DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP. 0902-571/3-2016 24.02.2017. Rješenje JU Dom starih ”Bijelo Polje” Bijelo Polje ,,Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka hljeba, peciva i kora za pitu
UP. 0902-992/3-2016 24.02.2017. Rješenje Inženjerska komora Crne Gore “Inovatic” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja softvera, web prezentacije i baze podataka
UP.0902-542/6-2016 24.02.2017. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor ”Vododjelnica-Lazović” DOO Podgorica Nabavka šopingom pogrebne opreme
UP. 0902-81/5-2017 24.02.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka proizvoda posebne namjene-municije
UP. 0902-702/2-2016 24.02.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Mediteran Plus” DOO Podgorica Nabavka šopingom zakupa, postavke i štampe reklamnih površina
UP.0904-89/2-2017 24.02.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Efel Travel” DOO Cetinje Nabavka auto djelova i auto guma
UP.0904-986/2-2016 24.02.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica Konzorcijum ”Urbis i Winsoft” Nabavka šopingom usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Razvojnog plana „Biznis zona Podgorica I, II i III“
UP.0904-85/6-2017 24.02.2017. Rješenje Ministarstvo pravde ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka šopingom proizvoda posebne namjene za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
UP.0905- 73/2-2017 24.02.2017. Rješenje Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva „CIVIL ENGINEER“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju bazena
UP.0905-784/3-2016 24.02.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica „Krigla“ DOO Podgorica Nabavka radova za zamjenu faznih provodnika, dijela izolatora i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Herceg Novi – Trebinje
UP.0904-40/2-2016 24.02.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Urbis” DOO Podgorica Nabavka usluga nadogradnje postojećeg softvera i izrade novih modula softvera TAX4ME
UP.0902-101/3-2017 24.02.2017. Zaključak Skupština Crne Gore „Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-66/2-2017 24.02.2017. Zaključak JU Dječiji dom ,,Mladost” Bijela „Veletex“ DOO Podgorica Nabavka potrošne robe po partijama
UP.0904-99/2-2017 24.02.2017. Zaključak JP ”Komunalne usluge” Bar ”Norma” DOO Budva Nabavka šopingom farbarsko molerskog materijala
UP.0905-96/3-2017 24.02.2017. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova Jovićević Davor, iz Podgorice Nabavka ronilačke opreme
UP.0902-88/2-2017 24.02.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Danilovgrad „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0905-95/2-2017 24.02.2017. Zaključak Ministarstvo ekonomije „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-581/5-2016 24.02.2017. Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka šopingom olovno-kisjelinskih akumulatora
UP.0902-559/2-2016 24.02.2017. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore Društvo za telekomunikacije ,,Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, po partijama
UP.0904-107/3-2017 23.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”B POP SHOP” DOO Novi Beograd, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-107/4-2017 23.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”B POP SHOP” DOO Novi Beograd, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0902-646/3-2016 20.02.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Montex Hidromont” DOO Nikšić Nabavka roba za potrebe HE Perućica, po partijama
UP.0902-840/5-2016 20.02.2017. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica, ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-622/2-2016 20.02.2017. Rješenje opština Žabljak PU ”Biotehnički centar” Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za deponiju u Žabljaku
UP. 0902-808/12-2015 20.02.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat “Sab Security Montenegro” DOO Herceg Novi Nabavka šopingom za nabavku usluga izrade plana obezbjeđenja objekata
UP.0905-973/3-2016 20.02.2017. Rješenje ”Sportski objekti” AD Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku i ugradnju ankera držača za vaterpolo staze na gradskim bazenima u Podgorici
UP.0904-424/19-2015 20.02.2017. Rješenje opština Ulcinj “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na obilježavanju horizontalne signalizacije u gradu
UP. 0904-603/30-2014 20.02.2017. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore „Smart-tech“ DOO Podgorica, Konzorcijum „S&T Crna Gora“ DOO Podgorica i „S&T Serbia“ DOO Beograd Nabavka usluga izrade sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga
UP.0904-653/5-2016 20.02.2017. Rješenje Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje Konzorcijum Grand-Adji Nabavka šopingom radova na rekonstrukciji sale za sastanke u zgradi opštine
UP.0905-87/3-2017 20.02.2017. Rješenje „Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom režijske i studijske opreme
UP.0905-74/4-2017 20.02.2017. Zaključak Opština Nikšić ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka izvođenja građevinskih radova u oblasti visokogradnje sa instalacijama jake i slabe struje, za partiju 1 i za izvođenje građevinskih radova u oblasti niskogradnje, za partiju 2
