DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2021


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0904-117/2021 24.06.2021. 24.06.2021. Rješenje Uprava za saobraćaj Konzorcijuma doo Gradnja – promet i doo Met&Alu Plast Nabavka radova na rekonstrukciji puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km
UP.0904-111/2021 24.06.2021. 24.06.2021. Rješenje Uprava za saobraćaj ”ASFALT BETON GRADNJA” d.o.o. Podgorica Nabavka radova investicionog presvlačenja asvaltnog kolovoza sekcija ”Kotor”
UP.0902-96/2021 24.06.2021. 24.06.2021. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Patenting” DOO Beograd, Republika Srbija Nabavka usluga za potrebe TE ”Pljevlja” – Tretman rashladnog sistema odgovarajućim inhibitorima
UP.0902-119/2021 24.06.2021. 24.06.2021. Rješenje "Rudnik uglja" AD Pljevlja ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka izmještanja dijela dalekovoda 35 kV "Potrlica-Tvrdaš" između stubnih mjesta broj 9 i 16 za DTO sistem Ubr.3524/2021
UP.0907-99/2021 22.06.2021. 22.06.2021. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore "Montefarm" "Urion" d.o.o. Podgorica Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija za potrebe Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" i JZU Crne Core, po partijama
UP.0906-108/2021 22.06.2021. 22.06.2021. Rješenje "Luka Bar" AD Bar "Annabella" DOO Nikšić Nabavka daske
UP.0906-115/2021 22.06.2021. 22.06.2021. Rješenje Opština Budva "BEN-KOV" DOO Tivat Nabavka multifunkcionalnog vozila za potrebe "Vodovod i kanalizacija" DOO Budva, po partijama
UP.0902-105-1/2021 22.06.2021. 22.06.2021. Rješenje Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka betonskih i AB cijevi, objavljenoj putem ESJN
UP.0902-105/2021 18.06.2021. 18.06.2021. Rješenje Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Berane ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka betonskih i AB cijevi, objavljenoj putem ESJN
UP.0907-95/2021 11.06.2021. 11.06.2021. Rješenje Opština Budva "Aqua Engineering" d.o.o. Podgorica Nabavka ustupanja izvođenja radova na izmještanju vodovodnog kraka od hotela "Maestral" do plaže "Kamenovo"
UP.0906-114/2021 11.06.2021. 11.06.2021. Rješenje Opština Tuzi ”Putevi Bar” DOO Bar Nabavka radova presvlačenja putnog pravca Dušići - Ljekaj - Vranj
UP.0905-110/2021 11.06.2021. 11.06.2021. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova "Veletex" d.o.o. Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0904-28/2021 11.06.2021. 11.06.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Elektro team” d.o.o. Budva Nabavka roba - nabavka, implementacija sa projektovanjem sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi Vrbica – Bar
UP.0906-100/2021 04.06.2021. 04.06.2021. Rješenje Opština Kolašin "Norma" DOO Budva Nabavka vodovodne opreme za izvorište "Mušovića rijeka" u okviru programa Prekogranične saradnje BIH-MNE 2014-2020 kroz projekat "Unapređenje upravljanja vodosnabdjevanjem u urbanim i ruralnim djelovima opština Kolašin i Rogatica", po partijama
UP.0905-101/2021 04.06.2021. 04.06.2021. Rješenje Opština Nikšić ”Lalatović Travel” DOO Budva Nabavka pružanja usluga obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, po partijama
UP.0902-93/2021 04.06.2021. 04.06.2021. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na parternom uređenju "Velike skele"-pristaništa u opštini Ulcinj Ubr.3146/2021
UP.0902-107/2021 04.06.2021. 04.06.2021. Rješenje "Putevi" DOO Podgorica Zajednička ponuda "Hifa Oil" DOO Podgorica i "E.C. Auto Trade" DOO Tuzi Nabavka i isporuke bitumena
UP.0904-98/2021 04.06.2021. 04.06.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Elektro team” d.o.o. Budva Nabavka roba - nabavka, implementacija sa projektovanjem sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi Vrbica – Bar Ubr.3302/2021