DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-9/2020 31.01.2020. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Ekoplant” DOO Podgorica Nabavka radova na investicionom održavanju kružnog toka Lipci
UP.0902-14/2020 31.01.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-338/2019 24.01.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Spark” DOO Nikšić Nabavka posebne radne odjeće (razne medicinske uniforme)
UP.0905-10/2020 24.01.2020. Rješenje Skupština Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije
UP.0903-337/2019 23.01.2020. Rješenje Univerzitet Crne Gore - Rektorat ”NS Group” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme preko 1.000,00 eura, po partijama
UP.0906-334/2019 23.01.2020. Rješenje Agencija za zaštitu konkurencije ”Coreit” DOO Podgorica Nabavka softvera za evidenciju državne pomoći
UP.0905-336/2019 23.01.2020. Rješenje "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica ”ABG Ventures” DOO Beograd Nabavka službene odjeće
UP.0904-332/2019 23.01.2020. Rješenje Skupština Crne Gore "Amplitudo" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga digitalizacije zakonodavnog procesa – eParlament II faza, koja uključuje razvoj i implementaciju web orijentisanog softverskog rješenja i pratećih mobilnih aplikacija za iOS i Android, te nabavku i isporučivanje ”izvornog koda” (source code) svih aplikacija, kao i isporuku svih pratećih licenci potrebnih za implementaciju
UP.0907-310/2019 17.01.2020. Rješenje Pošta Crne Gore "AP Print" DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0906-339/2019 17.01.2020. Rješenje „Deponija“ DOO Podgorica ”Hipering” DOO Podgorica Nabavka isporuke i ugradnje opreme za kaptaciju deponijskog bio gasa na sanitarnoj kadi broj 3
UP.0906-340/2019 17.01.2020. Rješenje „Deponija“ DOO Podgorica ”Hipering” DOO Podgorica Nabavka isporuke i ugradnje opreme za kaptaciju deponijskog bio gasa na sanitarnoj kadi broj 3
UP.0903-3/2020 16.01.2020. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor "Kov Car" DOO Tivat Nabavka pet novih putničkih dostavnih vozila za potrebe obilaska terena
UP.0903-4/2020 16.01.2020. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor "Kov Car" DOO Tivat Nabavka 5 (pet) novih putničkih – dostavnih vozila za potrebe obilaska i rada na terenu, prevoza alata i radnika
UP.0905-1/2020 16.01.2020. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0905-2/2020 16.01.2020. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0902-333/2019 16.01.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičke zaštite objekata putem eksterne usluge