DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Januar 2021


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0907-8/2021 29.01.2021. 29.01.2021. Rješenje Glavni grad Podgorica "Raster Office" d.o.o. Podgorica Nabavka i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe organizacionih jedinica Glavnog grada Podgorica
UP.0904-5/2021 29.01.2021. 29.01.2021. Rješenje JU Sportski centar Nikšić ”Eurozox” d.o.o. Danilovgrad Nabavka roba - nabavka i montaža drvenog sportskog poda, opreme za dvoranu i bazen, po partijama

Ubr.557/2021

presuda Ubr.557-2021

UP.0903-10/2021 28.01.2021. 29.01.2021. Rješenje Opština Kolašin ”ETG Grupa” DOO Podgorica Nabavka vodovodne opreme za izvorište “Mušovića rijeka“ u okviru programa Prekogranične saradnje BIH-MNE 2014-2020 kroz projekat “Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim dijelovima Opština Kolašin i Rogatica“,  po partijama
UP.0906-14/2021 28.01.2021. 29.01.2021. Rješenje "Luka Bar" AD Bar "Electro team" DOO Budva Nabavka radova na rekonstrukciji srednjenaponskih postrojenja u trafostanicama: TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, "TS br.2" i TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA, "TS br.15" po sistemu ključ u ruke

Ubr.600/2021

presuda Ubr. 600-2021

UP.0905-9/2021 28.01.2021. 29.01.2021. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Jugopetrol” AD Podgorica Nabavka roba ulje za loženje ekstra lako EL za potrebe JZU Crne Gore
UP.0907-1/2021 25.01.2021. 25.01.2021. Rješenje Opština Bar "Ljetopis" d.o.o. Podgorica Nabavka administrativnog materijala, po partijama (Partija 1 nabavka tonera i kertridža za kopir aparate i štampače, Partija 2 nabavka papira za štampu i Partija 3 nabavka ostalog administrativnog materijala)
UP.0906-7/2021 25.01.2021. 25.01.2021. Rješenje Uprava carina "Efel Travel" DOO Cetinje Nabavka usluga popravke i održavanja motornih vozila
UP.0904-6/2021 25.01.2021. 25.01.2021. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”WINSOFT” D.O.O. Podgorica Nabavka usluga nadogradnje, implementacije i održavanja postojećeg informacionog sistema u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata

Ubr.562/2021

presuda Ubr.562-2021

UP.0903-3/2021 21.01.2021. 22.01.2021. Rješenje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zajednička ponuda ”Veletex” DOO Podgorica i ”Inpek” AD Podgorica Nabavka robe - hljeb, hljebni proizvodi, svježa peciva i kolači
UP.0905-2/2021 21.01.2021. 22.01.2021. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica "Ribnica commerce" DOO Podgorica Nabavka roba za izradu i ugradnju tople i hladne linije za potrebe skladištenja i usluživanja hrane u kuhinji
UP.0902-13/2021 21.01.2021. 22.01.2021. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i biotehničkog materijala
UP.0902-4/2021 21.01.2021. 22.01.2021. Rješenje "Zaštita prostora Crne Gore" DOO Danilovgrad ”Lager” DOO Podgorica Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila, po partijama
UP.0906-256/2020 13.01.2021. 13.01.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro team" DOO Budva Nabavka izvođenja fizičkih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi) - tekuće i havarijsko održavanje, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine