DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0905-258/2-2016
28.11.2016.RješenjeJU Dom učenika i studenata ”Braća Vučinić” Nikšić
”Securitas Montenegro” DOO Nikšić
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja
UP.0905-709/3-2016
28.11.2016.Rješenje„Zelenilo“ DOO Podgorica
„Teknoxgroup Crna Gora“ DOO Danilovgrad
Nabavka građevinske mašine-mini bager
UP.0902-513/2-2016 28.11.2016. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i imovine, po partijama
UP.0902-506/3-2016 28.11.2016. Rješenje ”Monteput“ DOO Podgorica „Autoremont Osmanagić“ AD Podgorica i „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, Konzorcijum „Sava Montenegro“ AD Podgorica i „Sava car“ DOO Podgorica Nabavka usluga osiguranja i registracije vozila Monteputa doo i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare
UP.0902-77/10-2016 28.11.2016. Rješenje Državna revizorska institucija ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP. 0902-506/2-2016 28.11.2016. Zaključak ”Monteput“ DOO Podgorica „Autoremont Osmanagić“ AD Podgorica i „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, Konzorcijum „Sava Montenegro“ AD Podgorica i „Sava car“ DOO Podgorica Nabavka usluga osiguranja i registracija vozila Monteputa doo i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare
U.P.0904-699/3-2016 28.11.2016. Zaključak Sekretarijat Sudskog savjeta ”Kastex” DOO Podgorica Ispravka greške u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki
UP. 0904-687/3-2016 28.11.2016. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”B Services” DOO Podgorica Nabavka specijalizovanih šalterskih štampača
UP.0904-758/4-2016 28.11.2016. Rješenje Centralna banka Crne Gore „Civil engineer“ DOO Podgorica  i ”Schule Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga procjene nekretnina, postrojenja i opreme
UP. 0904-687/2-2016 28.11.2016. Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica ”B Services” DOO Podgorica i  ”Raster office“ DOO Podgorica Nabavka specijalizovanih šalterskih štampača
UP. 0904-758/3-2016 28.11.2016. Zaključak Centralna banka Crne Gore „Civil engineer“ DOO Podgorica  i ”Schule Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga procjene nekretnina, postrojenja i opreme
UP.0904-951/3-2016 28.11.2016. Zaključak Ministarstvo kulture „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP.0905-213/3-2016 28.11.2016. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta, kao i mogućnost kupovine mobilnih aparata
UP.0905- 511/14-2015 28.11.2016. Zaključak opština Pljevlja ,,Markoturs” DOO Pljevlja Nabavka usluge prevoza sportista
UP. 0905-491/5-2016 28.11.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Inter Project” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije objekata Tehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici
UP.0903-928/1-2016 28.11.2016. Zaključak OŠ ”Narodni heroj Savo Ilić” Kotor ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji školskih zgrada – dogradnja pet učionica na postojeći objekat
UP.0903-903/2-2016 28.11.2016. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Erlang” DOO Podgorica i ”Ing Invest” DOO Danilovgrad Nabavka radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica faza I
UP.0903-360/2-2016 28.11.2016. Zaključak Univerzitet Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0903-914/3-2016 28.11.2016. Zaključak Opština Bar ,,TreGatti“ DOO Podgorica Nabavka šopingom, po partijama, i to: za Partiju 1 - Izrada izmjena i dopuna DUP-a ”Sutomore – centar” i za Partiju 2 - Izrada strateške procjene uticaja na životnu srednu za izmjene i dopune DUP-a ”Sutomore-centar”
UP. 0903-618/2-2016 21.11.2016. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ”Gradnja promet” DOO Danilovgrad i ”Met&Alu plast” DOO Danilovgrad Nabavka radova na izgradnji dječijeg vrtića, sa opremanjem, u naselju Stari aerodrom u Glavnom gradu Podgorica
UP. 0903-442/3-2016 21.11.2016. Rješenje opština Ulcinj ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP. 0903-395/2-2016 21.11.2016. Rješenje ”13 jul – Plantaže” AD Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga registracije službenih vozila
UP.0903-919/6-2016 21.11.2016. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Reflecta” GmbH Klagenfurt, Republika Austrija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0903-920/3-2016 21.11.2016. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”NS Koncept” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0903-717/2-2016 21.11.2016. Zaključak JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva ”PDG” DOO Podgorica Nabavka šopingom laboratorijske opreme
UP.0903-919/5-2016 21.11.2016. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Reflecta” GmbH Klagenfurt, Republika Austrija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0903-850/3-2016 21.11.2016. Zaključak DOO ”Vodovod i kanalizacija” Pljevlja ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodomjera i rezervnih djelova za vodomjere
UP.0905-752/4-2016 21.11.2016. Zaključak JU Srednja ekonomska škola ”Mirko Vešović“ Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku kancelarijskog materijala
UP.0905-479/2-2016 21.11.2016. Rješenje AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge finansijskog i računovodstvenog poslovanja za 2016. g.
