DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0906-286/2019 29.11.2019. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji u objektima
UP.0904-297/2019 29.11.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “BTL Medical Montenegro” DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnih aparata za potrebe JZU Crne Gore
UP.0907-294/2019 29.11.2019. Rješenje JP Radio i televizija Crne Gore "Odašiljači i veze" DOO Zagreb Nabavka pružanja usluge satelitske distribucije signala RTCG
UP.0903-289/2019 22.11.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Nabavka vršenja usluga revizije projektne dokumentacije za izgradnju objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu
UP.0907-256/2019 22.11.2019. Rješenje Uprava javnih radova "Temko" DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji i unapređenju sistema vodosnadbijevanja naselja Šavnik
UP.0904-276/2019 22.11.2019. Rješenje Uprava carina Rofa Laboratory&Process Analyzers GmbH, Kritzendorf, Austrija Nabavka laboratorijske opreme za posebne namjene, po partijama
UP.0904-290/2019 22.11.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Crnogorski Telekom" AD Podgorica Nabavka usluga zakupa IP/MLPS linkova i servisa za potrebe Direkcije za ICT
UP.0902-291/2019 22.11.2019. Rješenje JZU Opšta bolnica ”Danilo I” Cetinje ”Farmalab” DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnog aparata
UP.0907-269/2019 15.11.2019. Rješenje Klinički centar  Crne Gore "Professional Development Group PDG" DOO Podgorica Nabavka dezinfekcionih sredstava, po pratijama
UP.0905-272/2019 15.11.2019. Rješenje ZU Dom zdravlja Podgorica ”Danlab” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0904-277/2019 15.11.2019. Rješenje Uprava carina Rofa Laboratory&Process Analyzers GmbH, Kritzendorf, Austrija Nabavka laboratorijske opreme za posebne namjene, po partijama
UP.0902-278/2019 15.11.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”HLB MONT AUDIT” DOO Podgorica Nabavka usluga procjene vrijednosti imovine i kapitala
UP.0903-283/2019 14.11.2019. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka zakupa kapaciteta, linkova i procesne opreme u prenosnom sistemu za otvaranje IP konektivnosti u Crnoj Gori
UP.0906-281/2019 14.11.2019. Rješenje Ministarstvo javne uprave ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga zakupa GE linkova (optika) i optičkih linkova kapaciteta 20 Mbps za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci
UP.0905-275/2019 14.11.2019. Rješenje ”Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka šopingom režijske i studijske opreme u Radio Ulcinj
UP.0905-257/2019 01.11.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Osmi red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije - Hormoni i specifični markeri za potrebe Opštih bolnica u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0902-267/2019 01.11.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Ding” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan polje - Nikšić, dionica Zaborje - Jasenovo polje od 46+000 do km 65+000, dužine L=19km