DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-329/2019 30.12.2019. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore "Educo Centar" DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0904-326/2019 30.12.2019. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera za štampu i fotokopiranje
UP.0907-317/2019 27.12.2019. Rješenje Uprava javnih radova IGP "Fidija" DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar
UP.0905-312/2019 27.12.2019. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”CIVIL ENGINEER” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Husinjskih rudara u naselju Konik u Podgorici
UP.0905-316/2019 27.12.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj Konzorcijuma „PROJEKT SISTEM-TEMKO“ Nabavka izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Kamenari - Lipci, l=6,2 km
UP.0902-327/2019 27.12.2019. Rješenje Monteput  DOO Podgorica ”Geotechnics, Projects & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare
UP.0902-323/2019 27.12.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Crowe RS Advisory” DOO Beograd Nabavka usluga procjene vrijednosti imovine i kapitala
UP.0903-330/2019 26.12.2019. Rješenje Univerzitet Crne Gore - Rektorat ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga, udžbenika, publikacija, monografija i slično, po partijama
UP.0904-319/2019 26.12.2019. Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja ”Educo Centar” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0902-314/2019 26.12.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka izrade i isporuke trofaznih, dvonamotajnih, uljanih blok (generatorskih) transformatora 121/10,5 kV, 40.000 kVA (5 komada), fabričkih ispitivanja, nabavke i isporuke rezervnih djelova i specijalnih alata, demontaže postojećih blok tranformatora i montaže novih, ispitivanja u hidroeletrani HE ”Perućica” i puštanja u pogon
UP.0903-325/2019 25.12.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”GDI Solutions” DOO Beograd Nabavka usluga uspostavljanja Geoportala sa važećom planskom dokumentacijom
UP.0904-309/2019 25.12.2019. Rješenje Uprava za saobraćaj "BRIV CONSTRUCTION" DOO Kotor Nabavka radova na izgradnji puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine cca 23km
UP.0906-315/2019 20.12.2019. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Spark” DOO Nikšić Nabavka sredstava lične zaštite
UP.0905-324/2019 20.12.2019. Rješenje Opština Tuzi ”Ava project” DOO Podgorica Nabavka usluga-izrade idejnog rješenja i glavnog projekta-tribina stadiona FK Dečić
UP.0904-311/2019 20.12.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Vukotić - trejd” DOO Podgorica Nabavka radova na stabilizaciji kosina na saobraćajnici prema Savinom kuku u Opštini Žabljak
UP.0903-318/2019 19.12.2019. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade stonog i zidnog kalendara i doštampavanje brošura “Plaže Crne Gore/ The Beaches of Montenegro 100 + ” i ’’The Coast”
UP.0906-292/2019 19.12.2019. Rješenje Agencija za stanovanje DOO Podgorica ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na građenju objekta kolektivnog stanovanja za potrebe zaposlenih u deset privrednih društava Glavnog grada
UP.0902-307/2019 19.12.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV „Kumbor“
UP.0903-313/2019 18.12.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem "Raster Office" DOO Podgorica Nabavka opomenskih tablica za označavanje stubova
UP.0907-301/2019 18.12.2019. Rješenje Opština Nikšić "Stratus" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0905-295/2019 18.12.2019. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržno od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, u dužini cca 270 metara, na djelovima katastarskih parcela 1931, 1931/2 i 909/2 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 PPOP) sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu (ukupna površina projektovanja 1420 m2)
UP.0907-279/2019 11.12.2019. Rješenje "Čistoća" DOO Podgorica "Centroslavija" DOO Podgorica Nabavka zaštitne odjeće i obuće
UP.0906-308/2019 11.12.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Professional Development Group PDG" DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0905-303/2019 11.12.2019. Rješenje DOO ”Komunalno Kotor” Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0903-298/2019 06.12.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane Crne Gore ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava po partijama
UP.0906-300/2019 06.12.2019. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor i do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 PO PPOP) u dužini od cca 226 metara, sa izradom Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu (površina projektovanja 1050 m2)
UP.0905-288/2019 06.12.2019. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore ”Saga CG” DOO Podgorica Nabavka opreme za integrisano upravljanje granicom, po partijama
UP.0905-282/2019 06.12.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Regius” DOO Podgorica Nabavka isporuke i montaže opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja
UP.0903-304/2019 05.12.2019. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor "Kov Car" DOO Tivat Nabavka pet novih putničkih dostavnih vozila za potrebe obilaska terena
UP.0903-305/2019 05.12.2019. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor "Kov Car" DOO Tivat Nabavka 5 (pet) novih putničkih – dostavnih vozila za potrebe obilaska i rada na terenu, prevoza alata i radnika
UP.0905-302/2019 05.12.2019. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0904-284/2019 05.12.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Mirabou” DOO Podgorica Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala, po partijama
UP.0904-306/2019 05.12.2019. Rješenje Opština Plužine Nenad Šoškić Nabavka konkursom usluga izrade idejnog rješenja spomen – obilježja Baju Pivljaninu
UP.0907-262/2019 04.12.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane "Refena" DOO Podgorica Nabavka tekućeg održavanja građevinskih objekata
UP.0907-287/2019 04.12.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Tekom promet" DOO Podgorica Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja, po partijama
UP.0902-285/2019 04.12.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Medica" DOO Podgorica Nabavka sistema za digitalnu mamografiju za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, JZU Opšta bolnica Nikšić i JZU Opšta  bolnica Berane i dodatne opreme za 3 D digitalni mamograf za potrebe Kliničkog centra, po partijama
UP.0902-299/2019 04.12.2019. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore "Tera Adria Technology" DOO Beograd Nabavka robe-nabavka kamera link sistema