DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Avgust 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-667/2-2017 24.08.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ,,Bogi Commerce” DOO Budva Nabavka radova na demontaži čeličnog jednobrodnog hangar, prevoz konstrukcije iz skladišta ,,Lepetani” i njegova ponovna montaža u kasarnu “Pero Ćetković” u Baru
UP.0905-671/2-2017 24.08.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Advokat Božović Lj. Josif Nabavka  izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, II faza, opština Mojkovac
UP.0904-670/2-2017 24.08.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Manna” DOO Nikšić Nabavka  izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Danilovgrad
UP.0903-551/3-2017 24.08.2017. Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica ,,Portofino“ DOO Budva Nabavka obrazaca da predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0902-722/4-2017 24.08.2017. Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica „Baranka Export Import Pejanović“ DOO Bar Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom i montažom
UP.0902-723/2-2017 24.08.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Gutron” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka opreme za realizaciju video nadzora na graničnim prelazima i kamera za automatsko očitavanje registarskih tablica
UP.0902-718/2-2017 24.08.2017. Rješenje Mediteran reklame DOO Budva ”Win Win Construction” DOO Sarajevo, Bosna i Hercegovina Nabavka nabavke i ugradnje LED bilborda
UP.0902-709/2-2017 16.08.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova "Global Trade Solutions" doo Beograd , Republika Srbija Nabavka radova na izgradnji objekta Doma za stare osobe u Podgorici
UP.0902-694/2-2017 16.08.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova "Tudors Montenegro" doo Podgorica Nabavka radova na izgradnji objekta Doma za stare osobe u Podgorici
UP.0902-626/4-2017 04.08.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji prve faze skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce-izgradnje 124 boksa za pse po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0902-529/2-2017 04.08.2017. Zaključak JU Specijalističke veterinarske labaratorije Podgorica ”Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka  dijagnostikuma, reagenasa i potrošnog materijala
UP.0902-626/5-2017 04.08.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji prve faze skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce-izgradnje 124 boksa za pse po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0902-565/2-2017 04.08.2017. Zaključak ZU Apoteke Crne gore ”Montefarm” „Žitomlin“ DOO Nikšić Nabavka šopingom izvođenja radova na adaptaciji prostora za potrebe otvaranja apoteke
UP.0902-541/3-2017 04.08.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Sunderland“ DOO Podgorica Nabavka  radova na izgradnji javne rasvjete magistrale zaobilaznice, u opštini Bijelo Polje ( I Faza).
UP.0903-567/3-2017 04.08.2017. Zaključak Opština Tivat ”GeoTIN engineering” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova prdubljivanja korita i bagerisanja kanala
UP.0903-556/2-2017 04.08.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice “Neimar-inženjering“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji višenamjenskog doma MZ Zlatica
UP.0903-617/2-2017 04.08.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Procjena” DOO Kolašin Nabavka izvođenja radova na izgradnji gradske pijace u Gusinju
UP.0903-609/2-2017 04.08.2017. Zaključak Zajednica Opština Crne Gore ”Spectar Group” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga štampanja biltena, promotivnog materijala, publikacija i štamparske usluge
UP.0903-632/2-2017 04.08.2017. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Tehnoput - Mne” DOO Podgorica Nabavka rekonstrukcije dionice puta Gorovići-Bratešići na lokalnom putu ST.Forteca-Lastva Grbaljska
UP.0903-538/3-2017 04.08.2017. Zaključak Komunalno Kotor DOO Kotor ”Usluga” AD Bačka Topola, Republika Srbija Nabavka pogrebne opreme
UP.0903-580/2-2017 04.08.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Voli Trade” DOO Podgorica Nabavka prehrambenih proizvoda, po partijama
UP.0902-182/2-2017 04.08.2017. Rješenje Zavod za školstvo ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom namjenskog materijala za projekat ”Cetinje-jedna priča”
UP.0904-637/4-2017 04.08.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0905-648/3-2017 04.08.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ,,Falko“ DOO Podgorica Nabavka usluga revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23(R14) Danilovgrad - Čevo, dionica Danilovgrad - Markovina, od km 0+000 do km 16+000 L=16km
UP.0905-660/2-2017 04.08.2017. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje ”Montenegromont” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji Područne jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje u Bijelom Polju
UP.0905-625/3-2017 04.08.2017. Zaključak Glavni grad – Podgorica „Projekt invest“ DOO Podgorica Nabavka kamenog agregata po partijama
UP.0905-619/3-2017 04.08.2017. Zaključak Prijestonice Cetinje ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka modernizacije lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje
UP.0904-427/4-2017 04.08.2017. Rješenje Barska plovidba AD Bar Društvo za reviziju ”BDO” DOO Podgorica i ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2017.g.
UP.0904-662/2-2017 04.08.2017. Rješenje Zajednica opština Crne Gore „Taurons“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda
UP.0902-268/2-2017 04.08.2017. Rješenje Centralna banka Crne Gore „Refena“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na adaptaciji poslovnog prostora u kancelarijski prostor
UP.0902-661/2-2017 04.08.2017. Zaključak Klinički centar Crne Gore “Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP.0902-165/2-2017 04.08.2017. Rješenje Skupština Crne Gore Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-130/3-2017 04.08.2017. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne telefonije i prenosa podataka uz mogućnost kupovine terminalnih uređaja
UP.0904-640/3-2017 04.08.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-642/3-2017 04.08.2017. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-427/3-2017 04.08.2017. Zaključak Barska plovidba AD Bar Društvo za reviziju ”BDO” DOO Podgorica i ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2017.g
UP.0902-499/2-2017 03.08.2017. Zaključak Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova “Arhitektonika“ DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji objekata doma za stare osobe, sa opremanjem u Podgorici