DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2016

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP. 0902-931/ 2-2016 30.12.2016. Rješenje JZU Dom zdravlja ,,Dr Branko Zogović” Plav ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka šopingom kompjuterske opreme
UP.0902-774/ 3-2016 30.12.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Profil In” DOO Budva Nabavka i ugradnja garnišli i zavjesa u zgradi ”Limenka” i u OGB Plav
0905-335/2-2016 30.12.2016. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Nabavka radova rekonstrukcije objekta garaže za potrebe Centra za preradu poštanskih pošiljaka po sistemu ,,ključ u ruke’’, po partijama
UP.0902-479/ 12-2015 30.12.2016. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica „Pro file“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, narudžbenica i svesaka, po partijama
UP. 0902-420/2-2016 30.12.2016. Rješenje Uprava za imovinu ”F.P.S. Novak” DOO Podgorica Nabavka tekućeg održavanja protivpožarnih aparata u objektima državnih organa uključujući i reprezentativne objekte
UP.0902-936/ 2-2016 30.12.2016. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Osmanagić Co“ DOO Nikšić Nabavka specijalnih vozila, po partijama
UP.0902-1007/  5-2016 30.12.2016. Zaključak Državna revizorska institucija „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP.0902-1031/3-2016 30.12.2016. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica ”Bata Energy” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP. 0902-927/ 3-2016 30.12.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je, kao naručilac ”PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala za dijalizu za potrebe KCCG, opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Kotoru i Baru i domova zdravlja u Budvi, Herceg Novom, Plavu i Rožajama, po partijama
UP.0902-1030/4-2016 30.12.2016. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Bata Energy” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP. 0905-1002 /2-2016 30.12.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ,,Jugopetrol“ AD Podgorica Nabavka robe – mazuta i lož ulja, po partijama, za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, Kliničkog centra i drugih JZU Crne Gore
UP.0905-745/ 2-2016 30.12.2016. Rješenje Regionalni vodovod Crnogorsko primorije Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP.0904-330/ 4-2016 30.12.2016. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”MBM Pro” DOO Podgorica Nabavka hrane za službene pse
UP. 0904-632/4-2016 30.12.2016. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva I ”Sigulum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za period od 12 mjeseci, po partijama
UP.0905- 740/2-2016 30.12.2016. Rješenje JP Sportski centar Nikšić ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, lica, vozila i odgovornosti prema posjetiocima, po partijama
UP.0905- 1010/2-2016 30.12.2016. Rješenje Ministarstvo pravde ”Smart-consulting” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga održavanje i razvoja dodatnih modula za finansijski softer
UP.0905- 312/ 4-2016 30.12.2016. Rješenje opština Bar ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka šopingom za izradu novog softvera za porez na nepokretnosti
UP.0904-527/  3-2016 30.12.2016. Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”Orion Telekom” DOO Podgorica Nabavka usluga MPLS i dodatnih MPLS servisa za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci
UP.0904-1004/  2-2016 30.12.2016. Rješenje ”Sistem-MNE” DOO Podgorica ”Sistem-MNE” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Studije sistema korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Lim u Crnoj Gori
UP.0905- 634-/13-2015 30.12.2016. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica “Pro file” DOO Podgorica Nabavka šopingom manipulativnih obrazaca za 2015.g.
UP.0905-9/28-2016 30.12.2016. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka usluge izrade podzakonskih akata za oblast regulacije tržišta gasa i povezane obuke
UP.0904- 1025/5-2016 30.12.2016. Rješenje „Marina“ AD Bar UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine
UP. 0904-1025/4-2016 30.12.2016. Rješenje „Marina“ AD Bar UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica I ”Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine
UP.0902-1030/3-2016 30.12.2016. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica ”Vlastošped” DOO Bitolj, Republika Makedonija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0902-953/  3-2016 30.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ,,Koprivica Kop“ DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji žičare ”Kolašin 1600” i Ski staza u Opštini Kolašin
UP.0902-985/ 3-2016 30.12.2016. Zaključak Ministarstvo odbrane “Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka izvođenja radova na zamjeni ograde oko dijela kasarne u Nikšiću
UP. 0904-1025/3-2016 30.12.2016. Zaključak „Marina“ AD Bar UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine
UP. 0904-632/3-2016 30.12.2016. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva I ”Sigulum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za period od 12 mjeseci, po partijama
UP.0905-1016/2-2016 30.12.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M1) Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP.0902-1005/1-2016 30.12.2016. Zaključak Opština Pljevlja ”Multienergetik” DOO Novi Sad Nabavka izgradnje gradske toplane Pljevlja – 1 faza
UP.0902-1020/2-2016 30.12.2016. Zaključak Opština Kotor ”Wash & Dry” DOO Podgorica Nabavka šopingom opreme za video nadzor
UP.0905-964/3-2016 23.12.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj  Podgorice ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade glavnog projekta na rekonstrukciji ulice Dušana Milutinovića, od ulice AVNOJ-a do ulice Steva Boljevića, u Podgorici
UP.0905-952/3-2016 23.12.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj  Podgorice Opština Budva Nabavka za nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije na području opštine Budva
UP.0902-890/3-2016 23.12.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj  Podgorice ,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Dr. Blaža Raičevića u zahvatu DUP-a ”Tološi 2”
UP.0905-997/2-2016 23.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača I Faza
U.P.0904-326/5-2016 23.12.2016. Zaključak Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Pet zvjezdica” DOO Podgorica Ispravka greške
UP.0902-949/4-2016 23.12.2016. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Osmi red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava za šivenje rana i sprječavanje krvarenja za potrebe KCCG i drugih JZU Crne Gore,po partijama
UP.0904-872/3-2016 23.12.2016. Rješenje Skupština Crne Gore ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, po partijama
UP. 0904-958/2-2016 23.12.2016. Rješenje Klinički Centar Crne Gore „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade i implementacije novih programskih modula po projektnoj dokumentaciji, kao i nadogradnja postojećih softverskih modula medicinskog i poslovnog sistema KC
UP. 0904-980/3-2016 23.12.2016. Zaključak Ministarstvo pomorstva i saobraćaja ”Consulting Investment Finansing Group” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina-Mojkovac, lokalitet ”Lepenac” – izgradnja III trake
UP.0904-1017/2-2016 23.12.2016. Zaključak ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota Kotor ”Dea-Mont” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji kuhinjskog bloka
UP.0902-984/2-2016 23.12.2016. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”Geopremjer” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Dr Blaža Raičevića u zahvatu DUP-a ”Tološi 2”
UP. 0905-159/5-2016 20.12.2016. Rješenje ”Deponija” DOO Podgorica “Sab Security Montenegro” DOO Herceg Novi Nabavka izrade Plana zaštite obavezno štićenih objekata
UP. 0902-520/2-2016 20.12.2016. Rješenje JPU ”Đina Vrbica” “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i didaktičkog materijala
UP.0902-463/3-2016 20.12.2016. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Defacto Consultancy” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga ispitivanja javnog mnjenja
UP.0904-970/2-2016 20.12.2016. Zaključak Opština Ulcinj ”Krigla” DOO Podgorica Nabavka za izgradnju javne rasvjete pristupne ulice br.23 u naselju Meraja II
UP.0902-979/5-2016 20.12.2016. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala, sanitetskog materijala i hemikalija, po partijama
UP.0904-120/2-2016 20.12.2016. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka spoljnih sa univerzalnom oznakom (zimske + ljetnje) i unutrašnjih guma za putnička, teretna vozila i građevinske mašine za period od godinu dana
UP. 0904-989/2-2016 20.12.2016. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica „Uslužnost“ DOO Sarajevo, Bosna i Hercegovina Nabavka službenih uniformi
UP.0905-826/3-2016 20.12.2016. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Farmont MP” DOO Danilovgrad Nabavka medicinskih aparata za potrebe Centra za neonatologiju IBD KCCG, po partijama
UP.0905-392/4-2016 20.12.2016. Rješenje Zavod za statistiku “Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga tehnički pregled automobila i osiguranja motornih vozila
UP.0905-135/7-2016 20.12.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, “Bi-Kod” DOO Podgorica i “Geopromet” DOO Podgorica Nabavka radova za izgradnju NDTS 10/04kV, 2x1000kVA ulica Njegoševa sa priključnim KV 10 kV
UP.0905-946/2-2016 20.12.2016. Zaključak Ministarstvo pravde ”Smart-consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja i razvoja dodatnih modula za finansijski softver
UP.0905-826/2-2016 20.12.2016. Zaključak Klinički centar Crne Gore ”Farmont MP” DOO Danilovgrad Nabavka medicinskih aparata za potrebe Centra za neonatologiju IBD KCCG, po partijama
UP.0905-732/4-2016 20.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Ing Invest“ DOO Podgorica Nabavka za izradu Glavnog projekta za izgradnju transfer stanice u opštini Šavnik i Glavnog projekta za sanaciju neuređenog odlagališta ,,Zauglina’’ u opštini Šavnik
UP.0905-864/2-2016 20.12.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova “Calypso group” DOO Beograd Nabavka ronilačke opreme po partijama
UP.0902-965/3-2016 20.12.2016. Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka reklamnih panoa
UP.0904-999/2-2016 20.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Usijek – Motički Gaj u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana opštine Žabljak
UP.0904-1003/3-2016 20.12.2016. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka izrade i montaže namještaja za studentske sobe u I fazi novog studentskog doma
UP.0904-963/2-2016 20.12.2016. Zaključak ”Montenegro Airlines” AD Podgorica „Golbi“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampe i reklamnog materijala, po partijama
UP.0904-971/2-2016 20.12.2016. Zaključak Opština Ulcinj ”Krigla” DOO Podgorica Nabavka radova za izgradnju niskonaponske mreže za napajanje električnom energijom zgrade kolektivnog stanovanja na UP. br. 1 lokalitet Pinješ
UP. 0905-217/4-2016 20.12.2016. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”MRG Export-Import” DOO Beograd Nabavka opreme za javni red, za kontrolu drumskog saobraćaja, po partijama
UP.0904-882/2-2016 20.12.2016. Zaključak Prijestonica Cetinje ”Smart team” DOO Podgorica Nabavka lož ulja
UP.0905-937/3-2016 08.12.2016. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Fobra“ DOO Podgorica Nabavka akumulatora za motorna vozila i plovila
UP.0905-978/4-2016 08.12.2016. Zaključak „Deponija“ DOO Podgorica ,,Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrada Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem za proizvodnju električne energije sagorijevanjem deponijskog biogasa dobijenog iz sanitarnih kada br. 1, br.2 i br.3 na deoponije komunalnog otpada „Livade“ Podgorica
UP.0905-978/3-2016 08.12.2016. Zaključak „Deponija“ DOO Podgorica ,,Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrada Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem za proizvodnju električne energije sagorijevanjem deponijskog biogasa dobijenog iz sanitarnih kada br. 1, br.2 i br.3 na deoponije komunalnog otpada „Livade“ Podgorica
UP.0905-910/3-2016 08.12.2016. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”Hydra” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M1) Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj-Krute
UP.0904-957/5-2016 08.12.2016. Rješenje opština Bar ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji ulice 13 u zoni „Aa2 po DUP-u „Ilino“ u Baru sa pratećom infrastrukturom
UP.0904-547/3-2016 08.12.2016. Rješenje Uprava za imovinu ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja automobila, primjenom okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904- 957/4-2016 08.12.2016. Rješenje opština Bar ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji ulice 13 u zoni „Aa2 po DUP-u „Ilino“ u Baru sa pratećom infrastrukturom
