DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2018


Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0905-814/3-2017 26.01.2018. Rješenje „Aerodromi Crne Gore“ AD ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga Osiguranje imovine, službenih, specijalnih i radnih vozila, po partijama
UP.0903-523/10-2015 26.01.2018. Rješenje Državna revizorska institucija ”Smart Tech” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja i popravljanja softvera za informacionu tehnologiju
UP.0903-678/4-2017 26.01.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj Podgorica Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju puta  Cetinje-Čevo-Nikšić, L = 45 km
UP.0903-610/3-2016 26.01.2018. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove Javna ustanova Službeni list Crne Gore Nabavka šopingom za nabavku godišnje licence za katalog propisa
UP.0903-796/2-2017 26.01.2018. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” Podgorica "Raster Office" DOO Podgorica Nabavka tonera
UP.0904-940/3-2017 26.01.2018. Rješenje Opština Budva ”Big blue Montenegro” DOO Cetinje Nabavka izvođenja radova na sanaciji podmorskog ispusta u Petrovcu
UP.0904-878/3-2017 26.01.2018. Rješenje Ministarstvo prosvjete ”Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu prosvjete i obrazovno – vaspitnim ustanovama čiji je osnivač Crna Gora
UP.0904-590/5-2017 26.01.2018. Rješenje ”Montenegro bonus” DOO Cetinje ”Humci” DOO Cetinje Nabavka usluga prevoza svih vrsta naftnih derivata i TNG, po partijama
UP.0904-590/4-2017 26.01.2018. Zaključak ”Montenegro bonus” DOO Cetinje ”Humci” DOO Cetinje Nabavka usluga prevoza svih vrsta naftnih derivata i TNG, po partijama
UP.0906-178/3-2017 26.01.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Pljevlja ”Paming” doo Podgorica Nabavka šopingom usluge – izrada plana za protivpožarnu zaštitu
UP.0902-822/3-2017 26.01.2018. Rješenje JPU ”Đina Vrbica” Podgorica ”Raster Office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i didaktičkog materijala
UP.0902-502/3-2017 26.01.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”Bi Kod DOO Podgorica” Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog potkopa (tunela) u Mojdežu, Herceg Novi
UP.0904-846/2-2017 26.01.2018. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” Nikšić ”Pigo-Petrol” DOO Nikšić Nabavka goriva
UP.0902-905/3-2017 26.01.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Temko” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji rezervoara u naselju Mosor-Doljani
UP.0903-928/8-2015 22.01.2018. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica “Osmanagić Co” DOO Nikšić Nabavka teretnog vozila – kipera snjegočistača.
UP.0903-961/3-2017 22.01.2018. Rješenje Ministarstvo finansija ”Energomont” DOO Podgorica Nabavka kancelarijske opreme, po partijama
UP.0903-900/2-2017 22.01.2018. Rješenje JKP Komualno Nikšić ”Lovćen” osiguranje AD i ”Lovćen auto”AD Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila
UP.0903-728/3-2017 22.01.2018. Zaključak EPCG AD Nikšić ”Generali osiguranje Montenegro”AD Podgorica Nabavka osiguranja zaposlenih EPCG AD Nikšić na period od 12 mjeseci
UP.0903-188/5-2017 22.01.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma "Press Clipping" DOO Podgorica Nabavka usluga praćenja štampanih i elektronskih medija-medija monitoring
UP.0903-728/4-2017 22.01.2018. Rješenje EPCG AD Nikšić ”Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica Nabavka osiguranja zaposlenih EPCG AD Nikšić na period od 12 mjeseci
UP.0905-532/3-2017 22.01.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Una” DOO Tivat Nabavka motornog čamca
UP.0904-934/2-2017 22.01.2018. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanjić” Podgorica ”Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka sirovina za potrebe radionice za izradu kolača i peciva, po partijama
UP.0904-933/3-2017 22.01.2018. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanjić” Podgorica ”Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka sirovina za potrebe radionice za izradu kolača i peciva, po partijama
UP.0904-972/2-2017 22.01.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”GEOTEHNICH, PROJECTS & CONSULTING” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 (R-14) Danilovgrad – Čevo, dionica Danilovgrad – Markovina, od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16km
UP.0904-917/2-2017 22.01.2018. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanjić” Podgorica ”Water Group” DOO Kolašin Nabavka sirovina za potrebe radionice za izradu kolača i peciva, po partijama
UP.0902-806/6-2017 22.01.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za izgradnju sportske sale u Nikšiću
UP.0902-877/2-2017 22.01.2018. Rješenje JU Zavod ”Komanski most” Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka odjeće, obuće, prtljaga i propratne opreme, po partijama
UP.0902-1/2-2018 22.01.2018. Rješenje Opština Nikšić “Indel Inženjering” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji vještačkih akumulacija u selu Dubočke u mjestima Krš Milovića i Ćeov do
UP.0905-428/3-2017 22.01.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar ”D-Security” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga fizičkog obezbjeđenja kompletne imovine i lica
UP.0905-615/2-2017 22.01.2018. Rješenje JU Dom učenika i studenata ”Braća Vučinić” Nikšić ”Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka molerskih radova
UP.0905-720/3-2017 22.01.2018. Rješenje Opština Bar ”Kov-Car” DOO Tivat Nabavka specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozila za potrebe službe zaštite
UP.0905-10/2-2017 22.01.2018. Rješenje Opština Bar ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka radova, po partijama
UP.0904-346/2-2017 12.01.2018. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijske opreme i roba
UP.0902-797/2-2017 12.01.2018. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-747/2-2017 12.01.2018. Rješenje ”Komunalno” DOO Budva ”Nacional auto Montenegro” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila
UP.0902-925/3-2017 12.01.2018. Rješenje Zajednica opština Crne Gore ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda
UP.0902-559/2-2017 12.01.2018. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i održavanja informacinonih sistema, po partijama
UP.0902-560/2-2017 12.01.2018. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i održavanja informacinonih sistema, po partijama
UP.0902-561/2-2017 12.01.2018. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade i održavanja informacinonih sistema, po partijama
UP.0903-687/3-2017 12.01.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “Nik Com” DOO Nikšić Nabavka izrade glavnog projekta za uređenje i izgradnju pješačke staze od hotela ”Albatros” do Rta Đerane, u dužini od cca 2500 m, na djelovima katarstarskih parcela broj 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473,7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485 i 7487 sve K.O. Ulcinj, u zahvatu prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro, sektor 64 ( Pinješ- Borova šuma), Opština Ulcinj
UP.0903-621/2-2017 12.01.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Smokva” DOO Podgorica i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila, po partijama
UP.0903-620/2-2017 12.01.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Smokva” DOO Podgorica i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila, po partijama
UP.0904-285/2-2017 12.01.2018. Rješenje Opština Budva ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji javne rasvjete
UP.0904-547/3-2017 12.01.2018. Rješenje Agencija za sprječavanje korupcije ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica i ”Smokva” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga tehničkog pregleda i testiranja (registracije) vozila