DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-468/2018 28.12.2018. Rješenje JPU “Đina Vrbica“ Podgorica “Kastex” DOO Podgorica Nabavka likovnog materijala, po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0906-475/2018 28.12.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Energetske agencije ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0.4 kV 1X630 KVA ”Biznis zona” Mojkovac i 10 kV infrastrukturni priključak u Opštini Mojkovac
UP.0905-415/2018 28.12.2018. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka za Investiciono održavanje građevinskih objekata organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, po partijama
UP.0905-454/2018 28.12.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Kotor "Meso promet" DOO Bijelo Polje Nabavka prehrambenih proizvoda, po partijama
UP.0902-360/2018 28.12.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD ”Siemens” DOO Beograd Nabavka isporuke, montaže i skladištenja autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA
UP.0903-239/2018 28.12.2018. Rješenje "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica "Sava osiguranje" AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja od odgovornosti
UP.0907-466/2018 28.12.2018. Rješenje Opština Budva „Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji pasarele u Rafailovićima
UP.0907-402/2018 28.12.2018. Rješenje "Komunalno -  Lim" DOO Bijelo Polje „Padikton - Promet” DOO Podgorica Nabavka komunalnih posuda - kontejnera 1.1 m³
UP.0906-465/2018 28.12.2018. Rješenje Ministarstvo finansija – Poreska uprava ”Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga izrade SMS platforme – centra u cilju obavještavanja poreskih obveznika
UP.0905-445/2018 28.12.2018. Rješenje Opština Nikšić ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije uz zaključivanje okvirnog sporazuma
UP.0904-267/2016 28.12.2018. Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”Sava Montenegro” AD Podgorica i ”Sava  Car” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge registracije vozila
UP.0904-516/2015 28.12.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na rekonstrukciji trafostanice TS 10/04 Kv, 1x630 kVA u kasarni ”Milovan Šaranović” u Danilovgradu
UP.0902-222/2018 28.12.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka izgradnje primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – opremanje ćelije 35kV u trafostanici 35kV ”Nedakusi” u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-463/2018 28.12.2018. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0904-462/2018 26.12.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Geotehnika Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta šireg područja lokacije Kanli Kule u Herceg Novom
UP.0903-461/2018 25.12.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga mjerenja rasprostiranja otpora uzemljivača, izrada Stručnih nalaza i Elaborata, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-451/2018 25.12.2018. Rješenje „Komunalno Kotor” DOO Kotor „Vukotić - Trejd” DOO Podgorica Nabavka radova na zamjeni dijela krovne konstrukcije i krovnog pokrivača na zelenoj pijaci u Kotoru
UP.0907-452/2018 25.12.2018. Rješenje „Komunalno Kotor” DOO Kotor „Vukotić - Trejd” DOO Podgorica Nabavka radova na zamjeni dijela krovne konstrukcije i krovnog pokrivača na zelenoj pijaci u Kotoru
UP.0907-381/2018 25.12.2018. Rješenje Opština Šavnik "Ramel" DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik
UP.0906-459/2018 25.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu "Termo Tim PG" DOO Podgorica Nabavka radova – nabavka toplotnog kotla za objekat MUP-a u Plavu
UP.0905-422/2018 25.12.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore ”Ađi Invest” DOO Nikšić Nabavka za ustupanje izvođenja radova: nastrešnica na tehničkom 4
UP.0905-369/2018 25.12.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica „Ing-invest” DOO Danilovgrad Nabavka vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji II dionice Jugozapadne obilaznice – mosta na Morači
UP.0905-440/2018 25.12.2018. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore "Montenegro bonus" DOO Cetinje Nabavka lož ulja za zagrijavanje zgrade RTCG
UP.0904-79/2018 25.12.2018. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova-Region 5
UP.0904-32/2018 25.12.2018. Rješenje ”Turistički centar Durmitor” DOO Žabljak ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, kasko osiguranja i osiguranja od opšte odgovornosti, po partijama.
