DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0906-323/2018 28.09.2018. Rješenje Uprava za imovinu Zajedničke ponude Aleksandar Ivanović i Predrag Lazarević iz Podgorice Nabavka zakupa poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe smještaja političke partije "Demokratska Crna Gora", po partijama
UP.0905-122/2018 28.09.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine i osiguranja odgovornosti na period od 12 mjeseci
UP.0902-287/2018 28.09.2018. Rješenje Turistička organizacija Opštine Budva “Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga iznajmljivanja tehničke opreme: bine, ozvučenja, rasvjete i druge tehničke podrške za realizaciju manifestacija prema kalendaru Turističke organizacije Opštine Budva
UP.0903-300/2018 28.09.2018. Rješenje DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka mehanizacije (građevinskih mašina), po partijama
UP.0903-296/2018 28.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Institut za građevinarstvo”  DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izgradnje žičare i 3 km. staza na lokaciji "Cmiljača" u Opštini Bijelo Polje
UP.0907-322/2018 28.09.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Ing Invest“ DOO Danilovgrad Nabavka izrade Glavnog projekta sportske dvorane na urbanističkoj parceli broj 50, u zahvatu Lokalne studije lokacije “Tuzi - dio planske zone 19”
UP.0906-214/2018 28.09.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”DIS MNE” DOO Nikšić Nabavka koverata sa predštampom za potrebe hibridne pošte
UP.0905-256/2018 28.09.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Efel Motors” DOO Cetinje Nabavka  auto guma
UP.0904-588/2014 28.09.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Ekoplant” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja zelenih površina
UP.0904-342/2018 28.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Institut za građevinarstvo” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta šireg područja lokacije Kanli kule u Herceg Novom
UP.0902-314/2018 28.09.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Tenegro Group” DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu
UP.0902-298/2018 28.09.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka medicinskog, laboratorijskog, stomatološkog, materijala za imunizaciju i ljekova
UP.0903-310/2018 20.09.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Telenor" DOO Podgorica Nabavka internet usluga za mail server
UP.0903-274/2018 20.09.2018. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka i ugradnje  vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavku opreme
UP.0906-255/2018 20.09.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Pljevlja ”Higijena Prostora” DOO Danilovgrad Nabavka usluga održavanja higijene prostora
UP.0906-265/2018 20.09.2018. Rješenje JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka auto guma za teretna vozila
UP.0904-203/2018 20.09.2018. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Čelebić” DOO Podgorica Nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavku i ugradnju LED svjetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi
UP.0904-272/2018 20.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine Bijelo Polje
UP.0904-329/2018 20.09.2018. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Oprema” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala, opreme i rezervnih djelova ”STIHL” ili ekvivalentno
UP.0902-324/2018 20.09.2018. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “Sincommerce“ DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila i radne mašine, po partijama
UP.0902-345/2018 20.09.2018. Rješenje “Komunalne usluge” DOO Podgorica “Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka novih svjetiljki za javnu rasvjetu
UP.0902-201/2018 20.09.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka proizvoda posebne namjene-municije
UP.0904-302/2018 18.09.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka službenih uniformi
UP.0907-207/2018 14.09.2018. Rješenje Direkcija za uređenje prostora i izgradnju Kotora ”Geo Max Group" DOO Podgorica Nabavka usluge geodetskog snimanja bedema I faza za potrebe izrade konzervatorskih projekata
UP.0906-224/2018 14.09.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja za lica
UP.0905-326/2018 14.09.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane “Meso-promet” DOO Bijelo Polje Nabavka prehrambenih proizvoda i pića, po partijama
UP.0904-297/2018 14.09.2018. Rješenje Radio - difuzni centar DOO Podgorica ”Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka radova na izradi antikorozivne zaštite čeličnog rešetkastog antenskog stuba na lokaciji Lovćen
UP.0902-299/2018 14.09.2018. Rješenje Opština Tivat ”Bemax” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR 1-druga faza
UP.0903-336/2018 14.09.2018. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore ”AYLI Planet“ DOO Podgorica Nabavka avio karata
UP.0903-319/2018 14.09.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd Nabavka radova po partijama : Partija 1: DV 10kV stubovi i TS 10/0,4 kV - farbanje i Partija 2: DV 35 kV stubovi - farbanje
