DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-767/4-2017 29.09.2017. Zaključak Pošte Crne Gore AD Podgorica ,,Radna soba“ DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0905-624/4-2017 29.09.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Bauer” DOO Podgorica Nabavka kamenog agregata, po partijama
UP.0905-80/2-2017 29.09.2017. Rješenje ”Komunalno-Lim” DOO Bijelo Polje ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge izrade dokumentacije zaštite i zdravlja na radu
UP.0904-676/3-2017 29.09.2017. Rješenje ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”Broom” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga čišćenja objekata, po partijama
UP.0904-676/2-2017 29.09.2017. Zaključak ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”Broom” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga čišćenja objekata, po partijama
UP.0903-705/2-2017 29.09.2017. Rješenje JZU Opšta Bolnica ”Danilo I” Cetinje ”FarmaLab” DOO Podgorica Nabavka medicinske opreme, po partijama
UP.0902-574/3-2017 29.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Geotechnics, Project&Consulting” DOO Cetinje Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ”Kolašin 1450” Jezerine do Ski rezorta ”Kolašin 1600” II faza
UP.0902-263/3-2017 29.09.2017. Zaključak JP za nacionalne parkove Podgorica „VM Kod“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga procjene imovine i kapitala
UP.0902-669/2-2017 29.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica „Firma 46“ DOO Podgorica Nabavka šopingom izrade Glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice VIII Crnogorske udarne brigade u zahvatu DUP-a ”Konik-Vrela ribnička”
UP.0902-574/2-2017 29.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Geotechnics, Project&Consulting” DOO Cetinje Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ”Kolašin 1450” Jezerine do Ski rezorta ”Kolašin 1600” II faza
UP.0902-209/2-2017 29.09.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-778/2-2017 26.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Eco Power Energy Efficiency” Nabavka izgradnje višenamjenskog doma MZ Zlatica
UP.0903-768/2-2017 26.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka radova na izgradnji – opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0903-769/2-2017 26.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka izgradnje višenamjenskog doma MZ Zlatica
UP.0903-780/2-2017 26.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Monte Logistics” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji – opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0905-775/2-2017 26.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova “Manna” DOO Nikšić Nabavka za izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmiljača - II faza, u opštini Bijelo Polje
UP.0905-25/4-2017 26.09.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem  AD Podgorica „Top Force System“ DOO Nikšić nabavke usluga izrade plana zaštite objekata
UP.0905-707/3-2017 26.09.2017. Rješenje JU Centar za konzervaciju i arhelogiju Crne Gore ”Profesional Development Group” DOO Podgorica Nabavka šopingom hemijskih proizvoda
UP.0904-67/2-2017 26.09.2017. Rješenje Zavod za metrologiju ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP.0904-877/3-2016 26.09.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore „Civil engineer“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije – idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat. Parcela 1443/2 i 1448 KO Bečići (sektor 45 po PPPPPNMD)
UP.0904-994/5-2016 26.09.2017. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP.0904-552/2-2017 26.09.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine (registracija službenih motornih vozila), uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-877/2-2016 26.09.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore „Civil engineer“ DOO Podgorica i  „Urbi Pro“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije – idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat. Parcela 1443/2 i 1448 KO Bečići (sektor 45 po PPPPPNMD)
UP.0903-781/2-2017 26.09.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Rich Group” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji – opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0902-746/5-2017 26.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka radova na izgradnji prilaznog puta i parking prostora za Ski centar Durmitor u Opštini Žabljak
UP.0902-257/4-2017 26.09.2017. Rješenje JU ”Dom učenika i studenata” Podgorica “Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka  izrade i ugradnje 140 komada ulaznih vrata od soba u I fazi Novog studentskog doma
UP.0902-189/2-2017 26.09.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka proizvoda posebne namjene-municije
UP.0902-779/2-2017 26.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Prim Elektro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji javne rasvjete magistrale zaobilaznice, u opštini Bijelo Polje (I Faza)
UP.0902-774/2-2017 26.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Eco power energy efficiency” DOO Beograd Nabavka radova na izgradnji javne rasvjete magistrale zaobilaznice, u opštini Bijelo Polje (I Faza)
UP.0902-647/3-2017 26.09.2017. Zaključak Ministarstvo pomorstva i saobraćaja-Direkcija za saobraćaj „MANNA“ DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa ”Voli” do Bajičke crkve
UP.0902-672/2-2017 26.09.2017. Zaključak Ministarstvo nauke „Demetra tours” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija
UP.0902-692/2-2017 26.09.2017. Zaključak Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja „G Tech” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme
UP.0902-257/3-2017 26.09.2017. Zaključak JU ”Dom učenika i studenata” Podgorica “Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka  izrade i ugradnje 140 komada ulaznih vrata od soba u I fazi Novog studentskog doma
UP.0902-631/2-2017 26.09.2017. Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “Montex Hidromont” DOO Nikšić Nabavka materijala za vazdušne, hidraulične i dr. instalacije
UP.0905-388/4-2017 22.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova ”Geotechnics project & consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju 21 km ski staza na skijalištu ”Savin Kuk”
UP.0905-221/4-2017 22.09.2017. Zaključak Opština Budva ”RMS-Reisswolf” DOO Podgorica Nabavka i postavljanje saobraćajne signalizacije
UP.0905-737/2-2017 22.09.2017. Rješenje ”Radio i televizija Nikšić” DOO Nikšić „M:tel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-757/2-2017 22.09.2017. Rješenje Monteput DOO Podgorica ”Digit Montenegro” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme i licenciranih softvera, po partijama
UP.0904-535/2-2017 22.09.2017. Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Markant eksport - import” DOO Valjevo, Republika Srbija Nabavka kolosječnog pribora
UP.0903-866/2-2016 19.09.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni  sistem AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka  sredstava lične zaštite
UP.0903-631/6-2016 19.09.2017. Rješenje Opština Bar ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka šopingom za ostale radove na putnoj infrastrukturi po programu uređenja, po partijama
UP.0903-542/2-2017 19.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “CIF Group” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovoda Radetina, u opštini Rožaje
UP.0904-693/2-2017 19.09.2017. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Saniteko Group” DOO Podgorica Nabavka plovila (čamaca sa zatvorenom kabinom kormilarnice RIB)
UP.0904-765/2-2017 15.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Manna” DOO Nikšić Nabavka  izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Danilovgrad
UP.0904-249/16-2017 15.09.2017. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”U Light Kft i La Collina DOO” Nabavka radova na rekonstrukciji javne rasvjete (nabavka i ugradnja LED svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0904-684/3-2017 15.09.2017. Zaključak JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanić” Podgorica „Mesopromet“ DOO Bijelo Polje Nabavka potrošne robe u periodu od godinu dana, po partijama
UP.0904-685/2-2017 15.09.2017. Zaključak JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanić” Podgorica „Mesopromet“ DOO Bijelo Polje Nabavka potrošne robe u periodu od godinu dana, po partijama
UP.0904-686/2-2017 15.09.2017. Zaključak JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanić” Podgorica „Mesopromet“ DOO Bijelo Polje Nabavka potrošne robe u periodu od godinu dana, po partijama
UP.0902-722/5-2017 15.09.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Baranka export-import Pejanović” DOO Bar Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom i montažom
UP.0902-327/4-2017 15.09.2017. Rješenje JU OŠ ”Orjenski bataljon” Bijela-Herceg Novi ”Hidro-građevinar” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji školskog objekta
UP.0903-675/2-2017 15.09.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka radova – Građevinski radovi za potrebe CEDIS-a (unutrašnji transport, zemljišni radovi, betonski radovi, ispomoć kod podizanja čelično-rešetkaste konstrukcije)
UP.0903-203/2-2017 15.09.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Grand Design” DOO Podgorica Nabavka i montaže električne dizalice za podizanje i spuštanje čamaca na lokaciji  ”Kacema” u Opštini Ulcinj
UP.0903-584/3-2017 15.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog  razvoja i turizma - Direkcija javnih  radova “Ing Invest” DOO Danilovgrad Nabavka za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića potoka i Ambarina u Opštini Mojkovac
UP.0903-731/3-2017 15.09.2017. Zaključak Sekretarijat sudskog savjeta ,,Fabric Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala
UP.0903-711/4-2017 15.09.2017. Zaključak Ministarstvo kulture ,,Laser MN“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja materijala i izrade dizajna
UP.0903-584/2-2017 15.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova ”Ing Invest” DOO Podgorica i ”HydroGis System” DOO Podgorica Nabavka za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića potoka i Ambarina u Opštini Mojkovac
UP.0903-512/3-2017 15.09.2017. Zaključak Komunalno DOO Budva „Padikton promet“ DOO Podgorica Nabavka metalnih kontenjera za odlaganje organskog otpada
UP.0903-658/2-2017 15.09.2017. Zaključak JU osnovna škola ”Njegoš” Kotor ”Žitomlin” DOO Nikšič Nabavka radova na izradi hidroizolacije na dijelu površine ravne AB ploče matične škole
UP.0903-695/2-2017 15.09.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka i isporuke spojnica (sukcesivno)
UP.0903-704/2-2017 15.09.2017. Zaključak ”Vodovod” DOO Pljevlja ”Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0905-656/2-2017 15.09.2017. Rješenje Opština Andrijevica ”Nikola” DOO Berane Nabavka šopingom za izgradnju javne česme
UP.0905-734/3-2017 15.09.2017. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-645/2-2017 15.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Bistrica – manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje – I faza
UP.0903-755/2-2017 11.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Luča-Promet" doo Beograd, Republika Srbija Nabavka izvodjenja radova II faze rekonstrukcije zatvorenog bazena "Nikša Bućan" u Kotoru
UP.0903-752/2-2017 08.09.2017. Rješenje Pogrebne usluge DOO Podgorica ”Arhetip” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji grobnica različitih tipova i prateće infrastrukture na VI fazi proširenja groblja ''Čepurci''
UP.0905-690/3-2017 08.09.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “For LIGHT” DOO Podgorica Nabavka izrade Idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane ”Pljevlja”- I
UP.0904-721/2-2017 08.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača – I faza
UP.0904-750/2-2017 08.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”MANNA” DOO Nikšić Nabavka radova  II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode u opštini Berane
UP.0904-703/4-2017 08.09.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji objekata
UP.0902-701/2-2017 08.09.2017. Rješenje JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica ”Hidro-građevinar” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP.0903-719/2-2017 08.09.2017. Zaključak Opštine Tivat ”Đurković” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor
UP.0903- 942/3-2016 08.09.2017. Rješenje Opština Kotor "Fidas” DOO Podgorica Nabavka kontejnera za odlaganje smeća, po partijama
UP.0903-793/3-2016 08.09.2017. Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Norma” DOO Budva Nabavka šopingom fekalnih-kanalizacionih pumpi za vodu za C.S. “Lazaret” u Petrovcu
UP.0903-464/2-2017 08.09.2017. Rješenje Opština Andrijevica “Uzor-M” DOO Podgorica Nabavka šopingom za rekonstrukciju krova kapele u Andrijevici
UP.0903-664/2-2017 08.09.2017. Zaključak ”Tržnice i pijace” DOO Podgorica ”Tekom - promet” DOO Podgorica Nabavka šopingom sredstava za higijenu i napitke, po partijama
UP.0903-783/2-2016 08.09.2017. Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Norma” DOO Budva Nabavka šopingom fekalnih-kanalizacionih pumpi za vodu za C.S. “Lazaret” u Petrovcu
UP.0905-947/3-2016 08.09.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluga Razvoja i implementacije enterprise sistema za prijem, obradu i distribuciju dokumenata
UP.0905-509/3-2017 08.09.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca po partijama, i to: Partija 1 - vodovodni materijal, Partija 2 - kanalizacioni materijal i Partija 3 - šaht poklopaci
UP.0905-100/5-2017 08.09.2017. Rješenje Skupština Crne Gore „Comtel“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga tekućeg održavanja građevinskog objekta- proširenje video nadzora
UP.0905-1029/2-2016 08.09.2017. Rješenje Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica ”Ivago” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge fotokopiranja
UP.0905-947/2-2016 08.09.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluga Razvoja i implementacije enterprise sistema za prijem, obradu i distribuciju dokumenata
UP.0905-663/3-2017 08.09.2017. Zaključak JU Srednja pomorska škola Kotor ,,Aviomontenex commerce“ DOO Podgorica Nabavka parketa sa montažom u sportskoj dvorani skole
UP.0904-581/2-2017 08.09.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice (Bajova ulica) na Cetinju, II faza
UP.0904-739/3-2017 08.09.2017. Rješenje Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić ”Interproject” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i I faze rekultivacije
UP.0904-144/2-2017 08.09.2017. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-699/2-2017 08.09.2017. Rješenje ”Radio-difuzni centar” DOO Podgorica „Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog specijalističkog pregleda konstrukcije stubova, proračuna nosivosti konstrukcije i izrade projekta sanacije konstrukcije stubova
UP.0904-735/2-2017 08.09.2017. Zaključak DOO Vodovod ”Bistrica” Bijelo Polje „Desetka“ DOO Berane Nabavka vodovodnog materijala
UP.0904-275/2-2017 08.09.2017. Zaključak Agencija za stanovanje DOO Podgorica „Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka građevinskog materijala
UP.0904-708/3-2017 08.09.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji objekata
UP.0904-736/3-2017 08.09.2017. Zaključak DOO Vodovod ”Bistrica” Bijelo Polje „VT Company“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala
UP.0904-700/2-2017 08.09.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcije javnih radova ”Institut za građevinarstvo” DOO Podgorica Nabavka usluga za izradu idejnog projekta za izgradnju mosta na rijeci Tari na lokaciji KO Podbišće i KO Bjelojevići u Opštini Mojkovac
UP.0904-733/3-2017 08.09.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcije javnih radova ”MANNA” DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedin, III faza
UP.0904-696/2-2017 08.09.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat ”Norma” DOO Budva Nabavka armaturnih komada
UP.0904-702/3-2017 08.09.2017. Zaključak DOO Vodovod ”Bistrica” Bijelo Polje „VT Company“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-725/3-2017 08.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “CIF Group“ DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, II faza
UP.0902-724/2-2017 08.09.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Manna“ DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, II faza
UP.0902-682/4-2017 08.09.2017. Rješenje JZU ”Dimitrije Dika Marenić” Danilovgrad ”Ađi invest” DOO Nikšić Nabavka šopingom radova na adaptaciji zgrade Zdravstvene stanice Spuž
UP.0902-744/2-2017 08.09.2017. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Medica” DOO Podgorica Nabavka proteza kuka za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Specijalne bolnice Risan i opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću
UP.0902-141/3-2017 08.09.2017. Rješenje Opština Pljevlja “VIA ocel” DOO Beograd i „Tim Company“ DOO Pljevlja Nabavka radova izgradnje gradske toplane-I faza
UP.0902-715/2-2017 08.09.2017. Zaključak JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica “Fini dom“ DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP.0902-740/2-2017 08.09.2017. Zaključak JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica “Mikro-mont“ DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP.0902-247/3-2017 08.09.2017. Zaključak ”Tržnice i pijace” DOO Podgorica „Indel inženjering“ DOO Podgorica Nabavka iskopa bunara, nabavke i ugradnje pumpnog postrojenja sa potopnom pumpom