DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0905-41/4-2017
27.01.2017.RješenjeJP ”Komunalne djelatnosti” Bar”VODODJELNICA-LAZOVIĆ” DOO Podgorica
Nabavka pogrebne opreme
UP. 0905-777/2-2016
27.01.2017.RješenjeAgencija za sprječavanje korupcije
”PORTA APERTA” DOO Podgorica
Nabavka usluga prevođenja
UP.0905-41/3-2017
27.01.2017.RješenjeJP ”Komunalne djelatnosti” Bar
”VODODJELNICA-LAZOVIĆ” DOO Podgorica
Nabavka pogrebne opreme
UP.0902-292/8-2015 27.01.2017. Zaključak „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica „Aerodromi ketering Montenegro“ DOO Tivat
UP.0902-959/3-2016 27.01.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka šopingom štampanih obrazaca
UP.0902-574/12-2015 27.01.2017. Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ”Mama international” DOO Podgorica Nabavka usluga Call centra za podršku korisnicima, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0902-897/4-2016 27.01.2017. Rješenje opština Herceg Novi “Krušo” DOO Herceg Novi Nabavka šopingom izgradnje potpornog zida na dijelovima Kat. Parc. 5982 i 4212 KO Sutorina
UP.0904-2/3-2017 27.01.2017. Rješenje ”13 jul Plantaže” AD Podgorica “Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka uređaja za kompenzovanje reaktivne električne energije
UP.0904-54/2-2017 27.01.2017. Zaključak ”Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Solymar” DOO Bar Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete (nabavkа i ugradnjа novih LED svjetiljki na području Glavnog grada Podgorica  i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0902-11/2-2017 27.01.2017. Zaključak Uprava za javne nabavke “Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga moilne telefonije
UP.0905-30/2-2017 27.01.2017. Zaključak Opština Budva ,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka za nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije na području opštine Budva
UP.0905-29/2-2017 27.01.2017. Zaključak Klinički centar Crne Gore ”Farmont“ MP DOO Danilovgrad Nabavka medicinskih aparata, po partijama
UP.0904-36/2-2017 27.01.2017. Zaključak JP ”Regionalni vodovod crnogorsko primorje” Budva ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga uknjižbe imovine
UP.0902-42/3-2017 27.01.2017. Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”NS Koncept” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0902-48/2-2017 27.01.2017. Zaključak Državna revizorska institucija ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-2/4-2017 27.01.2017. Zaključak ”13 jul Plantaže” AD Podgorica “Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka uređaja za kompenzovanje reaktivne električne energije
UP.0904-42/4-2017 27.01.2017. Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”NS Koncept” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0905-16/2-2017 27.01.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju vodovodne mreže u Radanovićima
UP.0902-894/4-2016 27.01.2017. Rješenje Zavod za školstvo ,,Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0902-8/3-2017 20.01.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Artek” DOO Podgorica Nabavka izrade i ugradnje bravarije 140 komada ulaznih vrata od soaba u I fazi Novog studentskog doma
UP.0905-7/3-2017 20.01.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Artek” DOO Podgorica Nabavka za izradu fasade u objektima Starog studentskog doma
UP.0902-18/2-2017 20.01.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Dr Blaža Raičevića u zahvatu DUP-a ”Tološi 2”
UP.0902-8/4-2017 20.01.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka izrade i ugradnje bravarije 140 komada ulaznih vrata od soaba u I fazi Novog studentskog doma
UP.0902-373/9-2015 20.01.2017. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Happy dog” DOO Nikšić Nabavka hrane i opreme za službene pse, po partijama
UP.0902-849/10-2015 20.01.2017. Zaključak Državna revizorska institucija ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP.0902-850/9-2015 20.01.2017. Zaključak Državna revizorska institucija ,,Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP. 0905-405 /2-2016 20.01.2017. Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć ”IVAGO” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge fotokopiranja
UP. 0905-467/2-2016 20.01.2017. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Herceg Novi ”M” OIL DOO Podgorica Nabavka šopingom ulja i maziva
UP.0904-400/4-2016 20.01.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Stratus” AD Podgorica Nabavka tonera, po partijama
