DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-233/2019 27.09.2019. Rješenje DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva JZU "Dom zdravlja" Bar Nabavka usluga mikrobioloških i fizičkohemijskih pregleda vode za piće u vodovodnom sistemu DOO "Vodovod i kanalizacija" po specifikaciji
UP.0905-217/2019 27.09.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Montex-Hidromont” DOO Nikšić Nabavka ležajeva za rudarsku mehanizaciju
UP.0904-220/2019 27.09.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Erlang” d.o.o. Podgorica Nabavka radova za potrebe Projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica – faza II – Radovi na rekonstrukciji mjernog profila Duklov most
UP.0907-207/2019 26.09.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja "Sincommerce" DOO Podgorica Nabavka filtera za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama
UP.0902-235/2019 26.09.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”MVE Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka dezinfekcionih sredstava
UP.0906-222/2019 20.09.2019. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Fidas” DOO Podgorica i žalbe ”Una” DOO Tivat Nabavka robe - nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table i grafike, spasilačka oprema, oprema za pse)
UP.0905-383/2018 20.09.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, mobilnog interneta i M2M servisa
UP.0903-159/2019 19.09.2019. Rješenje ”Montenegro bonus” DOO Cetinje "E.C. Auto trade" d.o.o. Podgorica Nabavka pružanje usluga prevoza mazuta, po partijama
UP.0903-212/2019 19.09.2019. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica Konzorcijuma ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Husinjskih rudara u naselju Konik u Podgorici
UP.0906-211/2019 19.09.2019. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”Via project” DOO Podgorica Nabavka usluga “izrada Glavnog projekta saobraćajnice radnog naziva ”Jugozapadna obilaznica” - od kružnog toka radnog naziva ”Krug 2” - Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 Podgorica – Cetinje do Komanskog mosta”
UP.0905-147/2019 19.09.2019. Rješenje Ministarstvo ekonomije “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog i francuskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski, njemački, ruski, italijanski i francuski jezik
UP.0906-208/2019 16.09.2019. Rješenje Centralna banka Crne Gore ”Deloitte” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.g.
UP.0904-177/2019 16.09.2019. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture
UP.0902-197/2019 16.09.2019. Rješenje Uprava carina ”Osmanagić” DOO Podgorica i žalbe ”Efel Travel” DOO Cetinje Nabavka održavanja i pranja vozila, krpljenja i balansiranja guma
UP.0903-195/2019 12.09.2019. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga za nabavku avio karata
UP.0903-224/2019 12.09.2019. Rješenje Opština Budva "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0907-221/2019 12.09.2019. Rješenje Opština Plužine "Korkovado" DOO Beograd Nabavka utovarne mašine - utovarivača
UP.0907-173/2019 12.09.2019. Rješenje Uprava za imovinu "M" Oil DOO Podgorica Nabavka tehničkih ulja, masti i drugih tečnosti za održavanje tehničkih pokretnih stvari za potrebe Ministarstva odbrane, po partijama
UP.0906-200/2019 12.09.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Professional Development Group PDG" DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za Centar za patologiju, po partijama
UP.0905-203/2019 12.09.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane "UNA" DOO Tivat Nabavka potrošnog materijala, opreme za vez brodova, boje i rezervnih djelova za plovne objekte, po partijama
UP.0904-213/2019 12.09.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-210/2019 12.09.2019. Rješenje „Čistoća” DOO Podgorica „PADINKTON-PROMET” DOO Podgorica Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta
UP.0902-390/2018 12.09.2019. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka avio karata, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0902-229/2019 12.09.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje
UP.0904-206/2019 05.09.2019. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
UP.0902-214/2019 05.09.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka prioritetnih vozila za potrebe Ministarstva prosvjete
UP.0903-188/2019 04.09.2019. Rješenje JZU Opšta bolnica Berane “Glosarij“ d.o.o. Podgorica Nabavka medicinske opreme
UP.0903-205/2019 04.09.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Moravčević, Vojnović i partneri“ AOD Beograd Nabavka advokatskih usluga
UP.0906-215/2019 04.09.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i birotehničkog materijala
UP.0905-219/2019 04.09.2019. Rješenje Sekretarijat Tužilačkog savjeta "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-196/2019 04.09.2019. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva za putnička i teretna vozila i pumpe za period od godinu dana
UP.0902-201/2019 04.09.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine