DKZKPJN



KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-150/2019 28.06.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "Pro File" DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0907-131/2019 28.06.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "SBO Crna Gora" DOO Podgorica Nabavka štampača PR2 (za JPM)
UP.0907-112/2019 21.06.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem „Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni transformatora, po partijama
UP.0907-113/2019 21.06.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem Zajednička ponuda Baranka - Efusion Nabavka radova izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni transformatora, po partijama
UP.0905-139/2019 21.06.2019. Rješenje Ministarstvo prosvjete „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji krova i plafona na objektu JU OŠ "Bratstvo i jedinstvo" Kovačevići-Bukovica Pljevlja
UP.0904-126/2019 21.06.2019. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0903-141/2019 20.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj "Geotechnics, Projects & Consulting" DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica-Tuzi dionica od kružnog toka Plantaže do podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a  “Konik-Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorice)
UP.0907-99/2019 20.06.2019. Rješenje Javna ustanova Službeni list Crne Gore "Digit Montenegro" DOO Podgorica Nabavka serverske i softverske opreme
UP.0904-140/2019 20.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj Konzorcijuma doo Gradnja – promet i doo Met&Alu Plast Nabavka radova na rekonstrukciji puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km
UP.0902-122/2019 20.06.2019. Rješenje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja publikacija i propagandnog materijala
UP.0902-116/2019 20.06.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem Zajednička ponuda Baranka - Efusion Nabavka radova izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni transformatora, po partijama
UP.0902-117/2019 20.06.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem „Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni transformatora, po partijama
UP.0907-138/2019 14.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj "Ding" DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje - Nikšić, dionica Zaborje - Jasenovo Polje od km 46+000 do km 65+000, dužine L=19 km
UP.0904-125/2019 14.06.2019. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0902-129/2019 14.06.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Danlab" DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0903-133/2019 13.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj "Geotechnics, Projects & Consulting" DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 Nikšić-Danilovgrad, dionica: tunel "Budoš"- Danilovgrad
UP.0906-137/2019 13.06.2019. Rješenje Opština Budva ”Electroteam” DOO Budva Nabavka roba i radova na tekućem održavanju gradske infrastrukture
UP.0905-124/2019 13.06.2019. Rješenje Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka robe-kancelarijski materijal
UP.0902-128/2019 13.06.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Danlab" DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0902-136/1-2019 13.06.2019. Rješenje Sudski savjet ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih 1833 lica na 24 sata svuda i na svakom mjestu, za lica zaposlena u svim sudovima Crne Gore i Sekretarijatu Sudskog savjeta
UP.0902-108/2019 13.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Profil Ing” DOO Bar Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Debeli Brijeg-Herceg Novi
UP.0904-426/2018 11.06.2019. Rješenje Opština Plužine ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji sistema javne rasvjete sa održavanjem i upravljanjem u Plužinama
UP.0903-123/2019 06.06.2019. Rješenje Skupština Crne Gore "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0907-78/2019 06.06.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Montas Engineering" DOO Podgorica Nabavka bravarskih radova na mašinskoj hali HE Perućica
UP.0906-130/2019 06.06.2019. Rješenje DOO ”Komunalno” Budva ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka opreme za radnike (radna odjeća i obuća),
UP.0905-69/2019 06.06.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Artek” DOO Podgorica Nabavka čišćenje kanala korita rijeke Mrkošnice
UP.0902-107/2019 06.06.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače dužine cca 18 km
UP.0904-95/2019 04.06.2019. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ”Ljetopis” d.o.o. Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
UP.0904-115/2019 04.06.2019. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ”Ljetopis” d.o.o. Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
UP.0906-110/2019 03.06.2019. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Padikton-Promet” DOO Podgorica Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta
UP.0904-86/2019 03.06.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma Konzorcijum E3 & BS Nabavka usluga izrade Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2020-2023, s Akcionim planom do 2023.g.