UP.0905-253/2-2016 21.11.2016. Zaključak ”Komunalno Lim” DOO Bijelo Polje Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije na period od godinu dana
UP.0905-901/4-2016 21.11.2016. Zaključak HG „Budvanska rivijera“ AD Budva ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka radova – rušenje i raščišćavanje smještajnih jedinica u blokovima „O“, „K“ i „N“ hotela „Aleksandar“
UP.0904-673/4-2016 21.11.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP. 0904-305/2-2016 21.11.2016. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe knjiga i ostalog materijala, po partijama
UP. 0904-699/2-2016 21.11.2016. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za potrebe sudova Crne Gore
UP.0904-204/2-2016 21.11.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka šopingom guma za motorna vozila
UP.0904-417/2-2016 21.11.2016. Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja „Porta Aperta“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga prevođenja
UP. 0904-673/3-2016 21.11.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad i „Alfa projekt“ DOO Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0904-352/3-2016 21.11.2016. Zaključak Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-929/2-2016 21.11.2016. Zaključak JU Osnovna škola ”Vuk Karažić” ”Montenegro Mont” DOO Podgorica Nabavka i ugradnje građevinske stolarije
UP.0904-289/4-2016 21.11.2016. Zaključak Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-918/2-2016 21.11.2016. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka šopingom sanacije priobalnog puta kroz Stoliv
UP. 0902-390/2-2016 21.11.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica Dr. Danijele Stešević Nabavka šopingom usluga izrade popisa urbanih habitata i vrsta
UP.0902-452/2-2016 21.11.2016. Rješenje „Komunalno“ DOO Danilovgrad ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka šopingom kontejnera za komunalni otpad od 1,1 m3
UP.0902-412/2-2016 21.11.2016. Rješenje Ministarstvo kulture Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-354/2-2016 21.11.2016. Rješenje J.U.O.Š. ”Jovan Tomašević” Virpazar ”Hidro-građevinar” DOO Nikšić Nabavka šopingom radova na rekonstrukciji krova fiskulturne sale
UP. 0902-558/3-2016 21.11.2016. Rješenje Uprava za javne nabavke “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-701/1-2016 21.11.2016. Zaključak Ministarstvo finansija-Uprava carina ”Libela” DOO Podgorica Nabavka usluga servisiranja i održavanja kolskih vaga
UP.0902-889/3-2016 21.11.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluge Glavni projekat za rekonstrukciju ulice Dr. Blaža Raičevića u zahvatu DUP-a “Tološi 2”
UP.0902-924/2-2016 21.11.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”Razvršje” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”, u.p.5 (ulice b-b i d-d)
UP.0902-911/3-2016 14.11.2016. Zaključak opština Danilovgrad ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji II faze vodovoda u naselju Donji Zagarač
UP.0902-367/3-2016 14.11.2016. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Clean Express” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga čišćenja poslovnih prostorija Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare
UP. 0904-114/4-2016 14.11.2016. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica i Društvo za reviziju ”BDO” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga revizije finansijskih izvještaja za 2016.g
UP. 0904-82/4-2016 14.11.2016. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka službene uniforme
UP.0904-42/2-2016 14.11.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Moil” DOO Podgorica Nabavka transformatorskog ulja
UP.0904-414/5-2016 14.11.2016. Rješenje JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP. 0904-105/2-2016 14.11.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Retroline” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova u ime i za račun ”Putevi” DOO u reorganizaciji
UP.0904-697/3-2016 14.11.2016. Rješenje Skupština Crne Gore ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka šopingom licenci elektronske pisarnice (implementacija procedura prijema i obrade dokumenata) i usluge implementacije aplikativnog softvera na ponuđenoj platformi prema tehničkoj i funkcionalnoj specifikaciji
UP.0902-743/14-2015 14.11.2016. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcije za saobraćaj Konzorcijum „Tehnoput MNE“ DOO Podgorica, IGP „Fidija“ DOO Podgorica i „Carinvest“ DOO Kotor i Konzorcijum ”Tehnoput MNE” DOO Podgorica i ”Carinvest” DOO Kotor Nabavka radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 (četrdesetosam) kalendarskih mjeseci, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma, po partijama
UP. 0902-495/3-2016 14.11.2016. Rješenje PDG” DOO Podgorica ”PDG” DOO Podgorica Nabavka hemikalija i reagenasa za potrebe Biotehničkog fakulteta
UP. 0904-114/3-2016 14.11.2016. Zaključak ”Montecargo” AD Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica i Društvo za reviziju ”BDO” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge revizije finansijskih izvještaja za 2016.g
UP.0902-893/1-2016 14.11.2016. Zaključak opština Kotor ,,Vatrooprema“ DOO Podgorica Nabavka vatrogasnih crijeva za Službu zaštite
UP.0902-441/2-2016 14.11.2016. Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju „Refill“ DOO Podgorica Nabavka šopingom konsultantskih usluga iz oblasti sanitarne hemije
UP.0903-453/2-2016 14.11.2016. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” „Alfa project“ DOO Podgorica Nabavka šopingom boja i ostalog materijala za signalizaciju
UP.0903-425/2-2016 14.11.2016. Zaključak DOO ”Mediteran reklame“ Budva ”Firmoprom” DOO Podgorica Nabavka štamparskih usluga
UP.0903-391/3-2016 14.11.2016. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” ”Grand design” DOO Podgorica Nabavka šopingom daske za šalovanje, talpi i ankera
UP.0903-368/2-2016 14.11.2016. Rješenje opština Kotor ”Helm-Trade” DOO Tivat Nabavka šopingom radova na izgradnji i rekonstrukciji trgova, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
UP.0903-912/3-2016 14.11.2016. Zaključak Opština Bar ”Montplan” DOO Podgorica Nabavka šopingom za Partiju 1. Izrada izmjena i dopuna DUP-a ”Sutomore – centar” i Partiju 2. Izrada strateške procjene uticaja na životnu srednu za izmjene i dopune DUP-a ”Sutomore-centar”
UP.0903-403/4-2016 14.11.2016. Zaključak HTP Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj ”Surfmont” DOO Kotor Nabavka potrošnog materijala za hotele
UP.0903-410/3-2016 14.11.2016. Zaključak JZU Dom zdravlja Bar ”Tehno tekstil” DOO Nikšić Nabavka šopingom medicinskih uniformi
UP.0903-808/2-2016 14.11.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, “Bi-Kod” DOO Podgorica i “Geopromet” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji NN kablovskih vodova 0,4 kV iz DTS ”Nedakusi – Peštan” i na izgradnji DTS 10/0,4 kV ”Voljavac” sa priključcima 10 kV kab.vodom, po partijama
UP. 0903-391/2-2016 14.11.2016. Zaključak JKP ”Komunalno Nikšić” ”Grand design” DOO Podgorica Nabavka šopingom daske za šalovanje, talpi i ankera
UP.0905-532/4-2016 14.11.2016. Rješenje Centar za posredovanje “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP. 0905-212/2-2016 14.11.2016. Rješenje ”Vodovod” DOO Budva ”Sigillum CO” DOO Podgorica Nabavka dijela vodovodnog materijala, po partijama
UP.0905-413/3-2016 14.11.2016. Rješenje JZU Opšta bolnica Kotor „Max Clean“ DOO Podgorica Nabavka šopingom profesionalne mašine za pranje svih vrsta tkanina
UP. 0905-227/4-2016 14.11.2016. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Rohde&Schwartz Osterreich GmbH Wiena Austria Nabavka Real–time analizator spektra
UP.0905-532/3-2016 14.11.2016. Zaključak Centar za posredovanje “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-892/2-2016 14.11.2016. Zaključak ”Luka Bar”AD Bar „Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom računarsko kompjuterske opreme
UP.0905-883/3-2016 14.11.2016. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistema AD Podgorica ”Prevent” DOO Nikšić Nabavka usluga izrade plana zaštite objekata
UP.0904-814/6-2016 07.11.2016. Rješenje opština Bar Konzorcijum ”Met&Alu Plast" DOO Danilovgrad i ”Putevi Bar” DOO Bar Nabavka radova na izgradnji ulice 13 u zoni „Aa2 po DUP-u „Ilino“ u Baru sa pratećom infrastrukturom
UP.0903-870/4-2016 07.11.2016. Zaključak JZU Dom zdravlja Kotor ,,Fidas“ DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja
UP.0903-614/2-2016 07.11.2016. Zaključak JPU „Naša radost“ Herceg Novi ”Incom” DOO Podgorica Nabavka šopingom za hidroizolaterske, limarske i krovopokrivačke radove na krovu
UP. 0902-341/2-2016 07.11.2016. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka inventara za jedinice vojske, po partijama
UP. 0903-435/5-2016 07.11.2016. Rješenje JZU Dom zdravlja Tivat ”Profil IN” DOO Budva Nabavka šopingom radova na izgradnji nove kartoteke na dječjem odjeljenju i adaptacije prostorija za savjetovalište za mlade i djecu sa posebnim potrebama
