DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2021Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0905-46/2021 26.03.2021. 26.03.2021. Rješenje DOO Komunalno Cetinje ”IK Real” DOO Podgorica Nabavka dizel goriva
UP.0905-47/2021 26.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Radio – difuzni centar” DOO Podgorica Nabavka usluge zakupa kapaciteta digitalnih radio relejnih sistema i procesne opreme za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a
UP.0903-60/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Opština Bar ”Đokić Group” DOO Bar Nabavka za vodosnabdijevanje u naselju Veliki Pijesak - objekat vodovodne infrastrukture - priključni cjevovod za ulicu ”Bratstva i jedinstva” na regionalni vodovod
UP.0903-55/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Tehnotekstil” DOO Nikšić i ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka sredstava i opreme lične zaštite na radu
UP.0907-45/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje "Luka Bar" AD Bar "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad Nabavka projektovanja i izvođenja radova na izgradnji zatvorenog skladišta u Luci Bar
UP.0907-40/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Opština Bar "Ljetopis" d.o.o. Podgorica Nabavka administrativnog materijala, po partijama (Partija 1: nabavka tonera i kertridža za kopir aparate i štampače, Partija 2: nabavka papira za štampu i Partija 3: nabavka ostalog administrativnog materijala) Ubr.1549/2021
UP.0907-58/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Centralna banke Crne Gore "Mtel" d.o.o. Podgorica Nabavka pružanja usluga mobilne telefonije
UP.0906-52/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro team" DOO Budva Nabavka izvođenja fizičkih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi) - tekuće i havarijsko održavanje, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-34/2021 25.03.2021. 26.03.2021. Rješenje Ministarstvo odbrane "Grafo Group" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga pripreme dizajna, štampanja i umnožavanja, po partijama,
UP.0907-27/2021 19.03.2021.
Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica Nabavka ultra zvučnog color doppler aparata
UP.0906-35/2021 19.03.2021.
Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica "Ribnica Commerce" DOO Podgorica Nabavka profesionalnih sredstava za mašinsko pranje suđa
UP.0906-37/2021 19.03.2021.
Rješenje Ministarstvo odbrane "Agregati Montenegro" DOO Podgorica Nabavka usluga periodičnog servisiranja i opravke stacionarnih elektroagregata koji obuhvataju preventivno održavanje (periodične preglede), godišnje servise i korektivno održavanje (opravke/vanredne intervencije), po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0906-59/2021 19.03.2021.
Rješenje "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica "Security Guard Montenegro" DOO Podgorica Nabavka - usluge licenciranih firmi za obezbjeđenje imovine u Baru, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0906-41/2021 19.03.2021.
Rješenje "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica "Security Guard Montenegro" DOO Podgorica Nabavka - usluge licenciranih firmi za obezbjeđenje imovine u Podgorici (shodno Planu zaštite obavezno štićenih objekata), uz primjenu okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0905-29/2021 19.03.2021.
Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Hidromont inženjering" DOO Podgorica Nabavka i ugradnje opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola
UP.0902-36/2021 19.03.2021.
Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i birotehničkog materijala
UP.0902-49/2021 19.03.2021.
Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore Hellas Sat Consortium LTD Kipar Nabavka usluga satelitske distribucije signala RTCG
UP.0903-48/2021 09.03.2021. 10.03.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije idejnog projekta DV 2x400 kV Pljevlja-Bajina Bašta

Ubr.1254/2021

presuda Ubr.1254/2021

UP.0903-39/2021 09.03.2021. 10.03.2021. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Daily Press” DOO Podgorica Nabavka oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama
UP.0902-42/2021 09.03.2021. 10.03.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka sječe rastinja, po partijama
UP.0902-32/1-2021 02.03.2021. 02.03.2021. Rješenje Zaštita prostora Crne Gore DOO Danilovgrad ”Lager” DOO Podgorica Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila, po partijama