DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-732/3-2017 22.02.2018. Zaključak Sekretarijat sudskog savjeta Štamparija „Obod“ DOO Cetinje Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za sudove u Crnoj Gori za period od godinu dana
UP.0903-36/5-2018 22.02.2018. Rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije
UP.0905-946/4-2017 22.02.2018. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „Farmalab“ DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnih aparata
UP.0904-945/3-2017 22.02.2018. Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja ”Inter Travel Club” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija i sličnih usluga
UP.0904-753/8-2017 22.02.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka guma za motorna vozila
UP.0902-291/12-2016 22.02.2018. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava Car” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga registracije službenih vozila
UP.0904-643/2-2017 22.02.2018. Zaključak Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje ”Alfa Project” DOO Podgorica nabavke šopingom radova – nabavka i ugradnja brzinskih displeja
UP.0904-643/3-2017 22.02.2018. Rješenje Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova – nabavka i ugradnja brzinskih displeja
UP.0904-971/4-2017 22.02.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma ”Geotehnich, Projects & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Šćepan Polje - Nikšić, dionica Zaborje – Jasenovo Polje od km 46+00 do km 65+00, u dužini od 19 km
UP.0904-962/2-2017 22.02.2018. Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica nabavke usluga mobilne telefonije
UP.0904-968/2-2017 22.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove ”Vukotić-trejd” DOO Podgorica Nabavka radova na uređenju korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja
UP.0904-31/4-2018 22.02.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Ulcinj ”Arch & Construction” DOO Ulcinj Nabavka radova na postavljanju keramike u prizemlju objekta Doma zdravlja Ulcinj
UP.0904-936/2-2017 22.02.2018. Rješenje Ministarstvo pravde “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0907-386/3-2017 22.02.2018. Rješenje JU Centar za stručno obrazovanje Podgorica ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0907-311/2-2017 22.02.2018. Rješenje Opština Budva ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera
UP.0902-373/13-2015 22.02.2018. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Happy dog” DOO Nikšić Nabavka hrane i opreme za službene pse, po partijama
UP.0902-78/10-2016 22.02.2018. Rješenje Uprava za javne nabavke “Telenor” DOO Podgorica i Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-907/2-2017 22.02.2018. Rješenje ”Komunalno” DOO Berane ”Desetka” DOO Berane Nabavka šopingom isporuke i ugradnje klima uređaja
UP.0905-918/3-2017 22.02.2018. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Erlang“ DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog specijalističkog pregleda konstrukcije stuba, proračuna nosivosti konstrukcije i izrade projekta sanacije konstrukcije stuba
UP.0905-815/5-2017 22.02.2018. Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore ”Ing Invest” DOO Danilovgrad Nabavka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kolektivnog-stambenog objekta sa djelatnostima na urb. parc. I u zoni VII koju čini kat. parc. br. 2090/1413 KO Podgorica 3 u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan“ izmjene i dopune
UP.0907-622/2-2017 15.02.2018. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja scenske mehanike i nabavka led reflektora za scenu u JU KIC „Malesija“, po partijama
UP.0907-622/3-2017 15.02.2018. Zaključak Glavni grad Podgorica “Grand Design” DOO Podgorica Nabavka i ugradnja scenske mehanike i nabavka led reflektora za scenu u JU KIC „Malesija“, po partijama
UP.0902-911/2-2017 15.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Brezna Mont inženjering” DOO Nikšić Nabavka za nabavku i montažu opreme za Centar za konzervaciju i arheologiju na Cetinju
UP.0902-869/ 2-2017 15.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Civil engineer DOO Podgorica” Nabavka revizije tehničke dokumentacije rekonstrukcije sportske sale Gimnazije i Srednje stručne škole u Rožajama
UP.0902-846/3-2017 15.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Geotechnics, Project&Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta ”Kolašin 1450” Jezerine do Ski rezorta ”Kolašin 1600” II faza
UP.0907-374/3-2017 15.02.2018. Rješenje ”13 Jul Plantaže”AD Podgorica "Humci" DOO Cetinje Nabavka nafte i naftnih derivata po partijama
UP.0907-219/2-2017 15.02.2018. Rješenje ”Vodacom” DOO Tivat ”Šćepanović" DOO Podgorica Nabavka  šopingom za nabavku i isporuku računarske opreme
UP.0907-436/2-2017 15.02.2018. Rješenje ”Čistoća” DOO Pljevlja ”Tempo trade” DOO Podgorica Nabavka robe bicikla
UP.0905-902/15-2017 15.02.2018. Rješenje Ministarstvo sporta “Elan-Inventa” DOO Slovenija Nabavka sportskih rekvizita za školske i sportske sale
UP.0904-973/4-2017 15.02.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”GEOTEHNICH, PROJECTS & CONSULTING” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Stjenica – Kalače u dužini od 7km
UP.0904-973/3-2017 15.02.2018. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”GEOTEHNICH, PROJECTS & CONSULTING” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica Stjenica – Kalače u dužini od 7km
UP.0904-29/2-2018 15.02.2018. Rješenje JU Dom starih ”Grabovac” Risan ”Đerković M&V” DOO Podgorica Nabavka voća i povrća
UP.0904-879/3-2017 15.02.2018. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-883/2-2017 15.02.2018. Rješenje Skupština Crne Gore ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka softverskog paketa za upravljanje sistemom
UP.0904-976/2-2017 08.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka radova na opremanju Lamela B i Lamele C - Osnovne škole u Gukama
UP.0902-947/5-2017 08.02.2018. Rješenje ”Željeznički prevoz Crne Gore” AD Podgorica ”Želvoz” DOO Smederevo Nabavka redovne opravke ranga srednje opravke putničkih kola, po partijama
UP.0905-778/49-2013 08.02.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Releza Com” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na sječi stabala i rastinja u trasama DV i košenje trave i korova u krugu trafostanica
UP.0903-14/2-2018 08.02.2018. Rješenje Opština Bar ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka radova uređenja naziva ulica na teritoriji opštine Bar-izrada, transport i postavljanje tabli
UP.0903-932/2-2017 08.02.2018. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore Ad Podgorica ”Milves” DOO Nikšić Nabavka lijepljenog sastava tipa ”M”
UP.0903-944/4-2017 08.02.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na sanaciji ograda i mobilijara
UP.0903-2/2-2018 08.02.2018. Rješenje Opština Bijelo Polje – Direkcija za izgradnju i investicije ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka radova rekonstrukcije sale za sastanke u zgradi Opštine
UP.0903-403/4-2017 08.02.2018. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku „Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0902-920/2-2017 08.02.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluga izrade planske dokumentacije  i izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu, po partijama
UP.0902-921/2-2017 08.02.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluga izrade planske dokumentacije  i izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu, po partijama
UP.0902-922/2-2017 08.02.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica Nabavka usluga izrade planske dokumentacije  i izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu, po partijama
UP.0902-935/6-2017 08.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Unipred” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovodnog sistema na seoskom području radetine u Opštini Rožaje
UP.0907-441/2-2017 08.02.2018. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Manix” DOO Podgorica Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
UP.0906-10/2-2018 08.02.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” doo Podgorica ,,M OIL” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva za putnička, teretna vozila i pumpe za period od godinu dana
UP.0906-447/7-2017 08.02.2018. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka izvođenja radova (osvježavanje horizontalnih oznaka na PSS-u i platformi, skidanje naslaga postojeće farbe)
UP.0905-886/3-2017 08.02.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Baranka Export – Import Pejanović” DOO Bar Nabavka Izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u TS 35/10 kV “Velika Plaža 1” (Ulcinj) i Izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u TS 35/10 kV “Velika Plaža 2” (Ulcinj), po partijama
UP.0905-856/3-2017 08.02.2018. Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direkcije javnih radova “Fineco” DOO Bijelo Polje Nabavka za izvođenje radova na adaptaciji sportskog igrališta u Opštini Andrijevica
UP.0902-941/7-2017 02.02.2018. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju 21 km ski staza na skijalištu ”Savin kuk” u okviru PPPN NP ”Durmitor”, u Opštini Žabljak
UP.0904-15/2-2018 02.02.2018. Rješenje JZU Doma zdravlja Ulcinj ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova postavljanja keramike u prizemlju objekta Doma zdravlja Ulcinj
UP.0902-297/3-2017 02.02.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Porta aperta” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0907-200/2-2017 02.02.2018. Rješenje Skupština Crne Gore ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka za nabavku kancelarijskog i štampanog materijala po pratijama
UP.0907-183/2-2017 02.02.2018. Rješenje Ministarstvo zdravlja "Nespa computers" DOO Podgorica Nabavka usluge elektronskog paketa propisa
UP.0907-16/3-2018 02.02.2018. Rješenje Javna predškolska ustanova ”Radost” Kotor „Surfmont“ DOO Kotor Nabavka roba za nabavku raznih prehrambrenih proizvoda, sredstava za čišćenje i papirne konfekcije po pratijama.
UP.0907-777/4-2017 02.02.2018. Rješenje JU OŠ ”Narodni heroj Savo Ilić” iz Kotora ”Temko” DOO Nikšić Nabavka radova na postavljanju podova i podnih obloga (školskog i sportskog igrališta)