UP.0903-778/37-2013 07.11.2016. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Releza Com” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na sječi stabala i rastinja u trasama DV i košenje trave i korova u krugu trafostanica
UP.0903-589/3-2016 07.11.2016. Rješenje JU VSŠ ”Policijska akademija” Danilovgrad ”Ribnica commerce” DOO Podgorica Nabavka kuhinjske opreme
UP.0904-851/4-2016 07.11.2016. Rješenje JU Osnovna škola ”Petar Dedović” Murino Konzorcijum ”Akting” DOO Podgorica i ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka građevinsko – zanatskih radova (eloksir stolarija, sanacija mokrih čvorova i sanacija krova) na objektu škole
UP.0904-824/2-2016 07.11.2016. Rješenje Agencija za mirno rješavanje sporova Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP. 0905-600/4-2016 07.11.2016. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”ILV” Poslovno udruženje Beograd i „Euro metal“ Kft. Budimpešta Nabavka kočionih papuča za teretne vagone
UP.0904-900/3-2016 07.11.2016. Rješenje ”Deponija” DOO Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, radnih mašina i zaposlenih lica od nesreća, po partijama
UP.0904-765/6-2016 07.11.2016. Rješenje Služba za zajedničke poslove opštine Bijelo Polje ”Swiss osiguranje" AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja radnika
UP.0904-814/7-2016 07.11.2016. Rješenje opština Bar Konzorciju ”Met&Alu Plast" DOO Danilovgrad i ”Putevi Bar” DOO Bar Nabavka radova na izgradnji ulice 13 u zoni „Aa2 po DUP-u „Ilino“ u Baru sa pratećom infrastrukturom
UP.0904-886/3-2016 07.11.2016. Rješenje ”Turistički centar Durmitor” DOO Žabljak ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, kasko osiguranja i osiguranja od opšte odgovornosti, po partijama
UP.0904-878/2-2016 07.11.2016. Zaključak JPU ”Ljubica Popović” Podgorica Wash Dry Company” DOO Podgorica Nabavka mašina za pranje i sušenje veša i ostale opreme za vešeraj
UP. 0902-605/2-2016 07.11.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Akropolis” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE “Perućica”, po partijama
UP.0903-377/2-2016 07.11.2016. Zaključak Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Grand design” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova na adaptaciji prostora
UP. 0902-456/4-2016 07.11.2016. Rješenje Inženjerska komora Crne Gore “Inovatic” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja softvera, web prezentacije i baze podataka
UP.0902-616/2-2016 07.11.2016. Rješenje opština Ulcinj VU ”Veterinum” DOO Ulcinj Nabavka šopingom usluga dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima
UP.0904-791/2-2016 07.11.2016. Rješenje ”Komunalno” DOO Cetinje ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta
UP. 0905-451/2-2016 07.11.2016. Rješenje OJU ”Muzeji” Kotor “Studio Mouse” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge štampanja kataloga, pozivnica, plakata i knjiga
UP.0905-895/4-2016 07.11.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica “Tomaš Grupa” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku zimskih uniformi za vatrogasce
UP.0902-867/2-2016 07.11.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica VU ”Veterinum” DOO Ulcinj Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-880/2-2016 07.11.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica ,,Saga CG“ DOO Podgorica Nabavka tablet računara
UP.0902-905/2-2016 07.11.2016. Zaključak Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ,,Top Force System“ DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga nadzora objekata (monitoring) i održavanje alarmne centrale
UP. 0903-399/2-2016 07.11.2016. Zaključak ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica ”Diesel” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga popravke vozila, održavanje i sa njima povezanih usluga
UP.0902-859/3-2016 07.11.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka radove na izgradnji prilaznog puta i parking prostora za ski centar Durmitor, Opština Žabljak
UP.0905-895/3-2016 07.11.2016. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Tomaš Grupa” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku zimskih uniformi za vatrogasce
UP.0905-797/4-2016 07.11.2016. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji objekta za lica u stanju socijalne potrebe