DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-87/2018 29.03.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova opremanje dvije 35kV ćelije u TS 110/35kV Podi
UP.0903-45/2018 29.03.2018. Rješenje Opština Pljevlja “Helm Trade” DOO Tivat Nabavka izvođenja radova na izgradnji gradske fontane na Trgu ”13. jul”
UP.0903-50/2018 29.03.2018. Rješenje JKP ”Komualno Nikšić” Nikšić ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila
UP.0903-28/2018 29.03.2018. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Milves” DOO Nikšić Nabavka dijelova za grijanje MPV-a
UP.0907-66/2018 29.03.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić ”F.M.L” DOO Nikšić Nabavka mlijeka na godišnjem nivou
UP.0905-882/1-2017 29.03.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad)-tekuće i havarijsko održavanje
UP.0905-568/2017 29.03.2018. Rješenje AD Crnogorska plovidba Kotor ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-1033/2016 29.03.2018. Rješenje ”Komunalno” DOO Cetinje ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta
UP.0904-497/2016 29.03.2018. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4kV Tivat 4 – Vrijes sa uklapanjem u SN i NN mrežu i na rekonstrukciji DV 10kV Kumbor – Bijela (kroz Bijelu, Panorama, Dječji dom) – zamjena užeta, po partijama
UP.0904-981/2016 29.03.2018. Zaključak JPU ”Ljubica Popović” Podgorica ”Ribnica Commerce” DOO Podgorica Nabavka mašina za pranje i sušenje veša i ostale opreme za vešeraj
UP.0907-92/2018 29.03.2018. Rješenje ”Komunalne djelatnosti” DOO Bar ”Kalamper” DOO Bar Nabavka goriva
UP.0907-93/2018 29.03.2018. Rješenje ”Komunalne djelatnosti” DOO Bar ”Komunalne djelatnosti” DOO Bar Nabavka goriva
UP.0905-95/2018 29.03.2018. Rješenje „Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Urbi. Pro” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova-rekonstrukcija dijela SC ”Morača” Podgorica u multifunkcionalnu dvoranu po revidovanom glavnom projektu
UP.0905-881/2017 29.03.2018. Rješenje Opština Plužine ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica i ”Plan plus” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade detaljnog urbanističkog plana za naselje Plužine
UP.0904-856/2015 29.03.2018. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore AD Podgorica Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-770/2015 29.03.2018. Zaključak Investiciono razvojni fond Crne Gore AD Podgorica Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-158/2016 29.03.2018. Zaključak Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju objekta centralnih funkcija sa djelatnostima na urbanističkoj parceli broj 214 koju čini dio katastarske parcele broj 2438 KO Ulcinj, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a ”Ulcinj-Grad” za lokalitet ”Pristan” u opštini Ulcinj
UP.0902-950/2017 29.03.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Ernst&Young Montenegro” DOO Podgorica, ”Ernst&Young” DOO Beograd i ”M&I Sistem Co” DOO Novi Sad Nabavka konsultantskih usluga mapiranja poslovnih procesa
UP.0907-37/2018 23.03.2018. Rješenje Opština Herceg Novi Snežana Dulović iz Herceg Novog Nabavka konkursom usluga izrade Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za lokaciju ”Zona UP –Y” u Kumboru – Opština Herceg Novi
UP.0907-46/2018 23.03.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove Konzorcijuma ”Jawel Crna Gora DOO Danilovgrad” Nabavka izrade Glavnog projekta primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine-dalekovod 35 kV ”Nedakusi-Bistrica”
UP.0907-762/2017 23.03.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku roba - promotivnih majica
UP.0907-751/2017 23.03.2018. Rješenje Univerzitet Crne Gore - Rektorat ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe po partijama
UP.0905-18/2018 23.03.2018. Rješenje ”Marina” AD Bar ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka robe plutajućeg pontonski gata i ostale opreme
UP.0905-930/2017 23.03.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Spark” DOO Nikšić Nabavka lične zaštitne HTZ opreme za radnike
UP.0902-874/2017 23.03.2018. Rješenje Državna revizorska institucija „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-924/2017 23.03.2018. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Unis Telekom” DD Mostar Nabavka usluga implementacije i održavanja sistema za mjerenje i analizu kvaliteta javne elektronske komunikacione usluge internet pristupa
UP.0902-756/2017 23.03.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluge fiksne telefonije
UP.0902-34/2018 23.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija, po partijama
UP.0902-34/1-2018 23.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Profesional Development Group” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija, po partijama
UP.0902-56/1-2018 23.03.2018. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Kalide” DOO Zagreb Nabavka i ugradnje promjenljive saobraćajne signalizacije i opreme za upravljanje rasvjetom u tunelu ”Raš”
UP.0902-35/2018 23.03.2018. Rješenje ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor „Securitas Montenegro“ DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja sudskog odjeljenja
UP.0905-90/2017 23.03.2018. Zaključak „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ DOO Cetinje ”Urbi pro” DOO Podgorica i ”Geotechnics, Project&Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije projekata i nadzora nad izvođenjem radova
UP.0905-90/1-2017 23.03.2018. Rješenje „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ DOO Cetinje ”Urbi pro” DOO Podgorica i ”Geotechnics, Project&Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije projekata i nadzora nad izvođenjem radova
UP.0903-58/2018 23.03.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka za izvodjenje radova na izgradnji TS 10/0.4kV 1x1.000kVA sa uklapanjem u VN infrastrukturu na lokaciji Stari Aerodrom u Podgorici
UP.0903-71/2018 23.03.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”RSV Farmacia Grupa” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za Medicinski centar, po partijama
UP.0905-73/2018 23.03.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka za vršenje revizije Glavnog projekta izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže na lokaciji DUP-a ”Šavnik-jug” i DUP-a ”Šavnik-sjever” u opštini Šavnik
UP.0905-882/2017 23.03.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “AG Infoplan“ DOO Podgorica Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad)-tekuće i havarijsko održavanje
UP.0905-963/2017 23.03.2018. Rješenje JPU ”Ljubica Popović” Podgorica ”Interesta” DOO Podgorica Nabavka profesionalne hemije
UP.0904-688/1-2017 23.03.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica i žalba ”UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
UP.0904-950/2016 23.03.2018. Rješenje Investiciono razvojni fond Crne Gore Društva za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-688/2017 23.03.2018. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica i „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
UP.0907-763/2017 16.03.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Kreativa centar” DOO Podgorica Nabavka prevodilačkih usluga
UP.0907-706/2017 16.03.2018. Rješenje JU ”Grad Teatar” Budva ”Lux Print” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga štampe i isporuke propagandnog materijala (outdoor reklamna kamapanja)
UP.0907-712/2017 16.03.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić JKP "Komunalno Nikšić" Nikšić Nabavka šopingom usluga, komunalne usluge-odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa zatvaračnica dovodnog sistema kao i krugova HE”Perućica” i mehanizacije Nikšić
UP.0905-25/2018 16.03.2018. Rješenje Opština Budva „Alfa projekt“ DOO Podgorica Nabavka postavljanja saobraćajne signalizacije
UP.0904-823/2017 16.03.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG. Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 4 (Ulcinj, Bar i Budva) – tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci
UP.0904-4/2018 16.03.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”E.C. Auto Trade” DOO Podgorica Nabavka bitumena
UP.0904-843/2017 16.03.2018. Rješenje Vodovod ”Bistrica” DOO Bijelo Polje ”Desetka” DOO Berane Nabavka vodovodnog materijala
UP.0904-265/2017 16.03.2018. Rješenje Opština Tivat „SIP“ DOO Tivat Nabavka šopingom usluga putničkih agencija
UP.0904-59/2018 16.03.2018. Rješenje JZU Doma zdravlja Pljevlja ”Higijena prostora” DOO Danilovgrad Nabavka usluga održavanja higijene prostora
UP.0902-366/2017 16.03.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Grand desing” DOO Podgorica Nabavka radova na uređenju gradskih bedema i šetne staze od Gurdića do Ljetnje pozornice
UP.0902-969/2017 16.03.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ,,Bi kod” DOO Podgorica i “Temko“ DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na izgradnji sportsko-rekreativnog igrališta u Opštini Šavnik
UP.0902-56/2018 16.03.2018. Rješenje „Monteput“ DOO Podgorica ”Kalide” DOO  Zagreb Nabavka i ugradnju promjenljive saobraćajne signalizacije i opreme za upravljanje rasvjetom u tunelu “Raš”
UP.0902-24/2018 16.03.2018. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka za nabavku usluga turističkih agencija za službena putovanja, hotelski smještaj, organizovanje konferencija i naučno stručnih skupova, sa mogućnošću zakjučivanja okvirnog sporazuma na četiri godine
UP.0902-67/2018 16.03.2018. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica ”Urbi.pro” DOO  Podgorica Nabavka za usluge vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja u naselju Tuški put u Podgorici
UP.0903-53/2018 02.03.2018. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanić“ ”Spectacular” DOO Podgorica Nabavka za nabavku raznih sirovina za potrebe radionice za izradu kolača i peciva- za Partiju 1- voće i proizvodi od voća-termostabilni filovi i kremovi
UP.0907-468/2017 02.03.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica u ime i za račun "Putevi" DOO u reorganizaciji "Alfa Project" DOO Podgorica Nabavka radova na bojanju oznaka na asfaltnim površinama
UP.0907-558/2017 02.03.2018. Rješenje Ministarstvo finansija-Poreska uprava "Knjaz" DOO Podgorica Nabavka usluge arhiviranja, digitalizacija, sređivanja 2.000 dužnih metara arhivske građe i dostava tražene arhivske građe
UP.0907-613/2017 02.03.2018. Rješenje Monteput  DOO Podgorica ”PNP Perošević” DOO Bijelo Polje Nabavka radova tekućeg održavanja na čišćenju bočnih i centralne drenaže u tunelima "Sozina" i "Raš", uključujući snimanje drenažnog sistema kamerom
UP.0904-38/9-2018 02.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka ljekova za potrebe ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama (272 partije
UP.0904-38/10-2018 02.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka ljekova za potrebe ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama (272 partije
UP.0904-39/2018 02.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka ljekova za potrebe ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama (272 partije
UP.0904-41/2018 02.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka ljekova za potrebe ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama (272 partije)
UP.0904-40/2018 02.03.2018. Rješenje ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” ”Farmont” DOO Danilovgrad Nabavka ljekova za potrebe ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama (272 partije)
UP.0904-908/2017 02.03.2018. Rješenje Uprava za kadrove Crnogorski Telekom” AD Podgorica i žalbe “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-958/2017 02.03.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja obrazaca
UP.0902-727/2017 02.03.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Elektrotehničkog instituta ”Nikola Tesla” AD Beograd Nabavka radova zamjene elektronskog dijela turbinskog regulatora na agregatu A3 u HE ”Piva”
UP.0902-19/2018 02.03.2018. Rješenje Ministarstvo ekonomije ,,Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka usluga avio prevoza
UP.0902-348/2016 02.03.2018. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0902-939/2017 02.03.2018. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Knjaz” DOO Podgorica Nabavka zakupa prostora za arhivu za potrebe Privrednog suda Crne Gore
UP.0906-607/2017 02.03.2018. Zaključak Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga periodičnog pregleda i ispitivanja elektroizolacionih zaštitnih sredstava
UP.0906-863/2017 02.03.2018. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka plastičnih kontejnera 1100 litara sa lučnim poklopcem i metalnih pocinkovanih kontejnera 1100 litara sa lučnim poklopcem, po partijama
UP.0905-377/2017 02.03.2018. Rješenje ”Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom režijske i studijske opreme u Radio Ulcinj
UP.0905-873/2017 02.03.2018. Rješenje ”Pošta Crne Gore” AD Podgorica ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluge štampanja poštanskih maraka prema Programu izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2018.godinu
UP.0905-44/2018 02.03.2018. Rješenje ”Pošta Crne Gore” AD Podgorica “Humci” DOO Cetinje Nabavka lož ulja za potrebe postrojenja kotlarnice u Pošti 2 i Direkciji Pošte za grejnu sezonu 2017/2018
UP.0905-77/2017 02.03.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica Sanje Ščekić Nabavka procjene vrijednosti nekretnina Pošte Crne Gore AD za računovodstvene svrhe u skladu sa zahtjevima MRS 16 i 36, sa stanjem na dan 31.12.2016.godine