DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Maj 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-397/3-2017 29.05.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka za izvođenje  radova na adaptaciji doma MZ Gornja Gorica.
UP. 0902-359/2-2017 29.05.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Nikola” DOO Berane Nabavka izvođenja radova na adaptaciji objekta za potrebe stanice policije i filijale upravnih unutrašnjih poslova u Gusinju
UP.0902-385/4-2017 29.05.2017. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica „Hydrolux Adriatic“ DOO Podgorica Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete.
UP.0903-379/2-2017 29.05.2017. Zaključak Klinički centar Crne Gore „Interesta“ DOO Podgorica Nabavka profesionalnog deterdženta za pranje veša
UP.0903-449/2-2016 29.05.2017. Rješenje Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Podgorica "Kastex" DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0905-852/2-2016 29.05.2017. Zaključak „Vodovod i kanalizacija“ DOO Budva „Norma“ DOO Budva Nabavka za partiju 1, za nabavku PP-R i mesinganog vodovodnog materijala za vodovod
UP.0905-757/3-2016 29.05.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Milves” DOO Nikšić Nabavka rezervnih djelova za 0,4kV pogone za potrebe TE Pljevlja
UP.0905-990/3-2016 29.05.2017. Rješenje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore „Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije.
UP. 0905-347/2-2017 29.05.2017. Rješenje JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP. 0904-250/2-2017 29.05.2017. Rješenje ”13. Jul Plantaže” AD Podgorica ”Agromarket CG” DOO Danilovgrad Nabavka vještačkih đubriva, po partijama
UP. 0904-324/2-2017 29.05.2017. Rješenje Sudski savjet ”Knjaz” DOO Podgorica Nabavka zakupa prostora za arhivu za potrebe Privrednog suda Crne Gore
UP.0904-255/2-2017 29.05.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Biotehnički centar” Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Razvojnog plana „Biznis zona Podgorica I, II i III“,
UP.0905-180/3-2017 29.05.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Kotor „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju vodovodne mreže u Radanovićima
UP.0905-223/4-2017 29.05.2017. Zaključak JPU ”Naša radost” Herceg Novi ”Surfmont” DOO Kotor Nabavka šopingom papirne konfekcije, sredstava za čišćenje i sredstava za mašinsko pranje posuđa
UP. 0903-813/7-2016 29.05.2017. Rješenje DOO ”Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog prijema za PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotor i Tivat)
UP.0902-384/3-2017 29.05.2017. Rješenje DOO ”Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor „Arhitektonski atelje“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sa pratećim elaboratima za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja
UP. 0902-385/5-2017 29.05.2017. Zaključak ”Monteput“ DOO Podgorica „Hydrolux Adriatic“ DOO Podgorica Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete
UP. 0905-990/2-2016 29.05.2017. Zaključak Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0904-398/5-2017 29.05.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka za izvođenje radova na adaptaciji objekata zdravstvenog centra bezbjednosnih snaga u Podgorici
UP. 0903-813/6-2016 29.05.2017. Zaključak DOO ”Vodovod i kanalizacija Kotor” ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka  Usluge-tehnički  prijem za PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotor i Tivat)
UP. 0904-398/6-2017 29.05.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka za izvođenje radova na adaptaciji objekata zdravstvenog centra bezbjednosnih snaga u Podgorici
UP.0903-469/4-2016 29.05.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "Max-Pro" DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga ugradnje novog sistema video nadzora, alarma i panik tastera
UP.0904-520/16-2014 19.05.2017. Zaključak „Osmi Red-D“ DOO Podgorica Zahtjev za ubrzanje postupka i hitno zakazivanje usmene rasprave radi donošenja odluka u postupka javne nabavke po Pozivu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
UP.0904-49/91-2014 19.05.2017. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „Osmi Red-D“ DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija)
UP. 0902-1024/ 3-2016 19.05.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na rekonstrukciji DV 10 kV Pripor-Bistrica-Ravnjak po sistemu ključ u ruke
UP.0902- 375/3-2017 19.05.2017. Zaključak “Čistoća” DOO Podgorica ”Baranka Export-import Pejanović” DOO Bar Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom i montažom
UP.0904-363/4-2017 19.05.2017. Zaključak Uprava za imovinu ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka za izvođenje građevinsko zanatskih radova za potrebe tekućeg održavanja objekata državnih organa
UP.0902-345/1-2017 19.05.2017. Zaključak JU OŠ „Njegoš“ Spuž ”Dea Mont” DOO Nikšić Nabavka šopingom za izvođenje radova za prilagođavanje objekta osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom
UP.0905-291/2-2017 19.05.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica „Deco Mne“ DOO Podgorica Nabava radova na rekonstrukciji kuće Rista Stijovića
UP.0902-1042/4-2016 19.05.2017. Rješenje „Deponija” DOO Podgorica „Humci“ DOO Cetinje Nabavka goriva
UP. 0902-998/3-2016 19.05.2017. Rješenje JZU ”Dom zdravlja Kotor” Kotor ”Boka Union” DOO Tivat Nabavka čišćenja prostorija
UP.0903-360/2-2017 19.05.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”Eko Power Energy Efficiency” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka za izvođenje radova na izgradnji objekta Doma za stare osobe, sa opremanjem, u Podgorici
UP.0902-283/2-2017 19.05.2017. Zaključak opština Tivat ”Eko Saniteko MD” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku usluga deratizacije
UP.0904-355/3-2017 19.05.2017. Zaključak Vodovod ”Bistrica” DOO Bijelo Polje „Maraga Mont“ DOO Bar Nabavka vodovodnog materijala
UP.0903-954/3-2016 19.05.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Bijelo Polje ”Monte logistics” DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu za period od 12 mjeseci
UP.0903-289/2-2017 19.05.2017. Zaključak JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg Novi ”Belim invest” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova na skidanju parketa i postavljanju pločica, kao i potrebnog materijala: pločice, ljepilo, pijesak, izolacioni materijal i materijal za popravke
UP.0903- 288/4-2017 19.05.2017. Zaključak JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg Novi ”Belim invest” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova na skidanju parketa i postavljanju pločica, kao i potrebnog materijala: pločice, ljepilo, pijesak, izolacioni materijal i materijal za popravke
UP.0903-354/2-2017 19.05.2017. Zaključak Vodovod i kanlizacija Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka armaturnih komada za period od godinu dana
UP. 0902-45/  17-2014 19.05.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Rich group” DOO Podgorica Nabavka dušeka i tekstilnog programa za potrebe KCCG, po partijama
UP. 0904-264/2-2016 19.05.2017. Rješenje ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala, potrepština, štampanog materijala i ulaznica, po partijama
UP.0904-846/2-2016 19.05.2017. Rješenje ”Montenegro Airlines” AD Podgorica Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
0904-520/15-2014 19.05.2017. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Osmi Red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti laboratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama
UP. 0903-868/3-2016 19.05.2017. Rješenje “Montenegro Airlines” AD Podgorica Konzorcijum ”Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka  usluga tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila
UP.0903-349/4-2017 19.05.2017. Zaključak HTP ”Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj “Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka robe za godišnje potrebe, po partijama: Partija 1- svježa riba i Partija 2 – zamrznuta riba
UP.0903-349/3-2017 19.05.2017. Rješenje HTP ”Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj “Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka robe za godišnje potrebe, po partijama: Partija 1- svježa riba i Partija 2 – zamrznuta riba
UP.0905-352/3-2017 19.05.2017. Zaključak JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Vučetić Vip“ DOO Bar Nabavka pijeska za predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki Kotorskoj
UP.0902-331/3-2017 19.05.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice VIII Crnogorske brigade u yahvatu DUP-a ”Konik-Vrela ribnička“
UP.0902-353/3-2017 19.05.2017. Zaključak opština Ulcinj ,,Incom” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova na tamponiranju prilaznog puta u zaleđu Velike plaže
UP. 0904-356/3-2017 19.05.2017. Zaključak Opština Bar “Tehnoput MN” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostale infrastrukture u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciji trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ
UP.0904-356/4-2017 19.05.2017. Zaključak Opština Bar “Tehnoput MN” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostale infrastrukture u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciji trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ
UP. 0902-993/2-2016 10.05.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Unis Telekom” DD Mostar Nabavka konsultantskih usluga mapiranja poslovnih procesa
UP.0902-198/4-2017 10.05.2017. Zaključak Vodovod i kanalizacija DOO Bar „Civil Engineer“ DOO Podgorica Nabavka građevinskih radova na održavanju vodovodnog sistema
UP. 0902-298/2-2017 10.05.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore ”Farmalab” DOO Podgorica Nabavka medicinskih aparat i opreme za potrebe Klinike za bolesti srca, IBD-a, Urgentnog centra, Operacionog bloka i Klinike za neurohirurgiju, po partijama
UP.0902-584/2-2016 10.05.2017. Zaključak JU Zavod ”Komanski most“ Podgorica ,,Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka telefonske usluge i usluge prenosa podataka
UP.0903-299/2-2017 10.05.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka  rezervnih djelova za vazduhoplove, po partijama, putem pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje
UP. 0905-633/4-2016 10.05.2017. Rješenje Ministarstvo finansija-Poreska uprava ”Gint-M” DOO Podgorica Nabavka usluge-arhiviranje, digitalizacija, sređivanje 2000 dužnih metara arhivske građe i dostava tražene arhivske građe
UP. 0904-727/2-2016 10.05.2017. Rješenje Agencija za nadzor osiguranja je, kao naručilac ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP. 0904-333/2-2017 10.05.2017. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka bezgultenskog proizvoda – praška
UP. 0903-835/5-2016 10.05.2017. Rješenje Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad ”Signalizacija“ DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na obilježavanju horizontalne signalizacije
UP.0902-55/2-2017 10.05.2017. Zaključak HTP ”Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga telefonije, po partijama
UP.0903-323/3-2017 10.05.2017. Zaključak Komunalne usluge DOO Podgorica ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka  šopingom usluga štampe reklamnih panoa
UP. 0905-633/3-2016 10.05.2017. Zaključak Ministarstvo finansija-Poreske uprave ”Gint-M” DOO Podgorica Nabavka usluge-arhiviranje, digitalizacija, sređivanje 2000 dužnih metara arhivske građe i dostava tražene arhivske građe
UP.0904-329/4-2017 10.05.2017. Zaključak Turistička organizacija Opštine Kotor „Uzor M“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga farbanja metalne konstrukcije i fasade rimskih mozaika
UP.0905-303/3-2017 10.05.2017. Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica „Surfmont“ DOO Kotor Nabavka roba – oprema i sredstava za održavanje higijene, papirne galanterije i sitnog inventara toaleta
UP.0902-915/2-2016 05.05.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Bi Kod DOO Podgorica” Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog potkopa (tunela) u Mojdežu, Herceg Novi
U.P.0902-686/7-2016 05.05.2017. Zaključak opština Ulcinj ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Ispravka Rješenja
U.P.0902-854/4-2016 05.05.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija Cetinje” DOO Cetinje ”Raster office” DOO Podgorica Ispravka Rješenja
UP.0903-555/2-2016 05.05.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Crnogorski telekom AD Podgorica Nabavka usluga internet pristupa za mail server
UP.0902-788/3-2016 05.05.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka projektovanja, izrade i postavljanja montažno-demontažne ljetnje pozornice sa binom
UP. 0905-314/3-2017 05.05.2017. Rješenje ”Montenegro Airlines” AD Podgorica „Swiss Osiguranje“ A.D. Podgorica Nabavka usluga osiguranja avio flote
UP.0905-553/2-2016 05.05.2017. Rješenje "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica „Kastex“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0905-570/3-2016 05.05.2017. Rješenje ”Marina” AD Bar „UNA“ DO Tivat i ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka šopingom kanapa za vezivanje
UP.0904-152/2-2017 05.05.2017. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica ”PTT Inženjering” DOO Podgorica Nabavka građevinskih radova za potrebe CEDIS-a (unutrašnji transport, zemljani radovi, betonski radovi, ispomoć kod podizanja čelično rešetkaste konstrukcije)
UP.0904-715/2-2016 05.05.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Slavisan” DOO Podgorica Nabavka usluga dezinfenkcije, dezinsekcije i deratizacije i usluga pranja i hemijskog čišćenja, po partijama
UP.0904-51/2-2016 05.05.2017. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova, po partijama
UP.0905-314/4-2017 05.05.2017. Rješenje ”Montenegro Airlines” AD Podgorica „Swiss Osiguranje“ A.D. Podgorica Nabavka usluga osiguranja avio flote
UP.0903-925/11-2015 05.05.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja  vodomjera na daljinsko očitavanje , ventila i nabavku oprema
UP.0905-304/2-2017 05.05.2017. Zaključak JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi „Mtel“ DOO Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga, po partijama
UP.0904-325/2-2017 05.05.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0905-570/2-2016 05.05.2017. Zaključak ”Marina” AD Bar „UNA“ DO Tivat i ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka šopingom kanapa za vezivanje
UP.0903-713/2-2016 05.05.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica „Kastex“ DOO Podgorica Nabavka 150.000 kom. sigurnosnih PVC zatvornica za poštanske vreće sa logom Pošte Crne Gore
UP.0902-941/5-2016 05.05.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “Ben kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila-autosmećara