UP.0904-976/4-2016 08.12.2016. Zaključak Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva ”Novi Italing” DOO Budva i ”Pelister” DOO Budva Nabavka izvođenja radova izvođenja radova i opremanje smještajnih jedinica u blokovima ”O”, ”K” i ”N” hotela ”Aleksandar” u Budvi
UP.0904-976/3-2016 08.12.2016. Zaključak Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva ”Novi Italing” DOO Budva Nabavka izvođenja radova izvođenja radova i opremanje smještajnih jedinica u blokovima ”O”, ”K” i ”N” hotela ”Aleksandar” u Budvi
UP.0904-977/3-2016 08.12.2016. Zaključak Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva ”Pelister” DOO Budva Nabavka izvođenja radova izvođenja radova i opremanje smještajnih jedinica u blokovima ”O”, ”K” i ”N” hotela ”Aleksandar” u Budvi
UP.0904-862/2-2016 08.12.2016. Zaključak Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-967/3-2016 08.12.2016. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Viamont” DOO Kolašin Nabavka usluga izrade Studije sistema korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Lim u Crnoj Gori
UP.0902-972/3-2016 08.12.2016. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica ”Eni-Lux” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0902-972/4-2016 08.12.2016. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica ”Eni-Lux” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka sistema za rasvjetu u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama, koja podrazumijeva izradu elaborata, nabavku opreme, demontažu postojeće rasvjete, ugradnju nove LED rasvjete i povezivanje sa postojećim sistemom upravljanja
UP.0902-979/4-2016 08.12.2016. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala, sanitetskog materijala i hemikalija, po partijama
UP.0902-974/2-2016 08.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Signal M” DOO Bijelo Polje Nabavka usluge izrade Plana signalizacije, u okviru projekta „Razvoj panoramskih puteva“
UP. 0903-490/2-2016 02.12.2016. Rješenje Zavod za metrologiju ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne telefonije
UP.0903-486/2-2016 02.12.2016. Zaključak Agencija za nacionalnu bezbjednost Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0903-481/4-2016 02.12.2016. Rješenje Turistička organizacija Prijestonice Cetinje ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka šopingom usluge fizičke zaštite
UP.0905-370/2-2016 02.12.2016. Rješenje JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP. 0905-604/2-2016 02.12.2016. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Akropolis” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE “Perućica” – Sanacija krune brane Vrtac (nasipanje puta i sanacija “udarnih rupa“)
UP.0905-472/2-2016 02.12.2016. Rješenje opština Plužine „Tehnotekstil“ DOO Nikšić Nabavka šopingom guma za vozila i radne mašine
UP.0905-888/3-2016 02.12.2016. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga za osiguranja imovine za period od godinu dana, po partijama
UP.0904-71/2-2016 02.12.2016. Rješenje JP Radio i televizija Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga internet pristupa, po partijama
UP.0904-106/2-2016 02.12.2016. Rješenje JP Radio i televizija Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP.0904-273/2-2016 02.12.2016. Zaključak JKP ”Komunalno” Nikšić Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne i mobilne telefonije, po partijama
UP. 0904-326/2-2016 02.12.2016. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Pet zvjezdica” DOO Podgorica Nabavka šopingom sredstava za higijenu, po partijama
UP.0902-537/5-2016 02.12.2016. Rješenje ”Komunalno“  DOO Budva „Retroline“ DOO Podgorica Nabavka šopingom saobraćajnih znakova
UP.0902-933/3-2016 02.12.2016. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Geo-Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ,,Kolašin 1450“ Jezerine do Ski rezorta ,,Kolašin 1600“ – II faza
UP.0902-945/2-2016 02.12.2016. Zaključak JU Osnovna škola Milorad Musa Burzan ”MontenegroMont” DOO Podgorica Nabavka šopingom ugradnje unutrašnjih aluminijskih vrata
UP. 0902-537/4-2016 02.12.2016. Zaključak ”Komunalno“  DOO Budva „Retroline“ DOO Podgorica i Alfa Projekt“ DOO Podgorica Nabavka šopingom saobraćajnih znakova
UP. 0902-529/2-2016 02.12.2016. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i usluga prenosa podataka