DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Februar 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-20/2020 14.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji vodovoda u Zatonu, u Opštini Bijelo Polje
UP.0907-335/2019 14.02.2020. Rješenje Opština Tivat "Briv Construction" DOO Kotor Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice Donje Seljanovo I faza
UP.0907-17/2020 14.02.2020. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora "Žitomlin" DOO Nikšić Nabavka radova na investicionom održavanju poslovnih prostora na teritoriji opštine Kotor
UP.0906-22/2020 14.02.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera za potrebe organizacionih jedinica
UP.0906-15/2020 14.02.2020. Rješenje Opština Herceg Novi ”Civil Engineer” DOO Podgorica i žalbe ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom
UP.0907-322/2019 06.02.2020. Rješenje Opština Budva "Hipering" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovodnog kraka od hotela "Maestral" do plaže Kamenovo
UP.0907-5/2020 06.02.2020. Rješenje Uprava za imovinu "Omnioil" DOO Podgorica Nabavka tehničkih ulja, masti i drugih tečnosti za održavanje tehničkih pokretnih stvari za potrebe Ministarstva odbrane, po partijama
UP.0906-321/2019 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije glavnog projekta izgradnje lokalnog puta Gusinje – Grebaje
UP.0905-6/2020 06.02.2020. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore "Medica" DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije - Hormoni i specifični markeri za potrebe Opštih bolnica u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0904-12/2020 06.02.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka poštanskih usluga
UP.0902-320/2019 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na uređenju spomen parka Knjaževac u Opštini Andrijevica
UP.0902-7/2020 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Inženjering put” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrice, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje