DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-57/2019 29.03.2019. Rješenje Glavni grad Podgorica “Jumedia Mont“ DOO Podgorica Nabavka usluga oglašavanja javnih poziva, nacrta, oglasa i čestitki u dnevnim novinama za potrebe organizacionih jedinica Glavnog grada Podgorica.
UP.0905-35/2019 29.03.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge procjene rizika na radnim mjestima
UP.0904-50/2019 29.03.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Tofi” DOO Rožaje Nabavka za izvođenje asfalterskih radova na izgradnji puta Rožaje - Štedin
UP.0907-54/2019 22.03.2019. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Dental Grupa Montenegro” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za Medicinski centar, po partijama
UP.0905-40/2019 22.03.2019. Rješenje Centralna banka Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka birotehničkog materijala
UP.0904-479/2018 22.03.2019. Rješenje Opština Pljevlja ”Tehnoinženjering Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka  i postavljanje opreme za Dom kulture, po partijama
UP.0902-31/2019 22.03.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Patenting” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka usluga za potrebe TE ”Pljevlja” – Tretman rashladnog sistema odgovarajućim inhibitorima
UP.0903-47/2019 21.03.2019. Rješenje DOO "Vodovod i kanalizacija Cetinje" "Norma" DOO Budva Nabavka osnovnog materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže (spojni materijal, fazonski komadi i zatvarači, cijevni materijal, šaht poklopci i slivne rešetke)
UP.0906-44/2019 21.03.2019. Rješenje Univerzitet Crne Gore „Professional Development Group PDG“ DOO Podgorica Nabavka mašina, opreme i uređaja za laboratoriju, po partijama
UP.0906-43/2019 21.03.2019. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Termo Tim PG” DOO Podgorica Nabavka mašina, opreme i uređaja za laboratoriju, po partijama
UP.0904-46-2019 21.03.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Met&Alu Plast” DOO Danilovgrad Nabavka radova na rekonstrukciji puta Rogami – Spuž dužine cca 5,0 km
UP.0902-36/2019 21.03.2019. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Professional Development Group PDG” DOO Podgorica Nabavka  medicinskih sredstava i hemikalija za potrebe JZU Crne Gore i ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama
UP.0902-52/2019 21.03.2019. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore „Jumedia Mont“ DOO Podgorica Nabavka usluga oglašavanja i marketinga u dnevnoj štampi i web portalima
UP.0904-11/2019 15.03.2019. Rješenje Univerzitet Crne Gore "CAMBRIDGE CENTAR IH" DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog usavršavanja za potrebe projekta CABUFAL
UP.0904-481/2018 15.03.2019. Rješenje Glavni grad Podgorica ”M-Energo Inženjering” DOO Podgorica Nabavka sistema klimatizacije –VRF sistem grijanja i hlađenja za potrebe JU ”Muzeji i galerije Podgorica”
UP.0903-45/2019 14.03.2019. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Društvo za proizvodnju, promet i usluge Export-Import ”DN Popović” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje službenih vozila po partijama
UP.0906-41/2019 14.03.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica "Termo Tim PG" DOO Podgorica Nabavka građevinskih radova (opremanje, uvođenje i instaliranje termotehničkih instalacija na multifuncionalnom objektu doma zdravlja Podgorica)
UP.0902-484/2018 14.03.2019. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta „Čikom“ DOO Podgorica Nabavka tonera za potrebe sudova Crne Gore
UP.0903-34/2019 07.03.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova za potrebe CEDIS-a- Region 2
UP.0905-23/2019 07.03.2019. Rješenje Zajednica opština Crne Gore ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluge razvoja, implementacije i jednogodišnjeg održavanja softverskog rješenja za integrisano administriranje prihoda po svim osnovima za sve jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori, kao  i edukacija korisnika, prema tenderskoj dokumentaciji
UP.0904-30/2019 07.03.2019. Rješenje Opština Danilovgrad ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-33/2019 07.03.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Pismorad” d.d. Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na postavljanju turističke signalizacije na panoramskim rutama ”Kruna Crne Gore” i ”More i visine” i rutama koje ih povezuju
UP.0902-32/2019 07.03.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Urbi.pro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji žičare ”Savin kuk” u opštini Žabljak
UP.0902-27/2019 07.03.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Saga” DOO Podgorica Nabavka i isporuke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
UP.0905-24/2019 01.03.2019. Rješenje Ministarstvo finansija-Uprava carina ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka ustupanje izvođenja radova na adaptaciji prostora namijenjenog za rad Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu
UP.0902-19/2019 01.03.2019. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”PG-PAK” DOO Podgorica Nabavka opreme i sredstava za održavanje higijene, papirne galanterije i sitnog inventara toaleta
UP.0902-266/2018 01.03.2019. Zaključak JU Zavod za geološka istraživanja ”Akting” DOO Podgorica Nabavka radova na preuređivanju unutrašnosti zgrade
UP.0902-10/2019 01.03.2019. Rješenje „Vodovod i kanalizacija” DOO Bar "Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka radio frekventnih ventila (RF) za daljinsko zatvaranje protoka vode i radio modula za daljinsko očitavanje vodomjera