DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-210/2020 29.10.2020. Rješenje Uprava javnih radova "Electro Team" DOO Budva Nabavka radova na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1, Gubavač - Bistrica, potezi Gubavač - Lozna Luka i Mirojevići - Bistrica, Bijelo Polje
UP.0905-213/2020 29.10.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”MVE Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka deterdženta za pranje veša i omekšivača veša
UP.0905-73/2020 23.10.2020. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša  d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska,„Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica i Ernst & Young s.r.o. Prag, Češka Republika i "Exergia" S.A. energy, managment and informacion tehnology consultants, Atina, Grčka Nabavka usluge izrade podzakonskih akata za oblast regulacije tržišta gasa i povezane obuke
UP.0905-211/2020 23.10.2020. Rješenje JU OŠ „Štampar Makarije” Podgorica "Refena" DOO Podgorica Nabavka izvođenje radova na adaptaciji postojećeg poslovnog objekta za potrebe proširenja OŠ "Štampar Makarije" - učionice
UP.0904-215/2020 23.10.2020. Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica ŽELVOZ 026 DOO Smederevo i VICTORY COLUTIONS DOO Smederevo, Republika Srbija Nabavka usluga opravke mašinskih uređaja i sklopova za lokomotive 461, po partijama
UP.0904-214/2020 23.10.2020. Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica ŽELVOZ 026 DOO Smederevo i VICTORY COLUTIONS DOO Smederevo, Republika Srbija Nabavka usluga opravke mašinskih uređaja i sklopova za lokomotive 461, po partijama
UP.0904-203/2020 23.10.2020. Rješenje Ministarstvo odbrane ”MT Consulting” d.o.o. Podgorica Nabavka roba za nastavak modernizacije mrežno komunikacione opreme i DATA centra, po partijama
UP.0903-212/2020 16.10.2020. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja "Tenegro Group" DOO Podgorica Nabavka robe: rolni, potrošnog materijala i opreme za DTO sistem, po partijama
UP.0906-209/2020 16.10.2020. Rješenje Turistička organizacija opštine Budva Institut za turizam Zagreb Nabavka vršenja usluge izrade Strategije razvoja turizma
UP.0905-202/2020 16.10.2020. Rješenje JZU Opšta bolnica Berane "Veletex" DOO Podgorica Nabavka hrane i higijenskih proizvoda, po partijama
UP.0902-205/2020 16.10.2020. Rješenje Sekretarijat sudskog savjeta "Grafo group" DOO Podgorica i žalbe "Golbi" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za potrebe sudova Crne Gore
UP.0904-208/2020 16.10.2020. Rješenje Opština Plužine Nenad Šoškić iz Podgorice Nabavka konkursom usluga izrade idejnog rješenja spomen – obilježja Baju Pivljaninu
UP.0903-204/2020 09.10.2020. Rješenje Univerzitet Crne Gore - Rektorat ”Security Guard Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata, po partijama
UP.0907-176/2020 09.10.2020. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost "Mtel" DOO Podgorica Nabavka usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0907-200/2020 09.10.2020. Rješenje Uprava za imovinu "Raster Office" DOO Podgorica nabavke roba - objedinjena nabavka računara, računarske opreme i sistema video nadzora, isporuka i instalacija istih,  za potrebe državnih organa
UP.0906-207/2020 09.10.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Pljevlja "Roaming Montenegro" DOO Nikšić Nabavka radova na fasadnoj PVC i AL bravariji i dvije unutrašnje staklene PVC stijene
UP.0903-195/2020 02.10.2020. Rješenje Uprava policije ”Efel Travel” DOO Cetinje i žalbe ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluge servisa vozila, po partijama
UP.0907-160/2020 02.10.2020. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Bulldozer" DOO Nikšić i žalbe "Grand Design" DOO Podgorica Nabavka radova na održavanju protočnosti korita i ušća rukavca Bojane sa nasipanjem plaže
UP.0906-185/2020 02.10.2020. Rješenje Opština Budva "Stratus" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-198/2020 02.10.2020. Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica ”Security Guard Montenegro” doo Podgorica Nabavka usluga licencirane firme za obezbjeđenje imovine u Baru, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-197/2020 02.10.2020. Rješenje Opština Kolašin "VIK" DOO Podgorica Nabavka vodovodne opreme za izvorište "Mušovića rijeka", po partijama