UP.0903-318/2018 14.09.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd Nabavka radova po partijama: Partija 1: DV 10kV stubovi i TS 10/0,4 kV - farbanje i Partija 2: DV 35 kV stubovi - farbanje
UP.0906-486/2017 14.09.2018. Rješenje Centralna banka Crne Gore „D&D Ing“ DOO Berane Nabavka usluga izrade Projektne dokumentacije iz oblasti tehničke bezbjednosti za trezorske prostorije Centralne banke koje se nalaze u objektu Skupštine Crne Gore na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog br.8 u Podgorici u svemu prema tehničkoj specifikaciji
UP.0906-655/2017 14.09.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluge osiguranja zaposlenih od nesrećnog slučaja
UP.0906-745/1-2017 14.09.2018. Rješenje JU ”Dom učenika i studenata” Podgorica ”Tomaš Grupa” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku tekstilnih proizvoda
UP.0906-745/2017 14.09.2018. Zaključak JU ”Dom učenika i studenata” Podgorica ”Tomaš Grupa” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku tekstilnih proizvoda
UP.0905-275/ 2018 14.09.2018. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta “Čikom“ DOO Podgorica Nabavka tonera za sudove
UP.0905-223/2018 14.09.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD ”Tenegro group” DOO Podgorica Nabavka opreme i sredstava za održavanje higijene, papirne galanterije i sitni inventar toaleta
UP.0905-317/2018 14.09.2018. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Budva „Nik Com“ DOO Nikšić Nabavka arhitektonskih i inženjerskih usluga izrade glavnih projekata hidrotehničkih objekata
UP.0904-308/2018 14.09.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, kasko osiguranja vozila i osiguranja vozila od autoodgovornosti
UP.0902-292/2018 14.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Artek” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji Osnovne škole i škole za muzičko obrazovanje ”Dušan Korać” u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-311/2018 14.09.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Bar ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka cijevnog materijala i armatura
UP.0907-233/2018 07.09.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Anni engineering" DOO Podgorica Nabavka i ugradnje invertora za neprekidno napajanje statičnih računara i lokalnih SCADA sistema
UP.0906-285/2018 07.09.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji NDTS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA na UP 64 DUP Ulcinjsko polje sa priključnim 10 kV kablovskim vodom
UP.0905-307/2018 07.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga za vršenje stučnog nadzora nad izgradnjom I A faze Gradske toplane u Pljevljima
UP.0904-305/2018 07.09.2018. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore ”Telenor“ DOO Podgorica Nabavka fiksne i mobilne telefonije za potrebe zaposlenih u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo
UP.0902-313/2018 07.09.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica “Tenegro group” DOO Podgorica Nabavka usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering)
UP.0907-320/2018 07.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Eco Power Energy Efficiency” DOO Beograd Nabavka i isporuke mehanizacije za potrebe Ski centra "Kolašin 1600", opština Kolašin
UP.0907-333/2018 07.09.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Tenegro Group” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0907-316/2018 07.09.2018. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica “Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji u objektima JU - izolacija krovova u II fazi Novog studentskog doma
UP.0906-550/2017 07.09.2018. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Montecontrol” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga zaštite na radu
UP.0906-288/2018 07.09.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Neregelia” DOO Podgorica Nabavka paketa za bebe
UP.0904-321/2018 07.09.2018. Rješenje "Crnogorski elektrodistributivni sistem" DOO Podgorica ”Clean Express“ DOO Podgorica Nabavka usluga - čišćenje i održavanje higijene u poslovnim i magacinskim objektima CEDIS-a na teritoriji Crne Gore
UP.0904-263/2018 07.09.2018. Rješenje Ministarstvo pravde ”Spark” DOO Nikšić Nabavka radne odjeće za službenike – uniforme
UP.0904-257/2018 07.09.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “URBI.PRO” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Osnovne i muzičke škole ”Dušan Korać” u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-332/2018 07.09.2018. Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Samveko” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za nadogradnju vozila, po partijama
UP.0902-252/2018 07.09.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica u ime i za račun ”Putevi” DOO u reorganizaciji Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka opreme za puteve-usporivače brzine
UP.0902-327/2018 07.09.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Bar ”Sigillum CO” DOO Podgorica Nabavka fazonskih komada, fitinga i ostalog vodovodnog materijala