UP.0905-45/2-2017 20.02.2017. Zaključak JU OŠ ”Olga Golović” Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka za izvođenje radova na adaptaciji sanitarnih čvorova na objektu škole
UP.0905-64/2-2017 20.02.2017. Zaključak Ministarstvo ekonomije „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-92/2-2017 20.02.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice ulice Mojkovačke i dijela bivšeg državnog puta M21 Bijelo Polje – Prijepolje, u opštini Bijelo Polje
UP.0902-671/3-2016 20.02.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica „Kastex“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP. 0904-98/2-2017 20.02.2017. Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Minel Schreder” DOO Beograd-Zemun Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0905-68/2-2017 20.02.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”Ilija Novaković Ico” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača I Faza
UP.0905-34/5-2017 20.02.2017. Zaključak JU Gimnazije ”Tanasije Pejatović” Pljevlja TO “Marjan“ Pljevlja Nabavka za pružanje usluga organizovanja i izvođenja đačke ekskurzije za školsku 2016-17 godinu za broj do 116 učenika
UP. 0902-840/4-2016 20.02.2017. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica , Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-86/6-2017 20.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Multienergetik” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-86/5-2017 20.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Multienergetik” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne  (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0902-65/2-2017 13.02.2017. Zaključak Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka radova sanacije fuga
UP.0902-512/3-2016 13.02.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Institut “Sigurnost” DOO Podgorica Nabavka usluga periodičnog pregleda i ispitivanja elektroinstalacija i ispitivanje sistema uzemljenja i gromobranske instalacije za potrebe HE ”Perućica”
UP.0902-35/3-2017 13.02.2017. Zaključak ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica ”Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na izgradnji nadstrešnice na groblju “Zagorič”
UP.0902-71/2-2017 13.02.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Kov Car” DOO Tivat Nabavka terenskih pick up vozila
UP.0902-602/2-2016 13.02.2017. Rješenje JU za odmor i rekreaciju djece ”Lovćen Bečići” Cetinje „Creatiwwwa“ DOO Budva Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije i izrade web site, po partijama
UP.0902-1036/4-2016 13.02.2017. Zaključak Ministarstvo pravde „Marco Polo Travel Agency“ DOO Podgorica Nabavka šopingom organizovanja okruglih stolova, javnih rasprava i prezentacija
UP.0902-926/2-2016 13.02.2017. Rješenje opština Kotor ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka šopingom opreme za protivpožarnu zaštitu-vatrogasnih crijeva
UP.0902-798/2-2016 13.02.2017. Rješenje ”13. Jul Plantaže” AD Podgorica ”Sincommerce” DOO Podgorica Nabavka akumulatora i guma, po partijama
UP.0905-473/2-2016 13.02.2017. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka opreme i potrošnog materijala za izradu kartica
UP. 0905-491/11-2015 13.02.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP. 0905-562/4-2016 13.02.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Jugodata” DOO Podgorica Nabavka računara i računarske opreme
UP.0904-521/4-2016 13.02.2017. Rješenje opština Kotor ”Elektro team” DOO Budva Nabavka radova na izgradnji pješačke staze Risan-Perast, II faza
UP.0904-165/4-2016 13.02.2017. Rješenje Fond za obeštećenje ”Telenor” DOO Podgorica i “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije šopingom
UP. 0904-56/2-2017 13.02.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i implementacije novih programskih modula po projektnoj dokumentaciji, kao i nadogradnja postojećih softverskih modula medicinskog i poslovnog sistema Kliničkog centra Crne Gore
UP.0904-278/3-2016 13.02.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i prenosa podataka, po partijama
UP.0902-371/2-2016 13.02.2017. Zaključak Turistička organizacija opštine Budva ”Wireless Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga projektovanja, montaže, puštanja u rad i funkcionisanja telekomunikacionih mreža za pružanje usluga besplatnog internet pristupa na bazi WiFi tehnologije na lokacijama Stari grad Budva, Petrovac, Pržno Praskvica, Reževići
UP.0905-70/2-2017 13.02.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem  DOO Podgorica ,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i revizije projektne dokumentacije, stručnog nadzora nad izvođenjem radova, tehničkog pregleda izvedenih radova i tehničkog pregleda izvedenih radova nad TS 35/10 kV, po partijama
UP.0905-944/4-2016 13.02.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor „Norma“ DOO Budva Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju vodovodne mreže u Radanovićima
UP. 0904-165/3-2016 13.02.2017. Zaključak Fond za obeštećenje ”Telenor” DOO Podgorica i “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije šopingom
UP.0905-54/11-2016 13.02.2017. Zaključak Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera’’ AD Budva ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, opšte odgovornosti i lica
UP.0905-522/3-2016 13.02.2017. Zaključak „Komunalno“ DOO Budva „Sincommerce“ DOO Podgorica Nabavka šopingom rezervnih djelova za teretna vozila
UP.0904-72/2-2017 13.02.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Mesogeos” S.A.2 Athens Greece Tenderski postupak ”Dizajn i rehabilitacija deponije Vrtijeljka” u opštini Cetinje
UP.0904-76/2-2017 13.02.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Saniteko group” DOO Podgorica Nabavka gumenog čamca sa vanbrodskim motorom
UP.0905-37/2-2017 13.02.2017. Zaključak Radio-difuzni centar DOO Podgorica „Saga CG“ DOO Podgorica Nabavka telekomunikacione mrežne opreme i instalacionog materijala
UP.0905-47/2-2017 13.02.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju vodovodne mreže u Radanovićima
UP.0905-1009/2-2016 13.02.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju vodovodne mreže u Radanovićima
UP. 0902-830/2-2016 03.02.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Nik com” DOO Nikšić Nabavka izrade Glavnog projekta I faze rekonstrukcije vodovodne mreže u opštini Žabljak
UP. 0902-1039/2-2016 03.02.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Simes Saga” Nabavka radova na izradi enterijera, scenske, audio-video tehnike i opremanja objekata Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici
UP. 0902-630/2-2016 03.02.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka sone kisjeline (HCl), natrijum hidroksida (NaOH), ferihlorid FeCl3 40%, amonijum hidroksida 25 % i hidratisanog kreča Ca (OH) 2
U.P.0902-894/5-2016 03.02.2017. Zaključak Zavod za školstvo ,,Kastex” DOO Podgorica Ispravka Rješenja
UP.0902-27/2-2017 03.02.2017. Zaključak Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm „PDG“ DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala, sanitetskog materijala i hemikalija, po partijama
UP.0902-680/2-2016 03.02.2017. Rješenje ”13 Jul Plantaže” AD Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva
UP.0902-1012/3-2016 03.02.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ,,Geo Sistem“ DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ,,Kolašin 1450“ Jezerine do Ski rezorta ,,Kolašin 1600“- II Faza
U.P.0905-30/3-2017 03.02.2017. Zaključak
,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Ispravka Zaključka
UP.0905-966/2-2016 03.02.2017. Zaključak JU Zavod ”Komanski most” Podgorica „Stadion“ DOO Podgorica Nabavka raznih prehrambenih proizvoda za partiju 4 – ostali prehrambeni proizvodi
UP.0905-580/2-2016 03.02.2017. Rješenje Fond rada ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-1023/3-2016 03.02.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Comtrade Distribution” DOO Podgorica Nabavka spoljnjog agregata 700 KVA
UP. 0905-13/2-2017 03.02.2017. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka ljekova za oralnu upotrebu, po partijama
UP.0905-995/3-2016 03.02.2017. Rješenje AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga finansijskog i računovodstvenog poslovanja za 2016.g
UP.0905-995/2-2016 03.02.2017. Zaključak AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica i „VM KOD“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga finansijskog i računovodstvenog poslovanja za 2016.g
UP. 0904-988/3-2016 03.02.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka radova za potrebe HE ”Piva” – Sistem rashladne vode, faza 5, na osnovu specifikacije radova i materijala za zamjenu cijevne instalacije na sistemu rashladne vode
UP. 0904-50/3-2017 03.02.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja poslovnih zgrada, trafostanica i pripadajućih objekata, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci
UP.0904-962/3-2016 03.02.2017. Rješenje opština Kotor ”Urbis” DOO Podgorica Nabavka softvera – programa za obračun lokalnih prihoda
UP.0904-59/5-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Bel-elektro” DOO Čačak, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-60/4-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Eni lumen” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-61/5-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Vlastošped” Bitola, Makedonija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-59/4-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Bel-elektro” DOO Čačak, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-60/3-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Eni lumen” DOO Niš, Republika Srbija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-62/4-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica Filip Đurović iz Podgorice Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-44/4-2017 03.02.2017. Zaključak ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor ”Hidrostil” DOO Podgorica Nabavka radova na građevinskoj adaptaciji objekta za potrebe dnevne bolnice
UP.0904-61/4-2017 03.02.2017. Zaključak „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Vlastošped” Bitola, Makedonija Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja led svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi