DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jul 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-634/2-2017 31.07.2017. Zaključak Prijestonica Cetinje ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka tabli za označavanje ulica i brojeva kuća
UP.0902-588/2-2017 31.07.2017. Rješenje ”Crnogorski operator tržišta električne energije” DOO Podgorica „Računovodstvo i revizija“ DOO Tivat Nabavka šopingom usluga revizije finansijskih iskaza za 2016 godinu
UP.0902-651/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Montenegromont“ DOO Podgorica Nabavka  radova na rekonstrukciji puta Bistrica- Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, u Opštini Bijelo Polje – II faza
UP.0902-169/4-2016 31.07.2017. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora „Ing-Invest“ DOO Danilovgrad Povraćaj sredstava
UP.0902-545/2-2017 31.07.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore Art-grafika” DOO Nikšić i ”Štamparija Ostojić” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga i sličnog materijala
UP.0902-627/2-2017 31.07.2017. Rješenje JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP.0902-652/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Tehnoput-MNE“ DOO Podgorica Nabavka  radova na rekonstrukciji puta Bistrica- Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, u Opštini Bijelo Polje – II faza
UP.0902-601/2-2017 31.07.2017. Zaključak Opština Mojkovac ”Taurus Farm” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici
UP.0902-597/2-2017 31.07.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka i isporuke cijevnog materijala
UP.0905-605/2-2017 31.07.2017. Zaključak Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-925/2-2016 31.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Rade Končar – Servis i popravki na električni proizvodi” DOO Skoplje Nabavka usluga remonta energetskih transformatora, po partijama
UP.0905-612/3-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ,,Falko“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Trpezi – Kalače, L = 45km
UP.0905-630/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma Direkcija javnih radova ”Montenegromont” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na adaptaciji sportskog igrališta u opštini Andrijevica
UP.0903-658/4-2016 31.07.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Bojana.CO.Me.” DOO Podgorica Nabavka za konsultantske usluge  uspostavljanja okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava
UP.0903-534/2-2017 31.07.2017. Zaključak Opštine Tivat ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor
UP.0903-628/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd Nabavka izvođenja radova II faze rekonstrukcije zatvorenog bazena “Nikša Bućan” u Kotoru
UP.0903-633/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo kulture “Fotografika“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja materijala i izrade dizajna
UP.0903-171/1-2017 31.07.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Montex-hidromont” DOO Nikšić Nabavka  roba za potrebe TE Pljevlja-Armatura glavnog pogonskog objekta
UP.0903-654/2-2017 31.07.2017. Zaključak Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore “Was-Design“ DOO Podgorica Nabavka restoranske opreme za restoran na Crnom jezeru
UP.0903-650/1-2017 31.07.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Was Design” DOO Podgorica Nabavka za izvođenja radova na  “ izgradnji – opremanju enterijera Podgoričke knjižare”
UP.0903-589/3-2017 31.07.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka  usluga skladištenja, čuvanja, digitalizacije i upravljanja arhivskom građom
UP.0903-453/2-2017 31.07.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO „Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka  usluga skladištenja, čuvanja, digitalizacije i upravljanja arhivskom građom
UP.0904-638/3-2017 31.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-637/3-2017 31.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-639/3-2017 31.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-603/2-2017 31.07.2017. Rješenje JP za nacionalne parkove Crne Gore ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluga opravke automobila i djelova, po partijama
UP.0904-653/2-2017 31.07.2017. Rješenje Opština Žabljak Z.R. ”ELMOND” Nova Varoš, Republika Srbija Nabavka radova na zamjeni i ugradnji led svjetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne rasvjete u garantnom periodu na svom području po karakteristikama, vrsti i opisu definisanom tehničkom specifikacijom
UP.0904-629/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Asfalt beton gradnja” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedin, III faza
UP.0904-648/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”DING” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 (R-14) Danilovgrad – Čevo, dionica Danilovgrad – Markovina, od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16 km
UP.0904-635/2-2017 31.07.2017. Zaključak Prijestonica Cetinje ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji trga na Njegušima
UP.0904-641/3-2017 31.07.2017. Zaključak Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0903-608/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo pomorstva i saobraćaja- Direkcija za saobraćaj “Akropolis“ DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac-Ivanova korita u dužini od 9 km
UP.0903-807/3-2016 31.07.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0903-807/2-2016 od 21.07.2017.
UP.0903-602/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj “Montenegro put“ DOO Bijelo Polje Nabavka radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac-Ivanova korita u dužini od 9 km
UP.0903-594/2-2017 31.07.2017. Zaključak Pošta Crne Gore ”Sat-Trakt” DOO Podgorica Usluga redovnog održavanja alarma, panik tastera i video nadzora u objektima Pošte Crne Gore
UP.0903-164/2-2017 31.07.2017. Rješenje AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica ”VM Kod” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge revizije poslovanja za 2017.g.
UP.0905-246/5-2017 31.07.2017. Rješenje Opština Bar “Winsoft” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga Izrade novog softvera za porez na nepokretnosti
UP.0905-540/4-2017 31.07.2017. Zaključak Opština Berane “Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka kanalizacionih i vodovodnih cijevi
UP.0905-610/4-2017 31.07.2017. Zaključak JPU „Radost” Kotor ”Was-Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom Adaptacija i tekuće održavanje fasade sa izolacijom i sređivanje oluka, unutrašnjih zidova, podova i podnih obloga sa materijalom
UP.0905-596/3-2017 31.07.2017. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Podgorica ”Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala od plastike, stakla i metala za potrebe KCCG i ostalih JZU Crne Gore
UP.0905-592/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Bombeton” DOO Cetinje Nabavka za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta kuće voća u opštini Andrijevica
UP.0905-536/2-2017 31.07.2017. Zaključak JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ Bar „Gelato Gusto“ DOO Budva Nabavka šopingom izvođenje radova na zamjeni przora i vrata
UP.0905-575/3-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Trpezi – Kalače, u dužini od 18 km
UP.0905-576/3-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ,,Geo-Sistem“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Trpezi – Kalače, u dužini od 18 km
UP.0905-600/2-2017 31.07.2017. Zaključak Opština Tivat ”Respekt” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji Lungo Mare Krašići
UP.0904-618/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj ,,Development&Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Šćepan Polje - Nikšić, dionica Zaborje-Jasenovo Polje (od km 46+000 do km 65+000, dužine L= 19 km)
UP.0904-566/2-2017 31.07.2017. Zaključak Opština Tivat Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade Glavnog projekta saobraćajnice Gornje Seljanovo
UP.0902-190/3-2017 31.07.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Ben Kov” DOO Tivat Nabavka pick up vozila
UP.0902-616/2-2017 31.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Inženjering put“ DOO Podgorica Nabavka radova na regulaciji potoka u Petnjici
UP.0902-537/3-2017 31.07.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi „NSC“ DOO Herceg Novi Nabavka vodomjera i prateće armature
UP.0902-206/2-2017 31.07.2017. Rješenje Zavod za intelektualnu svojinu ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP.0903-492/1-2017 31.07.2017. Zaključak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić “Was-Design“ DOO Podgorica Nabavka, za nabavku radova opremanja poslovnog prostora RC Nikšić (zgrada Ibon) – nabavka, isporuka i montaža namještaja u cilju opremanja kancelarija na prvom spratu i šalter sale u prizemlju
UP.0905-1038/4-2016 21.07.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Jugobicikl Promet“ DOO Podgorica nabavke guma za motorna vozila sa ugradnjom i balansiranjem, po  partijama
UP.0903-571/2-2017 21.07.2017. Zaključak Vodovod DOO Pljevlja ”Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0903-598/2-2017 21.07.2017. Zaključak Vodovod i kanalizacija DOO Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka i isporuke spojnica
UP.0903-520/3-2017 21.07.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistema DOO Podgorica ,,Radus Lux“ DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova za potrebe CEDIS-a Region 6
UP.0905-582/3-2017 21.07.2017. Zaključak Opština Berane ”Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka opreme za tehničke intervencije – razvalni alat
UP.0905-582 /4- 2017 21.07.2017. Zaključak Opština Berane ”Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka opreme za tehničke intervencije – razvalni alat
UP.0905-610/3-2017 21.07.2017. Rješenje JPU „Radost“ Kotor „Was-Desing“ DOO Podgorica Nabavka šopingom adaptacija i tekuće održavanje fasade sa izolacijom i sređivanje oluka, unutrašnjih zidova, podova i podnih obloga sa materijalom
UP.0904-577/3-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj ,,Development&Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Stjenica-Trpezi, u dužini od 7 km
UP.0904-599/2-2017 21.07.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat “Norma“ DOO Budva Nabavka šopingom, za nabavku i sukcesivnu isporuku armaturnih komada
UP.0904-395/2-2017 21.07.2017. Rješenje Uprava za imovinu ”Putin” DOO Pljevlja Nabavka radova tekućeg održavanja protivpožarnih aparata u objektima državnih organa uključujući i reprezentativne objekte, objekte MUP-a na teritoriji Crne Gore i sve granične prelaze
UP.0904-19/2-2017 21.07.2017. Rješenje Opština Budva ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,42 kV, 2x630 kVA ”Poljane Reževića”
UP.0904-573/2-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Sedam-Ing“ DOO Podgorica Nabavka izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Stjenica – Trpezi, u dužini od 7 km
UP.0904-578/2-2017 21.07.2017. Zaključak Opština Bar ”Tehnoput MNE” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostalih infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciju trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ
UP.0904-563/2-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “CIF Group” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode u Opštini Berane
UP.0904-526/3-2017 21.07.2017. Zaključak Uprava za imovinu „Krstaš Company“ DOO Nikšić Nabavka državnih simbola (Grb Crne Gore i Zastava Crne Gore) za potrebe državnih organa
UP.0902-555/3-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Art Build“ DOO Bijelo Polje Nabavka za usluge vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete magistralne zaobilaznice – I faza, u Bijelom Polju
UP.0902-49/2-2017 21.07.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben-Kov” DOO Tivat i ”PK” Rijeka, Republika Hrvatska Nabavka autobusa od minimum 33 sjedišta i minibusa od minimum 20 sjedišta, po partijama
UP.0902-400/5-2017 21.07.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat PDG-Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka šopingom hemijskih proizvoda za PPOV
UP.0902-504/3-2017 21.07.2017. Zaključak Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”Centar za pravne poslove Crne Gore” DOO Podgorica Nabavka usluga remontnih radova i održavanja na sistemu klimatizacije putničkog terminala
UP.0902-405/6-2017 21.07.2017. Zaključak Inženjerska komora Crne Gore ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga štampanja časopisa, knjiga, brošura
UP.0905-554/3-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Geo Sistem“ DOO Podgorica Nabavka za usluge vršenja revizije glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica
UP.0905-548/2-2017 21.07.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Minel Schreder“ DOO Beograd Nabavka ustupanje izvođenja radova za potrebe HE Piva: rekonstrukcija rasvjete na brani
UP.0905-128/3-2017 21.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Jawel Crna Gora“ DOO Danilovgrad i ”Refleksing” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projekata adaptacije, po partijama
UP.0905-53/2-2017 21.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova, po partijama
UP.0905-52/2-2017 21.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova, po partijama
UP.0905-553/2-2017 21.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “S&T Sistem“ DOO Podgorica Nabavka za usluge vršenja revizije glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica
UP.0905-128/2-2017 21.07.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Jawel Crna Gora“ DOO Danilovgrad i ”Refleksing” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projekata adaptacije, po partijama
UP.0905-569/2-2017 21.07.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata ”Braća Vučinić” Nikšić “Žitomlin“ DOO Nikšić Nabavka molerskih radova
UP.0903-871/2-2016 21.07.2017. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Alfa Projekt” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih elemenata
UP.0903-126/3-2017 21.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem “AG Infoplan”  DOO Nikšić Nabavka  građevinskih  radova  za  Region 2
UP.0903-885/2-2016 21.07.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja procjene vrijednosti nepokretnosti
UP.0903-807/2-2016 21.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4 kVa Stari grad 9
UP.0902-522/3-2017 21.07.2017. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica “B POP SHOP” DOO Beograd Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama.
UP.0902-193/3-2017 21.07.2017. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka šopingom rezervnih djelova za putnički program
UP.0902-163/3-2017 21.07.2017. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Monrefarm” ”PDG” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala, sanitetskog materijala i hemikalija, po partijama
UP.0902-224/2-2017 21.07.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Bar ”2 Decembar” DOO Bar Nabavka servisiranja vodomjera za period od godinu dana
UP.0902-522/4-2017 21.07.2017. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica „B POP SHOP“ DOO Beograd Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama.
UP.0902-170/2-2017 21.07.2017. Rješenje JZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-572/1-2017 12.07.2017. Zaključak Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja, po partijama
UP.0902-533/2-2017 12.07.2017. Zaključak JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO Podgorica Nabavka usluga hotelskog i privatnog smještaja učesnika programa XXXI festivala ”Grad teatar”, po partijama
UP.0903-6/9-2016 12.07.2017. Zaključak Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica „Fini dom“ DOO  Podgorica Nabavka robe-rezervni djelovi za EMV 412/416
UP.0903-738/7-2016 12.07.2017. Rješenje Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore “Incom” DOO Podgorica Šoping postupak usluga za realizaciju projekta: ”Obrađujemo prirodu”
UP.0903-472/2-2017 12.07.2017. Zaključak JP Radio i televizija Crne Gore „Raster Office“ DOO Podgorica Nabavka roba po partijama- Partija I: Kancelarijski materijal i Partija II: Toneri i ketridži
UP.0903-389/2-2017 12.07.2017. Rješenje JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat-Opatovo u dužini od cca. 3.150 m, zajedno sa izgradnjom pratećih objekata (šahti)-povezivanje Opštine Herceg Novi na regionalni vodovod
UP.0903-546/2-2017 12.07.2017. Zaključak Centralna banka Crne Gore „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka pružanja usluga mobilne telefonije
UP.0905-544/3-2017 12.07.2017. Rješenje „Komunalne djelatnosti“ DOO Bar Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom, po partijama
UP.0905-544/4-2017 12.07.2017. Rješenje "Komunalne djelatnosti" DOO Bar Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom, za Partiju 1
UP.0905-490/2-2017 12.07.2017. Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica „Surfmont“ DOO Kotor Nabavka opreme i sredstava za održavanje higijene
UP.0905-495/2-2017 12.07.2017. Zaključak JPU ”Radost” Kotor „Was Design“ DOO Podgorica Nabavka šopingom, za nabavku radova – adaptacija i tekuće održavanje fasade za izolacijom i sređivanje oluka, unutrašnjih zidova, podova i podnih obloga sa materijalom
UP.0904-380/6-2017 12.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
UP.0904-138/3-2017 12.07.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Alatel” DOO Podgorica Nabavka opreme za video nadzor na vojnim objektima
UP.0904-380/5-2017 12.07.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
UP.0904-531/3-2017 12.07.2017. Zaključak Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva “Grafički centar” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za hotele, po partijama
UP.0904-543/2-2017 12.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “CIF Group” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji primorskog cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Donja Lovnica i MZ Klanac sa izvorišta Ćosovsko vrelo u Opštini Rožaje (III faza)
UP.0902-514/3-2017 12.07.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga hotelskog i privatnog smještaja učesnika programa XXXI festivala ”Grad teatar”, po partijama
UP.0902-1001/2-2016 12.07.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka izrade softvera za računovodstvo i ljudske resurse
UP.0904-402/5-2017 10.07.2017. Zaključak Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva Water group“ DOO Kolašin i ”NTC” DOO Nikšić Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj UP. 0904-402/4-2017 od 07.07.2017
UP.0903-960/5-2016 07.07.2017. Rješenje Državni arhiv Crne Gore ”Grand  Design” DOO  Podgorica  i  “Comexport” DOO Podgorica Nabavka arhivskih regala i polica
UP.0903-350/3-2017 07.07.2017. Zaključak Sekretarijat sudskog savjeta „Pisco“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za sudove u Crnoj Gori za period od godinu dana
UP.0903-391/3-2017 07.07.2017. Zaključak Sekretarijat sudskog savjeta ,,Profam“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za sudove u Crnoj Gori za period od godinu dana
UP.0903-415/2-2017 07.07.2017. Rješenje Pošta  Crne Gore AD Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge službenog telekomunikacionog operatora
UP.0903-467/3-2017 07.07.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Temko” DOO Nikšić Nabavka  radova  postavljanja vještačke podloge-trave na fudbalskom terenu u Opštini Žabljak
UP.0903-960/4-2016 07.07.2017. Zaključak Državni arhiv Crne Gore ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka arhivskih regala i polica
UP.0903-467/2-2017 07.07.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Temko“ DOO Nikšić Nabavka  radova  postavljanja vještačke podloge-trave na fudbalskom terenu u Opštini Žabljak
UP.0905-482/3-2017 07.07.2017. Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine
UP.0905-510/2-2017 07.07.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi “NSC” DOO Herceg Novi Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca
UP.0905-26/2-2017 07.07.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane UNIS Telekomunikacije“ DD Mostar Nabavka kopnenih, vazduhoplovnih i mornaričkih komunikacionih uređaja i sistema
UP.0905-337/6-2017 07.07.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Bemax” DOO Danilovgrad i “Putevi” Bar Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP.0905-216/2-2017 07.07.2017. Rješenje Ministarsto odbrane ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge procjene rizika na radnim mjestima
UP.0905-337/5-2017 07.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Bemax” DOO Danilovgrad i “Putevi” Bar Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP.0904-402/4-2017 07.07.2017. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva Water group“ DOO Kolašin i ”NTC” DOO Nikšić Nabavka pića, po partijama
UP.0904-402/3-2017 07.07.2017. Zaključak Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva Water group“ DOO Kolašin i ”NTC” DOO Nikšić Nabavka pića, po partijama
UP.0904-539/3-2017 07.07.2017. Zaključak Opština Plužine „BMR Baošić“ DOO Bijelo Polje Nabavka radova na asfaltiranju putnog pravca Borikovača – Brštanovica u dužini od 3,7 km
UP.0904-515/3-2017 07.07.2017. Zaključak JZU Opšta bolnica Berane “Desetka” DOO Berane Nabavka hrane, kancelarijskog materijala, higijenskih proizvoda i tehničkog materijala, po partijama
UP.0904-498/3-2017 07.07.2017. Zaključak ”13 Jul – Plantaže” AD Podgorica “Fin-Ing” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme
UP.0904-521/2-2017 07.07.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „G TECH“ DOO Podgorica Nabavka računara
UP.0902-120/2-2017 07.07.2017. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Ravel” DOO Podgorica Nabavka filtera za sistem klimatizacije
UP.0902-470/2-2017 07.07.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”AM Sistem” DOO Podgorica Nabavka  za izvođenje radova na opremanju lokacija u zahtavu DUP-a Čepurci – izgradnja dijela Ulice 2
UP.0905-197/2-2017 07.07.2017. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Vatrostop” DOO Danilovgrad Nabavka šopingom usluga kontrole i servisa PP aparata i hidranata na period od godinu dana
UP.0902-496/2-2017 07.07.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Consing“ DOO Budva Nabavka izvođenja radova na rekonstukciji regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši, dionica od supermarketa ”Voli” do Bajičke crkve, u dužini od 3,6 km
UP.0902-452/2-2017 07.07.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO “Geopremjer“ DOO Podgorica Nabavka šopingom, za nabavku izrade glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice VIII Crnogorske udarne brigade u zahvatu DUP-a ”Konik-Vrela Ribnička”
UP.0902-217/2-2017 07.07.2017. Rješenje Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore „Securitas Montenegro“ DOO Nikšić Nabavka usluga obezbjeđenja prostora na Solani
UP.0902-457/4-2017 07.07.2017. Rješenje Opština Kotor ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka šopingom vatrogasnih crijeva i zaštitne opreme-kaciga
UP.0902-162/2-2017 07.07.2017. Zaključak JU ”Specijalistička veterinarska laboratorija” Podgorica ”Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-140/3-2017 07.07.2017. Rješenje JP “Vodovod  i  kanalizacija“ Ulcinj ”PDG-Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka šopingom tečnog hlora, natrijum hipohlorita i boca za baždarenje
UP.0902-134/4-2017 07.07.2017. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-439/3-2017 07.07.2017. Zaključak ”Čistoća” DOO Podgorica „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-75/2-2017 03.07.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Kotor PDG-Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavke šopingom hlora, boce za hlor i baždarenja boca
UP.0903-488/4-2017 03.07.2017. Zaključak JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ,,Avio Montenex Commerce“ DOO Podgorica Nabavka raznog kancelarijskog materijala i opreme
UP.0903-459/4-2017 03.07.2017. Zaključak Ministarstvo kulture ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja materijala i izrade dizajna za potrebe naručioca
UP.0903-262/2-2016 03.07.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Mercator-CG” DOO Podgorica Nabavka  usluga-Loyalty programa za kupce električne energije kroz co-brend karticu
UP.0903-530/2-2016 03.07.2017. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka  servisiranja usluga i registracija službenih vozila, po partijama
UP.0903-488/5-2017 03.07.2017. Zaključak JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ,,Avio Montenex Commerce“ DOO Podgorica Nabavka raznog kancelarijskog materijala i opreme
UP.0903-458/3-2017 03.07.2017. Zaključak Ministarstvo kulture “Garaža“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja materijala i izrade dizajna
UP.0903-664/2-2016 03.07.2017. Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ”Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga avio prevoza i agencijske usluge, po partijama
UP.0905-449/2-2017 03.07.2017. Zaključak JP za nacionalne parkove Podgorica „Centroslavija“ DOO Podgorica Nabavka uniformi i HTZ opreme
UP.0905-987/3 -2016 03.07.2017. Zaključak Opština Tivat „Helm trade“ DOO Tivat Nabavka za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području opštine Tivat
UP.0905-1015/2-2016 03.07.2017. Rješenje JU Dom učenika i studenata ”Braća Vučinić” Nikšić „Vector system Security“ DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja
UP.0905-718/4-2016 03.07.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Lad energy” DOO Podgorica i  ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka roba za potrebe FCD, po partijama
UP.0905-370/3-2017 03.07.2017. Zaključak JU srednja građevinsko-geodetska škole „Inž. Marko Radević“ Podgorica ”Uniqtours-Travel/Trade“ DOO Bar Nabavka šopingom, za organizovanje i izvođenje ekskurzije za 50 učenika IV razreda, za školsku 2017/2018. godinu
UP.0905-718/3-2016 03.07.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Lad energy” DOO Podgorica i žalbi ”Fobra” DOO Podgorica Nabavka roba za potrebe FCD, po partijama
UP.0904-477/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”3M Makarije” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-479/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-480/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Art Grafika” DOO Nikšić Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-475/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Merkator Internacional” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-473/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Nova Pobjeda” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-474/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-478/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Štamparija Ostojić” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-476/2-2017 03.07.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Studio Mouse” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0902-84/3-2017 03.07.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Comexport” DOO Podgorica Nabavka ličnih zaštitinih sredstava, po partijama
UP.0902-93/2-2017 03.07.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova UP.0902-93/2-2017 Nabavka radova na izgradnji prilaznog puta i parking prostora za Ski centar Durmitor u Opštini Žabljak