DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2021


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu i presuda
UP.0907-75/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem "Jawel Crna Gora" d.o.o. Danilovgrad Nabavka izrade projektne dokumentacije, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od jedne godine
UP.0905-79/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost "Radio-difuzni centar" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0904-38/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje JU Sportski centar Nikšić ”Eurozox” d.o.o. Danilovgrad Nabavka drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu i bazen, po partijama
UP.0904-84/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Security Guard Montenegro” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga obezbjeđenja – fizička zaštita objekata
UP.0906-83/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica "Ribnica Commerce" DOO Podgorica Nabavka profesionalnih sredstava za mašinsko pranje suđa
UP.0906-76/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje Opština Budva "BEN-KOV" DOO Tivat Nabavka multifunkcionalnog vozila za potrebe "Vodovod i kanalizacija" DOO Budva, po partijama
UP.0905-54/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova "Tenegro Group" d.o.o. Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0902-63/2021 28.04.2021. 29.04.2021. Rješenje JU Zavod "Komanski most" Podgorica ”Miacom” DOO Podgorica Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, po partijama
UP.0904-78/1-2021 23.04.2021. 23.04.2021. Rješenje Opština Budva ”Akropolis” d.o.o. Nikšić Nabavka radova, po partijama
UP.0904-50/2021 23.04.2021. 23.04.2021. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Tehnoinženjering Šljivančanin” d.o.o. Podgorica Nabavka opreme za kuhinju
UP.0902-69/2021 23.04.2021. 23.04.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro team” DOO Budva i žalbe "Monte nik garden" DOO Nikšić Nabavka sječe rastinja, po partijama

Ubr.2451/2021

Presuda Ubr.2451/2021

UP.0906-64/2021 16.04.2021. 16.04.2021. Rješenje Opština Ulcinj "Civil Engineer" DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije tj. glavnog projekta za izgradnju garaža
UP.0904-17/2021 16.04.2021. 16.04.2021. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova – Region 5
UP.0904-78/2021 16.04.2021. 16.04.2021. Rješenje Opština Budva ”Akropolis” d.o.o. Nikšić Nabavka radova, po partijama
UP.0902-67/2021 16.04.2021. 16.04.2021. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica i žalbe ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0904-66/2021 09.04.2021. 09.04.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Osmanagić CO” d.o.o. Nikšić Nabavka kamiona korpi, po partijama
UP.0907-65/2021 09.04.2021. 09.04.2021. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja "Sincommerce" d.o.o. Podgorica Nabavka rezervnih djelova za transportna vozila, po partijama
UP.0902-51/2021 09.04.2021. 09.04.2021. Rješenje "Montecargo" AD Podgorica ”IK Real” DOO Podgorica Nabavka euro dizel goriva za lokomotive Ubr.1848/2021
UP.0902-57/2021 09.04.2021. 09.04.2021. Rješenje "Zaštita prostora Crne Gore" DOO Danilovgrad ”Lager” DOO Podgorica Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila, po partijama

Ubr.1812/2021

presuda Ubr.1812/2021

UP.0905-62/2021 05.04.2021. 05.04.2021. Rješenje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ”Montenegro bonus” DOO Cetinje Nabavka lož ulja
UP.0907-53/2021 02.04.2021. 02.04.2021. Rješenje Opština Budva Konzorcijum "Temko - Landsat - Projekt sistem" Nikšić Nabavka ustupanja izvođenja radova na izgradnji ulice S 4-4 u naselju Boreti
UP.0904-28/2021 02.04.2021. 02.04.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Elektro team” d.o.o. Budva Nabavka roba - nabavka, implementacija sa projektovanjem sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi Vrbica – Bar