 kV
UP. 0902-649/6-2016 07.10.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „AG Infoplan” DOO Nikšić, „Civil engineer“ DOO Podgorica, „Televex elektro“ DOO Podgorica i „Carinvest“ DOO Kotor Nabavka održavanja distributivnih objekata za Region 2 (Podgorica, Danilovgrad i Cetinje)
UP.0902-286/3-2016 07.10.2016. Rješenje Zavod za školstvo ”Raster office“ DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarisjkog materijala
UP.0903-799/2-2016 07.10.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Akcija” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Bijelom Polju
UP. 0903-564/2-2016 07.10.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Elko” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji 35 kV za uklapanje TS 110/35 Brezna, po sistemu ključ u ruke
UP. 0903-373/3-2016 07.10.2016. Rješenje Fond rada ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0903-795/2-2016 07.10.2016. Zaključak Ministarstvo nauke ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP. 0903-229/2-2016 07.10.2016. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-478/6-2016 07.10.2016. Rješenje Agencija za nadzor osiguranja „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta
UP.0904-815/3-2016 07.10.2016. Rješenje JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić „Lovćen osiguranje" AD Podgorica Nabavka šopingom usluge osiguranja učenika
UP.0904-153/5-2016 07.10.2016. Rješenje JP Radio i televizija Crne Gore „Osmanagić CO“ DOO Podgorica Nabavka tri nova putnička vozila, po partijama
UP.0904-478/5-2016 07.10.2016. Zaključak Agencija za nadzor osiguranja „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta
UP.0904-815/4-2016 07.10.2016. Zaključak JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić „Lovćen osiguranje" AD Podgorica Nabavka šopingom usluge osiguranja učenika
UP.0904-809/2-2016 07.10.2016. Zaključak JP ”Vodovod i kanalizacija” Ulcinj ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja - nezgode
UP.0905-641/3-2016 07.10.2016. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga životnog osiguranja zaposlenih
UP. 0905-785/2-2016 07.10.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka za zamjenu faznih provodnika, dijela izolatora i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Herceg Novi – Trebinje
UP.0905-755/3-2016 07.10.2016. Zaključak Ministarstvo  održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova ,,Balkan“ DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice 13 jul u opštini Nikšić
UP.0905-792/2-2016 07.10.2016. Zaključak JP ”Komunalne djelatnosti” Bar Radula Vučetić iz Podgorice Nabavka pogrebne opreme
UP.0905-180/3-2016 07.10.2016. Zaključak Opština Pljevlja “Osmanagić Co” DOO Nikšić Nabavka novih vozila za potrebe opštine Pljevlja po partijama