UP.0904-1014/4-2016 20.01.2017. Zaključak opština Golubovci „Urbi Pro“ DOO Podgorica
UP. 0904-24/9-2016 16.01.2017. Zaključak Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Fini Dom” DOO Podgorica, ”Higijena” AD Podgorica Nabavka usluga pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, sukcesivno, u periodu od jedne godine dana, po partijama
UP. 0904-24/10-2016 16.01.2017. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Fini Dom” DOO Podgorica, ”Higijena” AD Podgorica Nabavka usluga pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, sukcesivno, u periodu od jedne godine dana, po partijama
UP. 0902-624/4-2016 13.01.2017. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”SL Montenegro” DOO Nikšić Nabavka pića, po partijama
UP.0902-1032/3-2016 13.01.2017. Zaključak „Luka Kotor” AD Kotor “Fidas“ DOO Podgorica Nabavka šopingom gumenih odbojnika
UP. 0902-424/3-2016 13.01.2017. Rješenje ”Luka Bar” AD Bar “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka šopingom tonera i kertridža
UP.0902-648/5-2016 13.01.2017. Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga zakupa mjesnih i međumjesnih linkova za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci
UP. 0902-836/10-2015 13.01.2017. Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga zakupa mjesnih i međumjesnih linkova za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci
UP.0904-590/2-2016 13.01.2017. Rješenje ”Alfa Project” DOO Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka i montaže tabli za obilježavanje ulica i objekata
UP. 0904-650/3-2016 13.01.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka mašinskih usluga za potrebe HE ”Piva” - Izrada i isporuka hladnjaka ulja kombinovanog generatora
UP.0904-454/2-2016 13.01.2017. Rješenje JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj “Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0904-284/3-2016 13.01.2017. Rješenje Služba za zajedničke poslove opštine Bijelo Polje “Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga registracije službenih vozila
UP. 0902-568/7-2016 13.01.2017. Rješenje Skupština Crne Gore ”Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka fotokopir aparata
UP.0902-975/3-2016 13.01.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ,,Sunderland“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji II faze objekata uz žičaru Ski rezorta ”Kolašin 1600”, opština Kolašin
UP.0904-1028/2-2016 13.01.2017. Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP.0904-1027/2-2016 13.01.2017. Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga internet pristupa, po partijama
UP. 0904-1035/2-2016 13.01.2017. Rješenje JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva ”Geo-sistem” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga geodetskog osmatranja objekata
UP.0904-1040/3-2016 13.01.2017. Zaključak JU ”Lovćen-Bečići” Cetinje ”Goranović” DOO Nikšić Nabavka prehrambenih proizvoda, pića i sredstava za održavanje higijene, po partijama
UP.0905-299/ 2-2016 13.01.2017. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore ”Sipa” DOO Podgo Nabavka SPG Sistema, audio opreme, video opreme i prompter Sistema po partijama
UP. 0905-383/2-2016 13.01.2017. Rješenje Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka šopingom Izrade i rekonstrukcije horizontalne signalizacije
UP. 0905-838/2-2016 13.01.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova „Ing invest“ DOO Danilovgrad Nabavka usluga izrade Glavnog projekta Dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI u opštini Podgorica
UP.0905-531/3-2016 13.01.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog i francuskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski, njemački, ruski, italijanski i francuski jezik
UP.0905-906/5-2016 13.01.2017. Rješenje Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva „CIVIL ENGINEER“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju bazena
UP.0905-906/4-2016 13.01.2017. Zaključak Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva „CIVIL ENGINEER“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju bazena
UP.0905-1034/2-2016 13.01.2017. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova Radule Vučetić iz Podgorice Nabavka ronilačke opreme
UP.0905-1041/ 2-2016 13.01.2017. Zaključak Centralna banka Crne Gore Radule Vučetić iz Podgorice Nabavka i ugradnje sistema video nadzora na objektu Centralne banke Crne Gore