DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0906-268/2019 31.10.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju i vozila u R.J. ”Površinski kopovi”, po partijama
UP.0902-261/2019 31.10.2019. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za kućne višemlazne vodomjere i kućnih višemlaznih vodomjera, po partijama
UP.0903-274/2019 30.10.2019. Rješenje Turistička organizacija opštine Kotor "Pro File" DOO Podgorica Nabavka usluga štampe knjiga i publikacija
UP.0903-273/2019 30.10.2019. Rješenje Turistička organizacija opštine Kotor "Pro File" DOO Podgorica Nabavka usluga štampe knjiga i publikacija
UP.0907-271/2019 30.10.2019. Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore "Marla Travel" DOO Podgorica Nabavka usluga avio prevoza, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-236/2019 30.10.2019. Rješenje „Čistoća” DOO Podgorica „Samveko” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila, radne mašine i nadgradnju vozila, po partijama
UP.0903-250/2019 25.10.2019. Rješenje Skupština Crne Gore "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-263/2019 25.10.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj AD "Mehanizacija i Programat" Nikšić Nabavka za izvođenje radova na izgradnji puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo, dužine cca 23 km
UP.0906-255/2019 25.10.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na izgradnji TS ZDC UP8 (3V+2TR, 2X1000 kVA) sa priključnim kablovskim vodom – Zetagradnja
UP.0904-265/2019 25.10.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Ding” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Debeli Brijeg – Herceg Novi od km 852+500 do km 859+500
UP.0904-258/2019 25.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, potporne konstrukcije II faza
UP.0902-210/2019 25.10.2019. Rješenje „Čistoća” DOO Podgorica „Samveko” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila, radne mašine i nadgradnju vozila, po partijama
UP.0907-231/2019 22.10.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore "Medica" DOO Podgorica Nabavka osteosintetskog materijala za potrebe KCCG, Specijalne bolnice Risan i Opštih bolnica: Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Cetinje i Pljevlja, po partijama
UP.0906-264/2019 22.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Bombeton” DOO Cetinje Nabavka izvođenja radova na adaptaciji objekta Palata – Objekta br.85 za potrebe uspostavljanja ”CREATIV HUB”, u Opštini Bar
UP.0905-266/2019 22.10.2019. Rješenje Uprava carina "Kastex“ DOO Podgorica Nabavka robe, carinskih obilježja (carinskih plombi, sigurnosnih naljepnica i bezbjedonosnih vreća)
UP.0902-259/2019 22.10.2019. Rješenje JU Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica ”GRAND-DESIGN” DOO Podgorica Nabavka laboratorijske opreme po partijama
UP.0902-260/2019 22.10.2019. Rješenje JU Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica ”GRAND-DESIGN” DOO Podgorica Nabavka laboratorijske opreme po partijama
UP.0902-252/2019 22.10.2019. Rješenje DOO „Komunalno” Budva „Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka sitnog inventara i priručnog alata
UP.0907-237/2019 17.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova "LN Vuković" DOO Mojkovac Nabavka izvođenja radova na izgradnji TS 10/0.4kV 1x1.630 kVA  "Biznis zona" i 10 kV infrastrukturnog priključka u opštini Mojkovac
UP.0903-254/2019 17.10.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Vanja Mugoša Nabavka advokatskih usluga
UP.0907-202/2019 17.10.2019. Rješenje Pošta  Crne Gore AD Podgorica "Mtel" DOO Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga - telefonske usluge i usluge prenosa podataka za potrebe Pošte Crne Gore AD
UP.0905-227/2019 17.10.2019. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na zamjeni faznih provodnika, dijela izolatora, nabavke i ugradnje ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Herceg Novi-Trebinje
UP.0904-253/2019 17.10.2019. Rješenje Državna revizorska institucija ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka usluga turističke organizacije za obezbjeđenje hotelskog smještaja u Crnoj Gori i inostranstvu i organizovanje konferencija, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-251/2019 17.10.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0906-243/2019 14.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji ski staza uz žičaru ”K8” na skijalištu ”Kolašin 1600”, u Opštini Kolašin
UP.0905-244/2019 14.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji ski staza na lokalitetu ”Kolašin 1600“
UP.0903-249/2019 11.10.2019. Rješenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ”Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka usluga rezervacije avio karata i hotelskog smještaja
UP.0906-230/2019 11.10.2019. Rješenje Uprava carina ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka radova za Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu Uprave carina; tekućeg održavanja građevinskih objekata – završno građevinsko – zanatski i elektro radovi
UP.0905-248/2019 11.10.2019. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka revizije finansijskih iskaza naručioca za 2019 g. i dostavljanje izvještaja revizora sa prevodom na engleski jezik
UP.0904-238/2019 11.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”PNP Perošević” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na izgradnji i unapređenju sistema vodosnadbijevanja Zaton u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-242/2019 11.10.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „Z4” na skijalištu „Žarski” u okviru PPPN „Bjelasica i Komovi” u opštini Mojkovac
UP.0907-247/2019 07.10.2019. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica JZU Dom zdravlja Podgorica Nabavka usluge ljekarski pregledi zaposlenih
UP.0907-246/2019 07.10.2019. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica JZU Dom zdravlja Podgorica Nabavka usluge ljekarski pregledi zaposlenih
UP.0907-181/2019 04.10.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka informacionog sistema za trgovinu energijom (ET, Energy Trading)
UP.0906-245/2019 04.10.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade geo-elaborata i elaborata eskproprijacije
UP.0905-232/2019 04.10.2019. Rješenje Ministarstvo javne uprave ”Orion telekom” DOO Podgorica Nabavka usluga zakupa - GE linkova (optika) i optičkih linkova kapaciteta 20 Mbps, za potrebe državnih organa i organa uprave
UP.0904-240/2019 04.10.2019. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga, udžbenika, publikacija, monografija i slično, po partijama
UP.0903-239/2019 03.10.2019. Rješenje Opština Pljevlja–Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode ”M-Energo Inženjering” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na zamjeni toplovodnih instalacija - linija 1
UP.0907-216/2019 03.10.2019. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta "Amplitudo" DOO Podgorica i žalbe "Winsoft" DOO Podgorica Nabavka usluge izrade, integracije i održavanja informacionog sistema registra zaloga za Privredni sud Crne Gore
UP.0902-204/2019 03.10.2019. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka ambulifta
UP.0902-225/2019 03.10.2019. Rješenje „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka stepenica za opsluživanje vazduhoplova, po partijama