DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2019


Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-9/2019 31.01.2019. Rješenje JZD Dom zdravlja Pljevlja "Higijena Prostora" DOO Danilovgrad Nabavka usluga održavanja  higijene prostora
UP.0906-12/2019 31.01.2019. Rješenje Opština Budva ”Art Gloria” DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja službenih prostorija i toaleta Opštine Budva, kao i prostorija van zgrade Opštine, koje koriste opštinski organi
UP.0906-7/2019 31.01.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Profesional Development Group” DOO Podgorica Nabavka dezinfekcionih sredstava, po partijama
UP.0905-486/2018 31.01.2019. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka tonera i kaseta sa tonerom
UP.0905-483/2018 31.01.2019. Rješenje DOO "Komunalne djelatnosti" Bar ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka auto guma za teretna vozila, autobuse i građevinske mašine
UP.0904-3/2019 31.01.2019. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-485/2018 31.01.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Miacom” DOO Podgorica Nabavka i isporuke sredstava za higijenu
UP.0902-477/2018 25.01.2019. Rješenje Glavni grad Podgorica “Ljetopis” DOO Podgorica i žalbe ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka tonera
UP.0902-4/2019 24.01.2019. Rješenje JP ”Vodovod i kanalizacija” Nikšić ”Norma” DOO Budva Nabavka vodomjera sa pratećom opremom
UP.0903-490/2018 24.01.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova "Ing Invest" DOO Danilovgrad Nabavka usluga izrade hidrotehničke studije za lokaciju planinskog centra Ski rizort "Žarski", na teritoriji opština Mojkovac i Bijelo Polje
UP.0904-627/2015 24.01.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava za higijenu i papirnih i PVC proizvoda, po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od tri godine
UP.0905-449/2018 24.01.2019. Rješenje Centralna banka Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka birotehničkog materijala
UP.0904-301/2018 22.01.2019. Rješenje Ministarstvo finansija – Upravi carina ROFA Laboratory and Process Analyzers, Mag. Matthias Fiedler, Kritzendorf, Austrija Nabavka opreme za carinsku laboratoriju u dijelu partija 1, 2, 3, 6, 8, 16 i 17
UP.0904-882/2016 22.01.2019. Zaključak Prijestonica Cetinje ”Smart team” DOO Podgorica Nabavka lož ulja
UP.0902-1/2019 22.01.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”G Tech” DOO Podgorica Nabavka i isporuke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
UP.0902-474/2018 22.01.2019. Rješenje Uprava za imovinu “Saga CG DOO i Čikom DOO” Nabavka isporuke i instalacije računara i računarske opreme za potrebe državnih organa
UP.0903-476/2018 17.01.2019. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka usluga organizacije hotelskog smještaja, konferencija, skupova i ostalih vezanih usluga, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0907-482/2018 17.01.2019. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0906-488/2018 17.01.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije tehničke dokumentacije za izgradnju žičare i 3 km ski staza i tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja na lokaciji ”Cmiljača” u Opštini Bijelo Polje
UP.0906-489/2018 17.01.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije tehničke dokumentacije za izgradnju šestosjedne žičare, izgradnju cca 4 km ski staza, na lokaciji ”Savin kuk”, u Opštini Žabljak
UP.0904-397/2015 17.01.2019. Rješenje ”Komunalno” DOO Tivat ”Ben - Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom
UP.0902-464/2018 14.01.2019. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma ”DOO Met&Alu Plast i DOO Gradnja Promet” Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji puta Rogami-Spuž
UP.0907-471/2018 11.01.2019. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga agencija za rezervaciju i kupovinu avio karata i rezervaciju i korišćenje hotelskog smještaja, za službene potrebe Generalnog sekretarijata Vlade
UP.0905-467/2018 11.01.2019. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Taurons” DOO Podgorica Nabavka usluga unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture
UP.0904-817/2015 11.01.2019. Rješenje Ministarstvo finansija ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-737/2016 11.01.2019. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”BMR Baošić” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na realizaciji Glavnog projekta optimalnog korišćenja voda Gornje Zete – prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupca i spajanje akumulacije Krupac i Slano
UP.0904-470/2018 11.01.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Temko” DOO Nikšić Nabavka radova na izgradnji fekalne kanalizacije LSL ”Kovačka dolina I” u Opštini Žabljak
UP.0904-872/2015 11.01.2019. Rješenje ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica Konzorcijuma „AM SISTEM“ DOO Podgorica, „CIVIL ENGINEER“ DOO Podgorica i „VERDE PROJEKT“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji tipiziranih grobnica na proširenju gradskog groblja ”Čepurci” V faza sa ugradnjom elektroinstalacija jake struje, instalacija vodovoda i kanalizacije i uređenja terena
UP.0904-455/2018 11.01.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala (kertridža) za robotizovane rezače Virtua Codonics, OCT aparat i spirometar, po partijama