DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-876/2-2017 27.11.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, po partijama
UP.0904-859/4-2017 27.11.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore Konzorcijuma ”Ekonering – Nik Com” Nabavka usluga za potrebe TPP Blok I - Izrada idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane ”Pljevlja” – I
UP.0904-859/3-2017 27.11.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore Konzorcijuma ”Ekonering – Nik Com” Nabavka usluga za potrebe TPP Blok I - Izrada idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane ”Pljevlja” – I
UP.0904-885/2-2017 27.11.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji Cvijetne ulice u Podgorici
UP.0902-443/2-2017 27.11.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Clean express” DOO Podgorica Nabavka čišćenja i održavanja higijene, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 48 mjeseci
UP.0902-583/26-2015 27.11.2017. Zaključak Opština Herceg Novi ”Minel-Schreder” DOO Beograd Nabavka zamjene i ugradnje led svjetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvjete
UP.0902-859/10-2015 27.11.2017. Rješenje ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica ”Nik Com” DOO Nikšić Nabavka šopingom radova na adaptaciji laboratorija, po partijama
UP.0905-426/2-2017 24.11.2017. Rješenje Opština Budva ”Geotechnics projects & consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije
UP.0905-300/2-2017 24.11.2017. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica „Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka za izolaciju krovova u Starom studentskom domu
UP.0904-875/2-2017 24.11.2017. Rješenje Uprava za kadrove ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka pružanja ugostiteljskih usluga – ketering, za potrebe stručnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-897/2-2017 24.11.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Geotechnics project & consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zaobilaznice Rožaja – II faza
UP.0902-126/19-2015 24.11.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Patenting” DOO Beograd Nabavka usluga za potrebe TE ”Pljevlja” – Tretman rashladnog sistema odgovarajućim inhibitorima
UP.0902-17/10-2016 24.11.2017. Zaključak JU ”Dom učenika i studenata” Podgorica ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka  usluga mobilne telefonije
UP.0902-169/6-2016 24.11.2017. Zaključak Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP. 0902-169/4-2016 od 31.07.2017.g
UP.0904-892/2-2017 24.11.2017. Rješenje Opština Bar ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta skloništa za napuštene životinje sa pratećom infastrukturom
UP.0904-673/4-2017 24.11.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Sjever Mont” DOO Podgorica Nabavka dizel stacionarnog elektroagregata i prateće opreme
UP.0902-593/2-2017 24.11.2017. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom namještaja za oftalmologiju
UP.0902-409/2-2017 24.11.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0902-513/3-2017 24.11.2017. Rješenje JU „Grad teatar“ Budva ”Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga ishrane tehničkog osoblja XXXI festivala ”Grad teatar”
UP.0902-483/3-2017 24.11.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga fotokopiranja
UP.0902-308/3-2017 24.11.2017. Rješenje 13. Jul Plantaže” AD Podgorica ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka materijala za pakovanje, po partijama
UP.0902-864/2-2017 24.11.2017. Rješenje Skupština Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-227/5-2017 24.11.2017. Zaključak Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Demetra Tours” DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0905-227/3-2017 od 09.11.2017.g.
UP.0905-382/3-2017 24.11.2017. Rješenje JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga po partijama, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-296/2-2017 24.11.2017. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Smokva” DOO Podgorica i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja motornih vozila i usluga tehničkog pregleda
UP.0904-373/2-2017 16.11.2017. Rješenje Uprava za kadrove “Kastex” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijske opreme
UP.0904-79/5-2017 16.11.2017. Rješenje DOO ”Komunalno Lim” Bijelo Polje ”VM KOD” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge izrade cjelokupne dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrola sa serverskom podrškom sistemu
UP.0904-817/3-2017 16.11.2017. Zaključak Ministarstvo rada i socijalnog staranja ”AYLI Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija i sličnih usluga
UP.0902-850/6-2017 16.11.2017. Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica „Padikton Promet“ DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0902-850/3-2017 od 09.11.2017.g
UP.0902-530/3-2017 16.11.2017. Rješenje ”Deponija” DOO Podgorica Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade akta o procjeni rizika
UP.0902-860/2-2017 16.11.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Gint-M” DOO Podgorica Nabavka usluga skladištenja, čuvanja, digitalizacije i upravljanja arhivskom građom (dokumentacijom)
UP.0902-271/2-2017 16.11.2017. Rješenje Fond za obeštećenje ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije šopingom
UP.0902-463/3-2017 16.11.2017. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić“ Nikšić „Alfa Projekt“ DOO Podgorica Nabavka šopingom saobraćajnih znakova
UP.0902-463/2-2017 16.11.2017. Zaključak JKP ”Komunalno Nikšić“ Nikšić „Alfa Projekt“ DOO Podgorica Nabavka šopingom saobraćajnih znakova
UP.0902-430/2-2017 16.11.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na komunalnom uređenju zone morskog dobra u Budvi, po partijama
UP.0902-487/2-2017 16.11.2017. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Herceg Novi ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka šopingom lima i L profila
UP.0902-491/3-2017 16.11.2017. Rješenje JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka šopingom armaturne mreže i betonskog željeza
UP.0902-791/4-2017 16.11.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Ing-Invest” DOO Danilovgrad Nabavka izrade Glavnog projekta turističke valorizacije-uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu
UP.0905-227/3-2017 09.11.2017. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka avio karata, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0905-103/2-2017 09.11.2017. Rješenje Ministarstvo zdravlja ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama
UP.0904-844/4-2017 09.11.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore ”BLT Medical Montenegro” DOO Podgorica Nabavka monitoringa, transportnog respiratora i ultrazvuka za srce za potrebe kardiohirurgijej, po partijama
UP.0904-790/3-2017 09.11.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga sa zakupom konferencijskih sala, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0902-508/2-2017 09.11.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Unis Telekom” DD Mostar Nabavka konsultantskih usluga mapiranja poslovnih procesa
UP.0902-850/3-2017 09.11.2017. Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić i “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m3
UP.0902-850/4-2017 09.11.2017. Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić i “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m3
UP.0902-850/2-2017 09.11.2017. Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić i “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m3
UP.0903-339/4-2017 09.11.2017. Zaključak ”Komunalno” DOO Tivat „Usluga“ AD Bačka Topola Nabavka usluga pogrebne opreme
UP.0902-788/2-2017 09.11.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore Konzorcijuma ”Art-grafika” DOO Nikšić i ”Štamparija Ostojić” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga i sličnog materijala
UP.0905-133/4-2017 03.11.2017. Rješenje Zavod za statistku “Studio Mouse” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge štampanja i dostava obrazaca i publikacija
UP.0905-281/2-2017 03.11.2017. Rješenje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica „Swiss osiguranje“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine i životno osiguranje, po partijama
UP.0905-282/2-2017 03.11.2017. Rješenje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica „Swiss osiguranje“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja imovine i životno osiguranje, po partijama
UP.0905-270/3-2017 03.11.2017. Zaključak Opština Ulcinj “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka proširenje i probijanja puta do deponije čvrstog otpada, lokacija u Gač - Zoganje
UP.0905-870/2-2017 03.11.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Unis Telekom” DD Mostar Nabavka kopnenih, vazduhoplovnih i mornaričkih komunikacionih uređaja i sistema, putem pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje
UP.0904-855/3-2017 03.11.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP. 0904-855/2-2017 od 31.10.2017.g
UP.0904-872/2-2017 03.11.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica Nabavka usluge osiguranja zaposlenih od nezgode sa dopunskim osiguranjem
UP.0904-489/2-2017 03.11.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Tehno filter” DOO Nikšić Nabavka šopingom roba za potrebe HE Perućica, po partijama
UP.0902-429/2-2017 03.11.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Electroteam” DOO Budva Nabavka izvođenja radova na komunalnom uređenju zone morskog dobra u Budvi, po partijama
UP.0902-816/2-2017 03.11.2017. Rješenje JU OŠ ”Sutjeska“ Podgorica ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na ugradnji PVC stolarije
UP.0902-376/2-2017 03.11.2017. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Bar „Alfa project“ DOO Podgorica Nabavka građevinskih radova na održavanju vodovodnog sistema