DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-309/2018 24.10.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluge popravke i nabavke auto djelova i održavanja vozila
UP.0905-341/2018 24.10.2018. Rješenje JU Zavod za geološka istraživanja ”MapSoft“ DOO Beograd Nabavka usluge lasersko-topografskog snimanja terena u opštinama Tivat i Kotor
UP.0903-364/2018 24.10.2018. Rješenje Opština Bar ”Kastex“ DOO Podgorica Nabavka  tonera i kertridža za kopir aparate i štampače
UP.0906-374/2018 24.10.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Kotor ”Energy Line” DOO Podgorica Nabavka  pružanja usluga čišćenja prostorija
UP.0905-291/2018 24.10.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox" DOO Danilovgrad Nabavka  radova adaptacija i opremanje dijela poslovne zgrade EPCG-CGES u Podgorici
UP.0904-71/2015 24.10.2018. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka  softvera za upravljanje dokumentom i 28-portnog gigabitnog sviča, po partijama
UP.0904-195/2018 24.10.2018. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Urion” DOO Podgorica Nabavka  medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije za određivanje biohemijskih analiza za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca
UP.0904-110/2018 24.10.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica AD ”ZETATRANS” Logističke usluge Podgorica Nabavka  špediterske uvozno-izvozne usluge
UP.0904-680/2017 24.10.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka  šopingom HTZ radne i zaštitne opreme
UP.0902-339/2018 24.10.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka  radova na građevinskoj sanaciji GPO
UP.0902-334/2018 24.10.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Was Design” DOO Podgorica Nabavka  kancelarijskog namještaja za potrebe državnih organa
UP.0903-367/2018 15.10.2018. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore “Odašiljači i veze" DOO Zagreb Nabavka  pružanje usluga satelitske distribucije signala
UP.0907-344/2018 15.10.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Bi - Kod” DOO Podgorica Nabavka  izvođenja radova na izgradnji II faze sportsko rekreativnog igrališta u MZ Bukovica, u opštini Rožaje
UP.0904-358/2018 15.10.2018. Rješenje DOO ”Komunalne djelatnosti” Bar DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar Nabavka  metalnih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada
UP.0904-355/2018 15.10.2018. Rješenje ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka  metalnih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada
UP.0902-325/2018 15.10.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić “MVE Antiseptici“ DOO Podgorica Nabavka  kontejnera i kesa za infektivni, patoanatomski i farmaceutski otpad
UP.0902-347/2018 15.10.2018. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “Samveko“ DOO Podgorica Nabavka  rezervnih djelova za nadogradnju vozila, po partijama
UP.0902-351/2018 15.10.2018. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „Professional Development Group PDG“ DOO Podgorica Nabavka  medicinske opreme za oftalmologiju i neurologiju za potrebe JZU Crne Gore
UP.0903-371/2018 12.10.2018. Rješenje DOO “Komunalno“ Budva “Next Auto” DOO Podgorica Nabavka  auto-guma za kamione i putnička vozila
UP.0903-349/2018 12.10.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka  usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta Vrulja-Mijakovići dužine cca 7,5 km
UP.0907-346/2018 12.10.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Nikšić ”Emendi” DOO Nikšić Nabavka  usluga punjenja i servisiranja tonera za štampače za potrebe ustanove za period od jedne godine
UP.0906-268/2018 12.10.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za željeznicu ”Ribnica Commerce” DOO Podgorica Nabavka  usluge – zakup poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe Direkcije za željeznicu
UP.0905-213/2018 12.10.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica “Grafo Group“ DOO Podgorica Nabavka  usluga štampanja raznih materijala
UP.0905-348/2018 12.10.2018. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka  usluge mobilne telefonije
UP.0904-171/2018 12.10.2018. Rješenje Zajednica opština Crne Gore Konzorcijuma ”INFOSTREM” doo i ”ikubiNFO” doo i ”TAURONS” DOO Podgorica i  ”MONTORA SOFTWARE” DOO Podgorica Nabavka  usluga izrade softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda
UP.0904-352/2018 12.10.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Artek” DOO Podgorica Nabavka  za izvođenje radova II faze rekonstrukcije zatvorenog bazena ”Nikša Bućin” u Kotoru
UP.0902-356/2018 12.10.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka  kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0905-365/2018 05.10.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Higijena prostora” DOO Danilovgrad Nabavka  eksternih usluga čišćenja objekata
UP.0904-337/2018 05.10.2018. Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica ”Evotech” DOO Podgorica Nabavka profesionalnih mašina za pranje i sušenje posteljine
UP.0902-229/2018 05.10.2018. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore “Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga, udžbenika, monografija i slično, po partijama
UP.0903-331/2018 05.10.2018. Rješenje "Vodovod i kanalizacija" DOO Podgorica “Sincommerce” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila za period od godinu dana
UP.0903-343/2018 05.10.2018. Rješenje “Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica “Patenting” DOO Beograd Nabavka za nabavku i isporuku 40% rastvora gvožđe (III) hlorida (FeCl3) period od godinu dana
UP.0907-304/2018 05.10.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Institut za građevinarstvo“ DOO Podgorica Nabavka vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje žičare sa pratećim sadržajima, Đalovića pećine u Bijelom Polju
UP.0907-295/2018 05.10.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica "Saga CG” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme
UP.0906-235/2018 05.10.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u ZTS 35/10 kV ”Velika Plaža 1” Ulcinj i izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u ZTS 35/10 kV ”Velika Plaža 2” Ulcinj, po partijama
UP.0906-234/2018 05.10.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u ZTS 35/10 kV ”Velika Plaža 1” Ulcinj i izgradnji (opremanju) tri ćelije 10 kV u ZTS 35/10 kV ”Velika Plaža 2” Ulcinj, po partijama
UP.0905-354/2018 05.10.2018. Rješenje "Deponija" DOO Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, motornih vozila i lica
UP.0905-353/2018 05.10.2018. Rješenje "Deponija" DOO Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, motornih vozila i lica
UP.0904-942/2017 05.10.2018. Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-531/2015 02.10.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma ”Elektro Team” DOO Budva i ”Lončar” DOO Petrovac Nabavka radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.) za potrebe ED Cetinje