DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Maj 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-120/2019 31.05.2019. Rješenje JPU "Radost" Kotor "Meso - Promet" DOO Bijelo Polje Nabavka sviježeg mesa i mesnih prerađevina
UP.0907-121/2019 31.05.2019. Rješenje JPU "Radost" Kotor "Meso - Promet" DOO Bijelo Polje Nabavka sviježeg mesa i mesnih prerađevina
UP.0904-115/2019 31.05.2019. Rješenje JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi ”Ljetopis” d.o.o. Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-96/2019 31.05.2019. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Professional Development Group PDG” DOO Podgorica Nabavka  medicinskih sredstava i hemikalija za potrebe JZU Crne Gore i ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama
UP.0902-102/2019 31.05.2019. Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m3
UP.0902-84/2019 31.05.2019. Zaključak JP za nacionalne parkove Crne Gore „VM Kod“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga procjene imovine i kapitala
UP.0902-59/2019 28.05.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Elektroremont” DOO Subotica Nabavka usluga revitalizacije generatora G1, G2, G3, G5, G6 i G7 u HE ”Perućica”
UP.0902-87/2019 28.05.2019. Rješenje Opština Ulcinj ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-114/2019 27.05.2019. Rješenje Opština Bar "Đokić Group" DOO Bar Nabavka za izvođenje radova na kanalizaciji u Botunu
UP.0907-38/2019 27.05.2019. Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore "Golbi" DOO Podgorica Nabavka usluga štampe velikog formata i promotivnog materijala, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-101/2019 27.05.2019. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Bauer” DOO Podgorica Nabavka kamenog agregata, po partijama
UP.0904-66/2019 27.05.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane ”CEMA” DOO Podgorica Nabavka radova na tekućem održavanju objekata
UP.0902-71/2019 27.05.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka robe-kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, uz primjenu okvirnog sporazuma, na period od dvije godine
UP.0902-81/2019 27.05.2019. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala potrebnog za redovno održavanje vodovodno kanalizacione mreže
UP.0903-103/2019 17.05.2019. Rješenje DOO "Komunalne djelatnosti" Bar V.U. "Veterinum" Ulcinj Nabavka usluga sprovođenja fitosanitarnih mjera, koje se odnose na hemijsko tretiranje palmi nalivanjem koje se nalaze na javnim zelenim površinama Opštine Bar, a sve u cilju suzbijanja štetnog organizma-Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)
UP.0903-94/2019 17.05.2019. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Podgorica "Omnioil" DOO Podgorica Nabavka za sukcesivnu nabavku ulja i maziva za putnička, teretna vozila i pumpe za period od godinu dana
UP.0903-104/2019 17.05.2019. Rješenje DOO "Komunalne djelatnosti" Bar V.U. "Veterinum" Ulcinj Nabavka usluga sprovođenja fitosanitarnih mjera, koje se odnose na hemijsko tretiranje palmi nalivanjem koje se nalaze na javnim zelenim površinama Opštine Bar, a sve u cilju suzbijanja štetnog organizma-Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)
UP.0906-88/2019 17.05.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i birotehničkog materijala
UP.0907-89/2019 17.05.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Nikšić "Žitomlin" DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji prostorija u zgradi Doma zdravlja Nikšić-HES, služba Medicine rada i internistička ambulanta
UP.0905-74/2019 17.05.2019. Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ”Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka pružanja usluga organizovanja seminara i konferencija i pružanje hotelskih usluga i smještaja
UP.0905-93/2019 17.05.2019. Rješenje Centralna banka Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka birotehničkog materijala
UP.0906-98/2019 10.05.2019. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta saobraćajnice radnog naziva ”Jugozapadna obilaznica” - od kružnog toka radnog naziva ”Krug 2” - Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 Podgorica – Cetinje do Komanskog mosta
UP.0906-70/2019 10.05.2019. Rješenje Zavod za izvršenje krivičnih sankcija ”Montenegro Bonus” DOO Cetinje Nabavka lož ulja, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-83/2019 10.05.2019. Rješenje Opština Tivat "Avio Petrol" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije na Seljanovu
UP.0905-92/2019 10.05.2019. Rješenje Zavod za statistiku “Studio Mouse” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge štampanja i dostave obrazaca i publikacija
UP.0904-91/2019 10.05.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore Konzorcijuma EKONERG – NIK COM i ESOTECHDD Velenje, Republika Slovenija Nabavka usluga za potrebe TPP Blok I - izradaIdejnog projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane ”Pljevlja” – I