DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP. 0903-706/4-2016 22.06.2017. Rješenje ”Zelenilo” DOO Podgorica ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka opreme za parkove i dječja igrališta, po partijama
UP.0903- 643/4-2016 22.06.2017. Rješenje JP Sportski centar Nikšić ”Jolly Commerce” DOO  Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0903-769/2-2016 22.06.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova “Nik Com” DOO Nikšić i ”LD Gradnja” DOO Nikšić Nabavka za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića potoka i Ambarina u Opštini Mojkovac
UP.0905-721/2-2016 22.06.2017. Zaključak Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije za period od 12 mjeseci
UP.0905-466/2-2017 22.06.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Global trade solutions“ DOO Beograd Nabavka opreme deklarisane po partijama, u oblasti odbrane i bezbjednosti
UP.0905-1019/2-2016 22.06.2017. Rješenje ”Luka Bar” AD Bar “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije, po partijama
UP.0905-383/3-2017 22.06.2017. Zaključak „Pogrebne usluge“ DOO Podgorica ”Diesel“ DOO Podgorica Nabavka usluge popravke, održavanja vozila i s njima povezanih usluga
UP.0905-423/4-2017 22.06.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić „Geotehnika plus“ DOO Nikšić Nabavka radova – izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije
UP.0905-22/4-2017 22.06.2017. Zaključak Zavod za metrolologiju ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge fiksne telefonije
UP.0904-448/2-2017 22.06.2017. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”MVE - Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka sistema za uzorkovanje biološkog materijala (vakum sistem) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore i drugih JZU Crne Gore, po partijama
UP.0904-460/2-2017 22.06.2017. Zaključak Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva “Štamparija Ostojić” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja,  po partijama
UP.0904-454/2-2017 22.06.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Telma Trade“ DOO Tržin Nabavka samonosivog kablovskog snopa 0,6/1 kV
UP. 0902-321/ 3-2017 22.06.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Uzor M” DOO Podgorica Nabavka usluga za komunalno odrzavanje objekata Doma zdravlja i ambulanti
UP.0902-69/2-2017 22.06.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben-Kov” DOO Tivat i ”PK” Rijeka Nabavka teretnih vozila kamiona-dizalica
UP.0902-424/4-2017 22.06.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO  Budva Nabavka usluga tehničke podrške realizacije 31 festivala ”Grad Teatar” Budva
UP.0902-424/3-2017 22.06.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga tehničke podrške realizacije 31 festivala ”Grad Teatar” Budva
UP.0902-115/2-2017 22.06.2017. Rješenje Opština Kotor „Comtel“ DOO Podgorica Nabavka šopingom opreme za video nadzor
UP. 0902-39/3-2017 22.06.2017. Rješenje Prijestonica Cetinje ”Signalizacija” DOO Zagreb i žalba ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka tabli za označavanje ulica i brojeva
UP.0902-114/2-2017 22.06.2017. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „MVE-Antiseptici“ DOO Podgorica nabavke potrošnog materijala i dezinfekcionoh sredstava za potrebe Operacionih blokova Crne Gore, po partijama
UP. 0902-39/2-2017 22.06.2017. Zaključak Prijestonica Cetinje ”Signalizacija” DOO Zagreb i žalba ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka tabli za označavanje ulica i brojeva
UP.0903- 519/2-2016 15.06.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Ađi invest” DOO Nikšić Nabavka šopingom za izvođenje radova na uređenju staze na lokaciji Topolica na kat. parceli 5732 K.O. Novi Bar (između dva bunkera) u opštini Bar
UP.0903-845/2-2016 15.06.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „F.P.S. Novak“ DOO Podgorica Nabavka materijala za servis PP aparata
UP.0903-440/3-2017 15.06.2017. Zaključak Ministarstvo finansija – Uprava carina Nikola Popović Nabavka šopingom sistema video nadzora i kontrole pristupa prostoru i prostorijama koji koristi Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu.
UP.0903-118/3-2017 15.06.2017. Rješenje Agencija za elektronske medije ”Jumedia Mont” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge oglašavanja u medijima
UP.0903-368/ 3-2017 15.06.2017. Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica ,,Portofino“ DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0905-404/3-2017 15.06.2017. Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore ”Arhiplan CG” DOO Podgorica Nabavka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na urbanističkoj parceli I u zoni VII koju čini kat.parcela 2090/1413 KO Podgorica 3 u zahvatu DUP-a „Konik-Sanacioni plan“
UP.0905-434/3-2017 15.06.2017. Zaključak JU Srednja stručna škola Berane “Domus-Inženjering“ DOO Berane Nabavka za izvođenje radova na sanaciji krova i krovne konstrukcije
UP.0905-1011/2-2016 15.06.2017. Rješenje Montenegro Bonus” DOO Cetinje “Telenor” DOO Podgorica Nabavka u dijelu tačke 1 podtačka F i tačke 2 Metodologije načina vrednovanja ponuda po kriterijumu i podkriterijumima kao i Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke u dijelu zahtjeva za izdavanje listinga na zahtjev naručioca
0905-940/2-2016 15.06.2017. Rješenje Opština Ulcinj “Signalizacija” DOO Zagreb Nabavka radova za postavljanje ležećih policajaca na 10 lokacija u gradu, kao i postavljanju saobraćajnih ogledala kom 12
UP. 0905-982/4-2016 15.06.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Fini Dom” DOO Podgorica, i žalba ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na ograđivanju pješčanih dina u zaleđu Velike plaže u opštini Ulcinj, III i IV faza
UP. 0905-434/4-2017 15.06.2017. Zaključak JU Srednja stručna škola Berane “Domus-Inženjering” DOO Berane Nabavka za izvođenje radova na sanaciji krova i krovne konstrukcije.
UP. 0905-982/3-2016 15.06.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Fini Dom” DOO Podgorica, i žalba ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na ograđivanju pješčanih dina u zaleđu Velike plaže u opštini Ulcinj, III i IV faza
UP.0904-450/2-2017 15.06.2017. Rješenje Uprava za imovinu ”Refena” DOO Podgorica Nabavka izvođenja građevinsko zanatskih radova za potrebe tekućeg održavanja objekata državnih organa
UP.0904-340/2-2017 15.06.2017. Rješenje Crveni krst Crne Gore ”Smokva” DOO Podgorica i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga registracije i osiguranja motornih vozila
UP.0904-437/2-2017 15.06.2017. Zaključak DOO ”Komunalno” Berane „Tehnoservis Jukić“ DOO Podgorica Nabavka šopingom klima uređaja i ugradnje istih
UP.0902-435/2-2017 15.06.2017. Zaključak JU OŠ ”Boško Buha” Pljevlja “Alliance“ DOO Podgorica Nabavka novog putničkog automobila – kombija
UP. 0902-58/2-2017 15.06.2017. Rješenje JPU ”Đina Vrbica” “Raster office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i didaktičkog materijala
UP.0902-43/2-2017 15.06.2017. Rješenje JU Dječiji dom ,,Mladost” Bijela „Meso-promet“ DOO Bijelo Polje Nabavka potrošne robe, po partijama
UP.0902-46/2-2017 15.06.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja ,,Dr Branko Zogović” Plav „Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka šopingom kompjuterske opreme
UP.0902-446/4-2017 15.06.2017. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica „For Light” DOO Podgorica Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama
UP.0902-32/3-2017 15.06.2017. Zaključak JKP ”Komunalno Nikšić” Nikšić „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne i mobilne telefonije, po partijama
UP.0902-23/3-2017 15.06.2017. Zaključak ”Montenegro Airlines” AD Podgorica „Gint M“ DOO Podgorica Nabavka usluge smještaja i fizičkog arhiviranja (čuvanja) dokumentacije na lokaciji opštine Podgorica
UP.0902-17/2-2017 15.06.2017. Rješenje Opština Pljevlja „Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka šopingom materijala za seoske vodovode
UP.0902-445/4-2017 15.06.2017. Zaključak Monteput” DOO Podgorica “SKS Stakusit” DOO Beograd Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama
UP. 0902-445/5-2017 15.06.2017. Zaključak ”Monteput“ DOO Podgorica Zahtjev ”Monteput“ DOO Podgorica broj 5787 od 08.06.2017.g. za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji 41-T-26/2016-9836 od 14.10.2016.g Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete
UP. 0902-419/4-2017 15.06.2017. Zaključak Opštine Budva ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka šopingom za izvođenje radova na rekonstrukciji toaleta u starom gradu i JU SMŠ ”Danilo Kiš”
UP.0902-1043/4-2016 09.06.2017. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka u dijelu načina iskazivanja ponuđene cijene
UP.0903-332/1-2017 09.06.2017. Zaključak ”Parking servis Podgorica” DOO Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0903-142/4-2017 09.06.2017. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić”- Nikšić "Usluga” AD Bačka Topola Nabavka  pogrebne opreme
UP.0903-410/2-2017 09.06.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Bombeton” DOO Cetinje Nabavka šopingom usluga izrade Glavnog projekta sanacije potpornog zida na šetalištu Skaline
UP.0905-334/2-2017 09.06.2017. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Pulito” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga pranja i hemijskog čišćenja
UP.0903-401/2-2017 09.06.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Berane DOO Berane ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka elektro materijala za održavanje javne rasvjete na teritoriji opštine Berane u toku 2017.g
UP. 0903-116/3-2017 09.06.2017. Rješenje JZU “Dom zdravlja  Kotor” Kotor ”Energoinvest-SUE” d.d. Sarajevo Nabavka novog dizel električnog agregata po principu “staro za novo”
UP.0902-406/4-2017 09.06.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO  Budva Nabavka usluga hotelskog i privatnog smještaja učesnika programa XXXI festivala ”Grad teatar”
UP.0902-406/3-2017 09.06.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO  Budva Nabavka usluga hotelskog i privatnog smještaja učesnika programa XXXI festivala ”Grad teatar”, po partijama
UP. 0902-375/4-2017 09.06.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Baranka export-import Pejanović” DOO Bar Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom i montažom
U.P.0903-682/2-2016 09.06.2017. Zaključak ”Montenegro Airlines” AD Podgorica Konzorcijum ”Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Ispravka Rješenja
UP.0903-150/3-2017 09.06.2017. Rješenje JU Zavod ”Komanski most” Podgorica ”Ribnica commerce ” DOO Podgorica Nabavka mašine za  vešeraj
UP. 0905-604/11-2016 09.06.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Akropolis” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe He “Perućica” - Sanacija krune brane Vrtac (nasipanje puta i sanacija “udarnih” rupa)
UP. 0905-968/3-2016 09.06.2017. Rješenje „Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka šopingom usluge Tehničkog pregleda izgrađenog kanalizacionog sistema Solila- Obala Đuraševići – Krašići i vodovodnog sistema Gradiošnica u okvir Faza III - Tivat
UP.0905-891/3-2016 09.06.2017. Rješenje Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore “Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka šopingom uniformi za Službu zaštite u nacionalnim parkovima
UP.0904-896/3-2016 09.06.2017. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-417/3-2017 09.06.2017. Rješenje ”Komunalne djelatnosti” DOO Bar V.U. ”Veterinum” Ulcinj Nabavka treseta
UP.0904-411/3-2017 09.06.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica „Spark“ DOO Nikšić Nabavka zaštitne odjeće i obuće, po partijama
UP.0904-417/4-2017 09.06.2017. Rješenje ”Komunalne djelatnosti” DOO Bar V.U. ”Veterinum” Ulcinj Nabavka treseta
UP.0905-262/3-2017 09.06.2017. Rješenje ”Grabovac” Risan Visan-CG” DOO Kotor
UP.0903-328/2-2017 09.06.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka cijevnog  materijala  za period od godinu dana
UP. 0902-177/5-2017 09.06.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ZU ”Institut za javno zdravlje” Podgorica Nabavka šopingom za nabavku usluga kompletne hemijsko-bakteriološke analize vode
UP. 0903-372/3-2017 09.06.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Bauer” DOO Podgorica Nabavka kamena za nasipanje
UP.0905-361/ 3-2017 09.06.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Bistrica – Manastir Podvrh, za potrebe Đalovića pećine, u opštini Bijelo Polje – I faza
UP.0905-412/2-2017 09.06.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Džim Company” DOO Tuzla, Republika Bosna i Hecegovina Nabavka za ustupanje izvođenja radova na izgradnji obilaznice Rožaja – II faza
UP. 0904-301/3-2017 09.06.2017. Zaključak Ministarstvo sporta „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama
UP.0904-301/4-2017 09.06.2017. Zaključak Ministarstvo sporta „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama
UP.0904-433/2-2017 09.06.2017. Zaključak JZU Opšta bolnica Kotor „Sava osiguranje“ AD Podgorica i ”Tomičić” DOO Kotor Nabavka šopingom usluga servisnog održavanja liftova, popravke, održavanja i tehničkog pregleda vozila, po partijama
UP.0902-413/3-2017 09.06.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić „Respekt“ DOO Podgorica Nabavka usluga antikorozivne zaštite dovodnih cjevovoda HE „Perućica“ -2500m2
UP.0905-956/ 3-2016 09.06.2017. Zaključak Regulatorna agencija za enegetiku „VM Kod“ DOO Podgorica Nabavka za nabavku usluga procjene imovine
UP.0902-335/2-2017 02.06.2017. Zaključak ,,Čistoća“ DOO Podgorica ”Boster” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji prve faze Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce-izgradnja 124 boksa za pse po sistemu ,,ključ u ruke”
UP.0905-1000/2-2016 02.06.2017. Rješenje ”Crnogorska plovidba” AD Kotor “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0905-684/2-2016 02.06.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Alatel” DOO Podgorica Nabavka izrade Plana zaštite obavezno štićenih objekata
UP. 0905-832/3-2016 02.06.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj ”Geotechnics projects & consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-21(M-2), dionica obilaznica Bijelo-Polje-Ribarevina
UP.0904-215/2-2017 02.06.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka uređaja za nišanjenje, GPS prijemnika i termovizira
UP. 0904-640/3-2016 02.06.2017. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala
UP. 0905-857/2 -2016 02.06.2017. Rješenje Monteput DOO Podgorica ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka licenciranih softvera za potrebe Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, po partijama
UP.0904-149/2-2017 02.06.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Saniteko group” DOO Podgorica Nabavka gumenog čamca sa vanbrodskim motorom
UP.0905-408/3-2017 02.06.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”S&T Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade detaljnog urbanistickog plana  za kasarnu "Golubovci” u Podgorici i  kasarnu “Milovan Šaranović” u Danilovgradu, sa izradom topografsko - katastarskih podloga   i separata sa urbanističko-tehničkim uslovima
UP.0902-394/2-2017 02.06.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj „Urbi.Pro“ DOO Podgorica Nabavka usluge revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Ostros - Vladimir
UP. 0902-384/4-2017 02.06.2017. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica ”Arhitekstonski atelje” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sa pratećim elaboratima izgradnje objekta kolektivnog stanovanja
UP.0903-392/4-2017 02.06.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka izvođenja radova na hitnim sanacijama obale
UP.0902-336/3-2017 02.06.2017. Zaključak ,,Čistoća“ DOO Podgorica ,,Dani Commerce“ DOO Budva Nabavka radova na izgradnji prve faze Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce-izgradnja 124 boksa za pse po sistemu ,,ključ u ruke”
UP.0904-319/5-2017 02.06.2017. Zaključak Ministarstvo finansija „2R Travel“ DOO Podgorica Nabavka usluga putničke agencije za nabavku avio karata
UP.0905-399/3-2017 02.06.2017. Zaključak JZU Opšta bolnica ,,Blažo Orlandić” Bar ,,Dani Commerce“ DOO Budva Nabavka radova na adaptaciji sanitarnog bloka odjeljenja hirurgije JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
UP.0904-393/4-2017 02.06.2017. Zaključak Opština Tivat ,,Dani Commerce“ DOO Budva Nabavka šopingom izvođenja radova na sanaciji mokrih čvorova
UP. 0904-387/2-2017 02.06.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcije javnih radova ”Geotehnich, Projects & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji prilaznog puta i parking prostora za SKI Centar Durmitor u Opštini Žabljak
UP.0904-407/3-2017 02.06.2017. Zaključak ”Montecargo” AD Podgorica „Stratus“ DOO Cetinje Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala
UP.0904-414/2-2017 02.06.2017. Zaključak Opština Bar “Toškovići” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostale infrastrukture u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciji trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ
UP. 0905-408/4-2017 02.06.2017. Zaključak Ministarstva odbrane ”S&T Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade detaljnog urbanistickog plana  za kasarnu "Golubovci” u Podgorici i  kasarnu “Milovan Šaranović” u Danilovgradu, sa izradom topografsko - katastarskih podloga   i separata sa urbanističko-tehničkim uslovima
UP. 0904-407/4-2017 02.06.2017. Zaključak „Montecargo“ AD Podgorica „Stratus“ DOO Cetinje Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala