DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Avgust 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-328/2018 31.08.2018. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Bar „Sigillum CO“ DOO Podgorica Nabavka fazonskih komada, fitinga i ostalog vodovodnog materijala
UP.0902-312/2018 21.08.2018. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Bar "Sigillum CO" DOO Podgorica Nabavka cijevnog materijala i armatura
UP.0907-280/1-2018 06.08.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0902-290/2018 03.08.2018. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore "Čikom" DOO Podgorica Nabavka roba - toneri i kasete sa tonerom
UP.0906-505/2017 02.08.2018. Zaključak Glavni grad Podgorica u ime i za račun ”Putevi” DOO u reorganizaciji ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka šopingom guma za vozila
UP.0907-279/2018 02.08.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-280/2018 02.08.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-281/2018 02.08.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-282/2018 02.08.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” DOO Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0905-133/2018 02.08.2018. Rješenje "Deponija" DOO Podgorica ”Sava osiguranje” AD Podgorica i žalba ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, motornih vozila i lica
UP.0904-825/2017 02.08.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice (Bajova ulica) na Cetinju, II faza
UP.0902-253/2018 02.08.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Berane “Mediteran plus” Boleč – Beograd, Republika Srbija Nabavka usluge servisiranja  medicinske opreme proizvođača ”Drager” ili ekvivalent, sa ugradnjom rezervnih djelova i potrošnog materijala po principu "full service contract" za period od godinu dana
UP.0902-287/2018 02.08.2018. Rješenje Turistička organizacija Budva ”Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga iznajmljivanja tehničke opreme
UP.0902-220/2018 02.08.2018. Rješenje JPU ”Ljubica Popović” Podgorica ”Đerković M&V“ DOO Podgorica Nabavka profesionalne hemije
UP.0903-273/2018 02.08.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-284/2018 02.08.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Uprava pomorske sigurnosti Bar ”SANITEKO GROUP“ DOO Podgorica Nabavka spasilačkog čamca sa kabinom za potrebe traganja i spašavanja na moru
UP.0907-276/2018 02.08.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boje za označavanje puteva i razređivača
UP.0907-258/2018 02.08.2018. Rješenje JU "Specijalistička veterinarska laboratorija" Podgorica "PDG Professional Development Group" DOO Podgorica Nabavka reagenasa i potrošnog materijala, po partijama
UP.0907-147/2018 02.08.2018. Rješenje "Komunalno - Lim" DOO Bijelo Polje ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka komunalnih posuda-kontejnera 1.1m3
UP.0906-800/2017 02.08.2018. Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka medicinskih obrazaca
UP.0905-246/2018 02.08.2018. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije
UP.0905-177/2018 02.08.2018. Rješenje Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva „CIVIL ENGINEER“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju bazena
UP.0904-360/2016 02.08.2018. Zaključak Univerzitet Crne Gore “Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-212/2018 02.08.2018. Rješenje Opština Danilovgrad ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije puta Danilovgrad – Spuž preko Martinića (Gorica – Burum)
UP.0902-209/2018 02.08.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Kedra” DOO Beograd Nabavka armatura glavnog pogonskog objekta i ventila za mazute za potrebe TE ”Pljevlja”
UP.0902-208/2018 02.08.2018. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Montex Hidromont” DOO Nikšić Nabavka armatura glavnog pogonskog objekta i ventila za mazute za potrebe TE ”Pljevlja”