DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Avgust 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-209/2019 20.08.2019. Rješenje „Čistoća“ DOO Podgorica „Padikton promet“ DOO Podgorica Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta
UP.0905-187/2019 07.08.2019. Rješenje Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ”Congress travel” DOO Podgorica Nabavka pružanja usluga putničkih agencija - hotelske usluge, usluge iznajmljivanja sala, usluge nabavke avio karata i usluge transfera
UP.0905-193/2019 07.08.2019. Rješenje JU Dom zdravlja Podgorica ”Danlab” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0906-186/2019 07.08.2019. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga “izrada Glavnog projekta saobraćajnice radnog naziva ”Jugozapadna obilaznica” - od kružnog toka radnog naziva ”Krug 2” - Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 Podgorica – Cetinje do Komanskog mosta”
UP.0904-227/2018 07.08.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”FarmaLab” DOO Podgorica i žalba ”BTL Medical Montenegro” DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnih aparata, za potrebe JZU Crne Gore
UP.0907-185/2019 07.08.2019. Rješenje Javna ustanova Službeni list Crne Gore "Saga CG" DOO Podgorica Nabavka serverske i softverske opreme
UP.0904-164/2019 07.08.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG. Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 4 (Ulcinj, Bar i Budva) – tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci
UP.0906-191/2019 06.08.2019. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka za izvođenje zanatskih radova (molerski, farbarski, parketarski i stolarski radovi)
UP.0907-192/2019 06.08.2019. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište "Tenegro Group" DOO Podgorica Nabavka prehrambenih proizvoda
UP.0905-157/2019 06.08.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga - objedinjena nabavka mobilne telefonije, primjenom okvirnog sporazuma na period od dvije godine, za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0905-194/2019 06.08.2019. Rješenje ZU Dom zdravlja Podgorica ”Danlab” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0904-169/2019 06.08.2019. Rješenje Glavni grad Podgorica ”GDI” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade katastra zelenih površina Glavnog grada Podgorica u GIS-u (faza 1)
UP.0904-189/2019 06.08.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Inter Pharm” DOO Podgorica Nabavka proteza kuka za potrebe KCCG, Specijalne bolnice Risan i opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću, po partijama, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca
UP.0902-190/2019 06.08.2019. Rješenje Fakultet za crnogorski jezik i književnost ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja
UP.0905-179/2019 02.08.2019. Rješenje Opština Tivat ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog  materijala
UP.0905-146/2019 02.08.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata - tekuće i havarijsko održavanje Region 4
UP.0907-163/2019 01.08.2019. Rješenje JZU Opšta bolnica Bijelo Polje Elizabeta Nikolić pr, Servis za trgovinu i popravku medicinske opreme "Mediteran plus" Boleč - Beograd, Republika Srbija Nabavka usluge servisa medicinskih aparata Dräger, sa ugradnjom rezervnih djelova i potrošnog materijala po principu “full service contract” za period od godinu dana
UP.0906-180/2019 01.08.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”MV Konsalt” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije, kako slijedi: 1) Revizija pojedinačnih finansijskih izvještaja Elektroprivrede Crne Gore AD pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore za godinu završenu 31.12.2019.g.; 2) Revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja Elektroprivrede Crne Gore AD pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore za godinu završenu 31.12.2019.g.; 3) Revizija pojedinačnih finansijskih izvještaja ”CEDIS” DOO pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore za godinu završenu 31.12.2019.g. i 4) Revizija pojedinačnih finansijskih izvještaja RUP pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore za godinu završenu 31.12.2019.g
UP.0906-172/2019 01.08.2019. Rješenje JU OŠ ”Dašo Pavičić” Herceg Novi ”Uniqtours-Travel/Trade” DOO Bar Nabavka usluga organizovanja i izvođenja ekskurzije za učenike IX razreda školske 2019/20. godine, u periodu 15. - 19.10.2019. godine