UP.0904-30/2018 25.12.2018. Rješenje ”Deponija” DOO Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, radnih mašina i zaposlenih lica od nesreća, po partijama
UP.0904-387/2018 25.12.2018. Rješenje Opština Bar Konzorcijuma Sava osiguranje AD - Sava car DOO Nabavka usluga registracije i servisiranja službenih motornih vozila, po partijama
UP.0904-493/2017 25.12.2018. Zaključak JKP “Komunalno Nikšić” Nikšić “MIT-BERANE“ DOO Berane Nabavka šopingom pokrova za pokojnika
UP.0903-430/2018 21.12.2018. Rješenje Monteput DOO Podgorica ”Geotehnich, Projects & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare
UP.0903-453/2018 21.12.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore „Novi gas“ DOO Podgorica Nabavka mazuta srednje S za potrebe KCCG
UP.0907-446/2018 21.12.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”Europlast International” GMBH, Munchner, Njemačka Nabavka putničkih stepenica
UP.0907-443/2018 21.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije, održavanje linkova za elektroprenosni nadzor osuđenih lica i prenosa podataka (internet) za potrebe državnih organa
UP.0906-448/2018 21.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”M – Energo Inžinjering” DOO Podgorica Nabavka radova – nabavka i ugradnja toplotnog kotla, instalacija grejnih tijela za objekat MUP-a u Bijelom Polju
UP.0904-7/2018 21.12.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”ASFALT-BETON GRADNJA” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezi – Kalače, dionica  Trpezi – Kalače u dužini od 18 km
UP.0902-457/2018 21.12.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji distributivne mreže snadbijevanja vodom prijestonice Cetinje
UP.0902-391/2018 21.12.2018. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka avionskih karata za potrebe zaposlenih
UP.0907-438/2018 17.12.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore ”Raster Office” DOO Podgorica Nabavka boardinzi i tagovi
UP.0905-429/2018 17.12.2018. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, tonera i uništivača papirnih dokumenata
UP.0904-372/2018 17.12.2018. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala
UP.0904-396/2018 17.12.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Danlab" DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za Centar za patologiju, po partijama
UP.0902-447/2018 17.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
UP.0903-441/2018 13.12.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "Dis Mne" DOO Nikšić Nabavka koverata sa predštampom za mašinsko pakovanje gramature 80g/m2, za potrebe Hibridne pošte
UP.0905-425/2018 13.12.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić „Higijena prostora“ DOO Danilovgrad Nabavka eksternih usluga čišćenja objekata
UP.0902-437/2018 13.12.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”WAWA” DOO Samobor, Republika Hrvatska Nabavka sredstvo za prevoz opreme i osoblja za održavanje higijene, kontrola platforme i za prevoz putnika GA (električna vozila i sa različitim brojem sjedišta)
UP.0903-423/2018 10.12.2018. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost "Sjever Mont" DOO Podgorica Nabavka vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije
UP.0907-435/2018 10.12.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Đokić Group” DOO Bar Nabavka radova na uklanjanju bespravno postavljenih objekata i vanredna čišćenja zone morskog dobra
UP.0905-420/2018 10.12.2018. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka Investiciono održavanje građevinskih objekata organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, po partijama
UP.0905-376/2018 10.12.2018. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Tehnotim” DOO Podgorica Nabavka i isporuke rezanog alata, burgija, bruseva i drugog
UP.0904-270/2018 10.12.2018. Rješenje Agencija za nadzor osiguranja ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0903-433/2018 10.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
UP.0907-436/2018 10.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja vazduhoplova i plovila Ministarstva unutrašnjih poslova
UP.0906-434/2018 10.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja službenih konja i pasa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
UP.0905-335/2018 10.12.2018. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Tenegro Group” DOO Podgorica Nabavka pića, napitaka i sredstava za higijenu
UP.0905-879/2016 10.12.2018. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Javne ustanove Službeni list Crne Gore Nabavka i instalacije mrežne licence za elektronsku zbirku propisa
UP.0905-327/2016 10.12.2018. Zaključak Opština Bar Javna ustanova Službeni list Crne Gore Nabavka Godišnje licence za katalog propisa
UP.0904-55/2018 10.12.2018. Rješenje Opština Kotor ”Urbis” DOO Podgorica Nabavka softvera – programa za obračun lokalnih prihoda, uz obavezu izvršenja obuke ključnih korisnika sistema obračuna i naplate lokalnih prihoda
UP.0904-432/2018 10.12.2018. Rješenje Uprava za imovinu „Sava osiguranje“ AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova